ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΚΑΡΕΚΛA ΜΑΡΙΑ
KAREKLA MARIA
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
113
(357) 22892100
-
http://www.acthealthy.org/index.php/el/

Προσωπικό Προφίλ

Η Δρ. Μ. Καρεκλά είναι κάτοχος διδακτορικού στην Κλινική Ψυχολογία, από το University at Albany, the State University of New York με ειδικότητα στις Αγχώδεις Διαταραχές και στην Ψυχολογία της Υγείας. Ολοκλήρωσε της σπουδές και ειδίκευση της στο University of Mississippi Medical Center and Veteran Administration Hospital. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη συσχέτιση αγχώδη διαταραχών και προβλημάτων υγείας, στην εξέταση ενδοατομικών διαφορών και άλλων παραγόντων στην αιτιολογία, συντήρηση, αξιολόγηση/διάγνωση και θεραπεία αγχωδών προβλημάτων. Ασχολείται με την χρήση ψυχοφυσιολογίας και νέων εναλλακτικών μεθόδων στην εξερεύνηση αυτών των παραγόντων. Επίσης ασχολείται με τη δημιουργία και αναπροσαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. Γνωστικό-συμπεριφορικής θεραπείας και Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης) μετά από πειραματική εξέταση για σκοπούς αποτελεσματικότερης αλλαγής συμπεριφοράς. Ανάμεσα στις ερευνητικές της δραστηριότητες και δημοσιεύσεις συμπεριλαμβάνονται έργα με θέμα το διαβήτη, τις διατροφικές διαταραχές, το άσθμα, το κάπνισμα, τον καρκίνο και τους πονοκεφάλους. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς όσο και διεθνείς οργανισμούς. Πρόσφατα το πρόγραμμά της για πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος σε εφήβους βραβεύτηκε με το European Drug Prevention Prize 2010 από το Pompidou Group και το Council of Europe.
 
 
Anna
- Ατομικοί παράγοντες και ανάπτυξη Αγχώδη Διαταραχών- Αξιολόγηση και Θεραπεία Αγχώδη Διαταραχών (ειδικότερα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο και εικονική πραγματικότητα) - Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης- Πειραματική Ψυχοπαθολογία και Συνασθήματα- Ψυχοφυσιολογία- Παράμετροι ποιότητας ζωής- Εμπλουτισμός συμπεριφορών υγείας και ανάπτυξη αυτό-διαχείρησης συμπεριφορών που επηρεάζουν την υγεία (συμπεριλαμβανομένου συμπεριφορές εθισμού όπως το κάπνισμα)

PUBLICATIONS-REFEREED ARTICLES

* indicates student first author and/or Karekla as author of correspondence when not first author

Karekla, M., Kasinopoulos, O., Neto, D., Ebert, D.D., Van DaeleT., Nordgreen, T., Höefer, S., Oeverland, S. & JensenK.L. (accepted). Best practices and recommendations for digital interventions to improve engagement and adherence in chronic illness sufferers. European Psychologist.

Collins, B.N., Nair, U.S., Komaroff, E., Karekla, M., Panayiotou, G., & McCormick S. (2018). Trait Persistence Moderates the Association between Gender and Change in Smoking Urge Across Repeated Cue Exposure Trials. The Journal of Smoking Cessation. DOI: 10.1017/jsc.2018.12.

Karekla, M., Karademas, E. & Gloster, A. (2018). The Common Sense Model of self-regulation and Acceptance and Commitment Therapy: Integrating strategies to guide interventions for chronic illness. Health Psychology Review. DOI: 10.1080/17437199.2018.1437550

*Koushiou, M. & Karekla, M. (2018). Inducing negative affect using film clips with general and Eating Disorders related content. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. DOI: 10.1007/s40519-018-0485-2.

Hooper, N., Dack, C., Karekla, M., Niyazi, A., & McHugh, L. (2018). Cognitive defusion versus experiential avoidance in the reduction of smoking behaviour: An experimental and preliminary investigation. Addiction Research and Theory. DOI: 10.1080/16066359.2018.1434156.

