ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΤΣΚΟΣ
ΙΤΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ITSKOS GRIGORIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B235
2289 2835
2289 2821
www.ecmp.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Φυσικής 1997). Mεταπτυχιακές σπουδές στο SUNY at Buffalo, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (Διδακτορικό στην Φυσική 2003). Μεταδιδακτορική έρευνα στο Imperial College London, M. Βρετανία (Σεπτέμβριος 2003 - Ιανουάριος 2007). Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Κύπρου (09/2007-12/2011), Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Κύπρου (12/2011-05/2017), Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Κύπρου (05/2017- ). Πεδίο έρευνας η οπτική φασματοσκοπία ημιαγωγών. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης με δραστηριότητες που επικεντρώνονται σε φασματοσκοπικές μελέτες ημιαγώγιμων νανοκρυστάλλων για εφαρμογές σε διατάξεις απορρόφησης και εκπομπής φωτός. Έχει 42 δημοσιεύσεις με 2013 ετεροαναφορές και h-index 19 (Scopus).

▪ Φυσική Υλικών

▪ Οπτική Φασματοσκοπία Ημιαγωγών 

▪ Οπτοηλεκτρονκές Ιδιότητες Κολλοειδών Νανοκρυστάλλων

▪ Ημιαγωγικές Διατάξεις Απορρόφησης και Εκπομπής Φωτός 

 

 

▪Unraveling the Radiative Pathways of Hot Carriers upon Intense Photoexcitation of Lead Halide Perovskite Nanocrystals, P. Papagiorgis, A. Manoli, S. Michael, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos, ACS Nano 13, 5799, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01398

▪ Selective, Fast-Response, and Regenerable Metal-Organic Framework for Sampling Excess Fluoride Levels in Drinking Water, F. M. Ebrahim, T.N. Nguyen, S. Shyshkanov, A. Gladysiak, P. Favre, A. Zacharia, G. Itskos, P.J. Dyson, K.C. Stylianou, J. Am. Chem. Soc., 141 (7), 3052–3058, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b11907

▪ Robust Hydrophobic and Hydrophilic Polymer Fibers Sensitized by Inorganic and Hybrid Lead Halide Perovskite Nanocrystal Emitters, P.G. Papagiorgis, A. Manoli, A. Alexiou, P. Karacosta, X. Karagiorgis, G. Papaparaskeva, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, T. Krasia-Christoforou, G. Itskos, Frontiers in Chemistry, 7, 87, (2019), https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00087/full

▪ Influence of process parameters on the properties of pulsed laser deposited CuIn0.7Ga0.3Se2 thin films, C. Nicolaou, A, Zacharia, A., G. Itskos, J. Giapintzakis, Solar Energy 174, 793, (2018), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X18308995?via%3Dihub

▪ Efficient Optical Amplification in the Nanosecond Regime from Formamidinium Lead Iodide NanocrystalsP. Papagiorgis, A. Manoli, L. Protesescu, C. Achilleos, M. Violaris, K. Nicolaides, T. Trypiniotis, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Photonics, 5, 907, (2018), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.7b01159

▪ Long-Lived Hot Carriers in Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, Journal of Physical Chemistry C 121, 12434, (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02308

▪ Suppressing Deep Traps in PbS Colloidal Quantum Dots via Facile Iodide Substitutional Doping for Solar Cells with Efficiency >10%, A. Stavrinadis, S. Pradhan, P. Papagiorgis, G. Itskos, G. Konstantatos, ACS Energy Letters 2, 739, (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.7b00091

▪ The Influence of Doping on the Optoelectronic Properties of PbS Colloidal Quantum Dot Solids, P. Papagiorgis, A. Stavrinadis, A. Othonos, G. Konstantatos, G. Itskos*, Scientific Reports 6, 18735, (2016), https://www.nature.com/articles/srep18735

▪ Förster Resonant Energy Transfer from an Inorganic Quantum Well to a Molecular Material: Unexplored Aspects, Losses, and Implications to Applications,  G. Itskos*, A. Othonos, S.A. Choulis, E. Iliopoulos, Journal of Chemical Physics, 143, 214701, (2015), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4935963

Editor’s Peak and Featured Article of December 7th Issue,  Reviewed on CHEMIE.DE: www.chemeurope.com/en/news/155869/  Semiconductor Today: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2015/dec/uc_151215.shtml

▪ Photophysics of PbS Quantum Dot Films Capped with Arsenic Sulfide Ligands D. Tsokkou, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M. Kovalenko, S. A. Choulis, C. Christofides, G. Itskos, A. Othonos, Advanced Energy Materials, 4, 1301547, (2014), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201301547

▪ Lead Halide Perovskites and Other Metal Halide Complexes As Inorganic Capping Ligands for Colloidal Nanocrystals D. N. Dirin, S. Dreyfuss, M. I. Bodnarchuk, G. Nedelcu, P. Papagiorgis, G. Itskos, M. V. Kovalenko, Journal of American Chemical Society , 136, 6550, (2014), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja5006288

Designated as Highly Cited Paper by Web of Science: As of December 2015, received enough citations to place it in the top 1% of its academic field.    

