ΜΙΧAΛΗΣ ΜΙΧΑHΛ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
MICHAEL MICHALIS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892028
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

2015                             Διδακτορική Διατριβή με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ από το Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας - Ισπανίας, με τίτλο "GéneroyRecepciónde 'BasilioDiyenísAcritis' ("Λογοτεχνικό Είδος και Πρόσληψη του 'Βασίλειου Διγενή Ακρίτη'"). Συμπεριλαμβάνει πρωτότυπη μετάφραση στα ισπανικά της διασκευής Εσκοριάλ του Διγενή Ακρίτη και σύγκριση με την κριτική και τη πρόσληψη του ισπανικού CantardeMioCid).
Σύντομη περιγραφή:1. Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών γενικά και του έπους ειδικότερα. Από τον Αριστοτέλη στον Χέγκελ και από εκεί στον Βαχτίν (Κλασικισμός –Ρομαντισμός – Σύγχρονες θεωρίες με όρους σημειωτικής). Από τον «κλειστό και μονολιθικό» χαρακτήρα του έπους  στον «επικοινωνιακό και πολυφωνικό» του μυθιστορήματος. 2. Μεσαιωνική πρακτική = ρητορική. 3. Κριτική ανασκόπηση της συγκριτολογικής κριτικής του Διγενή Ακρίτη με το ισπανικό μεσαιωνικό ποίημα 'ElCantardeMioCid' και η ειδολογική της διάσταση. 4. Κριτική της πρόσληψης της ειδολογικότητας του Διγενή Ακρίτη όλων των διασκευών. 5. Η λογοτεχνική αποτύπωση της ειδολογικότητας του έργου σε επιλεγμένους Νεοέλληνες συγγραφείς 6. Οι διαστάσεις του λογοτεχνικού μύθου του Διγενή Ακρίτη στην Κύπρο.

 

2011                             Παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Κύπρου / Università per Stranieri di Perugia).

 

2010                             Επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος κατάρτισης διδασκόντων την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα «Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα» διάρκειας ενός έτους (εξ αποστάσεως)

 

2004                             Επιτυχής παρακολούθηση της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, διάρκειας ενός έτους με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

2002                             Παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διδακτική της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (Ινστιτούτο Cervantes και Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας).

 

2002                             Μεταπτυχιακό επιπέδου Μάστερ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (DEA: Diploma de Estudios Avanzados) στο πρόγραμμα «Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Τέχνης και Συγκριτικής Φιλολογίας» του Τμήματος Γενικής Γλωσσολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας.

 

1999                             Πτυχίο από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

 

1993 - 1995                   Στρατιωτική θητεία (Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού)

 

1993                             Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 

2010-2016                     Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινοπραξία με το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΙΝΕΚ – ΠΕΟ και υπεύθυνος για την συγγραφή του επιστημονικού μέρους των ερευνητικών προτάσεων,  τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των μαθημάτων και την επιμόρφωση των διδασκόντων για την Εκμάθηση της Ελληνικής σε Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πολιτικούς Πρόσφυγες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας στην Κύπρου. (Τα προγράμματα χρηματοδοτούνταν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης και την Κυπριακή Δημοκρατία)

 

2010-2012                     Εκπρόσωπος του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ομάδα Διδασκόντων Ξένων Γλωσσών του δικτύου “Campus Europae” στις ετήσιες συναντήσεις της. Οι συναντήσεις συνοδεύονταν με εισαγωγικά – «διαφημιστικά» μαθήματα ελληνικής σε φοιτητές του πανεπιστημίου το οποίο φιλοξενούσε τη συνάντηση (Το Campus Europae είναι αντίστοιχο του Erasmus αλλά με έμφαση στην προώθηση των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών).

 

2012                             Σχεδιασμός και δημιουργία σε πλατφόρμα Moodle του επιπέδου Β1 της Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης με εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων για την καλλιέργεια τόσο της γλωσσικής όσο και της διαπολιτισμικής επάρκειας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε εξ’ αρχής με συγγραφή κειμένων, και ασκήσεων και δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Έγινε επίσης χρήση αυθεντικών πηγών και υλικού και επιχειρήθηκε παράλληλα η εισαγωγή στον πολιτισμό τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Η μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης γινόταν με τον συνδυασμό της αυτοδιδασκαλίας και των διαδικτυακών συναντήσεων μέσω Skype με τον διδάσκοντα για τις ανάγκες του προγράμματος ανταλλαγής “Campus Europae”.

