ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΠΑΤΙΝΑΣ
ΣΑΠΑΤΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
SAPATINAS THEOFANIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
066,
+(357)-22894413
+(357)-22895072
www.mas.ucy.ac.cy/~fanis/

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο (BSc) στα Μαθηματικά (1989), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (MSc) στην Στατιστική (1991), Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, United Kingdom.
 
Διδακτορικό (PhD) στην Στατιστική (1994), Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, United Kingdom.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Exeter (1993 - 1996), Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Bristol (1996 - 1998), Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury (1998 - 2000), Ηνωμένο Βασίλειο,
 
Επίκουρος Καθηγητής (2001 - 2005) στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύπρος.
 
Αναπληρωτής Καθηγητής (2005 - 2010) στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύπρος.
 
Καθηγητής (2010 - ) στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύπρος.
Nonparametric Curve Estimation and Related Problems
 
Wavelets in Statistics and Time Series Analysis
 
Nonparametric and Semiparametric Volatility Estimation
 
Functional Data Analysis
 
Characterizations and Structural Properties of Probability Distributions.
Rao, C.R., Sapatinas, T. and Shanbhag, D.N. (1994). The integrated Cauchy functional equation: some comments on recent papers. Advances in Applied Probability, Vol. 26, 825-829.
 
Sapatinas, T. (1995). Characterizations of probability distributions based on discrete p-monotonicity. Statistics and Probability Letters, Vol. 24, 339-344.
 
Sapatinas, T. (1995). Identifiability of mixtures of power-series distributions and related characterizations. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 47, 447-459.
 
Sapatinas, T. (1996). On the generalized Rao-Rubin condition and some variants. Australian Journal of Statistics, Vol. 38, 299-306.
 
Bailey, T.C., Sapatinas, T., Powell, K.J. and Krzanowski, W.J. (1998). Signal detection in underwater sound using wavelets. Journal of the American Statistical Association, Vol. 93, 73-83.
 
Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (1998). Wavelet thresholding via a Bayesian approach. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 60, 725-749.
 
Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (2000). Stochastic expansions in an overcomplete wavelet dictionary. Probability Theory and Related Fields, Vol. 117, 133-144.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet shrinkage for natural exponential families with quadratic variance functions. Biometrika, Vol. 88, 805-820.
 
Antoniadis, A., Bigot, J. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet estimators in nonparametric regression: a comparative simulation study. Journal of Statistical Software, Vol. 6, Article 6.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2003). Wavelet methods for continuous-time prediction using Hilbert-valued autoregressive processes. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 87, 133-158.
 
Besbeas, P., De Feis, I. and Sapatinas, T. (2004). A comparative simulation study of wavelet shrinkage estimators for Poisson counts. International Statistical Review, Vol. 72, 209-237.
 
Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2006). A Haar-Fisz technique for locally stationary volatility estimation. Biometrika, Vol. 93, 687-704.
 
Antoniadis, A., Paparoditis, E. and Sapatinas, T. (2006). A functional wavelet-kernel approach for time series prediction. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 68, 837-857.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2007). Estimation and inference in functional mixed-effects models. Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51, 4793-4813.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2007). Frequentist optimality of Bayes factor estimators in wavelet regression models. Statistica Sinica, Vol. 17, 599-633.
 
Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2008). Normalised least-squares estimation in time-varying ARCH models. Annals of Statistics, Vol. 36, 742-786.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2009). Functional deconvolution in a periodic setting: uniform case. Annals of Statistics, Vol. 37, 73-104.
 
Abramovich, F., Grinshtein, V., Petsa, A. and Sapatinas, T. (2010). On Bayesian testimation and its applications to wavelet thresholding. Biometrika, Vol. 97, 181-198.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2010). On convergence rates equivalency and sampling strategies in functional deconvolution models. Annals of Statistics, Vol. 38, 1793-1844.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2011). Multichannel boxcar deconvolution with growing number of channels. Electronic Journal of Statistics, Vol. 5, 53-82.
 
Sapatinas, T., Shanbhag, D.N. & Gupta, A.K. (2011). Some new approaches to infinite divisibility. Electronic Journal of Probability, Vol. 16, 2359-2374.
 
Ingster, Yu.I., Sapatinas, T. & Suslina, I.A. (2012). Minimax signal detection in ill-posed inverse problems. Annals of Statistics, Vol. 40, 1524-1549. (Referred (online) Supplement: DOI:10.1214/12-AOS1011SUPP, 43 pages.)

