ΙΩΆΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΊΜ
ΙΩΑΚΕΊΜ ΙΩΆΝΝΗΣ
IOAKIM IOANNIS
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B143
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών (2002-2006) - Πτυχίο στα Μαθηματικά.ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών (2006-2009). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Καθαρά Μαθηματικά.Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΜΑΣ (2010-). Διδακτορικός φοιτητής στα Μαθηματικά (Επιβλέπων: Καθ. Αλέκος Βίδρας).
Μιγαδική Ανάλυση πολλών μεταβλητών, Λογισμός Ολοκληρωτικών Υπολοίπων.
-

Profile Information

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Mathematics (2002-2006) - Bachelor in Mathematics.National and Kapodistrian University of Athens, Department of Mathematics (2009) Bsc in Pure Mathematics.University of Cyprus, Department of Mathematics and Statistics (2010-). PhD student (Supervisor: Prof. Alekos Vidras).
Several Complex Variables, Calculus of Residues.
-