ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ
ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
KARYOLEMOU MARILENA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
203
22893877
22894490
ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/makar

Προσωπικό Προφίλ

 • 'Ελαβε πτυχίο Σύγχρονης Λογοτεχνίας (Lettres Modernes) απο το Πανεπιστήμιο Champagne-Ardennes (Ρενς/1984), πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στις Επιστήμες της Γλώσσας (Sciences du Language) από το Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V/1994) της Σορβόννης.
 • Από το 1990 έως το 1993 υπήρξε υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης και από το 1993 μέχρι το 1994, υπότροφος του ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντης.
 • Μεταξύ 1989 και 1994 εργάστηκε στο Κέντρο Μελετών και Ερευνών για Θέματα Γλωσσικού Σχεδιασμού (Centre d’Etudes et de recherches en planification linguistique) του Πανεπιστημίου René Descartes (Paris V – Sorbonne), πανεπιστημιακή ερευνητική μονάδα υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κοινωνιογλωσσολογίας Louis-Jean Calvet. 
 • Εργάστηκε ως λέκτορας γαλλικής γλώσσας στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ιδιωτικού κολεγίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Philips College στη Λευκωσία από το 1994 έως το 1996.
 • Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται από το 1997 όπου σήμερα κατέχει θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.
 • Υπήρξε Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κύπρου εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου (1997-1999). 
 • Υπήρξε συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη) (1994-2003).
 • Συνεργάστηκε με το Research Centre on Multilingualism (Βρυξέλλες) (2003-2004) για τη σύνταξη του Euromosaic III: Presence of Regional and Minority Language Groups in the New Member States 2004, European Commission (Education and Culture).
 • Εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Kύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής φοιτητών Campus Europeae ως εμπειρογνώμονας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (FLTEX). Εκπροσώπησε επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL) (2010-2015).
 • Διετέλεσε πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing) (2013-2017).
 • Από το 2008 είναι διορισμένο μελος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της κυπριακής αραβικής και από το 2013 επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με στόχο την αναβίωση και τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής και για τη δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.
 • Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελλάδας για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» (http://www.edulll.gr/?p=29465) | ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιούνιος 2016.

Το ερευνητικό της έργο κινείται προς δύο κατευθύνσεις οι οποίες υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και προβληματισμού της κοινωνιογλωσσολογικής προσέγγισης των γλωσσικών φαινομένων: μια μακροσκοπική κατεύθυνση που πραγματεύεται θέματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού σχεδιασμού στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία και μια μικροσκοπική κατεύθυνση που επικεντρώνεται στην περιγραφή των γλωσσικών χρήσεων των κυπρίων ομιλητών αφενός και στην εφαρμογή των αρχών του Γλωσσικού σχεδιασμού στην αναβίωση των γλωσσών αφετέρου.

Σε σχέση με την κυπριακή, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη των γλωσσικών πολιτικών που υιοθετούνται και των σχεδιασμών που τίθενται σε εφαρμογή για να επιλυθούν (πραγματικά ή φανταστικά) γλωσσικά προβλήματα ή διλήμματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την κυπριακή κοινωνία: μετάφραση της νομοθεσίας στα ελληνικά, επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, κρίση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, χρήση της γλώσσας στη δημόσια διοίκηση, τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων, αναβίωση μειονοτικών γλωσσών στην Κύπρο, γλωσσικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.ά. Οι πολιτικές και ο σχεδιασμός (ή η απουσία επιλογής πολιτικής/σχεδιασμού) που προωθούν συγκεκριμένα θεσμικά όργανα, κοινωνικές ομάδες ή πολιτικά σύνολα σε θέματα γλώσσας, εξετάζονται σε συνάφεια με την υπάρχουσα (γλωσσική και πολιτική) ιδεολογία και σε σχέση με τη διαδικασία συγκρότησης εθνικής/κρατικής ταυτότητας που συναρτώνται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής πορείας του νησιού (αποικιοκρατία, δικοινοτισμός, διχοτόμηση) και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που σημαδεύουν την κυπριακή κοινωνία τα τελευταία πενήντα τουλάχιστον χρόνια.

