ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
GEORGIOU GEORGIOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
-
22892612
22892601
www.mas.ucy.ac.cy/~georgios

Προσωπικό Προφίλ

PhD, 1989, Department of Chemical Engineering, University of Michigan, USAMSc, 1987, Department of Chemical Engineering, University of Michigan, USAΔίπλωμα Χημικού Μηχανικού, 1985, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υπολογιστική Ρεολογία.Αριθμητικές προσομοιώσεις ιξωδοελαστικών ροών.Αριθμητική επίλυση ΜΔΕ.Πεπερασμένα στοιχεία.Υπολογιστική Ωκεανογραφία.

A. Kalogirou, E. Poyadji and G.C. Georgiou, Incompressible Poiseuille flows of Newtonian liquids with a pressure-dependent viscosity, J. non-Newtonian Fluid Mech. 166, 413-419(2011). E. Christodoulou, M. Elliotis, G. Georgiou, and C. Xenophontos, Analysis of the Singular Function Boundary Integral Method for a biharmonic problem with one boundary singularity, Numerical Methods for Partial Differential Equations, accepted (2011). A.N. Alexandrou, G.C. Georgiou, G. Ovarlez, Viscoplastic Fluids: From Theory to Application (VPF2009), Limassol, Cyprus, 1-5 November, 2009, Rheologica Acta, accepted (2011) [Editorial]A. Zupancic-Valant, M. Lunder, L. Ziberna, Y. Papaharilaou, A. Anayiotos, G. Georgiou, The influence of temperature on rheological properties of blood mixtures with different volume expanders – implication in numerical modelling of arterial hydrodynamics, Rheol. Acta, in press (2011).N. Aristokleous, I. Seimenis, Y. Papaharilaou, G. Georgiou, B.C. Brott, A.S. Anayiotos, Effect of posture change on the geometric features of the healthy carotid bifurcation, IEEE Trans. Information Tech. Biomedicine 15(1), 148-154 (2011).G. Coppini, M. De Dominicis, G. Zodiatis, R. Lardner, N. Pinardi, R. Santoleri, S. Colella, F. Bignami, D.R. Hayes, D. Soloviev, G. Georgiou, G. Kallos, Hindcast of oil spill pollution during the Lebanon crisis, July-August 2006, Marine Pollution Bulletin 62, 140-153 (2011).K.D. Housiadas, G.C. Georgiou, Perturbation solution of Poiseuille flow of a weakly compressible Oldroyd-B fluid, J. non-Newtonian Fluid Mech. 166, 73-92 (2011).L. Muravleva, E. Muravleva, G.C. Georgiou, and E. Mitsoulis, Unsteady circular flow of a Bingham plastic with the augmented Lagrangian method, Rheol. Acta 49, 1197-1206 (2010).M. Neophytou, S. Pourgouri, A.D. Kanellopoulos, M.F. Petrou, I. Ioannou, G. Georgiou, A. Alexandrou, Determination of the rheological parameters of self-compacting concrete matrix using the slump flow test, Applied Rheology 20, 62402 (2010).E.C. Christodoulou, C. Xenophontos, and G.C. Georgiou, The Singular Function Boundary Integral Method for singular Laplacian problems over circular sectors, Appl. Math. Comp. 217, 2773-2787 (2010). S.R. Joseph, L.M. Joseph and G.C. Georgiou, Perturbation solution of compressible annular Poiseuille flow of a viscous fluid, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 676-680 (2010).L. Muravleva, E. Muravleva, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical simulations of cessation flows of a Bingham plastic with the Augmented Lagrangian Method, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 544-550 (2010).