Ebert, D.D., Daele, T:, Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T.A., Zarbo, C., Brugnera, A., Oeverland, S., Trebbi, G., Jensen, K.L. Kaehlke, F., on behalf of the EFPA E-Health Taskforce. & Harald Baumeister (accepted) Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce. European Psychologist.

Karekla, M., Panayiotou, G., & Collins, B. (2017). Predictors of Urge to Smoke Under Stressful Conditions: An Experimental Investigation Utilizing the PASAT-C Task to Induce Negative Affect in Smokers. Psychology of Addictive Behaviors. 31 (7), 735-743. DOI: 10.1037/adb0000309.

Karademas, E. C., Karekla, M., Flouri, M., Vasiliou, V. S., Kasinopoulos, O., & Papacostas, S. S. (2017). The impact of experiential avoidance on the relations between illness representations, pain catastrophising and pain interference in chronic pain. Psychology & Health, 1-16.

Panayiotou, G., Karekla, M., Georgiou, D., Constantinou, E., & Paraskeva-Siamata, M. (2017). Psychophysiological and self-reported reactivity associated with social anxiety and public speaking fear symptoms: Effects of fear versus distress. Psychiatry Research.

Panayiotou, G., Karekla, M., & Leonidou, C. (2017). Coping through avoidance may explain gender disparities in anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science6(2), 215-220.

Karekla, M., Karademas, E., Vasiliou, V., Kasinopoulos, O., Flouri, M., Christou, G., & Papacostas, S. (2017). In Search for Novel and More Effective Psychological Treatments for Chronic Pain: The “Algea” Research Project. European Health Psychologist.

*Vasiliou, V., Karekla, M., Michaelides, M., & Kasinopoulos, O (2017). Construct validity of the G-CPAQ and its mediating role in pain interference and adjustment. Psychological Assessment,

*Christodoulou, A., Michaelides, M. P., & Karekla, M. (2017). Greek Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: Psychometric Evaluation and Gender Multigroup Invariance in Adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment, 0734282917713500.

Karekla, M. & Michaelides, M. (2016). Validation and Invariance testing of the Greek adaptation of the Acceptance and Action Questionnaire -II across clinical vs. nonclinical samples and sexes. Journal of Contextual Behavioral Science. DOI: 10.1016/j.jcbs.2016.11.006.

Karekla, M., Papageorgiou, D., & Constantinou, M. (2016). Placebo effects: From myth to reality. [Review of the book Placebo Talks: Modern Perspectives on Placebos in Society by Amir Raz and Cory S. Harris (Eds.) New York, NY: Oxford University Press]. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 61 (43). http://dx.doi.org/10.1037/a0040591

*Leonidou, C., Panayiotou, G., Bati, A., & Karekla, M. (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology, 1359105316666657.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Leonidou, C. (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology

Michaelides, M., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. DOI: 10.1016/j.erap.2016.07.002

Loizou, C., Phellas, C., Beck S., Karekla, M., & Talias, M., Christou, S., Michaelidou, N. & Constantinou, C. (2016). How life would be without Thalassemia: Patients’ perceptions. The Cyprus Review, 28, 31-48. 

Karekla, M., & Hadjikyriakou, D. (2016). A comprehensive guide to sleep medicine: From historical times to present practices across the world. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 61 (30). http://dx.doi.org/10.1037/a0040405.

Monestès, J.L., Karekla, M., Jacobs, N., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F.J., Miselli, G., Michaelides, M., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F., &  Hayes, S.  (2016). Measuring experiential avoidance across six cultures with the Acceptance and Action Questionnaire-II. European Journal of Psychological Assessment.