 

2010                             Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για την προσαρμογή των παλαιών επιπέδων σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

2008 και 2010               Σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του ΣΕΓ υπεβάλαμε τα αναλυτικά προγράμματα του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας προς έγκριση από την Πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για συμπερίληψη των διπλωμάτων ελληνομάθειας που απονέμει το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας στα αποδεκτά τεκμήρια «πολύ καλής» και «άριστης» γνώσης της ελληνικής ( Γ΄ και Δ΄ παλαιά ή Β1 και Β2).

 

2008                             Σχεδιασμός και δημιουργία σε πειραματική φάση του 1ου επιπέδου  της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης με τον συνδυασμό της επικοινωνιακής μεθόδου με την “suggestopedia” του Georgi Lozanov και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο συνέδριο LanguagesandInterculturalDialogue(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 2008)

 

2000 - 2006                   Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος «Νεοελληνική Λεξικογραφία» του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών και του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας (υπεύθ έκδ. Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός).

 Ξένες Γλώσσες           

 

Ισπανικά                      Επιπέδου Γ2  / D.E.L.E. Superior.

Αγγλικά                        Επιπέδου Γ1.

Ιταλικά                        Επιπέδου Γ1.

 

Γαλλικά                        Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

Πορτογαλικά                 Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

Καταλανικά                  Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

 

Διδασκαλία

 

2003-σήμερα                Δάσκαλος Ελληνικής Γλώσσας στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (5 χρόνια ως ΕΕ πλήρους απασχόλησης και 8 χρόνια στη θέση ΕΕΠ).

 

1999-2003                     Δάσκαλος Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και Μετάφρασης στη Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας στα πλαίσια της διμερούς συμβάσεως ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας.

Υποτροφίες

2001- 2003                    Υπότροφος του Ισπανικού Κράτους (Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI)

 

1999-2001                     Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ)

 

1999                             Υποτροφία “Erasmus” (από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας)

 

 

Διδασκαλία της Ελληνικής και της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 

Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή Μεσαιωνική Επική Ποίηση 

Θεωρία της Λογοτεχνίας

Νεοελληνική και Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία

Μετάφραση – Διερμηνεία και Λογοτεχνική Μετάφραση

Ελληνική Λεξικογραφία

 

2015                              Género y Recepción de “Basilio Diyenís Acritis”, Tesis Doctoral del programa de doctorado Teoría de la Literatura                                     y del Arte y Literatura Comparada Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, Universidad de                                       Granada, 2015.

2015                                 “Los estudios comparativos sobre Diyenís Acritis y el Cantar de Mio Cid. Algunas anotaciones sobre el género de la ‘epopeya medieval’”, Estudios Neogriegos 16: 9-39.

2015                            «Είναι πράγματι ο Διγενής των κυπριακών ακριτικών τραγουδιών εθνικός ήρωας;» Κύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα της νήσου της Αφροδίτης. Chipre. UnaimagenculturaldelaisladeAfrodita, επιμ. έκδ. Π. Παπαδοπούλου, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada, 2015, σσ. 33-50.

2013                       «Η χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην ανάπτυξη της ‘πολιτισμικής / διαπολιτισμικής επάρκειας’ στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα της νέας ελληνικής», ForeignLanguageInstructionalTechnologyConference (FLiT-II) – E-nnovativeLearningDecember 5th – 7th 2013. Πανεπιστήμιο Κύπρου (υπό δημοσίευση).

2011                             «Η γυναικεία σεξουαλικότητα στον Διγενή Ακρίτη και στα Ισπανικά Μεσαιωνικά Έπη», επιμ. έκδ. Μ. Πιερής, Διγενής Ακρίτας (Πρόγραμμα Θεατρικής Παράστασης) Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου / Θ.Ε.Π.Α.Κ, 2011, σσ. 30-2.

