ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ
ΧΑΡΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣ
CHARMPIS DIMOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park
-
GP313
22892202
22895322
www.eng.ucy.ac.cy/charmpis

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δήμος Χαρμπής πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), από το οποίο έλαβε Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού το 1994. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) το 1999 παρακολουθώντας διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΜΠ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ΕΜΠ έχοντας εκπονήσει διατριβή σε θέματα Υπολογιστικής Μηχανικής. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής συνεργάστηκε με ερευνητικές ομάδες στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck (Αυστρία) κατά το διάστημα 2003-2005. Από τον Αύγουστο του 2005 είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου τώρα κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Χαρμπή εμπίπτουν σε διάφορες περιοχές της Δομοστατικής Μηχανικής και αφορούν στην αξιοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και αριθμητικών μεθόδων για την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών υπό στατικά ή σεισμικά φορτία.

D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “Improving the computational efficiency in finite element analysis of shells with uncertain properties”Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(12-16), pp. 1447-1478, 2005.

N.D. Lagaros, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “An adaptive neural network strategy for improving the computational performance of evolutionary structural optimization”Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(30-33), pp. 3374-3393, 2005.

H.J. Pradlwarter, G.I. Schuëller, P.S. Koutsourelakis, D.C. Charmpis, “Application of line sampling simulation method to reliability benchmark problems”Structural Safety (Elsevier), 29(3), pp. 208-221, 2007.

D.C. Charmpis, G.I. Schuëller, M.F. Pellissetti, “The need for linking micromechanics of materials with stochastic finite elements: a challenge for materials science”Computational Materials Science (Elsevier), 41(1), pp. 27-37, 2007.

V. Papadopoulos, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “A computationally efficient method for the buckling analysis of shells with stochastic imperfections”Computational Mechanics (Springer), 43(5), pp. 687-700, 2009.

D.C. Charmpis, “Incomplete factorization preconditioners for the iterative solution of Stochastic Finite Element equations”Computers and Structures (Elsevier), 88(3-4), pp. 178-188, 2010.

D.C. Charmpis, P. Komodromos, M.C. Phocas, “Optimized earthquake response of multi-storey buildings with seismic isolation at various elevations”Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley), 41(15), pp. 2289-2310, 2012.

V. Vavourakis, D. Loukidis, D.C. Charmpis, P. Papanastasiou, “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems”, Finite Elements in Analysis and Design (Elsevier), 77, pp. 1-15, 2013.

R. Illampas, I. Ioannou, D.C. Charmpis, “Adobe bricks under compression: experimental investigation and derivation of stress-strain equation”Construction and Building Materials (Elsevier), 53, pp. 83-90, 2014.

R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, “Laboratory testing and finite element simulation of the structural response of an adobe masonry building under horizontal loading”Engineering Structures (Elsevier), 80, pp. 362-376, 2014.

D.C. Charmpis, M.C. Phocas, P. Komodromos, “Optimized retrofit of multi-storey buildings using seismic isolation at various elevations: assessment for several earthquake excitations”Bulletin of Earthquake Engineering (Springer), 13(9), pp. 2745-2768, 2015.

D.C. Charmpis, A. Kontogiannis, “The cost of satisfying design requirements on progressive collapse resistance – Investigation based on structural optimization”, Structure and Infrastructure Engineering (Taylor & Francis), 12(6), pp. 695-713, 2016.

G.S. Papavasileiou, D.C. Charmpis, “Seismic design optimization of multi-storey steel-concrete composite buildings”, Computers and Structures (Elsevier), 170, pp. 49-61, 2016.

Profile Information

Dimos Charmpis obtained a Diploma in Civil Engineering (5-year course) from National Technical University of Athens (NTUA) in Greece (1994). He also received a Master of Business Administration (MBA) from NTUA and Athens University of Economics and Business (1999). He then earned a Ph.D. degree from NTUA (2003) after completing a thesis on topics in the area of Computational Mechanics. As a postdoctoral researcher he worked together with research groups at NTUA and University of Innsbruck (Austria) during 2003-2005. In August 2005 he joined the University of Cyprus, where he is currently an Associate Professor at the Department of Civil and Environmental Engineering.
The research interests of Dr. Charmpis cover various topics of Structural Engineering and aim in the exploitation of innovative computing systems and numerical methods for the analysis and design of structures under static or dynamic/seismic loading.

D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “Improving the computational efficiency in finite element analysis of shells with uncertain properties”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(12-16), pp. 1447-1478, 2005.

N.D. Lagaros, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “An adaptive neural network strategy for improving the computational performance of evolutionary structural optimization”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(30-33), pp. 3374-3393, 2005.

H.J. Pradlwarter, G.I. Schuëller, P.S. Koutsourelakis, D.C. Charmpis, “Application of line sampling simulation method to reliability benchmark problems”, Structural Safety (Elsevier), 29(3), pp. 208-221, 2007.

D.C. Charmpis, G.I. Schuëller, M.F. Pellissetti, “The need for linking micromechanics of materials with stochastic finite elements: a challenge for materials science”, Computational Materials Science (Elsevier), 41(1), pp. 27-37, 2007.

V. Papadopoulos, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “A computationally efficient method for the buckling analysis of shells with stochastic imperfections”, Computational Mechanics (Springer), 43(5), pp. 687-700, 2009.

D.C. Charmpis, “Incomplete factorization preconditioners for the iterative solution of Stochastic Finite Element equations”, Computers and Structures (Elsevier), 88(3-4), pp. 178-188, 2010.

D.C. Charmpis, P. Komodromos, M.C. Phocas, “Optimized earthquake response of multi-storey buildings with seismic isolation at various elevations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley), 41(15), pp. 2289-2310, 2012.

V. Vavourakis, D. Loukidis, D.C. Charmpis, P. Papanastasiou, “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems”, Finite Elements in Analysis and Design (Elsevier), 77, pp. 1-15, 2013.

R. Illampas, I. Ioannou, D.C. Charmpis, “Adobe bricks under compression: experimental investigation and derivation of stress-strain equation”, Construction and Building Materials (Elsevier), 53, pp. 83-90, 2014.

R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, “Laboratory testing and finite element simulation of the structural response of an adobe masonry building under horizontal loading”, Engineering Structures (Elsevier), 80, pp. 362-376, 2014.

D.C. Charmpis, M.C. Phocas, P. Komodromos, “Optimized retrofit of multi-storey buildings using seismic isolation at various elevations: assessment for several earthquake excitations”, Bulletin of Earthquake Engineering (Springer), 13(9), pp. 2745-2768, 2015.

D.C. Charmpis, A. Kontogiannis, “The cost of satisfying design requirements on progressive collapse resistance – Investigation based on structural optimization”Structure and Infrastructure Engineering (Taylor & Francis), 12(6), pp. 695-713, 2016.

G.S. Papavasileiou, D.C. Charmpis, “Seismic design optimization of multi-storey steel-concrete composite buildings”, Computers and Structures (Elsevier), 170, pp. 49-61, 2016.