*Pilipenko, N., Karekla, M., Georgiou, A., & Feldman, J. (2016). Impact of Psychiatric Illness Upon Asthma Patients’ Health Care Utilization and Illness Control: Are All Psychiatric Comorbidities Created Equal? Psychology, Health & Medicine. DOI:10.1080/13548506.2015.1131995

Hagger, M.S., Luszczynska, A., de Wit, J., Benyamini, Y, Burkert, S., Chamberland, P.E., Chater, A., Dombrowski, S., van Dongen, A., French, D.P., Gauchet, A., Hankonen, N., Karekla, M. et al. (2016). Implementation Intention and Planning Interventions in Health Psychology: Consensus Statement and Recommendations. Psychology and Health, 1-26. DOI: 10.1080/08870446.2016.1146719

Constantinou, M., & Karekla, M. (2015). Forensic Assessment and Empirically Supported Psychotherapeutic Approaches in the Juvenile Justice System. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 271. IBSN 978-1-4338-1934-6.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Panayiotou, M. (2014). Direct and indirect predictors of social anxiety: The role of anxiety sensitivity, behavioral inhibition, experiential avoidance and self-focused attention. Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1875-1882.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Mete, I. (2014). Dispositional coping in individuals with anxiety disorder symptomatology: Avoidance predicts distress. Journal of Contextual Behavioral Science, DOI information: 10.1016/j.jcbs.2014.07.001.

Panayiotou, G. & Karekla, M. (2013). Perceived social support helps, but does not buffer the negative impact of Anxiety Disorders on quality of life and perceived stress. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 283-294, doi: 10.1007/s00127-012-0533-6.

Karekla, M., Pilipenko, N., & Feldman, J. (2012). Patient Health Questionnaire: Greek Language Validation and Sub-scale Factor Structure. Comprehensive Psychiatry, 53, 1217-1226.

Karekla, M., & Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry42, 163-170.

Constantinou, M. & Karekla, M. (2011). Perinatal and Postpartum Anxiety: A Detailed Study. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 56 (2).

Karekla, M., & Constantinou, M. (2010). Religious Coping and Cancer: Proposing an Acceptance and Commitment Therapy Approach. Cognitive and Behavioral Practice, 17 (4), 371-381.

Karekla, M., Symeou, A., Tsangari, H., Kapsou, M., & Constantinou, M. (2009). Smoking Prevalence and Tobacco Exposure Among Adolescents in Cyprus. European Journal of Public Health, 1-7, doi: 10.1093/eurpub/ckp064.

*Charilaou, M., Karekla, M., Constantinou, M. & Price, S. (2009). Relation of Physical Activity and Type of Smoking Behavior Among Adolescents and Young Adults in Cyprus. The Journal of Nicotine and Tobacco Research11, 969-976.

Karekla, M. (2009). The Psychology Publication Situation in Cyprus. Psychology Science Quarterly51,135-140. 

Constantinou, M., Dipli, C., & Karekla, M. (2008). Evidence-Based Psychotherapy for Children and Adolescents: How Science Becomes Practice. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53 (49).

Karekla, M., Constantinou, M., & Stylianou, Y.M. (2008) Effective Smoking Cessation Using Cognitive Behavior Therapy. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53(29).

Olatunji, B.O., Feldner, M., Karekla, M. & Forsyth, J.P. (2008). A comparative evaluation of panicogenic processes and quality of life in a sample of non-clinical panickers and age and sex matched non panicking controls. Journal of Anxiety Disorders, 22 (2), 175-186.

Constantinou, M., Pilipenko, N., & Karekla, M. (2008). Violence and crime by youngsters: ”Little terrorism” or partly a myth in the making? PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53 (12)

Adonis, M., Karekla, M, & Constantinou, M. (2007). Psychology in Cyprus. Psychology International, 18 (5), 16-18.

Karekla, M. & Kapsou, M. (2007). What if anything do our clients gain from life after eating disorders? PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books52 (51).

Constantinou, M., Kapsou, M., & Karekla, M. (2007). Handbook for Trainees in Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books52 (43), Article 11.

Constantinou, M., Pilipenko, N., & Karekla, M. (2007). A Survey of Childhood and Adolescent psychopathology. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (33).

Constantinou, M., Karekla, M., & Hadjikyriakou, D. (2007). International practices for traumatic brain injury rehabilitation. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (2).

