ΓEΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ
PAPASAVVAS GEORGE
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Γλάδστωνος 12
-
+357 22893566
+357 22894490
ucy.academia.edu/GeorgePapasavvas

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχιακές σπουδές Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Wurzburg της Γερμανίας και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Aθηνών για την αρχαία κυπριακή και κρητική μεταλλοτεχνία. Ανασκαφές στο Iερό του Δία στη Δωδώνη, τον οικισμό και το νεκροταφείο του Ξώμπουργου στη Τήνο, στο Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου της Κρήτης. Έχει εργαστεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα (1998-2000).

Μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Ελληνικά Ιερά και λατρείες. Oι σχέσεις του Αιγαίου με την Ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Πλαστική σε λίθο και χαλκό της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου.

G., Papasavvas, P. Muhly, and A. Lebessi, “Weapons for Men and Gods: Three Minoan Bronze Swords from the Syme Sanctuary”, στο Ph. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds.), Meletemata. Studies in Aegean Archaeology presented to Malcom Wiener, Vol. III (AEGEAUM 20). Eupen1999, 641-649.

G. Papasavvas, “Handel, Einwanderung oder Technologieexport? Der Fall der zyprischen Metallindustrie”, in Acts of at the International Symposium Kreta und Zypern: Religion und Schrift. Von der Fruhgeschichte bis zum Ende der archaischen Zeit, Ohlstadt (Germany), 26-28.2.1999. Weilheim 2001, 297-318.

G. Papasavvas, Bronze Stands from Cyprus and Crete. Monograph published by the A. G. Leventis Foundation, Nicosia 2001 (in Greek).V. Karageorghis and G. Papasavvas, “A bronze Ingot-bearer from Cyprus”, Oxford Journal of Archaeology 20:4, 2001, 339-354.

G. Papasavvas, “A wooden writing-tablet from Crete”, Athenische Mitteilungen 118, 2003, 67-89.G. Papasavvas, “Cypriot casting technology I: the stands”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2003, 23-52.

G. Papasavvas, “Writing on Cyprus: Some silent witnesses”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2003, 79-94.G. Papasavvas, “Ancient Greek Bronze Sculpture”, in D. Martidou-Forsier (ed.) Proceedings of the 7th Seminar on the Teaching of Ancient Greek Language and Culture: “Ancient Greek Technology”. Nicosia 2003, 168-186.

G. Papasavvas, “Cypriot bronze stands and their Mediterranean perspective”, Revista d/Arqueologia di Ponent 14, 2004, 31-59.

A. Lebessi, P. Muhly και G. Papasavvas, “The Runner's Ring, a Minoan Athlete's Dedication at the Syme Sanctuary, Crete”, Athenische Mitteilungen 119, 2004, 1-29.

G. Papasavvas, “A closer look on some Minoan gold rings”. Στo I. Tzachili, “Aegean Metallurgy in the Bronze Age”, Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004. Athens 2008, 169-181.

G. Papasavvas 2009, “The Iconography of the oxhide ingots”. In F. Lo Schiavo, J. D. Muhly, R. Maddin and A. Giumlia-Mair (eds), Oxhide ingots in the central Mediterranean. Published by the A. G. Leventis Foundation, Cyprus, the Institute for Aegean Prehistory and Istituto di studi sulle civilta dell’Egeo e del Vicino Orienti. Roma 2009, 83-132.

G. Papasavvas 2009, “Der Gott der zypriotischen Metallurgen”. In M. Xagorari-Gleissner (ed.), Catalogue of the Exhibition “Stein, Ton und Feuer - Topferei im antiken Griechenland” organized by the Handwerkskammer fur Mittelfranken in Germany. Εckental 2009, 9-11.

G. Papasavvas, “From Smiting to Smithing: the Transformation of a Cypriot God”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 59-66.

Α. Giumlia Mair, V. Kassianidou and G. Papasavvas, “Miniature Ingots from Cyprus”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honour of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 11-19.

G. Papasavvas, “A missing Ingot deity”. In A. Demetriou (ed.), Acts of the Fourth International Cyprological Conference (Society of Cypriot Studies). Nicosia 2011, 667-679.

