ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗΡΕΑ
ΚΑΝΤΗΡΕΑ ΜΑΡΙΑ
KANTIREA MARIA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
-
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892176
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Αναπληρώτρια Καθ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Σπουδές
- Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris Ι - Panthéon Sorbonne (2003). Διατριβή: Le culte impérial en Achaïe sous les Julio-claudiens et les Flaviens. Επιβλέπων: καθ. Michel Christol.

- DEA (Master) στην Histoire et Civilisation de l’Antiquité, Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne (1995).
- Πτυχίο Iστορίας και Aρχαιολογίας, Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992).

 

Σταδιοδρομία
- Λέκτορας, Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004-σήμερα).
- Ερευνήτρια στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), Αθήνα (1998-1999).
- Υπότροφος, στη συνέχεια βοηθός έρευνας, Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αθήνα (1993-2003). Κύριο ερευνητικό πρόγραμμα: Nomina Romana. Διεθυντής ερευνών: καθ. Αθανάσιος Ριζάκης.

 

 

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα

- Κριτική έκδοση των αλφαβητικών επιγραφών της Κύπρου στη σειρά Inscriptiones Graecae (IG) XV.2: Inscriptiones alphabeticae insulae Cypri. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου (2011-). Συνεκδότρια με την Dr. Daniela Summa.

- Επιγραφική συμβολή στην Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της ρωμαϊκής Ανατολής. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010-2012). Επιστημονική υπεύθυνη.

- Memoire et Histoire: Les victimes de l’abolitio memoriae (VAM). Halma-Ipel και AnHiMa: UMR 8164, CNRS, Lille 3, Dijon. Συνεργάτις ερευνήτρια (2005-).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Eλληνική και λατινική Eπιγραφική· Ιστορική γεωγραφία και τοπογραφία αστικού και ιερού χώρου· Μνημεία και αρχιτεκτονική· Λατρεία ηγεμόνων και αυτοκρατόρων· Προσωπογραφία ρωμαϊκών χρόνων.

Βιβλία

- Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-claudiens et les Flaviens : études épigraphiques et archéologiques, Μελετήματα 50, Athènes 2007.

- A. Rizakis, S. Zoumbaki, M. Kantirea, Roman Peloponnese I. Roman Personal Names in their Social Context, Μελετήματα 31, Athens 2001.

- IG XV.2. Inscriptiones Graecae alphabeticae insulae Cypri XV.2 (συνεκδότρια με την D. Summa), σε στάδιο προετοιμασίας.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς Τόμους

- “Τιμητικό ψήφισμα της Μεσσήνης για τον Πόπλιο Κορνήλιο Σκιπίωνα, 2/1 π.Χ. - 2/3 μ.Χ.”, “Τιμητική επιγραφή για τρεις ευεργέτες στη Μυτηλήνη, 44-36 π.Χ.”, “Ανέγερση ανδριάντα του αυτοκράτορα Καρακάλλα στην Πάφο, 211/212 μ.Χ.”, “Επιτάφια επιγραφή του Γαΐου Ιουλίου Φιλοπάππου, 114-116 μ.Χ.”, στο Σ. Ανεζίρη (εκδ.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας. Κείμενα, μετάφραση, σχολιασμός, Αθήνα 2009, 59-68, 161-169, 173-178, 180-185.

- με τον F. Camia, “The imperial cult in the Peloponnese”, στο A. D. Rizakis, C. E. Lepenioti (εκδ.), Roman Peloponnese III. Society, Economy and Culture under the Roman Empire: Continuity and Innovation, Athens 2010, 375-406.

- “Imperial birthday rituals in Late Antiquity”, στο A. Beihammer, S. Constantinou, M. Parani (εκδ.), Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives, Leiden-Boston 2013, 37-50.

- “Αλφαβητικές επιγραφές της Κύπρου: επιγραφική συμβολή στην ανασύνθεση της ιστορίας του νησιού κατά την Αρχαιότητα”, στο Κύπριος Χαρακτήρ - Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου. kyprioscharacter.eie.gr/el/t/AP

- “Nonelite Benefactors in the Roman East: Building activity by Freedmen, Slaves, Craftsmen and Traders”, στο Vir doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin, προσεχές.

 

Άρθρα σε Περιοδικά  

- “L’oracle d’Aphrodite à Paphos et l’ascension des Flaviens à l’Empire”, Mediterraneo Antico 10, 2007, 447-460. 

- “Le culte impérial à Chypre : relecture des documents épigraphiques”, ZPE 167, 2008, pp. 91-112. 

