ΑΓΓΕΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΝΝΑΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΝΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛ
NICOLAOU-KONNARI ANGEL
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
3
+357-25359590
+357-25346728
-

Προσωπικό Προφίλ

H Δρ Άγγελ Nικολάου-Kονναρή είναι Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Aυγούστου του 2009 με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία του λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Προηγουμένως, εργάσθηκε στο Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας ως Επισκέπτρια Λέκτορας και συνεργάσθηκε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Kύπρου. Έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο στη Mεσαιωνική Iστορία τον Nοέμβριο του 1999 από το University of Wales, College of Cardiff, Hνωμένο Bασίλειο. Eρευνητικός επόπτης της διατριβής της ήταν ο καθ. Peter W. Edbury. Έλαβε τους τίτλους Maitrise d’Anglais (Oκτώβριος 1984), Maitrise de Lettres Modernes (Iούνιος 1982), και Licence de Lettres Modernes και Licence d’Anglais (Iούλιος 1981) από το Universite Paul Valery, Montpellier III, Γαλλία. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό μελετών που αφορούν στην κυπριακή ιστοριογραφία κατά τον Μεσαίωνα και πρώιμα νεότερα χρόνια, σε θέματα ταυτότητας και ετερότητας στη μεσαιωνική Κύπρο και στον λατινοκρατούμενο ελληνικό χώρο και στους Κυπρίους της διασποράς μετά το 1570/1. Ετοιμάζει προς δημοσίευση μια βιο-εργογραφική μονογραφία για δύο Κυπρίους του τέλους του 16ου - αρχών του 17ου αιώνα στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών Kύπρου ('Two Cypriots of the Diaspora: Works and Days of Pietro and Giorgio de Nores') καθώς επίσης μια μελέτη των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ελλήνων και Φράγκων στη μεσαιωνική Κύπρο ('Culture Contact and Ethnic Identity: The Encounter of Greeks and Franks in Thirteenth-Century Cyprus'). Συμμετέχει ακόμη με διάφορους συνεργάτες ως επιμελήτρια και συγγραφέας σε ένα συλλογικό τόμο για την ιστορία της Αμμοχώστου. Eίναι μία από τους συντονιστές του ερευνητικού προγράμματος των King’s College Λονδίνου και Πανεπιστημίου Kύπρου 'Digitising Medieval Cyprus'. Διευθύνει τα ερευνητικά προγράμματα 'Prosopography of Medieval Cyprus' και 'Digital Library of Medieval Cyprus Sources', τα οποία εντάσσονται στο προηγούμενο πρόγραμμα. Eίναι εξωτερική συνεργάτιδα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ελλάδος) με σκοπό την έκδοση των φιλοσοφικών έργων του Pietro de Nores και συνεργάτιδα στο πρόγραμμα Voix plurielle: le ΜS Torino J.II. 9 του Πανεπιστημίου Paul Valery, Montpellier III, Γαλλία. Eίναι διορισμένη εμπειρογνώμονας της Κύπρου ως χώρας μέλους της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για τη Διάσωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Κυπριακή Eθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ από τον Iούνιο του 2010.
 
 
Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη 16.30-18.00
                      Tετάρτη 15.30-16.30
 
 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη του Ελληνισμού κατά τη Λατινοκρατία και ιδιαίτερα της ιστορίας της Κύπρου κάτω από τη διακυβέρνηση των Λουζινιανών και των Βενετών, με έμφαση στις διάφορες πτυχές πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων και σε συναφή φαινόμενα στους τομείς των κοινωνικών θεσμών, της γλώσσας, της θρησκείας και της διαμόρφωσης της αυτογνωσίας και της ετερότητας. Μελετά ακόμη τη σημαντική κυπριακή ιστοριογραφική παραγωγή (τέλος 12ου-18ος αι.) και την κυπριακή προσωπογραφία κατά τα βυζαντινά, μεσαιωνικά και νεότερα χρόνια καθώς επίσης ζητήματα φύλου στον λατινοκρατούμενο ελληνικό χώρο και την πρόσληψη της μεσαιωνικής Κύπρου στην όπερα και τη γαλλική ιστοριογραφία του 19ου αι.
BIBΛIA
- (με Chris Schabel, επιμ.), Lemesos: A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, with contributions by Laurence Alpe, Antoine Hermary, Michalis Olympios, Tassos Papacostas, and the editors [Cyprus Historical and Contemporary Studies Book-Series, 2 - Medochemie Series, 2] (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015).
- (επιμ.), 'La Serenissima' and 'la Nobilissima': Venice in Cyprus and Cyprus in Venice [Proceedings of the Symposium Held at the Bank of Cyprus Cultural Foundation (Nicosia, 21 October 2006)] (Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2009).
- (με Chris Schabel, επιμ.), Cyprus. Society and Culture, 1191-1374, with contributions by Nicholas Coureas, Peter W. Edbury, Gilles Grivaud, Annemarie Weyl Carr, and the editors [The Medieval Mediterranean 58 - Medochemie Series 1] (Leiden - Boston: Brill, 2005).
- Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Kύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, εισαγωγή και έκδοση με Mιχάλη Πιερή [Texts and Studies in the History of Cyprus XLVIII] (Nicosia: Cyprus Research Centre, 2003).
 
