ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΙΑΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΙΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
YIANNAKOU POLYXENI
...
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
-
22894293
-
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

-
-
-