ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΟΛΛΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΟΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
HADJIPOLLAS CHRISTOFOROS
...
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήρια Λειτουργικής Υποστήριξης (ΚΛΥ)
Πανεπιστημιούπολη
008
22894268
22892515
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

-
-
-