ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΙΟΥΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
KOUNTOURIOTIS ZACHARIAS
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B138
+357-22-893916
+357-22-892601
-

Προσωπικό Προφίλ

PhD, 2011, University of Greenwich, School of Computing and Mathematical Sciences, UK.Δίπλωμα, 2007, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ελλάς.
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Υπολογιστική Μηχανική, Πολυφασικές ροές, Μαθηματική μοντελοποίηση,Χύτευση χάλυβα,
Z. Kountouriotis, M. Philippou, G.C. Georgiou, Development lengths in Newtonian Poiseuille flows with wall slip, , Appl. Maths Comp.291, 98-114 (2016).

Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical study of the combined effects of inertia, slip, and compressibility in extrusion of yield stress fluids, Rheol. Acta53, 791-804 (2014).

Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. “Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel.” 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.
 
Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. “Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster.” 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June - 01July 2011.
 
Evan Mitsoulis, G. C Georgiou, Z. Kountourioris, (2012)“ A study of various factors affecting Newtonian extrudate swell.” Comput Fluids, in press DOI: 10.1016/ j.compfluid.2011.12.019.
 
P. Panaseti, M. Philippou, Z. Kountouriotis, G. Georgiou, Development of Confined Viscoplastic Flows with Heterogeneous Wall Slip. ECCOMAS 2016, Crete Island, Greece, 5-10 June 2016.

Z. Kountouriotis, G. C. Georgiou and E. Mitsoulis, Numerical Study of the combined effects of yield stress, slip and compressibility in extrusion, AERC 2013, Leuven, Belgium, April 2-5 2013.

Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical investigation of the effects of compressibility, inertia and slip in extrusion flowsEuropean Fluid Mechanics Conference 9, 9-13 September 2012.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster, 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June – 01July 2011.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin. "Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel." 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.

K. Pericleous, Z. Kountouriotis, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster. TMS annual Meeting Seattle February 14-18, 2010.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster, ICNAAM Conference The 5th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Sep 2010.

Profile Information

Personal Information

Address: AgiasTheklis 2, Latsia 2224, Nicosia

Nationality: Cypriot

Languages

· Greek (native speaker)

· Fluent in English

Academic Qualifications

Sept 2007 – June 2011: PhD Title Thesis 'Modeling of the liquid slag behavior in continuous casting mould'. In collaboration with ArcelorMittal steel company.University of Greenwich, UK – School of Computing & Mathematical SciencesSupervised by Professor K. Pericleous.

Sept 2003 – June 2007:BSc in Applied Mathematics- University of Crete, Greece (grade 7.01 in scale 1-10), 4-year BSc in Applied Mathematics, Major in Mathematical Modelling in the Physical Sciences.

Employment Record

Sep 2015- ongoing, The University of Nicosia, Department of Computer Science

Visiting Lecturer: Calculus for Life Sciences (Spring 2016), Intermediate Algebra(Spring 2016)

May 2014-June 2015,The University of Cyprus, Oceanography Center

Special scientist in Oceanography Center

0ctomber 2013 – April 2014,The University of Cyprus, Department of Mathematics and Statistics

Postdoctoral research concerning numerical simulation of viscoelastic flows with novel constitutive equation in ViscoNANOnet project funded by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

August 2012 – April 2013: Meteorological Consultant - The Cyprus Meteorological Service

I have worked on collaboration with Cyprus Oceanography Center in E-wave project funded by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

April 2012– July 2012,The University of Cyprus, Department of Mathematics and Statistics

Postdoctoral research in a project on hemodynamicsco-funded by the Research Promotion in Cyprus and the European Regional Development Fund, entitled "Medical Diagnosis Support Tool for Detailed Morphology and Hemodynamic Assessment of the Carotid Bifurcation at Different Head Postures".

December 2011-March 2012, The University of Cyprus, Oceanography Center

Practical project concerning the development of a tsunami warning system in NEARToWARN project funded by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

June 2011 – Nov 2011,The University of Cyprus, Department of Mathematics and Statistics

Postdoctoral research under the supervision of Professor G. Georgiou on the study of the behaviour of extrudate-swell flows with slip at the wall.

Sept 2007-April 2011,TheUniversity of Greenwich, School of Computing and Mathematical Sciences

I worked under the supervision of Professor K. Pericleous on the subject of continuous casting. This work lead to the award of the degree of PhD.

September 2006-July 2007, The University of Crete, Department of Applied Mathematics

During my internship as an undergraduate student, I worked with Dr N. Christakis of the Department of Applied Mathematics, University of Crete and Dr A. Vairis of the Department of Mechanical Engineering, TEI Crete on the development of a numerical model for studying the behaviour of materials under friction.

Professional Experience

2001-2003: Compulsory military service -National Guard of Cyprus.

2009-2011: Teaching assistant

- Logical Foundation

- Analytical Methods for Computing

- Communication System 1

- Computer Algorithms and Modelling

2015- : Visiting Lecturer, Department of Computer Science, University of Nicosia, Cyprus.

- Algebra and Trigonometry (Fall 2015)

- Intermediate Algebra (Fall 2015, Spring 2016)

- Calculus for Life Sciences (Spring 2016)

- Fluid Mechanics (Fall 2016)

2017- : Special Scientist, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.

- Mathematics I and Mathematics II (Fall 2017)

Computational Fluid Dynamics, Computational Mechanics, multi-phase flows, multi-scale modeling, continuous casting, friction welding

Refereed Journal Papers

· M. Philippou,Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou,Viscoplastic flow development in tubes and channels with wall slip, J. Non-Newtonian Fluid Mech234, 69-81 (2016).

· Z. Kountouriotis, M. Philippou, G.C. Georgiou, Development lengths in Newtonian Poiseuille flows with wall slip, , Appl. Maths Comp.291, 98-114 (2016).

· Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical study of the combined effects of inertia, slip, and compressibility in extrusion of yield stress fluids, Rheol. Acta53, 791-804 (2014).

· Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, On the combined effects of slip, compressibility, and inertia on the Newtonian extrudate-swell flow problem, Computers and Fluids71, 297-305 (2013).

· E. Mitsoulis, G. C Georgiou, Z. Kountourioris,A study of various factors affecting Newtonian extrudate swell, Computers and Fluids 57, 195-207 (2012).

Proceedings Papers

· P. Panaseti, M. Philippou, Z. Kountouriotis, G. Georgiou, Development of Confined Viscoplastic Flows with Heterogeneous Wall Slip. ECCOMAS 2016, Crete Island, Greece, 5-10 June 2016.

· Z. Kountouriotis, G. C. Georgiou and E. Mitsoulis, Numerical Study of the combined effects of yield stress, slip and compressibility in extrusion, AERC 2013, Leuven, Belgium, April 2-5 2013.

· Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical investigation of the effects of compressibility, inertia and slip in extrusion flowsEuropean Fluid Mechanics Conference 9, 9-13 September 2012.

· Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster, 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June – 01July 2011.

· Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin. "Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel." 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.

· K. Pericleous, Z. Kountouriotis, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster. TMS annual Meeting Seattle February 14-18, 2010.

· Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster, ICNAAM Conference The 5th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Sep 2010.

· N. Christakis, A.Vairis, Z. Kountouiotis, A Study of the Frictional Behaviour of a Titanium Alloy with the uses of an Anaytic contact Model. 8th HSTAM International Congress on Mechanics Patras 12-14 July, 2007.