APΘPA
- 'Leontios Makhairas's Greek Chronicle of the ''Sweet Land of Cyprus'': History of Manuscripts and Intellectual Links', in I. Afanasyev, J. Dresvina and E. Kooper (eds.), Bonds, Links, and Ties in Medieval and Renaissance Chronicles [Oxford / Cambridge International Chronicles Symposium, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies (Oxford, 5-7 July 2012)], The Medieval Chronicle, 10 (2015), 163-201.
- 'A New Manuscript of Leontios Makhairas's Chronicle of the Sweet Land of Cyprus: Edition of the Extracts in British Library, MS Harley 1825', Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 37 (2013-2014), 145-185.
- ‘Alterity and Identity in Lusignan Cyprus from ca. 1350 to ca. 1450: The Testimonies of Philippe de Mézières and Leontios Makhairas’, in Tassos Papacostas and Guillaume Saint-Guillain (eds.), Identity / Identities in Late Medieval Cyprus [Papers Given at the ICS Byzantine Colloquium (London, 13-14 June 2011)] (Nicosia: Centre for Hellenic Studies, King’s College London and Cyprus Research Centre, 2014), pp. 37-66.
- ‘A New Manuscript of Leontios Makhairas’s Chronicle of the ‘Sweet Land of Cyprus’: British Library, MS Harley 1825 and the Circulation of Manuscripts of Cypriot Interest in Stuart England’, in Susan B. Edgington and Helen J. Nicholson (eds.), Deeds Done Beyond the Sea. Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury (Farnham - Burlington: Ashgate, 2014), pp. 115-134.
- ‘La “France de Chypre” de Louis de Mas Latrie’, in Gilles Grivaud (ed.), France de Chypre 1192-1474 [= Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, 43 (2013)], pp. 505-521.
- ‘Melodramatic Perceptions of History: Caterina Cornaro Goes to the Opera’, in Candida Syndikus and Sabine Rogge (eds.), Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice – Ultima regina di Cipro e figlia di Venezia [Proceedings of the International Conference in Commemoration of the Fifth Centenary of the Death of Caterina Cornaro, organised by the Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Munster (Venice, German Centre for Venetian Studies, 16-18 September 2010)] (Munster – Munich – Berlin – New York: Waxmann, 2013), pp. 385-447 and plates 27-30.
- ‘Medieval Cyprus and Europe, from the Eleventh to the Sixteenth Century’, in Loukia Loizou Hadjigavriel (ed.), Mapping Cyprus: Crusaders, Traders and Explorers [Catalogue of the Exhibition Organised under the Auspices of the Cyprus Presidency of the Council of the EU (Centre for Fine Arts, Brussels, 22 June-23 September 2012)] (Brussels - Milan: Bozar Books & Silvana Editoriale, 2012), pp. 24-41.
- ‘Francesco Patrizi’s Cypriot Connections and Jason and Pietro de Nores’, in Benjamin Arbel, Evelien Chayes, and Harald Hendrix (eds.), Cyprus and the Renaissance (1450-1650) [Mediterranean Nexus 1110-1700. Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area] (Turnhout: Brepols, 2012), pp. 157-203.
- ‘‘Apologists or Critics? The Reign of Peter I of Lusignan (1359-1369) Viewed by Philippe de Mezieres (1327-1405) and Leontios Makhairas (ca. 1360/80-after 1432)’’, in Renate Blumenfeld-Kosinski and Kiril Petkov (eds.), Philippe de Mezieres and His Age: Piety and Politics in the Fourteenth Century [Brill, The Medieval Mediterranean 91] (Leiden – Boston 2012), pp. 359-401.
