ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
EVRIPIDOU CHARALAMPOS
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B127
22892649
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ph.D. (2014), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τίτλος: Εφαρμογές των συστημάτων ριζών στην Γεωμετρία και Φυσική
Επιβλέπων: Καθηγητής Παντελής Δαμιανού.
M.Sc. (2010), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
B.Sc.  (2009), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
 
Integrable systems (continuous and discrete), Coxeter groups, partial differential equations (infinite dimensional dissipative dynamical systems), Lehmer's problem.

Profile Information

Ph.D (2014), Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.
Title: Applications of root systems in Geometry and Physics
Advisor: Professor Pantelis Damianou.
M.Sc. 2010, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.
B.Sc. 2009, Department of Mathematics, University of Athens.
Integrable systems (continuous and discrete), Coxeter groups, partial differential equations (infinite dimensional dissipative dynamical systems), Lehmer's problem.