ΛΟΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΛΟΥΗΣ
CHRISTOFIDES LOUIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
014
+357 22893654
+357 22895021
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Λούης Χριστοφίδης απεφοίτησε με διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά το 1973. Μεταξύ του 1972 και του 2002 διετέλεσε μέρος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Guelph του Καναδά και, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1987-1997, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών στο ίδιο πανεπιστήμιο.
 
Το 2002, αφού επέστρεψε στη Κύπρο, εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και, κατά την περίοδο 2006-2011, διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Είναι Research Associate του CESifo και Research Fellow του IZA της Γερμανίας, είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά των Οικονομικών και στα ιδρύματα προώθησης έρευνας του Καναδά (SSHRC), Ηνωμένων Πολιτειών (NSF ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESF ). Διετέλεσε εξωτερικός κριτής σε διάφορα πανεπιστήμια και σύμβουλος κυβερνητικών οντοτήτων του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστημιακός Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Guelph στον Καναδά.
Οικονομικά της Εργασίας / Μακροοικονομικά / Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

with M. Hoy, J. Milla, and T. Stengos "Grades, Aspirations and Post-Secondary Education Outcomes", Canadian Journal of Higher Education, Vol. 45, No. 1, 2015, pp. 48-82.

and M. Michael, "Exploring the Public-Private Sector Wage Gap in European Countries", IZA Journal of European Labor Studies, 25, October 2013, 2:15.

Christofides, L.N., A. Polycarpou and C. Vrachimis, “The Gender Wage Gaps, 'Sticky Floors' and 'Glass Ceilings' of the European Union”Labour Economics, Vol. 21, April 2013, pp. 86-102.

Christofides, L.N. and R. Swidinsky (2010), “The Economic Returns to the Knowledge and Use of a Second Official Language: English in Quebec and French in the Rest-of-Canada”, Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, XXXII, No.2(June), pp 137-158. Awarded the John Vanderkamp Prize for the best paper published, during 2010, in this journal.

Christofides, L.N. with M. Hoy and L. Yang (2010), “Participation in Canadian Universities: The Gender Imbalance, 1977-2005”Economics of Education Review, 29, pp. 400-410.

Christofides, L.N, and P. Nearchou (2007), “Real and Nominal Wage Rigidities in Collective Bargaining Agreements”Labour Economics, No. 14, pp. 695-715.

Christofides, L.N. and C. Peng (2006), “Contract Duration and Indexation in a Period of Real and Nominal Uncertainty”Labour Economics, 13, pp. 61-86.

Christofides, L.N. and D. Li (2005), “Nominal and Real Wage Rigidity in a Friction Model”Economics Letters, 87, pp. 235-241.

Christofides, L.N. with Q. Li, Z. Liu, and I. Min (2003), “Recent Two-Stage Sample Selection Procedures with an Application to the Gender Wage Gap”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol.21, No.3(July), pp. 396-405.

Christofides, L.N. and T. Stengos (2003), “Wage Rigidity in Canadian Collective Bargaining Agreements”Industrial and Labor Relations Review, Vol.56, No.3(April), pp. 429-448.

Christofides, L.N. and M.T. Leung (2003), “Nominal Wage Rigidity in Contract Data: A Parametric Approach”Economica, Vol.70, No.280(November), pp. 619-638.

Christofides, L.N. and T. Stengos (2001), “A Non-Parametric Test of the Symmetry of the PSID Wage-Change Distribution”,  Economics Letters, pp. 363-368.

Christofides, L.N., J. Cirello and M. Hoy (2001), “Family Income and Post-Secondary Education in Canada (1975-1993)”, The Canadian Journal of Higher Education, pp. 177-208.

Christofides, L.N. (2000), “Social Assistance and Labour Supply”, Canadian Journal of Economics, pp. 715-741.

Christofides, L.N., J. W. Hardin and T. Stengos (2000), “On the Calculation of Marginal Effects in the Bivariate Probit Model: A Correction”, Economics Letters, p. 339.

Christofides, L.N. and C.J. McKenna (1996), “Unemployment Insurance and Job Duration in Canada”, Journal of Labor Economics, Vol.14, No.2, pp. 286-312.

Christofides, L.N. (1992), “On Share Contracts and Other Economic Contributions of Xenophon”, Scottish Journal of Political Economy, Vol.39, pp. 111-122.

Christofides, L.N. and A. Oswald (1992), “Real Wage Determination and Rent Sharing in Collective Bargaining Agreements”, Quarterly Journal of Economics, pp. 985-1002.

Christofides, L.N. (1991), “In-Sample and Out-of-Sample Forecasts of Wage Adjustment in Indexed and Non-Indexed Labour Contracts”, International Journal of Forecasting, No.7, pp. 171-181.

Christofides, L.N. (1990), “The Interaction Between Indexation, Contract Duration and Non-Contingent Wage Adjustment”, Economica, Vol.57, No. 227, pp. 395-410.

Christofides, L.N. (1990), “Non-Nested Tests of Efficient Bargain and Labour Demand Models” Economics Letters, Vol.32, pp. 91-96.