Τέλος, η κυπριακή ποικιλία εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού πεδίου που αφορά τις μη κυρίαρχες ποικιλίες των κοινών γλωσσών (non-dominant varieties of standard languages) προτείνει να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της περιγραφής από τη διάλεκτο στους ομιλητές και τις γλωσσικές τους πρακτικές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κλασική διφυϊκή σχέση που αποδίδεται συνήθως σε διάλεκτο και κοινή, και κατ΄ επέκταση την περιγραφή της κυπριακής ως κλειστού συστήματος δομών, υπογραμμίζοντας τη μετεξέλιξη του διφυϊκού σχήματος σε συνεχές γλωσσικών χρήσεων.

Στο πεδίο του εφαρμοσμένου γλωσσικού σχεδιασμού κινείται και το μεταγενέστερο ενδιαφέρον της για ζητήματα αναβίωσης σοβαρά απειλούμενων μειονοτικών γλωσσών, με αφορμή την αποκατάσταση της κυπριακής αραβικής, γηγενούς μειονοτικής γλώσσας που αναγνωρίστηκε από το κυπριακό κράτος το 2008 ως μειονοτική γλώσσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Χάρτη για τις επαρχιακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνήτρια ασχολείται με τους τρόπους αναβίωσης της γλώσσας κυρίως μέσα από την καταγραφή των τελευταίων φυσικών ομιλητών (documentation), την αύξηση της ορατότητας της γλώσσας και της αποδοχής της γλώσσας (image planning) και τη διαδικασία διδασκαλίας της γλώσσας που έχει πάψει πλέον να μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά (acquisition planning). Η δημιουργία διδακτικού υλικού προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την τυποποίηση της γραφής της κυπριακής αραβικής, την ανάλυση και την περιγραφή των δομών της καθώς και μια σειρά αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των δάνειων λέξεων, των λεξικών κενών και την ανάπτυξη της ορολογίας καθώς και την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων (corpus planning). Στις πιο πρόσφατες έρευνές της που σχετίζονται με την κυπριακή αραβική επιχειρεί τη χαρτογράφηση των ομιλητών της κυπριακής αραβικής που προέρχονται από τον Κορμακίτη και τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης της επάρκειάς τους στη γλώσσα.

1. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

 1. 2017 Καρυολαίμου, Μ., Αρμοστής Σπ., Βασίλη, Μ. & Ζωνιά Η. Εγχειρίδιο γραφής της κυπριακής αραβικής. Λευκωσία: Κυβερνητικό τυπογραφείο. 
 2. 2014 Karyolemou, Μ., Baider, F. & Katsoyannou, M. Actes du 30ο Colloque international de linguistique fonctionnelle (SILF). Fernelmont : EME Éditions.
 3. 2013 Karyolemou, Marilena & Pavlou, P. (επιμ.) Language Policy & Planning in the Mediterranean World. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars.
 4. 2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. (επιμ.) Language Variation - European Perspectives. Vol 2 in Studies in Language Variation. Άμστερνταμ : John Benjamins.
 5. 2004 Goutsos, D. & Karyolaimou, M. (επιμ.) «The sociolinguistics of Cyprus I: Studies from the Greek Sphere». International Journal of the Sociology of Language 168.

2. ΑΡΘΡΑ 

 • 2015

[με τη Fabienne Baider &] "Linguistic Unheimlichkeit: Τhe Armenian and Arab communities of Cyprus", στο: "Linguistic Unheimlichkeit: Τhe Armenian and Arab communities of Cyprus", στο: Jessner-Schmid, Ulrike & Kramsch, Claire J. (επιμ.) The multilingual challenge: Cross-Disciplinary Perspectives. Trends in Applied Linguistics 16. Βερολίνο: Mouton de Gruyter. 185-209.

"Language use in higher education in Cyprus: National aspirations, language ideology and economic development", στο: G. Stickel & Cecilia Robustelli (επιμ.) Language use in university teaching and research Contributions to the Annual Conference 29014 of EFNIL in Florence. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 205-218.

 • 2014

"What can sociolinguistics tell us about learned literary languages", στο: Martin Hinterberger (επιμ.) The language of Byzantine learned literature. Turnhout: Brepols. 34-51.