- “Apollon Hylatès et Apollon César à Kourion : contribution épigraphique à la topographie du sanctuaire”, CCEC 40, 2010, 253-275.

- με την Ch. Hoët-van Cauwenberghe, “La popularité de Germanicus en Orient : les figures d’un prince héritier sous Tibère”, CCG 24, 2013, 135-156. 

- “Reconstituer l’histoire grecque sous l’Empire : à propos de l’asile au temps de Tibère (Tacite, Annales, 3, 60-64 et 4, 14.1-2)”, Latomus 73, 2014, 415-438. 

 

Άρθρα σε Πρακτικά συνεδρίων

-  “Remarques sur le culte de la domus Augusta en Achaïe de la mort d’Auguste à Néron”, στο O. Salomies (εκδ.), The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens (May 21-22, 1999), Helsinki 2001, 51-60.

- “Παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὴν ἵδρυσι τῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας στὴν Πελοπόνησσο”, στο Πρακτικὰ τοῦ Στ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Τρίπολη, 24-29 Σεπτεμβρίου 2000), Αθήνα 2001-2002, B, 423-432.

- “Statues de culte et damnatio memoriae : l’exemple du Métrôon à Olympie”, στο S. Benoist, A. Daguet-Gagey (εκδ.), Mémoire et Histoire. Les procédures de condamnation dans l’Antiquité romaine (Metz, 28-29 Octobre 2005), Metz 2007, 181-194.

- “Une famille sacerdotale du culte impérial de Sicyone (Syll3 846 et IG IV 399)”, στο A. D. Rizakis, F. Camia (εκδ.), Pathways to Power: Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire. International Workshop organized by the Italian Archaeological School at Athens (December 19, 2005), Athens 2008, 15-22.

- “Étude comparative de l’introduction du culte impérial à Pergame, à Athènes et à Éphèse”, στο P. P. Iossif, A. D. Chankowski, C. C. Lorber (εκδ.), More than Men, Less than Gods. Studies on Royal Cult and Imperial Worship. Proceedings of the International Colloquium organized by the Belgian School at Athens (November 1-2, 2007), Studia Hellenistica 51, Leuven – Paris – Walpole, Ma 2011, 521-551.

- “Pouvoir, patronage et évergétisme à Chypre”, στο S. Benoist, A. Daguet-Gagey, C. Hoët-van Cauwenberghe (εκδ.), Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è. - VIe s. de n. è.), Lille 2011, 243-256.

- “Gouverneurs, évêques et notables de Chypre au Bas-Empire”, στο S. Benoist, Ch. Hoët-van Cauwenberghe (εκδ.), La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire romain, Lille 2013, 113-127.

- “Travaux de construction et commanditaires à Chypre romaine”, στο D. Michaelides (εκδ.), Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers in Honour of Ino Nicolaou, Uppsala 2013, 235-242.

- με την Chr. Hoët-van Cauwenberghe, “Lieu grec de mémoire romaine : la perpétuation de la victoire d’Actium des Julio-claudiens aux Sévères”, στο A. Gangloff (εκδ.), Lieux de mémoire en Orient grec à l’époque impériale, Berne 2013, 279-303.

- “Constructions sacrées des affranchis et esclaves en Asie Mineure sous l’Empire”, στο W. Eck, P. Funke, et al. (εκδ.), Öffentichkeit-Monument-Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (27.-31. Augusti MMXII), Berlin 2014, 624-626.

- “Conclusions. Vers une autre approche historiographique : écrire l’histoire de Rome et de son Empire à partir des monumenta”, στο S. Lefebvre (εκδ.), Monumenta. Du centre du pouvoir aux confins de l’Empire, Dijon 2014, 179-185.

- “Re-shaping the sacred landscape through benefaction. The sanctuary of Lykosoura in the Peloponnese”, στο M. Melfi, O. Bobou (εκδ.), Hellenistic Sanctuaries. Between Greece and Rome, Oxford 2016, 27-39.

- “Monuments des Iulii à Ilion-Troie et la mémoire de syngénéia”, στο S. Benoist, A. Daguet-Gagey, Ch. Hoët-van Cauwenberghe (εκδ.), Une mémoire en actes : espaces, figures et discours dans le monde romain, Lille 2016, 173-187.

 

 

Βιβλιοκριτικές

- AC, 2011, 517-519: É. Guerber, Les cités grecques dans l’Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l’Orient hellénophone d’Octave Auguste à Dioclétien, Rennes 2009.