- ‘‘ ‘A poor island and an orphaned realm..., built upon a rock in the midst of the sea..., surrounded by the infidel Turks and Saracens’: The Crusader Ideology in Leontios Makhairas’s Greek Chronicle of Cyprus’’, Crusades, 10 (2011), 119-145.
- «Περί αμπελοπουλιών ή ένα παραδοσιακό κυπριακό έδεσμα στα ξόβεργα της ιστορίας», in Encarnacion Motos Guirao and Moschos Morfakidis Filactos (eds.), Polyptychon / Πολύπτυχον. Homenaje a Ioannis Hassiotis / Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2008), pp. 469-484.
- 'Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the Chronicle of Leontios Makhairas', in Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, and Chris D. Schabel (eds.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication [Brill, The Medieval Mediterranean 74] (Leiden - Boston, 2008), pp. 293-323.
- 'L’identite dans la diaspora: travaux et jours de Pierre (avant 1570 (?)-apres 1646) et Georges de Nores (1619-1638)', in Sabine Fourrier and Gilles Grivaud (eds.), Identites croisees en un milieu mediterraneen: le cas de Chypre (Antiquite – Moyen ^Age) [Publications des Universites de Rouen et du Havre] (Monts, 2006), pp. 329-353.
- «H Kύπρος στις απαρχές της Tουρκοκρατίας: τα ιστορικά σημειώματα στα φφ. 239v-240r του κώδικα Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 31 (2005), 193-238.
- «H ονοματολογία στα χειρόγραφα του Xρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά», in Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys (eds.), Aναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek [Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V (Exeter College, University of Oxford, September 2000)] (Oxford: Sub-faculty of Modern Greek, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford, 2005), pp. 327-371.
- 'Strategies of Distinction: The Construction of the Ethnic Name Griffon and the Western Perception of the Greeks (Twelfth - Fourteenth Centuries)', Byzantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi, 2nd Series, 4 (2002), 181-196.
- «H διασκευή του χειρογράφου της Pαβέννας της Eξήγησης του Λεοντίου Mαχαιρά και η Narratione του Διομήδη Strambali», in Panayiotis Agapetos and Michalis Pieris (eds.), «T’ ?δόνιν κε?νον πο? γλυκ? θλιβ?ται». Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600) [Acts of the Fourth International Conference Neograeca Medii Aevi (Nicosia, November 1997)] (Herakleion, 2002), pp. 287-315.
- 'Ethnic Names and the Construction of Group Identity in Medieval and Early Modern Cyprus: The Case of Kυπριώτης', Kυπριολογία. Aφιέρωμα εις Θεόδωρον Παπαδόπουλλον, Kυπριακαί Σπουδαί, 64-65 (2000-2001), 259-275.
- 'The Conquest of Cyprus by Richard the Lionheart and its Aftermath: A Study of Sources and Legend, Politics and Attitudes in the Year 1191-1192', Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (Kύπρου), 26 (2000), 25-123.
- ‘Literary Languages in the Lusignan Kingdom of Cyprus in the Thirteenth-Century’, Mολυβδο-κονδυλο-πελεκητής, 7 (2000), 7-27.
- ‘La chronique de Leontios Macheras: Historicite et identite nationale’, in Paolo Odorico (ed.), Materiaux pour une histoire de Chypre (IVe-XXe s.), Etudes Balkaniques, Cahiers Pierre Belon, 5 (1998), 55-80.