[& Μαρία Μαγκλάρα] «Διδακτικοί λόγοι και μαθητικές ταυτότητες: Παραδείγματα από σχολεία ΖΕΠ». Πρακτικά της 34ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 193-205. Ηλεκτρονικά στο http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=888&Itemid=354&lang=el

«Bi-dialectalisme, diglossie et continuum dialectal : les facettes multiples de la communauté grécophone de Chypre». Actes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Παρίσι: EME Éditions. 97-100.

 • 2013

«Διγλωσσία ή η περιπλάνηση ενός όρου στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας». Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας.11-15. 

« Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre », στο Joan Carlos Herreras (επιμ.) Politiques linguistiques en Europe. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes. 41-72.

"Introduction", στο Karyolemou, Marilena & Pavlos, Pavlou & (επιμ.) Language Policy and Planning in the Mediterranean World. Cambridge: Cambridge Scholars. 1-10. 

[με τη Fabienne Baider] « Politique et changement linguistiques: une étude comparée entre la presse française et chypriote », στο Karyolemou, Marilena & Pavlos, Pavlou & (επιμ.) Language Policy and Planning in the Mediterranean World. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. 122-142. 

 • 2012

"Aspectes d’identitat a la comunitat àrab de Xipre", στο Joan Argenter (επιμ.), Identitat, Europa, Mediterrània. Dinàmiques identitàries a la Mediterrània. Βαρκελόνη: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació & Institut dʼEstudis Catalans. 117-132. 

"Cypriot Greek as a non-dominant variety of Greek", στο Μuhr, Rudolf et al. (επιμ.) Non-dominant Varieties of pluricentric Languages. Getting the Picture. In memory of Michael Clyne. Wien: Peter Lang Verlag. 175-194 

«De la bipolarité à la multiplicité : quel avenir linguistique pour le seul état divisé de l’Union Européenne ?». Carlos Herreras (επιμ.) L’Europe des 27 et ses langues. 239-254. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes 

[με τη Μαρία Μαγκλάρα] "Multilingualism at the periphery: Language centered activities in zones of educational priority", στο Gerhard Stickel & Michael Carrier (επιμ.) Language education in creating a multilingual Europe. Proceedings of the XX EFNIL Conference on the Role of Language Education in Creating a Multilingual Europe Frankfurt: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 127-141.

 • 2010 

«Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός στην Κύπρο», στο Ανδρέας Βοσκός, Διονύσης Γούτσος & Αμαλία Μόζερ (επιμ.) Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 242-261 

"The demographics of the Cypriot Maronite Community and of Cypriot Arabic speakers", στο Bilenberg Brian & Constantinou Costas (επιμ.) Empowerment through language revival: Current efforts and recommendations for Cypriot Maronite Arabic. Λευκωσία: PRIO: Paper 2. 1-7 

"Lesser-used national languages in higher education: The case of Greek in Cyprus", στο Marjeta Humar και Mojca Zagar Karer (επιμ.) Language diversity and national languages in higher education. Ljubljana: Scientific Research Centre SASA. 37-42.

 • 2009 

«Introduction», στο: Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou (επιμ.) Language Variation- European Perspectives. Vol 2 in Studies in Language Variation. Άμστερνταμ : John Benjamins. 2-11. [με τους Tsiplakou, S. και Pavlou, P.] 

"Minorities and minority languages in Cyprus", στο Α. Varnavas, N. Koureas & M. Elia (επιμ.) The Minorities of Cyprus: Development Patterns and the Identity of the Internal-Exclusion, Κέιμπριτζ, Cambridge Scholars Publishing. 316-336.

 • 2008

«Τι απέγινε η κυπριακή διάλεκτος; Δημογραφία και γλωσσική επαφή στην Κύπρο του 21ου αιώνα». Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXIV.  Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. 451-492. 

«Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste», στο Auguste Moussirou-Mouyama (επιμ.) LesboîtesnoiresdeLouis-JeanCalvet. Παρίσι: L´Harmattan. 246-264. 

«Η κυπριακή διάλεκτος, παλιά και νέα― από τον ένα πόλο στον άλλο». Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Διαλεκτολογικού συνεδρίου. Aθήνα: Kέντρο Eρεύνης των Nεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. 233-256.

