ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ZAHARIA ELEFTHERIOS
...
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
CSO012
22894428
-
-

Προσωπικό Προφίλ

-
Εφαρμογές Ιστοσελίδων, Σχεδίαση ιστοσελίδων.Συστήματα ανοικτού κώδικα
-

Profile Information

-
Web Applications, Content Management Systems, Open Source Systems
-