ΑΛΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ALANELLI MARIA
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
132
22892632
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιούλιος 2007)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιανουάριος 2002)

Πτυχίο Μαθηματικών,Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Νοέμβριος 1999)

Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Αλγόριθμοι.

[A1] Block Gauss elimination followed by a classical iterative method for the solution of linear systems, (with A. Hadjidimos). J. Comput. Appl. Math. 163 (2004), no.2, 381–400.

[A2] A New Iterative Criterion for H-Matrices, (with A. Hadjidimos). SIAM J. Matrix Anal. Appl. 29 (2006/07), no. 1,160–176.

[A3] On Iterative Criteria for H- and Non-H-Matrices, (with A. Hadjidi- mos). J. Appl. Math. Comp., 188 (2007), 19–30 .

[A4] A New Iterative Criterion for H-Matrices: The Reducible Case, (with A. Hadjidimos). Linear Algebra Appl. 428 (2008), no. 11-12, 2761– 2777.

Profile Information

PhD., Department of Mathematics, University of Crete (2007)

M.Sc., Department of Mathematics, University of Crete (2002)

B.S., Department of Mathematics, University of Crete (1999)

Numerical Analysis, Numerical Linear Algebra, Algorithms.

[A1] Block Gauss elimination followed by a classical iterative method for the solution of linear systems, (with A. Hadjidimos). J. Comput. Appl. Math. 163 (2004), no.2, 381–400.

[A2] A New Iterative Criterion for H-Matrices, (with A. Hadjidimos). SIAM J. Matrix Anal. Appl. 29 (2006/07), no. 1,160–176.

[A3] On Iterative Criteria for H- and Non-H-Matrices, (with A. Hadjidi- mos). J. Appl. Math. Comp., 188 (2007), 19–30 .

[A4] A New Iterative Criterion for H-Matrices: The Reducible Case, (with A. Hadjidimos). Linear Algebra Appl. 428 (2008), no. 11-12, 2761– 2777.