«Régularisation et simplification dans le parler grec de Chypre : le cas du verbe άγω», στο Alexandre Veiga & Maria Isabel González Rey (επιμ.) La diversité linguistique. Actes du 31e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Lugo: Axac, 181-184

"Promoting bi/multilingualism in Europe: Language use and language teaching in higher education", στο Σούλα Παυλίδου (επιμ.) Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 28. Πρακτικά της 28ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 194-205.

 • 2007

«La langue turque à Chypre : Gestion d’une diglossie à bilinguisme de minorité», στο Fabienne Baider(επιμ.) Emprunts linguistiques, Empreintes culturelles  Métissage orient-occident. Παρίσι: L'Harmattan. 125-140. 

 • 2006

"Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-'diglossic' community". Στο Rudolf Muhr (επιμ.) Reproductionandinnovationinlanguageandcommunicationindifferentlanguagecultures. Βιέννη: Peter Lang Verlag. S.  39-56.

Βρίσκεται επίσης δημοσιευμένο στοTRANS http://www.inst.at/trans/16Nr/01_4/karyolemou16.htm

 • 2004

"Introduction", στο «The sociolinguistics of Cyprus: Studies from the Greek sphere». International Journal of the Sociology of Language 168: 1-17. [με το Διονυση Γούτσο]

 • 2003

"Keep your language and I will keep mine: Politics, language and the construction of identities in Cyprus", στο Daniel Nelson & Mirjana Nelson Dedaic (επιμ.) At war with words. Άμστερνταμ/Νέα Υόρκη: Mouton de Gruyter. 359-384.

 • 2002

"When language policies change without changing". Language Policy 1/3. 213-236. 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • MapCyArs - Mapping Cypriot Arabic Speakers: An investigation into linguistic demography and the sociolinguistic profile of Kormakiote Maronites. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης. 2017-2018.
 • EUROFaLPo - Οικογενειακή γλωσσική πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα παιδιών από μεικτούς γάμους στην Κύπρο: η Ευρωπαϊκή διάσταση. Εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Κύπρου. 2010-2012.
 • The SANNA Project: Empowering children and youth through language revival. Ερευνητικό πρόγραμμα του μη κυβερνητικού σωματείου Hki Fi Sanna στο EEA FINANCIAL MECHANISM, Νορβηγία.
 • e-Euroinclusion – Less widely used, less taught languages. Πανευρωπαϊκό δίκτυο Κέντρων διδασκαλίας των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών της Ευρώπης. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Lingua I [DG EAC/45/2003 –Αρ. συμβ. 2003-3418]. 2003-2005.

