ALEXANDER KIRSCHEL
KIRSCHEL ALEXANDER
KIRSCHEL ALEXANDER
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
181
22 892660
22 892881
kirschel3.wix.com/home

Προσωπικό Προφίλ

Διδακτορικό (2008) στο University of California Los Angeles
Μεταδιδακτορικό (2008-2009) στο University of California Los Angeles
Βοηθός ερευνητής (2009-2010) στο University of California Los Angeles
Μεταδιδακτορικό Marie Curie Research Fellow (1/2011-12/2012) στο University of Oxford
Λέκτορας (2010-) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερευνούμε τον συνδιασμό της οικολογίας, της εξέλιξης, και της επικοινωνίας των ζώων. Ενδιαφέρομαι γιά το πως το περιβάλλον και η βιογεωγραφία οδηγούν στηv απόκλιση τραγουδιών μεταξύ πληθυσμών πουλιών, και το πως αυτό επηρεάζει την κοινωνική οικολογία και την εξέλιξη της βιοποικιλότητας.

Smith, T. B., Harrigan, R. J., Kirschel, A. N. G., Buermann, W., Saatchi, S. Blumstein, D. T., de   Kort, S. R., and Slabbekoorn, H. 2013. Predicting Bird Song from Space. Evolutionary Applications 6:865-874.

Grether, G. F., Anderson, C. N., Drury, J.P., Kirschel, A. N. G., Losin, N., Okamoto, K., and Peiman, K. 2013. The evolutionary consequences of interspecific aggression. Annals of the New York Academy of Sciences 1289:48-68.

Kirschel, A. N. G., Slabbekoorn, H., Blumstein, D. T., Cohen, R. E., De Kort, S. R., Buermann, W., and Smith, T. B. 2011. Testing alternative hypotheses for evolutionary diversification in an African songbird: Rainforest refugia versus ecological gradients. Evolution 65:3162-3174.

Blumstein D.T, Mennill, D. J., Clemins, P., Girod, L., Yao, K., Patricelli, G., Deppe, J. L., Krakauer, A. H., Clark, C., Cortopassi, K. A., Hanser, S. F., McCowan, B., Mantik Ali, A., and Kirschel, A. N. G. 2011. Acoustic monitoring in terrestrial environments: applications technological considerations, and prospectus. Journal of Applied Ecology 48: 758-767

Kirschel, A. N. G., Cody, M. L., Harlow, Z. T., Promponas, V., Vallejo, E. E., and Taylor, C. E. 2011. Territorial dynamics of Mexican Antthrushes (Formicarius moniliger) revealed by individual recognition of their songs. Ibis 153: 255-268

Collier, T. C., Kirschel, A. N. G., and Taylor, C. E. 2010. Acoustic localization of antbirds in a Mexican rainforest using a wireless sensor network. Journal of the Acoustical Society of America 128:182-189.

Kirschel, A. N. G., Blumstein, D. T., and Smith, T. B. 2009. Character displacement of song and morphology in African tinkerbirds. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106: 8256-8261

Kirschel, A. N. G., Blumstein, D. T., Cohen, R. E., Buermann, W., Smith, T. B., and Slabbekoorn, H. 2009. Birdsong tuned to the environment: green hylia song varies with elevation, tree cover, and noise. Behavioral Ecology 20:1089-1095.

Trifa, V. M., Kirschel, A. N. G., Taylor, C. E., and Vallejo, E. 2008. Automated species recognition of antbirds in a Mexican rainforest using Hidden Markov Models. Journal of the Acoustical Society of America 123:2424-2431

Profile Information

Ph.D. (2008) University of California Los Angeles
Postdoctoral Scholar (2008-2009)University of California Los Angeles
Assistant Researcher (2009-2010) University of California Los Angeles
Marie Curie Research Fellow (1/2011-12/2012) University of Oxford
Lecturer (2010-) University of Cyprus
Our research focuses on the interplay between ecology and animal communication. We explore how interspecific competition, the environment, and biogeography lead to phenotypic divergence between populations in birds, and how this impacts our understanding of community ecology and evolutionary diversification.

Smith, T. B., Harrigan, R. J., Kirschel, A. N. G., Buermann, W., Saatchi, S. Blumstein, D. T., de   Kort, S. R., and Slabbekoorn, H. 2013. Predicting Bird Song from Space. Evolutionary Applications 6:865-874.

Grether, G. F., Anderson, C. N., Drury, J.P., Kirschel, A. N. G., Losin, N., Okamoto, K., and Peiman, K. 2013. The evolutionary consequences of interspecific aggression. Annals of the New York Academy of Sciences 1289:48-68.

Kirschel, A. N. G., Slabbekoorn, H., Blumstein, D. T., Cohen, R. E., De Kort, S. R., Buermann, W., and Smith, T. B. 2011. Testing alternative hypotheses for evolutionary diversification in an African songbird: Rainforest refugia versus ecological gradients. Evolution 65:3162-3174.

Blumstein D.T, Mennill, D. J., Clemins, P., Girod, L., Yao, K., Patricelli, G., Deppe, J. L., Krakauer, A. H., Clark, C., Cortopassi, K. A., Hanser, S. F., McCowan, B., Mantik Ali, A., and Kirschel, A. N. G. 2011. Acoustic monitoring in terrestrial environments: applications technological considerations, and prospectus. Journal of Applied Ecology 48: 758-767

Kirschel, A. N. G., Cody, M. L., Harlow, Z. T., Promponas, V., Vallejo, E. E., and Taylor, C. E. 2011. Territorial dynamics of Mexican Antthrushes (Formicarius moniliger) revealed by individual recognition of their songs. Ibis 153: 255-268

Collier, T. C., Kirschel, A. N. G., and Taylor, C. E. 2010. Acoustic localization of antbirds in a Mexican rainforest using a wireless sensor network. Journal of the Acoustical Society of America 128:182-189.

Kirschel, A. N. G., Blumstein, D. T., and Smith, T. B. 2009. Character displacement of song and morphology in African tinkerbirds. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106: 8256-8261

Kirschel, A. N. G., Blumstein, D. T., Cohen, R. E., Buermann, W., Smith, T. B., and Slabbekoorn, H. 2009. Birdsong tuned to the environment: green hylia song varies with elevation, tree cover, and noise. Behavioral Ecology 20:1089-1095.

Trifa, V. M., Kirschel, A. N. G., Taylor, C. E., and Vallejo, E. 2008. Automated species recognition of antbirds in a Mexican rainforest using Hidden Markov Models. Journal of the Acoustical Society of America 123:2424-2431