ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ ΔΙΑΚΙΔΟΥ
ΔΙΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ
DIAKIDOY IRENE-ANNA
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B210
22892074
22892071
-

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση: B.A. στην Ψυχολογία (University of Illinois at Chicago), M.A. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (University of Illinois, Urbana-Champaign), Ph.D. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (University of Illinois, Urbana-Champaign), Ειδίκευση: Μάθηση και Νόηση.
Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενο, Απόκτηση Γνώσης και Εννοιολογική Αλλαγή, Νόηση και Δημιουργικότητα
-- Diakidoy, I. N., Mouskounti, T., Fella, A., & Ioannides, C. (2016). Comprehension processes and outcomes with refutation and expository texts and their contribution to learning. Learning and Instruction, 41, 60-69.
-- Diakidoy, I. N., Christodoulou, S. A., Floros, G., Iordanou, K., & Kargopoulos, P. V. (2015). Forming a belief: The contribution of comprehension to the evaluation and persuasive impact of argumentative text. British Journal of Educational Psychology, 85, 300-315.
-- Diakidoy, I., Kakas, A., Michael, L., & Miller, R. (2014). Story comprehension through argumentation. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 266, 31-42.
-- Diakidoy, I. N. (2014). The effects of familiarization with oral expository text on listening and reading comprehension levels. Reading Psychology, 35(7), 622-643.
-- Diakidoy, I. N., Mouskounti, T., & Ioannides, C. (2011). Comprehension and learning from refutation and expository texts. Reading Research Quarterly, 46(1), 22-38.
-- Diakidoy, I. N., Papageorgiou, E., & Karallis, G. (2010). Creativity in school: Intereventions and outcomes. CY, Nicosia: Pedagogical Institute.
-- Diakidoy, I. N., Stylianou, P., Karefillidou, C., & Papageorgiou, P. (2005). The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology, 26, 55-80.
-- Diakidoy, I. N.,& Ioannides, C. (2004). Elementary-school children's ability to distinguish hypothetical beliefs from statements of preference. Journal of Educational Psychology, 96, 536-544.
-- Diakidoy, I. N., Kendeou, P., & Ioannides, C. (2003). Reading about energy: The effects of text structure in science learning and conceptual change. Contemporary Educational Psychology, 28, 335-356.
-- Diakidoy, I. N., & Spanoudis, G. (2002). The issue of domain specificity in creativity testing: A comparison of performance on a general divergent-thinking test and a parallel content-specific test. Journal of Creative Behavior, 36, 41-61.
-- Diakidoy, I. N., & Kendeou, P. (2001). Facilitating conceptual change in astronomy: A comparison of the effectiveness of two instructional approaches. Learning and Instruction, 11, 1-20.
-- Diakidoy, I. N. (1999). Comprehension and learning from scientific text. In A. Gagatsis (Ed.), A multidimensional approach to learning in mathematics and science (pp. 361-389). Thessaloniki, Greece: Art of Text.
-- Diakidoy, I. N., & Kanari, E. (1999). Student teachers’ beliefs about creativity. British Educational Research Journal, 25, 225-243.
-- Diakidoy, I. N. (1998). The role of reading comprehension in word meaning acquisition during reading. European Journal of Psychology of Education, 13, 131-154.
-- Diakidoy, I. N., Vosniadou, S., & Hawks, J. D. (1997). Models of the earth and of the day/night cycle in American-Indian children. European Journal of Psychology of Education, 12, 159-184.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Profile Information

Education: B.A. in Psychology (University of Illinois at Chicago), M.A. in Educational Psychology (University of Illinois, Urbana-Champaign), Ph.D. in Educational Psychology (University of Illinois, Urbana-Champaign), Specialization: Learning and Cognition.
Comprehension and Learning from Text, Knowledge Acquisition and Conceptual Change, Reasoning and Creativity
 
-- Diakidoy, I. N., Mouskounti, T., Fella, A., & Ioannides, C. (2016). Comprehension processes and outcomes with refutation and expository texts and their contribution to learning. Learning and Instruction, 41, 60-69.
-- Diakidoy, I. N., Christodoulou, S. A., Floros, G., Iordanou, K., & Kargopoulos, P. V. (2015). Forming a belief: The contribution of comprehension to the evaluation and persuasive impact of argumentative text. British Journal of Educational Psychology, 85, 300-315.
-- Diakidoy, I., Kakas, A., Michael, L., & Miller, R. (2014). Story comprehension through argumentation. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 266, 31-42.
-- Diakidoy, I. N. (2014). The effects of familiarization with oral expository text on listening and reading comprehension levels. Reading Psychology, 35(7), 622-643.
-- Diakidoy, I. N., Mouskounti, T., & Ioannides, C. (2011). Comprehension and learning from refutation and expository texts. Reading Research Quarterly, 46(1), 22-38.
-- Diakidoy, I. N., Papageorgiou, E., & Karallis, G. (2010). Creativity in school: Intereventions and outcomes. CY, Nicosia: Pedagogical Institute.
-- Diakidoy, I. N., Stylianou, P., Karefillidou, C., & Papageorgiou, P. (2005). The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology, 26, 55-80.
-- Diakidoy, I. N.,& Ioannides, C. (2004). Elementary-school children's ability to distinguish hypothetical beliefs from statements of preference. Journal of Educational Psychology, 96, 536-544.
-- Diakidoy, I. N., Kendeou, P., & Ioannides, C. (2003). Reading about energy: The effects of text structure in science learning and conceptual change. Contemporary Educational Psychology, 28, 335-356.
-- Diakidoy, I. N., & Spanoudis, G. (2002). The issue of domain specificity in creativity testing: A comparison of performance on a general divergent-thinking test and a parallel content-specific test. Journal of Creative Behavior, 36, 41-61.
-- Diakidoy, I. N., & Kendeou, P. (2001). Facilitating conceptual change in astronomy: A comparison of the effectiveness of two instructional approaches. Learning and Instruction, 11, 1-20.
-- Diakidoy, I. N. (1999). Comprehension and learning from scientific text. In A. Gagatsis (Ed.), A multidimensional approach to learning in mathematics and science (pp. 361-389). Thessaloniki, Greece: Art of Text.
-- Diakidoy, I. N., & Kanari, E. (1999). Student teachers’ beliefs about creativity. British Educational Research Journal, 25, 225-243.
-- Diakidoy, I. N. (1998). The role of reading comprehension in word meaning acquisition during reading. European Journal of Psychology of Education, 13, 131-154.
-- Diakidoy, I. N., Vosniadou, S., & Hawks, J. D. (1997). Models of the earth and of the day/night cycle in American-Indian children. European Journal of Psychology of Education, 12, 159-184.