ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΚΛΕΑ
HADJISTEPHANOU-PAPAELLINA CLEA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
304
22892966
22894488
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή και είναι μέλος του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου.

Βασικές σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ (Berkeley) της Αμερικής στη Φυσική Αγωγή (1984-1988). Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico της Αμερικής μετά διακρίσεως (1989-1990). Τέλος πήρε το διδακτορικό της με Άριστα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Φυσική Αγωγή ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (1992-1996).

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασχολείται με θέματα Ολυμπισμού, Ολυμπιακής Παιδείας και Διοίκησης Αθλητισμού.  Έχει μακροχρόνια εθελοντική συμμετοχή στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ήταν Γενική Συντονίστρια του Γραφείου «Αθήνα 2004» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής  με επίκεντρο τον Εθελοντισμό,  την Λαμπαδηδρομία, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την Ολυμπιακή Παιδεία.  Ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ και εκπροσώπησε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σε διεθνή συνέδρια ως σύνεδρος και ως ομιλήτρια. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής «Τεχνική Συνεργασία και Ανάπτυξη του Αθλητισμού» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της Επιτροπής «Γυναίκα και Ισότητα στον Αθλητισμό» του ίδιου φορέα.  Διετέλεσε Υπεύθυνη του προγράμματος Προώθησης Κληρονομιάς και Πολιτισμού της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων. Το 2003 διορίστηκε από τον ΚΟΑ «Πρέσβειρα του Fair Play» για το έτος 2004.  Με αυτή  την ιδιότητα εκπροσώπησε την Κύπρο  στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δραστηριοποιήθηκε έντονα σε τοπικό επίπεδο με στόχο την προώθηση του μηνύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» στην πράξη. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

Διετέλεσε Πρόεδρος και  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Βοηθός Κοσμήτορας της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου και Υπεύθυνη Ολυμπιακής Παιδείας της ΚΟΕ. Ήταν επίσης η Ολυμπιακή Ακόλουθος της Κυπριακής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και υπήρξε μέλος σε πολλές αποστολές. Είναι Επίτιμο Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και Αντεπιστέλλον Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής. 

 • Διδασκαλία και Μάθηση της Φυσικής Αγωγής
 • Ιστορία του Αθλητισμού
 • Ολυμπισμός
 • Ολυμπιακή Παιδεία
 • Γυναίκα και Αθλητισμός
 • Αθλητική Διοίκηση
 • Αντι-Ντόπινγκ.
-

Profile Information

Clea Hadjistephanou Papaellina is a permanent member of the Special Teaching Staff of the Department of Education of the University of Cyprus in Physical Education. She is member of the Univeristy’s Sports Council.

She has a Bachelor of Arts in Physical Education from the University of California Berkeley (1984-1988), USA. Master of Arts in Physical Education with distinction from California State University Chico, USA (1989-1990) and Ph.D. in Physical Education from the University of Athens, School of Philosophy, GREECE (1992-1996) with a scholarship from the State Scholarships Foundation of Greece. Graduated with distinction.

She has special interest and is involved with issues related to Olympism, Olympic Education, and Sports Management. She has a long voluntary participation in Cyprus Olympic Committee and was the Director of Olympic Coordination Office "Athens 2004" of the Cyprus Olympic Committee in charge of Volunteerism, Torch Relay, Cultural Olympiad and Olympic Education.She was also a  member of the “Women and Sport” Committee of the Cyprus NOC and represented Cyprus Olympic Committee as a participant and speaker in international seminars. She has been a member of the EOC Commission “Technical Cooperation and Sport Development” and the “EOC Women and Equality in Sport Commission”.

She was the Legacy Program Director of the International Committee of the Meditteranean Games. In 2003 she was appointed by the Cyprus Sport Organization as the Ambassador of Sport, Tolerance and Fair Play for the year 2004 and represented Cyprus in the Council of Europe  and promoted in Cyprus the message of fair play. She has been appointed by the Council of Ministers as the Chairwoman of the Cyprus Sports Organisation, the highest authority in all matters of Sports in Cyprus and was also a member of the Board.  She was also appointed as member of the Executive Committee of the Cyprus Olympic Committee, was Assistant Dean of the Cyprus Olympic Academy and Director of Olympic Education of the Cyprus NOC.

She was in the Cyprus NOC Delegation as Olympic Attachée for Cyprus in the Athens Olympic Games and member of the Cyprus NOC Cyprus Delegation in many other Games. She was a member of the Board of the Cyprus University Sports Federation and Member of the National Committee of Cultural Olympiad of Cyprus.

She is a Corresponding Member of the Education Commission of the International Federation of Sports Medicine and an Honorary Member of the Sport Medicine Association of Greece.

 • Teaching and Learning of Physical Education
 • Sports History
 • Olympism
 • Olympic Education
 • Women and Sports
 • Sports Administration
 • Anti-doping.
-