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • 31 Μαρτίου 2017. Η κυπριακή αραβική και το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του ΥΠΠ. Σεμινάριο ενημέρωσης για αραβόφωνους φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκουσα: Μαριλένα Καρυολαίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΒΝΕΣ & Σπύρος Αρμοστής, Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Αγγλικών Σπουδών ΠΑΚ.
 • 18 Φεβρουαρίου 2017. L'école arménienne et le défi de la transmission de l'arménien occidental. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων NAREG της Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύρια ομιλήτρια: καθηγητrια Anaïd Donabedian-Demopoulos (INALCO- Παρίσι) Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 • 15 Δεκεμβρίου 2016. Αρχές λεξικογραφίας. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή της ΚΜΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου [ΚΕΠΕΑΑ]. 15/12/2016. Διδάσκουσα: Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Τμήματος ΒΝΕΣ-ΠΑΚ.
 • 1 Αυγούστου 2016. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της Δ΄ φάσης καταγραφή. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
  21 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής I. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα. 
 • 8 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής II. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. 
 • 21 Μαρτίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής III. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. 
 • 21 Ιουλίου 2015. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της τρίτης φάσης καταγραφής. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Γ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. 
 • 27 Αυγούστου 2014. Το Αρχείο προφορικής παράδοσης της κυπριακής αραβικής: θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Β΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. 
 • 21 και 22 Δεκεμβρίου 2013. Το σύστημα γραφής της κυπριακής αραβικής: Προβλήματα και προβληματισμοί. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • 21-22 Αυγούστου 2013. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης για την Κυπριακή Αραβική Κοινότητα: Στόχοι, μέθοδοι, δεδομένα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 • 9 Απριλίου 2013. The Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λουξεμβούργο.
 • 11 Ιανουαρίου 2013. The features of the Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες.
 • 3 Αυγούστου 2012. Κυπριακή διάλεκτος και κοινή νέα ελληνική. Cyprus Summer University. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λευκωσία.
 • 19 Ιουνίου 2012. Πολυγλωσσία και γλωσσική ποικιλότητα στην Κύπρο. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Λευκωσία
 • Μάιος- Ιούνιος 2012. Σεμινάρια Διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας & ΚΕ.ΠΕ.Α.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • 23-24 Μαΐου 2012. How to teach an oral endangered language: Cypriot Maronite Arabic. Επιμορφωτικό εργαστήρι που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς συνεδρίου Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges σε συνεργασία με τον καθηγητή Brian Bielenberg. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • 2013-2017 Εκθέσεις προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τα πορίσματα του ερευνητικοπυ προγράμματος για αναβίωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Φάσεις 1 έως 4.
 • 2011 Έκθεση προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε σχέση για την αξιολόγηση του Προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. [με Έλενα Ιωαννίδου (ΠΑΚ) & Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους (ΤΕΠΑΚ)]
 • 2009 Σχέδιο Δράσης για την αναβίωση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής. Απρίλιος 2009.  [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και rapporteur]
 • 2008 Έκθεση με τα πορίσματα της Ημερίδας Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic και συστάσεις προς ΥΠΠ της Κύπρου. Ιούνιος  2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης]
 • 2008 Έκθεση με τα πορίσματα του συνεδρίου Η κυπριακή αραβική σε μια νέα εποχή;/Cypriot Arabic in  a new era?  και συστάσεις προς το ΥΠΠ της Κύπρου. Ιανουάριος 2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης]
 • 2003. Αξιολόγηση νέων διδακτικών βιβλίων για τη γλώσσα (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Profile Information

Graduated from the University of Champagne-Ardennes (France) with a Maîtrise in Modern Literature and from the University of Paris V-René Descartes (Sorbonne, France) with a Maîtrise in Language Sciences. She was awarded her cum laude doctorate in Linguistics from the same University in 1994. She then worked as a lecturer of French at Philips College, Nicosia. She was elected lecturer in linguistics at the University of Cyprus in 1997, then assistant professor in 2002. She has participated in the project Euromosaic III of the European Commission as a language group correspondent for Cyprus and she has been a member of the Cyprus Permanent Committee on Geographical Names representing the University. She is currently a member of Team Europe experts for Cyprus. Research Interests Language policy and language planning Minority/lesser used languages Urban dialectology
 
1. Karyolemou, M. 2007a. Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-diglossic community?. In Rudolf Muhr (ed.) Reproduction and Innovation in Language and Communication in different Language Cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen, Vienna: Peter Lang Verlag. S. pp. 39-56.2. Karyolémou, M. 2007b. ? La langue turque à Chypre : Gestion d’une diglossie à bilinguisme de minorité”. In Baider Fabienne (ed.) Emprunts linguistiques, Empreintes culturelles : Métissage orient-occident. Paris: L'Harmattan. pp. 125-140. 3. Goutsos, D. & Karyolemou, M. (eds.) 2004. The sociolinguistics of Cyprus I: Studies from the Greek sphere. International Journal of the Sociology of Language 168: 1-17.4. Karyolémou, M. 2003. ‘Keep your language and I will keep mine’: Politics, language and the construction of identities in Cyprus. In Daniel Nelson & Mirjana Nelson Dedaic (eds.) At war with words. Amsterdam/New York: Mouton de Gruyter. pp. 359-384.5. Karyolemou, M. 2002. When language policies change without changing. Language Policy 1/3: 213-236. 6. Karyolémou, M. 2001a. Ne touchez pas à mon dialecte: Normalisation des noms géographiques et saillance de variables à Chypre. Journal de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2/1: 1001-1013.7. Karyolemou, M. 2001b. From Linguistic Liberalism to Legal Regulation: The Greek Language in Cyprus. Language Problems and Language Planning 25/1: 25-52.