Christofides, L.N. (1987), “Wage Adjustment in Contracts Containing Cost-Of-Living Allowance Clauses”, The Review of Economics and Statistics, Vol. LXIX, No.3,  pp. 531-536.

Christofides, L.N. (1985), “The Impact of Controls on Wage Contract Duration”, The Economic Journal, Vol.95, No.377, pp. 161-168.

Christofides, L.N. and D.A. Wilton (1985), “Wage Rate Determination in the Aftermath of Wage Controls”, Economica, Vol.52, No.205, pp. 51-64.

Christofides, L.N. and D.A. Wilton (1983), “The Empirical Determinants of Contract Length”, Journal of Monetary Economics, Vol.12, pp. 309-319.

Christofides, L.N. (1982), “Expected Inflation and the Optimal Number of Nominal Wage Rate Revisions”, Economics Letters, Vol.9, No.1, pp. 243-249.

Auld, D.A.L., L.N. Christofides, R. Swidinsky, and D.A. Wilton (1980), “A Microeconometric Analysis of Wage Determination in the Canadian Public Sector”, Journal of Public Economics, Vol. XIII, pp. 369-387.

Christofides, L.N., R. Swidinsky and D.A. Wilton (1980), “A Microeconometric Analysis of the Canadian Wage Determination Process”, Economica, Vol. XLVII, pp. 165-178.

Chistofides, L.N., R. Swidinsky and D.A. Wilton (1980),  “A Microeconometric Analysis of “Spillovers Within the Canadian Wage Determination Process”, The Review of Economics and Statistics, Vol.LXII, No.2, pp. 213-221.

Christofides, L.N. and F. Tapon (1979), “Uncertainty, Market Structure and Performance: The Galbraith-Caves Hypothesis Revisited”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.XCIII, pp. 719-726.

Christofides, L.N.and F. Tapon (1979), “Discretionary Expenditures and Profit Risk Management: The Galbraith-Caves Hypothesis”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.XCIII, No.2, pp. 303-319.

Christofides, L.N., J.F. Helliwell and J.M. Lester (1976), “The Conversion Loan of 1958: A Simulation Study of its Macroeconomic Consequences”, The Canadian Journal of Economics, Vol. IX, No.3, pp. 425-441.

Christofides L.N. (1975), “Supply Variables in Term Structure Equations”, The Canadian Journal of Economics, Vol.VIII, No.2, pp. 276-281.

Christofides L.N. (1974), “Are Government Expenditures Likely to be Contractionary?”, Public Finance, Vol. XXIX, No.3-4, pp. 392-399.

Profile Information

Louis N. Christofides received a Ph.D. from the University of British Columbia in 1973. Between 1972 and 2002 he was on faculty at the University of Guelph, Canada, serving as Chair of the Department of Economics between 1987 and 1997. Between 2002 and 2006 he served as Chair of the Department of Economics, and between 2006 and 2011 as Dean of the Faculty of Economics and Management, both at the University of Cyprus. He is a Research Associate of CESifo and a Research Fellow of IZA. He has served as a referee to numerous academic journals, universities and granting agencies in Canada (SSHRC), the US (NSF), and the EU (ESF) and as a consultant to governmental entities in Canada and the European Union.
 
He is currently University Professor Emeritus at the University of Guelph, in Canada, and Professor Emeritus at the University of Cyprus.
 
 

Labour, Macroeconomics, and Applied Econometrics, particularly wage and employment determination, the incidence and intensity of wage indexation, contract duration, unemployment insurance, job duration, participation in social assistance programs and labour supply,  low-inflation wage adjustments, language proficiency and the labour market, and the economics of education.

with M. Hoy, J. Milla, and T. Stengos "Grades, Aspirations and Post-Secondary Education Outcomes", Canadian Journal of Higher Education, Vol. 45, No. 1, 2015, pp. 48-82.

and M. Michael, "Exploring the Public-Private Sector Wage Gap in European Countries", IZA Journal of European Labor Studies, 25, October 2013, 2:15.

Christofides, L.N., A. Polycarpou and C. Vrachimis, “The Gender Wage Gaps, 'Sticky Floors' and 'Glass Ceilings' of the European Union”, Labour Economics, Vol. 21, April 2013, pp. 86-102.

Christofides, L.N. and R. Swidinsky (2010), “The Economic Returns to the Knowledge and Use of a Second Official Language: English in Quebec and French in the Rest-of-Canada”, Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, XXXII, No.2(June), pp 137-158. Awarded the John Vanderkamp Prize for the best paper published, during 2010, in this journal.

Christofides, L.N. with M. Hoy and L. Yang (2010), “Participation in Canadian Universities: The Gender Imbalance, 1977-2005”Economics of Education Review, 29, pp. 400-410.

Christofides, L.N, and P. Nearchou (2007), “Real and Nominal Wage Rigidities in Collective Bargaining Agreements”Labour Economics, No. 14, pp. 695-715.

Christofides, L.N. and C. Peng (2006), “Contract Duration and Indexation in a Period of Real and Nominal Uncertainty”Labour Economics, 13, pp. 61-86.

