ΕΛΕΝΗ ΦΕΛΛΟΥΚΑ
ΦΕΛΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
FELLOUKA ELENI
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
021
22893553
22756082
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

1996-2000 BSc in Computer Science, University of Cyprus
-
-