- Sehepunkte 2012 (www.sehepunkte.de/2012/10/21627.html): A. Heller et A.-V. Pont (textes réunis par), Patrie d’origine et patries électives : les citoyennetés multiples dans le monde grec d’époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009, Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 40, Bordeaux 2012.

- Sehepunkte 2013 (www.sehepunkte.de/2013/09/23222.html): T. Fujii, Imperial Cult and Imperial Representation in Roman Cyprus, Habes 53, Stuttgart 2013.

- Bryn Mawr Classical Review 2016 (http://bmcr.brynmawr.edu/2016/2016-01-26.html): Norbert Dörner, Feste und Opfer für den Gott Caesar; Kommunikationsprozesse im Rahmen des Kaiserkultes im römischen Ägypten der julisch-claudischen Zeit (30 v. Chr. – 68 n. Chr.), Pharos - Studien zur griechisch-römischen Antike, Bd. 30, Rahden/Westf., Leidorf 2014.

 

Λήμματα σε Εγκυκλοπαίδειες

- Στην Encyclopedia of Ancient History, R. S. Bagnall et al. (εκδ.), Blackwell Publishing 2013: “Apotheosis and heroization”, 573-575; “Rhomaia”, 5843. http://onlinelibrary.wiley.com 

- Στην Εγκυκλοπαίδεια Μικράς Ασίας, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (εκδ.): “Αντιόχεια Πισιδίας” (2002), “Αντιόχεια Πισιδίας, Ιερό Αυγούστου” (2003), “Αντιόχεια Πισιδίας, Ιερό Μηνός” (2003), “Αντιόχεια Πισιδίας, Πύλη της πόλης” (2003), “Άρχουσες τάξεις στη Ρωμαϊκή Περίοδο” (2002), “Αυτοκρατορική Λατρεία” (2001), “Ημερολόγιο Επαρχίας Ασίας” (2003), “Λατρεία Ελληνιστικών Ηγεμόνων στη Μ. Ασία” (2001), “Νεωκορία” (2003), “Ομόνοια” (2001), “Προσωποποιήσεις Θεσμών στη Μ. Ασία” (2002), “Προσωποποιήσεις Πόλεων και Επαρχιών στη Μ. Ασία” (2002), “Ρωμαϊκές Αποικίες στη Μ. Ασία” (2002), “Ρώμη και Δήμος στη Μικρά Ασία” (2002), “Φίλοι και σύμμαχοι της Ρώμης και πελατειακά βασίλεια” (2002). http://www.ehw.gr/l.aspx?id

 

Profile Information

Associate Prof. in Ancient History and Epigraphy, Department of History and Archaeology, University of Cyprus.

 

Studies

- PhD in History, University Paris I - Panthéon Sorbonne (2003). PhD thesis: Le culte impérial en Achaïe sous les Julio-claudiens et les Flaviens. Supervisor: Prof. Michel Christol.

- DEA (Master) in Histoire et Civilisation de l’Antiquité, University Paris I-Panthéon-Sorbonne (1995).

- Bachelor of History and Archaeology, University of Athens (1992).

 

Professional career

- Lecturer, then Assistant and Associate Prof. in Ancient History and Epigraphy, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (2004 - today).

- Researcher in the Greek and Greco-roman Civilization, Foundation of the Hellenic World (FHW), Athens (1998-1999).

- Scholarship holder, then assistant researcher in the Centre of Greek and Roman Antiquity (KERA), National Research Foundation (EIE) in Athens (1993-2003). Main research programme: Nomina Romana. Research director: Prof. Athanasios Rizakis.

 

Research programmes

- Critical edition of the Alphabetic Inscriptions of Cyprus in the Inscriptiones Graecae: IG XV.2. Inscriptiones alphabeticae insulae Cypri. In collaboration with the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2011-). Coeditor with Dr. Daniela Summa.

- Epigraphic Contribution to the Topography and Architecture of the Roman East. Research programme financed by the University of Cyprus (2010-2012). Director.

- Memoire et Histoire: Les victimes de l’abolitio memoriae (VAM). Halma-Ipel and AnHiMa: UMR 8164, CNRS, Lille 3, Dijon (2005-). Research fellow.

 

Research interests

Greek and Latin Epigraphy; Historical Geography and Topography of the civic and sacred landscape; Monuments and Architecture; Royal and Imperial Cult; Roman Prosopography.

Books 

- Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-claudiens et les Flaviens : études épigraphiques et archéologiques, Μελετήματα 50, Athènes 2007.