G. Papasavvas, “Votives from Cretan sanctuaries: regional versus an island-wide radiance”. In G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and J. Whitley (eds), Αcts of the International Conference “Parallel lives. Ancient island societies in Crete and Cyprus”. British School at Athens Studies 20. London 2012, 289-297, 302-305.

V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds), Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. Proceedings of the International Conference in honour of James D. Muhly” Oxbow books, Oxford 2012.

G. Papasavvas, “Profusion of Cypriot copper abroad and dearth of bronzes at home: reflections on a paradox in Late Bronze Age Cyprus”. Proceedings of the International Conference “Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC”- A Conference in honour of James D. Muhly, 2009”. Oxbow books. Oxford 2012, 117-128.

G. Papasavvas, “Cretan bronze stands of Cypriot types from sanctuaries and cemeteries and Early Iron Age Cretan society”. In M. Iacovou, “Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: The legacy of Nicolas Coldstream”, International conference in memory of Professor J. N. Coldstream, 13th of December 2010, Archaeological Research Unit, University of Cyprus. Nicosia 2012.

G. Papasavvas, “Intimate prayers: Concealed inscriptions in diptychs offered in Cypriot and Aegean sanctuaries”. In D. Michaelides (ed.), Acts of the International Conference in honour of Dr. Ino Nikolaou “Epigraphy, Numismatic, Prosopography and History of Cyprus”. Nicosia, 24-25 Nov. 2007 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Cypriot metalwork of the Late Bronze Age”. International Conference “Un millenaire d’histoire et d’archeologie chypriotes (1600-600 av. J.-C.)”. University of Milan (IULM) and La Sapienza, Roma. Milan, 18 -19 October 2012. PASIPHAE 2013 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Cypriot Late Bronze Age metalwork”. International Conference “Introduction to the Archaeometallurgy of Cyprus”. Nicosia, 7-11 May 2012 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Pictorial narrative on Cypriot metalowork”. Proceedings of the Numismatic society (forthcoming).

G. Papasavvas, “Bronze stands from Crete”. In V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Kypriaka on Crete (forthcoming).

Profile Information

Undergraduate studies in Prehistoric and Classical Archaeology at the University of Ioannina. Postgraduate studies at the University of Wurzburg, Germany. PhD at the University of Athens on ancient Cypriot and Cretan bronzeworking. He has excavated at the Sanctuary of Zeus at Dodona, at the settlement and cemetery of Xombourgo on Tenos and at the Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou, Crete. He has worked for the Archaeological Service at Athens (1998-2000).

His research interests include: Metalworking of the Late Bronze and Early Iron Ages. The relations between the Aegean and the Eastern Mediterranean, during the Late Bronze and Early Iron Ages. Greek sanctuaries and cults. Sculpture in stone and bronze of the Archaic and Classical periods.

G., Papasavvas, P. Muhly, and A. Lebessi, “Weapons for Men and Gods: Three Minoan Bronze Swords from the Syme Sanctuary”, στο Ph. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds.), Meletemata. Studies in Aegean Archaeology presented to Malcom Wiener, Vol. III (AEGEAUM 20). Eupen1999, 641-649.

G. Papasavvas, “Handel, Einwanderung oder Technologieexport? Der Fall der zyprischen Metallindustrie”, in Acts of at the International Symposium Kreta und Zypern: Religion und Schrift. Von der Fruhgeschichte bis zum Ende der archaischen Zeit, Ohlstadt (Germany), 26-28.2.1999. Weilheim 2001, 297-318.

G. Papasavvas, Bronze Stands from Cyprus and Crete. Monograph published by the A. G. Leventis Foundation, Nicosia 2001 (in Greek).V. Karageorghis and G. Papasavvas, “A bronze Ingot-bearer from Cyprus”, Oxford Journal of Archaeology 20:4, 2001, 339-354.

G. Papasavvas, “A wooden writing-tablet from Crete”, Athenische Mitteilungen 118, 2003, 67-89.G. Papasavvas, “Cypriot casting technology I: the stands”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2003, 23-52.