Profile Information

Professor of Applied Mathematics. He received his diploma in chemical engineering from the National Technical University of Athens in 1985, M.Sc. in chemical engineering from the University of Michigan in 1986, and Ph.D. in 1989 from UM also. He has been a research associate for the Universite Catholique de Louvain, Belgium (1990-1992) and for the Foundation of Research and Technology at Heraklion, Crete (Fall 1996), and a visiting Associate Professor at the University of Patras (Fall 2001) and at the Departments of Mathematics (Spring 2004) and Materials Science and Technology (Spring 2004 and 2005) of the University of Crete. His funded research projects include the following: simulations of polymer extrusion instabilities, numerical solution of PDEs, and oceanographic simulations in the Eastern Mediterranean. He has published more than 120 research papers, mostly in the field of rheology. He published 1 book in english (CRC Press) and 2 books in greek, and edited 3 Proceedings Volumes. He was a foudning member and served a President of the Hellenic Society of Rheology (2002-2004). He serves as the Director of the Oceanography Center, University of Cyprus (2003-).

Computational Rheology Numerical Simulations of Viscoelastic Flows Numerical Solution of PDEs Finite Element Methods Computational Oceanography

A. Kalogirou, E. Poyadji and G.C. Georgiou, Incompressible Poiseuille flows of Newtonian liquids with a pressure-dependent viscosity, J. non-Newtonian Fluid Mech. 166, 413-419(2011). E. Christodoulou, M. Elliotis, G. Georgiou, and C. Xenophontos, Analysis of the Singular Function Boundary Integral Method for a biharmonic problem with one boundary singularity, Numerical Methods for Partial Differential Equations, accepted (2011). A.N. Alexandrou, G.C. Georgiou, G. Ovarlez, Viscoplastic Fluids: From Theory to Application (VPF2009), Limassol, Cyprus, 1-5 November, 2009, Rheologica Acta, accepted (2011) [Editorial]A. Zupancic-Valant, M. Lunder, L. Ziberna, Y. Papaharilaou, A. Anayiotos, G. Georgiou, The influence of temperature on rheological properties of blood mixtures with different volume expanders – implication in numerical modelling of arterial hydrodynamics, Rheol. Acta, in press (2011).N. Aristokleous, I. Seimenis, Y. Papaharilaou, G. Georgiou, B.C. Brott, A.S. Anayiotos, Effect of posture change on the geometric features of the healthy carotid bifurcation, IEEE Trans. Information Tech. Biomedicine 15(1), 148-154 (2011).G. Coppini, M. De Dominicis, G. Zodiatis, R. Lardner, N. Pinardi, R. Santoleri, S. Colella, F. Bignami, D.R. Hayes, D. Soloviev, G. Georgiou, G. Kallos, Hindcast of oil spill pollution during the Lebanon crisis, July-August 2006, Marine Pollution Bulletin 62, 140-153 (2011).K.D. Housiadas, G.C. Georgiou, Perturbation solution of Poiseuille flow of a weakly compressible Oldroyd-B fluid, J. non-Newtonian Fluid Mech. 166, 73-92 (2011).L. Muravleva, E. Muravleva, G.C. Georgiou, and E. Mitsoulis, Unsteady circular flow of a Bingham plastic with the augmented Lagrangian method, Rheol. Acta 49, 1197-1206 (2010).M. Neophytou, S. Pourgouri, A.D. Kanellopoulos, M.F. Petrou, I. Ioannou, G. Georgiou, A. Alexandrou, Determination of the rheological parameters of self-compacting concrete matrix using the slump flow test, Applied Rheology 20, 62402 (2010).E.C. Christodoulou, C. Xenophontos, and G.C. Georgiou, The Singular Function Boundary Integral Method for singular Laplacian problems over circular sectors, Appl. Math. Comp. 217, 2773-2787 (2010). S.R. Joseph, L.M. Joseph and G.C. Georgiou, Perturbation solution of compressible annular Poiseuille flow of a viscous fluid, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 676-680 (2010).L. Muravleva, E. Muravleva, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical simulations of cessation flows of a Bingham plastic with the Augmented Lagrangian Method, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 544-550 (2010).