- A. Rizakis, S. Zoumbaki, M. Kantirea, Roman Peloponnese I. Roman Personal Names in their Social Context, Μελετήματα 31, Athens 2001.

- IG XV.2.1. Inscriptiones Graecae alphabeticae insulae Cypri XV.2.1 (coeditor with D. Summa), forthcoming.

 

Chapters

- “Τιμητικό ψήφισμα της Μεσσήνης για τον Πόπλιο Κορνήλιο Σκιπίωνα, 2/1 π.Χ. - 2/3 μ.Χ.”, “Τιμητική επιγραφή για τρεις ευεργέτες στη Μυτηλήνη, 44-36 π.Χ.”, “Ανέγερση ανδριάντα του αυτοκράτορα Καρακάλλα στην Πάφο, 211/212 μ.Χ.”, “Επιτάφια επιγραφή του Γαΐου Ιουλίου Φιλοπάππου, 114-116 μ.Χ.”, in Σ. Ανεζίρη (ed.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας. Κείμενα, μετάφραση, σχολιασμός, Athens 2009, 59-68, 161-169, 173-178, 180-185.

- with F. Camia, “The imperial cult in the Peloponnese”, in A. D. Rizakis, C. E. Lepenioti (eds), Roman Peloponnese III. Society, Economy and Culture under the Roman Empire: Continuity and Innovation, Athens 2010, 375-406. 

- “Imperial birthday rituals in Late Antiquity”, in A. Beihammer, S. Constantinou, M. Parani (eds), Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives, Leiden-Boston 2013, 37-50.

- “The alphabetic inscriptions of Cyprus: epigraphic contribution to the reconstruction of the history of ancient Cyprus”, in Kyprios Character. History, Archaeology & Numismatics of Ancient Cyprus. kyprioscharacter.eie.gr/en/t/AP 

- “Nonelite Benefactors in the Roman East: Building activity by Freedmen, Slaves, Craftsmen and Traders”, in Vir doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin, forthcoming.

 

Articles in Journals 

- “L’oracle d’Aphrodite à Paphos et l’ascension des Flaviens à l’Empire”, Mediterraneo Antico 10, 2007, 447-460. 

- “Le culte impérial à Chypre : relecture des documents épigraphiques”, ZPE 167, 2008, pp. 91-112.

- “Apollon Hylatès et Apollon César à Kourion : contribution épigraphique à la topographie du sanctuaire”, CCEC 40, 2010, 253-275.

- with Ch. Hoët-van Cauwenberghe, “La popularité de Germanicus en Orient : les figures d’un prince héritier sous Tibère”, CCG 24, 2013, 135-156.

- “Reconstituer l’histoire grecque sous l’Empire : à propos de l’asile au temps de Tibère (Tacite, Annales, 3, 60-64 et 4, 14.1-2)”, Latomus 73, 2014, 415-438.

 

Papers in Acts of Colloquia 

- “Remarques sur le culte de la domus Augusta en Achaïe de la mort d’Auguste à Néron”, in O. Salomies (éd.), The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens (May 21-22, 1999), Helsinki 2001, 51-60.

- “Παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὴν ἵδρυσι τῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας στὴν Πελοπόνησσο“, in Πρακτικὰ τοῦ Στ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Τρίπολη, 24-29 Σεπτεμβρίου 2000), Athens 2001-2002, B, 423-432.

- “Statues de culte et damnatio memoriae : l’exemple du Métrôon à Olympie”, in S. Benoist, A. Daguet-Gagey (eds), Mémoire et Histoire. Les procédures de condamnation dans l’Antiquité romaine (Metz, 28-29 Octobre 2005), Metz 2007, 181-194.

- “Une famille sacerdotale du culte impérial de Sicyone (Syll3 846 et IG IV 399)”, in A. D. Rizakis, F. Camia (eds), Pathways to Power: Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire. International Workshop organized by the Italian Archaeological School at Athens (December 19, 2005), Athens 2008, 15-22.

- “Étude comparative de l’introduction du culte impérial à Pergame, à Athènes et à Éphèse”, in P. P. Iossif, A. D. Chankowski, C. C. Lorber (eds), More than Men, Less than Gods. Studies on Royal Cult and Imperial Worship. Proceedings of the International Colloquium organized by the Belgian School at Athens (November 1-2, 2007), Studia Hellenistica 51, Leuven – Paris – Walpole, Ma 2011, 521-551.

- “Pouvoir, patronage et évergétisme à Chypre”, in S. Benoist, A. Daguet-Gagey, C. Hoët-van Cauwenberghe (eds), Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è. - VIe s. de n. è.), Lille 2011, 243-256.

- “Gouverneurs, évêques et notables de Chypre au Bas-Empire”, in S. Benoist, Ch. Hoët-van Cauwenberghe (eds), La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire romain, Lille 2013, 113-127. 

- “Travaux de construction et commanditaires à Chypre romaine”, in D. Michaelides (ed.), Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers in Honour of Ino Nicolaou, Uppsala 2013, 235-242.

- with Chr. Hoët-van Cauwenberghe, “Lieu grec de mémoire romaine : la perpétuation de la victoire d’Actium des Julio-claudiens aux Sévères”, in A. Gangloff (ed.), Lieux de mémoire en Orient grec à l’époque impériale, Berne 2013, 279-303.

- “Constructions sacrées des affranchis et esclaves en Asie Mineure sous l’Empire”, in W. Eck, P. Funke, et al. (eds), Öffentichkeit-Monument-Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (27.-31. Augusti MMXII), Berlin 2014, 624-626.

- “Conclusions. Vers une autre approche historiographique : écrire l’histoire de Rome et de son Empire à partir des monumenta”, in S. Lefebvre (ed.), Monumenta. Du centre du pouvoir aux confins de l’Empire, Dijon 2014, 179-185.

- “Re-shaping the sacred landscape through benefaction. The sanctuary of Lykosoura in the Peloponnese”, in M. Melfi, O. Bobou (eds), Hellenistic Sanctuaries. Between Greece and Rome, Oxford 2016, 27-39.

- “Monuments des Iulii à Ilion-Troie et la mémoire de syngénéia”, in S. Benoist, A. Daguet-Gagey, Ch. Hoët-van Cauwenberghe (eds), Une mémoire en actes : espaces, figures et discours dans le monde romain, Lille 2016, 173-187.

 

 

Book reviews

- AC, 2011, 517-519: É. Guerber, Les cités grecques dans l’Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l’Orient hellénophone d’Octave Auguste à Dioclétien, Rennes 2009. 

- Sehepunkte 2012 (www.sehepunkte.de/2012/10/21627.html): A. Heller et A.-V. Pont (textes réunis par), Patrie d’origine et patries électives : les citoyennetés multiples dans le monde grec d’époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009, Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 40, Bordeaux 2012 

- Sehepunkte 2013 (www.sehepunkte.de/2013/09/23222.html): T. Fujii, Imperial Cult and Imperial Representation in Roman Cyprus, Habes 53, Stuttgart 2013.

- Bryn Mawr Classical Review 2016 (http://bmcr.brynmawr.edu/2016/2016-01-26.html): Norbert Dörner, Feste und Opfer für den Gott Caesar; Kommunikationsprozesse im Rahmen des Kaiserkultes im römischen Ägypten der julisch-claudischen Zeit (30 v. Chr. – 68 n. Chr.), Pharos - Studien zur griechisch-römischen Antike, Bd. 30, Rahden/Westf., Leidorf 2014.

 

Entries in Encyclopaedias

- In Encyclopedia of Ancient History, R. S. Bagnall et al. (eds), Blackwell Publishing 2013: “Apotheosis and heroization”, 573-575; “Rhomaia”, 5843. www.http://onlinelibrary.wiley.com  

- In Εγκυκλοπαίδεια Μικράς Ασίας, The Foundation of Hellenic World (ed.): “Αντιόχεια Πισιδίας” (2002), “Αντιόχεια Πισιδίας, Ιερό Αυγούστου” (2003), “Αντιόχεια Πισιδίας, Ιερό Μηνός” (2003), “Αντιόχεια Πισιδίας, Πύλη της πόλης” (2003), “Άρχουσες τάξεις στη Ρωμαϊκή Περίοδο” (2002), “Αυτοκρατορική Λατρεία” (2001), “Ημερολόγιο Επαρχίας Ασίας” (2003), “Λατρεία Ελληνιστικών Ηγεμόνων στη Μ. Ασία” (2001), “Νεωκορία” (2003), “Ομόνοια” (2001), “Προσωποποιήσεις Θεσμών στη Μ. Ασία” (2002), “Προσωποποιήσεις Πόλεων και Επαρχιών στη Μ. Ασία” (2002), “Ρωμαϊκές Αποικίες στη Μ. Ασία” (2002), “Ρώμη και Δήμος στη Μικρά Ασία” (2002), “Φίλοι και σύμμαχοι της Ρώμης και πελατειακά βασίλεια” (2002). http://www.ehw.gr/l.aspx?id