▪ Size-Dependent Charge Transfer in Blends of PbS Quantum Dots with a Low Gap Silicon-Bridged Copolymer, G. Itskos*, P. Papagiorgis, D. Tsokkou, A. Othonos, F. Hermerschmidt, S.P. Economopoulos, M. Yarema, W. Heiss, S. Choulis, Advanced Energy Materials, 3, 1490, (2013), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201300317   

▪ Concentration and excitation effects on the exciton dynamics of poly(3-hexylthiophene)/PbS quantum dot blend films, D. Tsokkou G. Itskos, S. Choulis, M. Yarema, W. Heiss, A. Othonos, Nanotechnology, 24, 235707,(2013), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/24/23/235707/meta

▪ Electronic and Interface Properties of Polyfluorene Films on GaN for Hybrid Optoelectronic Applications, G. Itskos*, X. Xristodoulou, E. Iliopoulos, S. Ladas, S. Kennou, M. Neophytou, S. Choulis, Applied Physics Letters 102, 063303 (2013), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4792211

▪ Excitation dynamics of a low bandgap silicon-bridged dithiophene copolymer and its composites with fullerenes A. Othonos, G. Itskos, M. Neophytou, S.A. Choulis, Applied Physics Letters, 100, 153303, (2012), Published also in Virtual Journal of Ultrafast Science, May 25, (2012), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3703601

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201100182

▪ White Light Emission via Cascade Forster Energy Transfer in (Ga,In)N Quantum Well/ Polymer Blend Hybrid Structures, G. Itskos*, C. R. Belton, G. Heliotis, I. M. Watson, M. D. Dawson, R. Murray and D. D. C Bradley, Nanotechnology, 20, 275207, (2009), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/20/27/275207/meta

▪ Efficient dipole-dipole coupling of Mott-Wannier and Frenkel excitons in (Ga,In)N quantum well/polyfluorene semiconductor heterostructures, G. Itskos*, G. Heliotis, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, N. P. Barradas, E. Alves, S. Pereira, I. M. Watson, M. D. Dawson, J. Feldmann, R. Murray, D. D. C. Bradley, Physical Review B 76, 035344, (2007), https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.76.035344

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200501949

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) Cited reference (44) in the Announcement of the Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences for the Nobel Prize 2007 for “The Discovery of Giant Magnetoresistance”, https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1449530

▪ Reduction of spin injection efficiency by interface defect spin scattering in ZnMnSe/AlGaAs GaAs spin polarized light emitting diodes, R.M. Stroud, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Kioseoglou, A.G. Petukhov, B.T. Jonker, G. Itskos and A. Petrou, Physical Review Letters 89, 166602, (2002), Naval Research Laboratory Alan Berman Research Publications Award 2002, https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1416164

 

Profile Information

Undergraduate studies at Aristotle University of Thessaloniki, Greece (B.Sc. in Physics 1997). Graduate studies at SUNY at Buffalo, USA (Ph.D. in Physics 2003).  Postdoctoral research at Imperial College London, UK (2003-2007). Lecturer in Dept. of Physics, Un. of Cyprus (09/2007-12/2011). Assistant Professor, Un. of Cyprus (12/2011-05/2017), Associate Professor,  Un of Cyprus (05/2017-). Expertise on optical spectroscopy of semiconductors. He leads the Experimental Condensed Matter Physics Laboratory with current activities focusing on spectroscopic studies of semiconductor nanocrystals for light emission and light harvesting applications. He has 42 publications with 2013 citations and h-index 19 (Scopus).

  • Physics of Materials
  • Optical Spectroscopy of Semiconductors
  • Optoelectronic Properties on Colloidal Nanocrystals
  • Light Harvesting and Light Emitting Semiconductor Structures

 

▪ Unraveling the Radiative Pathways of Hot Carriers upon Intense Photoexcitation of Lead Halide Perovskite Nanocrystals, P. Papagiorgis, A. Manoli, S. Michael, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos, ACS Nano 13, 5799, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01398
 
▪ Selective, Fast-Response, and Regenerable Metal-Organic Framework for Sampling Excess Fluoride Levels in Drinking Water, F. M. Ebrahim, T.N. Nguyen, S. Shyshkanov, A. Gladysiak, P. Favre, A. Zacharia, G. Itskos, P.J. Dyson, K.C. Stylianou, J. Am. Chem. Soc., 141 (7), 3052–3058, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b11907
 
▪ Robust Hydrophobic and Hydrophilic Polymer Fibers Sensitized by Inorganic and Hybrid Lead Halide Perovskite Nanocrystal Emitters, P.G. Papagiorgis, A. Manoli, A. Alexiou, P. Karacosta, X. Karagiorgis, G. Papaparaskeva, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, T. Krasia-Christoforou, G. Itskos, Frontiers in Chemistry, 7, 87, (2019), https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00087/full
 
▪ Influence of process parameters on the properties of pulsed laser deposited CuIn0.7Ga0.3Se2 thin films, C. Nicolaou, A, Zacharia, A., G. Itskos, J. Giapintzakis, Solar Energy 174, 793, (2018), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X18308995?via%3Dihub
 
▪ Efficient Optical Amplification in the Nanosecond Regime from Formamidinium Lead Iodide NanocrystalsP. Papagiorgis, A. Manoli, L. Protesescu, C. Achilleos, M. Violaris, K. Nicolaides, T. Trypiniotis, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Photonics, 5, 907, (2018), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.7b01159
 
▪ Long-Lived Hot Carriers in Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, Journal of Physical Chemistry C 121, 12434, (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02308

▪ Suppressing Deep Traps in PbS Colloidal Quantum Dots via Facile Iodide Substitutional Doping for Solar Cells with Efficiency >10%, A. Stavrinadis, S. Pradhan, P. Papagiorgis, G. Itskos, G. Konstantatos, ACS Energy Letters 2, 739, (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.7b00091

▪ The Influence of Doping on the Optoelectronic Properties of PbS Colloidal Quantum Dot Solids, P. Papagiorgis, A. Stavrinadis, A. Othonos, G. Konstantatos, G. Itskos*, Scientific Reports 6, 18735, (2016), https://www.nature.com/articles/srep18735

▪ Förster Resonant Energy Transfer from an Inorganic Quantum Well to a Molecular Material: Unexplored Aspects, Losses, and Implications to Applications,  G. Itskos*, A. Othonos, S.A. Choulis, E. Iliopoulos, Journal of Chemical Physics, 143, 214701, (2015), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4935963

Editor’s Peak and Featured Article of December 7th Issue,  Reviewed on CHEMIE.DE: www.chemeurope.com/en/news/155869/  Semiconductor Today: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2015/dec/uc_151215.shtml

▪ Photophysics of PbS Quantum Dot Films Capped with Arsenic Sulfide Ligands D. Tsokkou, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M. Kovalenko, S. A. Choulis, C. Christofides, G. Itskos, A. Othonos, Advanced Energy Materials, 4, 1301547, (2014), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201301547

▪ Lead Halide Perovskites and Other Metal Halide Complexes As Inorganic Capping Ligands for Colloidal Nanocrystals D. N. Dirin, S. Dreyfuss, M. I. Bodnarchuk, G. Nedelcu, P. Papagiorgis, G. Itskos, M. V. Kovalenko, Journal of American Chemical Society , 136, 6550, (2014), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja5006288

Designated as Highly Cited Paper by Web of Science: As of December 2015, received enough citations to place it in the top 1% of its academic field.    

▪ Size-Dependent Charge Transfer in Blends of PbS Quantum Dots with a Low Gap Silicon-Bridged Copolymer, G. Itskos*, P. Papagiorgis, D. Tsokkou, A. Othonos, F. Hermerschmidt, S.P. Economopoulos, M. Yarema, W. Heiss, S. Choulis, Advanced Energy Materials, 3, 1490, (2013), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201300317   

▪ Concentration and excitation effects on the exciton dynamics of poly(3-hexylthiophene)/PbS quantum dot blend films, D. Tsokkou G. Itskos, S. Choulis, M. Yarema, W. Heiss, A. Othonos, Nanotechnology, 24, 235707,(2013), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/24/23/235707/meta

▪ Electronic and Interface Properties of Polyfluorene Films on GaN for Hybrid Optoelectronic Applications, G. Itskos*, X. Xristodoulou, E. Iliopoulos, S. Ladas, S. Kennou, M. Neophytou, S. Choulis, Applied Physics Letters 102, 063303 (2013), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4792211

▪ Excitation dynamics of a low bandgap silicon-bridged dithiophene copolymer and its composites with fullerenes A. Othonos, G. Itskos, M. Neophytou, S.A. Choulis, Applied Physics Letters, 100, 153303, (2012), Published also in Virtual Journal of Ultrafast Science, May 25, (2012), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3703601

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201100182

▪ White Light Emission via Cascade Forster Energy Transfer in (Ga,In)N Quantum Well/ Polymer Blend Hybrid Structures, G. Itskos*, C. R. Belton, G. Heliotis, I. M. Watson, M. D. Dawson, R. Murray and D. D. C Bradley, Nanotechnology, 20, 275207, (2009), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/20/27/275207/meta

▪ Efficient dipole-dipole coupling of Mott-Wannier and Frenkel excitons in (Ga,In)N quantum well/polyfluorene semiconductor heterostructures, G. Itskos*, G. Heliotis, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, N. P. Barradas, E. Alves, S. Pereira, I. M. Watson, M. D. Dawson, J. Feldmann, R. Murray, D. D. C. Bradley, Physical Review B 76, 035344, (2007), https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.76.035344

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200501949

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) Cited reference (44) in the Announcement of the Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences for the Nobel Prize 2007 for “The Discovery of Giant Magnetoresistance”, https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1449530

▪ Reduction of spin injection efficiency by interface defect spin scattering in ZnMnSe/AlGaAs GaAs spin polarized light emitting diodes, R.M. Stroud, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Kioseoglou, A.G. Petukhov, B.T. Jonker, G. Itskos and A. Petrou, Physical Review Letters 89, 166602, (2002), Naval Research Laboratory Alan Berman Research Publications Award 2002, https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1416164