Profile Information

BSc in Mathematics (1989), Department of Mathematics, University of Athens, Greece.
 
MSc in Statistics (1991), Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, United Kingdom.
 
PhD in Statistics (1994), Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, United Kingdom.
 
Postdoctoral Research Associate at the University of Exeter (1993 - 1996), Great Britain.
 
Postdoctoral Research Associate at the University of Bristol (1996 - 1998), Great Britain.
 
Lecturer at the University of Kent at Canterbury (1998-2000), Great Britain.
 
Assistant Professor (2001 - 2005) at the University of Cyprus, Cyprus.
 
Associate Professor (2005 - 2010) at the University of Cyprus, Cyprus.
 
Professor (2010 - ) at the University of Cyprus, Cyprus.
Nonparametric Curve Estimation and Related Problems.
 
Wavelets in Statistics and Time Series Analysis.
 
Nonparametric and Semiparametric Volatility Estimation.
 
Functional Data Analysis.
 
Characterizations and Structural Properties of Probability Distributions
Rao, C.R., Sapatinas, T. and Shanbhag, D.N. (1994). The integrated Cauchy functional equation: some comments on recent papers. Advances in Applied Probability, Vol. 26, 825-829.
 
Sapatinas, T. (1995). Characterizations of probability distributions based on discrete p-monotonicity. Statistics and Probability Letters, Vol. 24, 339-344.
 
Sapatinas, T. (1995). Identifiability of mixtures of power-series distributions and related characterizations. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 47, 447-459.
 
Sapatinas, T. (1996). On the generalized Rao-Rubin condition and some variants. Australian Journal of Statistics, Vol. 38, 299-306.
 
Bailey, T.C., Sapatinas, T., Powell, K.J. and Krzanowski, W.J. (1998). Signal detection in underwater sound using wavelets. Journal of the American Statistical Association, Vol. 93, 73-83.
 
Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (1998). Wavelet thresholding via a Bayesian approach. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 60, 725-749.
 
Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (2000). Stochastic expansions in an overcomplete wavelet dictionary. Probability Theory and Related Fields, Vol. 117, 133-144.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet shrinkage for natural exponential families with quadratic variance functions. Biometrika, Vol. 88, 805-820.
 
Antoniadis, A., Bigot, J. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet estimators in nonparametric regression: a comparative simulation study. Journal of Statistical Software, Vol. 6, Article 6.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2003). Wavelet methods for continuous-time prediction using Hilbert-valued autoregressive processes. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 87, 133-158.
 
Besbeas, P., De Feis, I. and Sapatinas, T. (2004). A comparative simulation study of wavelet shrinkage estimators for Poisson counts. International Statistical Review, Vol. 72, 209-237.
 
Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2006). A Haar-Fisz technique for locally stationary volatility estimation. Biometrika, Vol. 93, 687-704.
 
Antoniadis, A., Paparoditis, E. and Sapatinas, T. (2006). A functional wavelet-kernel approach for time series prediction. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 68, 837-857.
 
Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2007). Estimation and inference in functional mixed-effects models. Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51, 4793-4813.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2007). Frequentist optimality of Bayes factor estimators in wavelet regression models. Statistica Sinica, Vol. 17, 599-633.
 
Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2008). Normalised least-squares estimation in time-varying ARCH models. Annals of Statistics, Vol. 36, 742-786.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2009). Functional deconvolution in a periodic setting: uniform case. Annals of Statistics, Vol. 37, 73-104.
 
Abramovich, F., Grinshtein, V., Petsa, A. and Sapatinas, T. (2010). On Bayesian testimation and its applications to wavelet thresholding. Biometrika, Vol. 97, 181-198.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2010). On convergence rates equivalency and sampling strategies in functional deconvolution models. Annals of Statistics, Vol. 38, 1793-1844.
 
Pensky, M. and Sapatinas, T. (2011). Multichannel boxcar deconvolution with growing number of channels. Electronic Journal of Statistics, Vol. 5, 53-82.
 
Sapatinas, T., Shanbhag, D.N. & Gupta, A.K. (2011). Some new approaches to infinite divisibility. Electronic Journal of Probability, Vol. 16, 2359-2374.
 
Ingster, Yu.I., Sapatinas, T. & Suslina, I.A. (2012). Minimax signal detection in ill-posed inverse problems. Annals of Statistics, Vol. 40, 1524-1549. (Referred (online) Supplement: DOI:10.1214/12-AOS1011SUPP, 43 pages.)