2008                            Μιχαήλ M., Fedina O. & Μεταξάς Γ., «Εφαρμογή της μνημονικής μεθόδου διδασκαλίας στα εντατικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης –δεύτερης. Languages and Intercultural Dialogue, επιμ. έκδ.  J. Burston  et al., Nicosia: European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus. 2008, σσ. 141-9.

 2005                             Μετάφραση του άρθρου του Βασίλη Βιτσαξή «Ποίηση και Στοχασμός, η ποίηση κατάφαση της ανθρώπινης πνευματικότητας», Vitsaxís, V., PoéticaOnce ensayos de acercamiento estético del discurso poético, Granada, 2005, σσ. 107-20.

2004                         “Στοιχεία εσωτερικής κατάρρευσης της Πόλης και η λογοτεχνική τους αποτύπωση στο έργο του Άγγελου Σικελιανού, επιμ. έκδ. Ε. Motos Guirao, E., & Μ. Morfakidis Filactó ( Constantinopla, 550 años desde su caída. Constantinopla Otomana, Granada: Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2004, σσ. 269-76        

2002                             BasilioDigenes Akrites. Traducción del texto de El Escorial, introducción y comentario. Granada (Trabajo de investigación para el programa de doctorado “Teoría de la literatura y del arte y literatura comparada”) Universidad de Granada.

 2002                             “La tradición clásica en el poema deDigenesAkrites”, επιμ. έκδ. Ι.Μ. García Gálvez, Grecia y la tradición clásica: actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, (La Laguna, 30 de octubre-3 de noviembre de 2001)La Laguna (Santa Cruz de Tenerife): Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2002, pp. 311-7.

 

 

Profile Information

 

2015                             Doctor por la Universidad de Granada, con título de la tesis doctoral “Género y recepción de Basilio Diyenís Acritis”.

 

2010                             Curso a distancia para la enseñanza de la lengua y civilización griegas “Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα / Itinerarios en la Lengua Griega”, (duración: un año académico).

 

2004                             Curso de Aptitud Pedagógica, Ministerio de Educación y de Cultura, República de Chipre, para la enseñanza de la Lengua y Literatura Griega en la educación secundaria (duración: un año académico).

 

2002                             Curso de formación para la enseñanza del español como lengua extranjera. Instituto Cervantes y Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada.

 

2002                             Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el programa “Teoría de la literatura y del arte y literatura comparada” por la Universidad de Granada (Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura).

 

1999                             Licenciado en Filología Bizantina y Neogriega por la Universidad de Chipre.

 

Lenguas Extranjeras   

 

Español                        Nivel C2 .D.E.L.E. Superior (Diploma de Español como Lengua Extranjera) Instituto Cervantes.

Inglés                           Nivel C1.

Italiano                         Nivel C1.

 

Enseñanza

 

2003-actualidad             Profesor de Griego Moderno en la Escuela de Griego Moderno de la Universidad de Chipre.

 

1999-2003                     Ayudante de docencia de Lengua y Civilización Griegas en la Universidad de Granada.

Becas

2001- 2003                    Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI.

 

1999-2001                     Becario de la República de Chipre.

 

1999                             Becario “Erasmus” en  la Universidad de Granada.

 

Publicaciones – Trabajos – Traducciones de artículos

 

2015                             Género y Recepción de “Basilio Diyenís Acritis”, Tesis Doctoral del programa de doctorado Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, Universidad de Granada, 2015.

 

2015                             “Los estudios comparativos sobre Diyenís Acritis y el Cantar de Mio Cid. Algunas anotaciones sobre el género de la ‘epopeya medieval’” en Estudios Neogriegos 16: 9-39.

 

2015                             Είναι πράγματι ο Διγενής των κυπριακών ακριτικών τραγουδιών εθνικός ήρωας; It is, indeed, Digenis of the Cypriot acritic songs a national hero?”en Papadopoulou, P., (ed.), Κύπρος. ΜιαπολιτιστικήεικόνατηςνήσουτηςΑφροδίτης. Chipre. Una imagen cultural de la isla de Afrodita. Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. Universidad de Granada, 2015, pp. 33-50.