Profile Information

Dr Angel Nicolaou-Konnari is Associate Professor in Medieval History at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus in the field of study ‘Hellenism under Latin Rule’ (appointed in August 2009). Before her appointment, she taught as a Visiting Lecturer at the Department of History and Archaeology and participated in many research programmes at the University of Cyprus. She received her PhD. in Medieval History in November 1999 from the University of Wales, College of Cardiff, UK (supervisor: Prof. Peter W. Edbury). She received her Maitrise d’Anglais (October 1984), her Maitrise de Lettres Modernes (June 1982), her Licence de Lettres Modernes and her Licence d’Anglais (July 1981) from the Universite Paul Valery, Montpellier III, France. She has published extensively on a variety of topics concerning Cypriot historiography, ethnicity and prejudice in medieval Cyprus and Latin Greece, and the Cypriots of the post-1570 diaspora. She is currently completing a book on two Cypriots of the late sixteenth-early seventeenth century, Pietro and Giorgio de Nores (a research programme of the Cyprus Research Centre), as well as a study of the social relations and cultural interaction and exchanges between Greeks and Franks in medieval Cyprus ('Culture Contact and Ethnic Identity: The Encounter of Greeks and Franks in Thirteenth-Century Cyprus'). She is also preparing with a number of contributors a collective volume on the history of the town of Famagusta. Moreover, she is one of the coordinators of the joint research programme of the University of Cyprus and the King’s College, London, 'Digitizing Medieval Cyprus' and director of two projects included in this programme, 'Prosopographical database of medieval Cyprus' and ‘‘Digital Library of Sources on Medieval Cyprus’’. She is external research associate of the Institute for Neohellenic Research of the National Hellenic Research Foundation for the edition of the philosophical works by Pietro de Nores and a collaborator of the research programme ‘‘Ms Torino J.II. 9’’ of the Universite Paul Valery, Montpellier III, France. She is also the appointed expert advisor of Cyprus as a State Party to the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage by the Ministry of Education and Culture and the Cyprus UNESCO Committee.
 
 
 
Office hours: Monday and Thursday 16.30-18.00
                  Wednesday 15.30-16.30
Her research interests focus on the Latin-ruled Greek world (late twelfth-seventeenth centuries) and, particularly, the history of Cyprus under the domination of the Lusignan dynasty and the Republic of Venice (1191-1571). This mainly involves the various aspects of cultural interaction and exchanges between Greeks and Latins and related phenomena in the domains of social institutions, language, and religion as well as ethnicity, self-perception, and the perception of the Other. Her interests also include the important corpus of Cypriot historiographers (late twelfth-eighteenth century), the place of women in Latin Greece and particularly Cyprus, Cypriot prosopography in the Middle Ages and Early Modern Times, and the perception of medieval Cyprus in European opera and in nineteenth-century French historiography.
 
She is the director of the following two research programmes:

Digital Makhairas

Director: Angel Nicolaou-Konnari (Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, University of Cyprus, Nicosia). With the collaboration of: Prof. Michalis Pieris (Department of Byzantine and Modern Greek Studies, Faculty of Letters, University of Cyprus) and Prof. Charlotte Roueché (Centre for Hellenic Studies, King’s College, London).

An online digital version of Leontios Makhairas’s chronicle. Funded by the University of Cyprus (2014-2015), it constitutes the first volume of the project Digital Library of Medieval Cyprus Sources. The latter programme is included in the wider research project Digitising Medieval Cyprus, a partnership between the University of Cyprus (coordinator Angel Nicolaou-Konnari) and King’s College (coordinators Charlotte Roueché and John Bradley, Centre for Computing in the Humanities).

Prosopography of Medieval Cyprus 1191-1571

Director: Angel Nicolaou-Konnari (Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, University of Cyprus, Nicosia).

An online prosopographical database of medieval Cyprus. The first phase of the project (funded by the University of Cyprus, 2012-2013) involved the creation of the database by Tim Taylor under the guidance of John Bradley (Centre for Computing in the Humanities, King’s College, London). The second phase will include the inventorying of published sources, starting with the chronicle of Leontios Makhairas. The programme is included in the wider research project Digitising Medieval Cyprus, a partnership between the University of Cyprus (coordinator Angel Nicolaou-Konnari) and King’s College (coordinators Charlotte Roueché, Centre for Hellenic Studies, and John Bradley).
BOOKS
- (with Chris Schabel, eds.), Lemesos: A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, with contributions by Laurence Alpe, Antoine Hermary, Michalis Olympios, Tassos Papacostas, and the editors [Cyprus Historical and Contemporary Studies Book-Series, 2 - Medochemie Series, 2] (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015).
- (ed.), 'La Serenissima' and 'la Nobilissima': Venice in Cyprus and Cyprus in Venice [Proceedings of the Symposium Held at the Bank of Cyprus Cultural Foundation (Nicosia, 21 October 2006)] (Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2009).
- (with Chris Schabel, eds.), Cyprus. Society and Culture, 1191-1374, with contributions by Nicholas Coureas, Peter W. Edbury, Gilles Grivaud, Annemarie Weyl Carr, and the editors [The Medieval Mediterranean 58 - Medochemie Series 1] (Leiden - Boston: Brill, 2005).
- Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Kύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων (= Leontios Makhairas, Chronicle of Cyprus. Parallel Diplomatic Edition of the Manuscripts), introduction and edition with Michalis Pieris [Texts and Studies in the History of Cyprus XLVIII] (Nicosia: Cyprus Research Centre, 2003).
 
ARTICLES
- 'Leontios Makhairas's Greek Chronicle of the ''Sweet Land of Cyprus'': History of Manuscripts and Intellectual Links', in I. Afanasyev, J. Dresvina and E. Kooper (eds.), Bonds, Links, and Ties in Medieval and Renaissance Chronicles [Oxford / Cambridge International Chronicles Symposium, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies (Oxford, 5-7 July 2012)], The Medieval Chronicle, 10 (2015), 163-201.
- 'A New Manuscript of Leontios Makhairas's Chronicle of the Sweet Land of Cyprus: Edition of the Extracts in British Library, MS Harley 1825', Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (= Cyprus Research Centre Annual Review), 37 (2013-2014/published 2015), 145-185.
- ‘Alterity and Identity in Lusignan Cyprus from ca. 1350 to ca. 1450: The Testimonies of Philippe de Mézières and Leontios Makhairas’, in Tassos Papacostas and Guillaume Saint-Guillain (eds.), Identity / Identities in Late Medieval Cyprus [Papers Given at the ICS Byzantine Colloquium (London, 13-14 June 2011)] (Nicosia: Centre for Hellenic Studies, King’s College London and Cyprus Research Centre, 2014), pp. 37-66.
- ‘A New Manuscript of Leontios Makhairas’s Chronicle of the ‘Sweet Land of Cyprus’: British Library, MS Harley 1825 and the Circulation of Manuscripts of Cypriot Interest in Stuart England’, in Susan B. Edgington and Helen J. Nicholson (eds.), Deeds Done Beyond the Sea. Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury (Farnham - Burlington: Ashgate, 2014), pp. 115-134.
- ‘La “France de Chypre” de Louis de Mas Latrie’, in Gilles Grivaud (ed.), France de Chypre 1192-1474 [= Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, 43 (2013)], pp. 505-521.
- ‘Melodramatic Perceptions of History: Caterina Cornaro Goes to the Opera’, in Candida Syndikus and Sabine Rogge (eds.), Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice – Ultima regina di Cipro e figlia di Venezia [Proceedings of the International Conference in Commemoration of the Fifth Centenary of the Death of Caterina Cornaro, organised by the Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Munster (Venice, German Centre for Venetian Studies, 16-18 September 2010)] (Munster – Munich – Berlin – New York: Waxmann, 2013), pp. 385-447 and plates 27-30.
- ‘Medieval Cyprus and Europe, from the Eleventh to the Sixteenth Century’, in Loukia Loizou Hadjigavriel (ed.), Mapping Cyprus: Crusaders, Traders and Explorers [Catalogue of the Exhibition Organised under the Auspices of the Cyprus Presidency of the Council of the EU (Centre for Fine Arts, Brussels, 22 June-23 September 2012)] (Brussels - Milan: Bozar Books & Silvana Editoriale, 2012), pp. 24-41.
- ‘Francesco Patrizi’s Cypriot Connections and Jason and Pietro de Nores’, in Benjamin Arbel, Evelien Chayes, and Harald Hendrix (eds.), Cyprus and the Renaissance (1450-1650) [Mediterranean Nexus 1110-1700. Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area] (Turnhout: Brepols, 2012), pp. 157-203.
- ‘‘Apologists or Critics? The Reign of Peter I of Lusignan (1359-1369) Viewed by Philippe de Mezieres (1327-1405) and Leontios Makhairas (ca. 1360/80-after 1432)’’, in Renate Blumenfeld-Kosinski and Kiril Petkov (eds.), Philippe de Mezieres and His Age: Piety and Politics in the Fourteenth Century [Brill, The Medieval Mediterranean 91] (Leiden – Boston 2012), pp. 359-401.
- ‘‘ ‘A poor island and an orphaned realm..., built upon a rock in the midst of the sea..., surrounded by the infidel Turks and Saracens’: The Crusader Ideology in Leontios Makhairas’s Greek Chronicle of Cyprus’’, Crusades, 10 (2011), 119-145.
- «Περί αμπελοπουλιών ή ένα παραδοσιακό κυπριακό έδεσμα στα ξόβεργα της ιστορίας» (= ‘Beccafichi or uccelli di vigna: A Traditional Cypriot Delicacy Caught on the Limesticks of History’), in Encarnacion Motos Guirao and Moschos Morfakidis Filactos (eds.), Polyptychon / Πολύπτυχον. Homenaje a Ioannis Hassiotis / Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2008), pp. 469-484.
- 'Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the Chronicle of Leontios Makhairas', in Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, and Chris D. Schabel (eds.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication [Brill, The Medieval Mediterranean 74] (Leiden - Boston, 2008), pp. 293-323.
- 'L’identite dans la diaspora: travaux et jours de Pierre (avant 1570 (?)-apres 1646) et Georges de Nores (1619-1638)', in Sabine Fourrier and Gilles Grivaud (eds.), Identites croisees en un milieu mediterraneen: le cas de Chypre (Antiquite – Moyen ^Age) [Publications des Universites de Rouen et du Havre] (Monts, 2006), pp. 329-353.
- «H Kύπρος στις απαρχές της Tουρκοκρατίας: τα ιστορικά σημειώματα στα φφ. 239v-240r του κώδικα Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080» (= ‘Cyprus at the Dawn of the Turkish Domination: the Historical Notes on fols. 239v-240r of MS Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080’), Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (= Cyprus Research Centre Annual Review), 31 (2005), 193-238.
- «H ονοματολογία στα χειρόγραφα του Xρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά» (= ‘Onomatology in the Manuscripts of the Chronicle of Leontios Makhairas’), in Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys (eds.), Aναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek [Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V (Exeter College, University of Oxford, September 2000)] (Oxford: Sub-faculty of Modern Greek, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford, 2005), pp. 327-371.
- 'Strategies of Distinction: The Construction of the Ethnic Name Griffon and the Western Perception of the Greeks (Twelfth - Fourteenth Centuries)', Byzantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi, 2nd Series, 4 (2002), 181-196.
- «H διασκευή του χειρογράφου της Pαβέννας της Eξήγησης του Λεοντίου Mαχαιρά και η Narratione του Διομήδη Strambali» (= ‘The Ravenna Recension of the Exegesis of Leontios Makhairas and the Narratione of Diomedes Strambali’), in Panayiotis Agapetos and Michalis Pieris (eds.), «T’ ?δόνιν κε?νον πο? γλυκ? θλιβ?ται». Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600) (= ‘That Sweet-grieving Nightingale’. Editing and Interpreting Vernacular Greek Literature in the Passage from the Middle Ages to the Renaissance (1400-1600) ) [Acts of the Fourth International Conference Neograeca Medii Aevi (Nicosia, November 1997)] (Herakleion, 2002), pp. 287-315.
- 'Ethnic Names and the Construction of Group Identity in Medieval and Early Modern Cyprus: The Case of Kυπριώτης', Kυπριολογία. Aφιέρωμα εις Θεόδωρον Παπαδόπουλλον, Kυπριακαί Σπουδαί, 64-65 (2000-2001), 259-275.
- 'The Conquest of Cyprus by Richard the Lionheart and its Aftermath: A Study of Sources and Legend, Politics and Attitudes in the Year 1191-1192', Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (Kύπρου), 26 (2000), 25-123.
- ‘Literary Languages in the Lusignan Kingdom of Cyprus in the Thirteenth-Century’, Mολυβδο-κονδυλο-πελεκητής (= Molyvdo-kondylo-pelekitis), 7 (2000), 7-27.
- ‘La chronique de Leontios Macheras: Historicite et identite nationale’, in Paolo Odorico (ed.), Materiaux pour une histoire de Chypre (IVe-XXe s.), Etudes Balkaniques, Cahiers Pierre Belon, 5 (1998), 55-80.