Christofides, L.N. and D. Li (2005), “Nominal and Real Wage Rigidity in a Friction Model”Economics Letters, 87, pp. 235-241.

Christofides, L.N. with Q. Li, Z. Liu, and I. Min (2003), “Recent Two-Stage Sample Selection Procedures with an Application to the Gender Wage Gap”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol.21, No.3(July), pp. 396-405.

Christofides, L.N. and T. Stengos (2003), “Wage Rigidity in Canadian Collective Bargaining Agreements”Industrial and Labor Relations Review, Vol.56, No.3(April), pp. 429-448.

Christofides, L.N. and M.T. Leung (2003), “Nominal Wage Rigidity in Contract Data: A Parametric Approach”Economica, Vol.70, No.280(November), pp. 619-638.

Christofides, L.N. and T. Stengos (2001), “A Non-Parametric Test of the Symmetry of the PSID Wage-Change Distribution”,  Economics Letters, pp. 363-368.

Christofides, L.N., J. Cirello and M. Hoy (2001), “Family Income and Post-Secondary Education in Canada (1975-1993)”, The Canadian Journal of Higher Education, pp. 177-208.

Christofides, L.N. (2000), “Social Assistance and Labour Supply”, Canadian Journal of Economics, pp. 715-741.

Christofides, L.N., J. W. Hardin and T. Stengos (2000), “On the Calculation of Marginal Effects in the Bivariate Probit Model: A Correction”, Economics Letters, p. 339.

Christofides, L.N. and C.J. McKenna (1996), “Unemployment Insurance and Job Duration in Canada”, Journal of Labor Economics, Vol.14, No.2, pp. 286-312.

Christofides, L.N. (1992), “On Share Contracts and Other Economic Contributions of Xenophon”, Scottish Journal of Political Economy, Vol.39, pp. 111-122.

Christofides, L.N. and A. Oswald (1992), “Real Wage Determination and Rent Sharing in Collective Bargaining Agreements”, Quarterly Journal of Economics, pp. 985-1002.

Christofides, L.N. (1991), “In-Sample and Out-of-Sample Forecasts of Wage Adjustment in Indexed and Non-Indexed Labour Contracts”, International Journal of Forecasting, No.7, pp. 171-181.

Christofides, L.N. (1990), “The Interaction Between Indexation, Contract Duration and Non-Contingent Wage Adjustment”, Economica, Vol.57, No. 227, pp. 395-410.

Christofides, L.N. (1990), “Non-Nested Tests of Efficient Bargain and Labour Demand Models” Economics Letters, Vol.32, pp. 91-96.

Christofides, L.N. (1987), “Wage Adjustment in Contracts Containing Cost-Of-Living Allowance Clauses”, The Review of Economics and Statistics, Vol. LXIX, No.3,  pp. 531-536.

Christofides, L.N. (1985), “The Impact of Controls on Wage Contract Duration”, The Economic Journal, Vol.95, No.377, pp. 161-168.

Christofides, L.N. and D.A. Wilton (1985), “Wage Rate Determination in the Aftermath of Wage Controls”, Economica, Vol.52, No.205, pp. 51-64.

Christofides, L.N. and D.A. Wilton (1983), “The Empirical Determinants of Contract Length”, Journal of Monetary Economics, Vol.12, pp. 309-319.

Christofides, L.N. (1982), “Expected Inflation and the Optimal Number of Nominal Wage Rate Revisions”, Economics Letters, Vol.9, No.1, pp. 243-249.

Auld, D.A.L., L.N. Christofides, R. Swidinsky, and D.A. Wilton (1980), “A Microeconometric Analysis of Wage Determination in the Canadian Public Sector”, Journal of Public Economics, Vol. XIII, pp. 369-387.

Christofides, L.N., R. Swidinsky and D.A. Wilton (1980), “A Microeconometric Analysis of the Canadian Wage Determination Process”, Economica, Vol. XLVII, pp. 165-178.

Chistofides, L.N., R. Swidinsky and D.A. Wilton (1980),  “A Microeconometric Analysis of “Spillovers Within the Canadian Wage Determination Process”, The Review of Economics and Statistics, Vol.LXII, No.2, pp. 213-221.

Christofides, L.N. and F. Tapon (1979), “Uncertainty, Market Structure and Performance: The Galbraith-Caves Hypothesis Revisited”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.XCIII, pp. 719-726.

Christofides, L.N.and F. Tapon (1979), “Discretionary Expenditures and Profit Risk Management: The Galbraith-Caves Hypothesis”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.XCIII, No.2, pp. 303-319.

Christofides, L.N., J.F. Helliwell and J.M. Lester (1976), “The Conversion Loan of 1958: A Simulation Study of its Macroeconomic Consequences”, The Canadian Journal of Economics, Vol. IX, No.3, pp. 425-441.

Christofides L.N. (1975), “Supply Variables in Term Structure Equations”, The Canadian Journal of Economics, Vol.VIII, No.2, pp. 276-281.

Christofides L.N. (1974), “Are Government Expenditures Likely to be Contractionary?”, Public Finance, Vol. XXIX, No.3-4, pp. 392-399.