ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ
CLERIDES SOFRONIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
111
2289 3709
2289 5049
sofronis.clerides.com

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale. Εργάστηκε ως ερευνητής στη Διεθνή Τράπεζα και δίδαξε στο Yale University και στο European University Institute. Το 2009-10 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Northwestern University. Είναι ερευνητικός εταίρος του Κέντρου Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (Centre for Economic Policy Research, CEPR) και ανώτερος συνεργάτης του Κέντρου Οικονομικής Ανάλυσης του Ρίμινι (Rimini Centre for Economic Analysis).
 
Από τον Νοέμβριο 2016 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών.
 
Διδασκαλία:
ΟΙΚ 312 - Βιομηχανική Οργάνωση
ΟΙΚ 320 - Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
ΟΙΚ 363 - Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική
ΟΙΚ 397 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι
ΟΙΚ 497 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ 
ΟΙΚ 661 - Μικροοικονομικά
 
Το κύριο ερευνητικό του πεδίο είναι η εμπειρική βιομηχανική οργάνωση. Έχει εργαστεί σε θέματα τιμολόγησης, διάκρισης τιμών και ποιότητας και πληροφόρησης. Έχει επίσης καταπιαστεί με θέματα διεθνούς εμπορίου, όπως τη σχέση εξαγωγών και παραγωγικότητας και το εμπόριο μεταχειρισμένων αγαθών. Αυτή την περίοδο ασχολείται με την ανάλυση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών φορολογιών στις οδικές μεταφορές και την ανάλυση αγορών διαρκών και αποθηκεύσιμων αγαθών.

Clerides, S. and P. Courty (2017), “Sales, Quantity Surcharge, and Consumer Inattention,” Review of Economics and Statistics, 99(2), May 2017.

 Adamou, A., S. Clerides and T. Zachariadis (2014), "Welfare Implications of Car Feebates: A Simulation Analysis," Economic Journal 124(578), F420–F443.

Clerides, S. (2008), "Gains from Trade in Used Goods: Evidence from Automobiles," Journal of International Economics 76(2), 322-336.

Clerides, S. and C. Hadjiyiannis (2008), "Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy?," Journal of International Economics 75(2), 268-282.

Clerides, S. (2002), "Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the US Market for Books," International Journal of Industrial Organization 20(10), 1385-1408, December 2002.

Clerides, S., S. Lach and J. Tybout (1998), "Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco," Quarterly Journal of Economics 113(3), 903-947.

Profile Information

He hοlds a BA in Economics and Mathematics from the University of Wisconsin and a PhD in Economics from Yale University. He has worked as a researcher at the World Bank and taught at Yale University and the European University Institute. In 2009-10 he was a Visiting Scholar at Northwestern University. He is currently a Research Fellow of the Centre for Economic Policy Research (CEPR) and a Senior Fellow at the Rimini Centre for Economic Analysis.
 
As of November 2016 he is the Chair of the Economics Department. 
 
Teaching:
ECO 312 - Industrial Organization
ECO 320 - History of Economic Thought
ECO 363 - Regulation Theory and Policy
ECO 397 - Reseach Methods in Economics I
ECO 497 - Reseach Methods in Economics II
ECO 661 - Microeconomics
 
His primary field is empirical industrial organization. He has worked on issues relating to pricing, price discrimination, and quality assessment. He has also done work on international trade issues such as the link between exporting and productivity and international trade in used goods. He is currently working on the evaluation of pollution control policies in the road transport sector and on consumer behavior in retail markets.
 

Clerides, S. and P. Courty (2017), “Sales, Quantity Surcharge, and Consumer Inattention,” Review of Economics and Statistics, 99(2), May 2017.

Adamou, A., S. Clerides and T. Zachariadis (2014), "Welfare Implications of Car Feebates: A Simulation Analysis," Economic Journal 124(578), F420–F443.

Clerides, S. (2008), "Gains from Trade in Used Goods: Evidence from Automobiles," Journal of International Economics 76(2), 322-336.

Clerides, S. and C. Hadjiyiannis (2008), "Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy?," Journal of International Economics 75(2), 268-282.

Clerides, S. (2002), "Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the US Market for Books," International Journal of Industrial Organization 20(10), 1385-1408, December 2002.

Clerides, S., S. Lach and J. Tybout (1998), "Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco," Quarterly Journal of Economics 113(3), 903-947.