G. Papasavvas, “Writing on Cyprus: Some silent witnesses”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2003, 79-94.G. Papasavvas, “Ancient Greek Bronze Sculpture”, in D. Martidou-Forsier (ed.) Proceedings of the 7th Seminar on the Teaching of Ancient Greek Language and Culture: “Ancient Greek Technology”. Nicosia 2003, 168-186.

G. Papasavvas, “Cypriot bronze stands and their Mediterranean perspective”, Revista d/Arqueologia di Ponent 14, 2004, 31-59.

A. Lebessi, P. Muhly και G. Papasavvas, “The Runner's Ring, a Minoan Athlete's Dedication at the Syme Sanctuary, Crete”, Athenische Mitteilungen 119, 2004, 1-29.

G. Papasavvas, “A closer look on some Minoan gold rings”. Στo I. Tzachili, “Aegean Metallurgy in the Bronze Age”, Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004. Athens 2008, 169-181.

G. Papasavvas 2009, “The Iconography of the oxhide ingots”. In F. Lo Schiavo, J. D. Muhly, R. Maddin and A. Giumlia-Mair (eds), Oxhide ingots in the central Mediterranean. Published by the A. G. Leventis Foundation, Cyprus, the Institute for Aegean Prehistory and Istituto di studi sulle civilta dell’Egeo e del Vicino Orienti. Roma 2009, 83-132.

G. Papasavvas 2009, “Der Gott der zypriotischen Metallurgen”. In M. Xagorari-Gleissner (ed.), Catalogue of the Exhibition “Stein, Ton und Feuer - Topferei im antiken Griechenland” organized by the Handwerkskammer fur Mittelfranken in Germany. Εckental 2009, 9-11.

G. Papasavvas, “From Smiting to Smithing: the Transformation of a Cypriot God”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 59-66.

Α. Giumlia Mair, V. Kassianidou and G. Papasavvas, “Miniature Ingots from Cyprus”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honour of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 11-19.

G. Papasavvas, “A missing Ingot deity”. In A. Demetriou (ed.), Acts of the Fourth International Cyprological Conference (Society of Cypriot Studies). Nicosia 2011, 667-679.

G. Papasavvas, “Votives from Cretan sanctuaries: regional versus an island-wide radiance”. In G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and J. Whitley (eds), Αcts of the International Conference “Parallel lives. Ancient island societies in Crete and Cyprus”. British School at Athens Studies 20. London 2012, 289-297, 302-305.

V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds), Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. Proceedings of the International Conference in honour of James D. Muhly” Oxbow books, Oxford 2012.

G. Papasavvas, “Profusion of Cypriot copper abroad and dearth of bronzes at home: reflections on a paradox in Late Bronze Age Cyprus”. Proceedings of the International Conference “Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC”- A Conference in honour of James D. Muhly, 2009”. Oxbow books. Oxford 2012, 117-128.

G. Papasavvas, “Cretan bronze stands of Cypriot types from sanctuaries and cemeteries and Early Iron Age Cretan society”. In M. Iacovou, “Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: The legacy of Nicolas Coldstream”, International conference in memory of Professor J. N. Coldstream, 13th of December 2010, Archaeological Research Unit, University of Cyprus. Nicosia 2012.

G. Papasavvas, “Intimate prayers: Concealed inscriptions in diptychs offered in Cypriot and Aegean sanctuaries”. In D. Michaelides (ed.), Acts of the International Conference in honour of Dr. Ino Nikolaou “Epigraphy, Numismatic, Prosopography and History of Cyprus”. Nicosia, 24-25 Nov. 2007 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Cypriot metalwork of the Late Bronze Age”. International Conference “Un millenaire d’histoire et d’archeologie chypriotes (1600-600 av. J.-C.)”. University of Milan (IULM) and La Sapienza, Roma. Milan, 18 -19 October 2012. PASIPHAE 2013 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Cypriot Late Bronze Age metalwork”. International Conference “Introduction to the Archaeometallurgy of Cyprus”. Nicosia, 7-11 May 2012 (forthcoming).

G. Papasavvas, “Pictorial narrative on Cypriot metalowork”. Proceedings of the Numismatic society (forthcoming).

G. Papasavvas, “Bronze stands from Crete”. In V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Kypriaka on Crete (forthcoming).