ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
KARAMANOU IRENE
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
-
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
01 110
+357-22893608
+357-22895030
-

Προσωπικό Προφίλ

The Pennsylvania State UniversityPh.D. – Business Administration (Accounting), 2000Maastricht School of ManagementM.B.A. (Hons) - Marketing/Management, 1994The University of HoustonBBA (Summa Cum Laude) - Accounting, 1991 Επαγγελματικοί Τίτλοι:Certified Public Accountant, State of Texas 1995Διοικητικά Συμβούλια:Μη-εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. Διορισμός Απρίλιος 2011.
Εμπειρική έρευνα κεφαλαιαγορών και συγκεκριμένα πώς η οικονομική πληροφόρηση επηρεάζει την κατανομή κεφαλαίου στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιαφέροντα μου επικεντρώνονται στη σχέση πληροφόρησης και εταιρικής αξίας, και στο ρόλο της νομοθεσίας και των οικονομικών μεσαζόντων, όπως οι οικονομικοί αναλυτές, στην εύρυθμη (ή όχι) λειτουργία των κεφαλαιαγορών τόσο στην Αμερική και Ευρώπη αλλά και σε αναδυόμενες αγορές ανά το παγκόσμιο.
Karamanou I., The value relevance of analyst earnings forecasts in emerging markets, accepted for publication, Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting 28, 2012.Karamanou I., On the determinants of optimism in financial analyst earnings forecasts: The effect of the market’s ability to adjust for the bias, Abacus 47,2011: 1-26Karamanou, I., and G. Nishiotis, Disclosure and the cost of capital: Evidence from the market’s reaction to firm voluntary adoption of IAS”, Journal of Business, Finance and Accounting 36, 2009:793-821Karamanou, I., and N. Vafeas “The association between corporate boards, audit committees and management earnings forecasts: An empirical analysis”, 2005. Journal of Accounting Research 43: 453-486. Irani, A. and I. Karamanou, “A study of the economic consequences of Regulation FD (Fair Disclosure)”, 2004, Research in Accounting Regulation 17: 195-212.Irani, A. and I. Karamanou, “Regulation Fair Disclosure, analyst following, and analyst forecast dispersion”, 2003, Accounting Horizons 17: 15-29.

Profile Information

The Pennsylvania State UniversityPh.D. – Business Administration (Accounting), 2000Maastricht School of ManagementM.B.A. (Hons) - Marketing/Management, 1994The University of HoustonBBA (Summa Cum Laude) - Accounting, 1991 Professional Certification:Certified Public Accountant, State of Texas 1995Board Directorships: Bank of Cyprus: Non-executive, Independent Director. Appointed April 2011
Capital markets-based empirical research, specifically, how accounting information affects the allocation of capital within the economy. Specific interests include the valuation effects of accounting disclosures and the role of regulation and financial intermediation, in both the domestic (US) and international markets.
Karamanou I., The value relevance of analyst earnings forecasts in emerging markets, accepted for publication, Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting 28, 2012.Karamanou I., On the determinants of optimism in financial analyst earnings forecasts: The effect of the market’s ability to adjust for the bias, Abacus 47,2011: 1-26Karamanou, I., and G. Nishiotis, Disclosure and the cost of capital: Evidence from the market’s reaction to firm voluntary adoption of IAS”, Journal of Business, Finance and Accounting 36, 2009:793-821Karamanou, I. and N. Vafeas. 2005. The association between corporate boards, audit committees and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of Accounting Research 43: 453-486. Irani, A. and I. Karamanou, “A study of the economic consequences of Regulation FD (Fair Disclosure)”, 2004, Research in Accounting Regulation 17: 195-212.Irani, A. J. and I. Karamanou. 2003. Regulation Fair Disclosure, analyst following, and analyst forecast dispersion. Accounting Horizons 17: 15-29.