ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΦΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
SOPHIOPOULOU MARINA
...
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήρια Λειτουργικής Υποστήριξης (ΚΛΥ)
Πανεπιστημιούπολη
009
22894266
22892515
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

-
-
-