                                               

2013                             «Η χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην ανάπτυξη της ‘πολιτισμικής / διαπολιτισμικής επάρκειας’ στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα της νέας ελληνικής. (El uso del internet y de las Tecnologías de Información en el desarrollo de la ‘competencia cultural / intercultural’ en la enseñanza de una lengua extranjera: el ejemplo del griego moderno» en ForeignLanguageInstructionalTechnologyConference (FLiT-II) – E-nnovativeLearning. December 5th – 7th 2013. Universidad de Chipre (En proceso publicación).

2011                             “Η γυναικεία σεξουαλικότητα στον ΔιγενήΑκρίτηκαι στα Ισπανικά Μεσαιωνικά Έπη / La sexualidad femenina en Diyenís Acritis y en la épica medieval española” en Pierís, M., (coord.), ΔιγενήςΑκρίτας(Πρόγραμμα Θεατρικής Παράστασης) Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου / Θ.Ε.Π.Α.Κ, 2011, pp. 30-2.

 

2008.                            Μichael M., Fedina O. & Metaxas G., «Εφαρμογή της μνημονικής μεθόδου διδασκαλίας στα εντατικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης –δεύτερης. “Aplicación del método de ‘suggestopedia’ en los cursos intensivos para la enseñanza de griego moderno como lengua extranjera» en Burston, J. et al., Languages and Intercultural Dialogue. Nicosia: European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus. 2008, pp. 141-9.

 

2005                             Traducción del griego al español del artículo de Vassilis Vitsaxís,  Poesía y Pensamiento, en Vitsaxís, V., Poética. Once ensayos de acercamiento estético del discurso poético, Granada, 2005, pp. 107-20.

 

2004                                      “Στοιχεία εσωτερικής κατάρρευσης της Πόλης και η λογοτεχνική τους αποτύπωση στο έργο του Άγγελου Σικελιανού. Elementos de colapso interno de la Ciudad y su representación literaria en la obra de Ánguelos Sikelianós”, en Motos Guirao, E., & Morfakidis Filactós M., (eds.), Constantinopla, 550 años desde su caída. Constantinopla Otomana, Granada: Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2004, pp. 269-76.

                                                                               

2002                             BasilioDigenes Akrites. Traducción del texto de El Escorial, introducción y comentario. Granada (Trabajo de investigación para el programa de doctorado “Teoría de la literatura y del arte y literatura comparada”).

 

2002                             “La tradición clásica en el poema deDigenesAkrites”, en García Gálvez, I.M., Grecia y la tradición clásica: actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, (La Laguna, 30 de octubre-3 de noviembre de 2001), La Laguna (Santa Cruz de Tenerife): Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2002, pp. 311-7.

 

Traducción - Interpretación

 

2002 - actualidad           Intérprete de griego-español-griego en encuentros científicos y comerciales en España y Chipre.

Traductor de documentos.

                                   

Otras Actividades – Colaboraciones – Proyectos.

 

2009-2014                     Miembro en el grupo de investigación de la Escuela de Griego Moderno de la Universidad de Chipre para la elaboración del proyecto, preparación y supervisión de los enseñantes de lengua y civilización griega a inmigrantes en Chipre. (Programa subvencionado de los Fondos Europeos para el Fomento de la Integración de Inmigrantes, y la República de Chipre).

 

2010-2012                     Representante de la Escuela de Griego Moderno de la Universidad de Chipre en el grupo lingüístico de la red Europea de movilidad estudiantil “Campus Europae”.

 

2012                             Elaboración en la red del nivel B1 de Lengua y Civilización Griegas (redacción de textos y elaboración de material audiovisual) para la enseñanza a distancia en plataforma Moodle, en el margen del programa de movilidad estudiantil en Europa: “Campus Europae”.

 

2010                             Miembro en el grupo de investigación de la Escuela de Griego Moderno de la Universidad de Chipre para la adaptación del syllabus con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

 

2008                             Elaboración del curso de Lengua y Civilización Griegas para extranjeros (redacción textos y creación de material audiovisual) aplicando el método de “suggestopedia” de Georgi Lozanov y presentación de los resultados en el artículo mencionado más arriba en colaboración con Olesia Fedina y Yiorgos Metaxás. (Michael M., Fedina, O., & Metaxas, G., 2008).

 

2000 - 2006                   Colaboración en el proyecto de investigación: “Lexicografía Neogriega” (director Moschos Morfakidis Filaktós, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada).