ΚΛΕΑΝΘΗΣ K. ΓΚΡΩΜΑΝ
ΓΚΡΩΜΑΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
GROHMANN KLEANTHIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
M104
22895194
22895067
www.kleanthes.biolinguistics.eu

Προσωπικό Προφίλ

• Καθ. Βιογλωσσολογίας (Theory, Development, Grammar), Πανεπιστήμιο Κύπρου (since 2015)
• Αναπλ. Καθ. Βιογλωσσολογίας (Theory, Development, Grammar), Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009-2015)
• Επίκ. Καθ. Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004-2009)
• Visiting Lecturer (fall)/Asst. Prof. (spring), University of Cyprus (2003-2004)
• post-doc and visiting positions in Germany: Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Cologne (2001-2003)
• PhD Linguistics, University of Maryland, College Park (2000)
• BA Linguistics (First Class Honours), University College of North Wales, Bangor (1996)
- biolinguistics (generative grammar)
- architecture of the grammar (interfaces)
- theoretical syntax (minimalism)
- comparative syntax (esp. Germanic, Romance, Slavic/Balkan)
- (Cypriot) Greek morpho-syntax
- (first and second) language acquisition
- language impairments (and breakdown)
BOOKS & VOLUMES
InterPhases: Phase-Theoretic Investigations of Linguistic Interfaces (ed.), Oxford University Press (2009)
Explorations of Phase Theory: Features and Arguments (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Explorations of Phase Theory: Interpretation at the Interfaces (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Selected Papers from the 2006 Cyprus Syntaxfest (ed. with Phoevos Panagiotidis), Cambridge Scholars Publishing (2009)
Understanding Minimalism (with Norbert Hornstein & Jairo Nunes), Cambridge University Press (2005)
Prolific Domains: On the Anti-Locality of Movement Dependencies, John Benjamins (2003)
 
JOURNAL ARTICLES
'The Biolinguistics Manifesto’ (with Cedric Boeckx), Biolinguistics 1: 1-8 (2007)
'Putting Phases in Perspective’ (with Cedric Boeckx), Syntax 10.2: 204-222 (2007)
'Transfer vs. Spell-Out and the Road to PF’, Linguistic Analysis 33.1-2: 176-194 (2007)
 
BOOK CHAPTERS
'On the Post-Finite Misagreement Phenomenon: PFM in Late Middle English’ (with Richard Ingham), in: English Historical Linguistics 2006. Volume I: Syntax & Morphology (ed. by M. Gotti, M. Dossena & R. Dury), John Benjamins (2008)
'Temporal and Aspectual Variation in ARIs’ (with Ricardo Etxepare), in: Recent Advances in the Syntax and Semantics of Tense, Aspect and Modality (ed. by L. de Saussure, J. Moeschler & G. Puskas), Mouton de Gruyter (2007)
'Top Issues in Questions: Topics — Topicalization — Topicalizability’, in: Wh-Movement: Moving On (ed. by L.L.-S. Cheng & N. Corver), MIT Press (2006)
'On the Expression of Pejorative Mood’ (with Andrew Ira Nevins), in: Linguistic Variation Yearbook 4 (ed. by P. Pica with J. Rooryck & J. van Craenenbroeck), John Benjamins (2005)

Profile Information

• Prof. of Biolinguistics (Theory, Development, Grammar), University of Cyprus (since 2015)
• Assoc. Prof. of Biolinguistics (Theory, Development, Grammar), University of Cyprus (2009-2015)
• Asst. Prof. of Theoretical Linguistics, University of Cyprus (2004-2009)
• Visiting Lecturer (fall)/Asst. Prof. (spring), University of Cyprus (2003-2004)
• post-doc and visiting positions in Germany: Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Cologne (2001-2003)
• PhD Linguistics, University of Maryland, College Park (2000)
• BA Linguistics (First Class Honours), University College of North Wales, Bangor (1996)
- biolinguistics (generative grammar)
- architecture of the grammar (interfaces)
- theoretical syntax (minimalism)
- comparative syntax (esp. Germanic, Romance, Slavic/Balkan)
- (Cypriot) Greek morpho-syntax
- (first and second) language acquisition
- language impairments (and breakdown)
BOOKS & VOLUMES
InterPhases: Phase-Theoretic Investigations of Linguistic Interfaces (ed.), Oxford University Press (2009)
Explorations of Phase Theory: Features and Arguments (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Explorations of Phase Theory: Interpretation at the Interfaces (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Selected Papers from the 2006 Cyprus Syntaxfest (ed. with Phoevos Panagiotidis), Cambridge Scholars Publishing (2009)
Understanding Minimalism (with Norbert Hornstein & Jairo Nunes), Cambridge University Press (2005)
Prolific Domains: On the Anti-Locality of Movement Dependencies, John Benjamins (2003)
 
JOURNAL ARTICLES
'The Biolinguistics Manifesto’ (with Cedric Boeckx), Biolinguistics 1: 1-8 (2007)
'Putting Phases in Perspective’ (with Cedric Boeckx), Syntax 10.2: 204-222 (2007)
'Transfer vs. Spell-Out and the Road to PF’, Linguistic Analysis 33.1-2: 176-194 (2007)
 
BOOK CHAPTERS
'On the Post-Finite Misagreement Phenomenon: PFM in Late Middle English’ (with Richard Ingham), in: English Historical Linguistics 2006. Volume I: Syntax & Morphology (ed. by M. Gotti, M. Dossena & R. Dury), John Benjamins (2008)
'Temporal and Aspectual Variation in ARIs’ (with Ricardo Etxepare), in: Recent Advances in the Syntax and Semantics of Tense, Aspect and Modality (ed. by L. de Saussure, J. Moeschler & G. Puskas), Mouton de Gruyter (2007)
'Top Issues in Questions: Topics — Topicalization — Topicalizability’, in: Wh-Movement: Moving On (ed. by L.L.-S. Cheng & N. Corver), MIT Press (2006)
'On the Expression of Pejorative Mood’ (with Andrew Ira Nevins), in: Linguistic Variation Yearbook 4 (ed. by P. Pica with J. Rooryck & J. van Craenenbroeck), John Benjamins (2005)