Kelly, M. M., Forsyth, J. P. & Karekla, M., (2006). Sex differences in response to biological challenge procedures: An experimental evaluation of panic vulnerability in a non-clinical sample. Behavior Research and Therapy, 44 (10), 1421-1430.

Karekla, M., & Perdikogianni, M. (2006). Treating children through play. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 51 (26).

Karekla, M., & Charilaou, M. (2005). The practicality of a practical guide to Acceptance and Commitment Therapy. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 50 (52).

Zvolensky, M. J., Schmidt, N. B., Antony, M. M., McCabe, R. E., Forsyth, J. P., Feldner, M. T., Leen-Feldner, E., Karekla, M., Kahler, C. W. (2005). Evaluating the role of panic disorder in emotional sensitivity processes involved in smoking. Journal of Anxiety Disorders, 19 (6), 673-686. 

Karekla, M., (2005). A contemporary approach to the research and practice of generalized anxiety disorder. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 50 (14).

Karekla, M., (2004). A comparison between acceptance-enhanced panic control treatment and panic control treatment for panic disorder. Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciences and Engineering, 65 (9-B), 4835. 

Karekla, M., Forsyth, J. P., & Kelly, M. M. (2004). Emotional avoidance and panicogenic responding to a biological challenge procedure. Behavior Therapy, 35 (4), 725-746.

Karekla, M., Forsyth, J. P., & Lundgren, J. (2004). A survey of graduate training in Empirically Supported and Manualized Treatments: A preliminary report. Cognitive and Behavioral Practice, 11, 230-242.

Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson. K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M. A., Dykstra, T. A., Batten, S. V., Bergan, J., Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., Eifert, G. H., Bond, F. W., Forsyth, J. P., Karekla, M., & McCurry, S. M. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54, 553-578

Kelly, M.M., Forsyth, J.P, & Karekla, M. (2002). Brains, computer games, and behavior: What do they have to do with progress in behavior therapy? The Behavior Therapist, 25, 79-83

Talor, C.R., Karekla, M, Zeigler, E., & Constantinou, M. (2000). The impact of disabilities and gender on the perceived appropriateness of college major. Higher Education Abstracts, 36, 36.

PUBLICATIONS - BOOK CHAPTERS

Karekla, M., Zacharia, M., & Koushiou, M. (in press). Accept pain for a vital life: Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Chronic Pain.

Gloster, A.T. & Karekla, M. (in preparation). A multi-level, multi-method approach to testing and refining intervention Targets. In S.G. Hoffman & S. Hayes (Eds.), Beyond the DSM. Oakland, CA: Context Press/New Harbinger Publications.

Constantinou, M. & KareklaM. (2015). Πειραματικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Ατομικής Περίπτωσης  στιςΚοινωνικές Επιστήμες. Experimental Design and Analysis of Single Case Designs in Social Sciences. In Phellas, C., & Valourdos, D., (Eds.), ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ. Research with Modern Quantitative and Qualitative Methods in Social Sciences. Athens, Greece: Papazisis Publications (ISBN: 978-960—2-311-6).

Karekla, M., Demetriou, A., & Gregoriou, I. (2011). Interventions for Parents of Children with Learning Disabilities. In M. Constantinou, & M. Kosmidis (Eds). Neuropsychology of Learning Disabilities: Assessment Diagnosis and Treatment. Athens, GR: Parisianou Publications. ISBN: 978-960-394-796-7

Karekla, M., Giovanna G., & Savvidou, E. (2011). Behavioral methods in the treatment of individuals suffering from learning disabilities and related neuropsychological problems. In M. Constantinou, & M. Kosmidis (Eds). Neuropsychology of Learning Disabilities: Assessment, Diagnosis and Treatment. Athens, GR: Parisianou Publications. ISBN: 978-960-394-796-7.

Karekla, M., Kapsou, M., Symeou, A., & Constantinou, M. (2009). Smoking: Its psychosocial dimension in Cyprus. In C. Phellas (Ed.). Κοινωνία και Υγεία (Society and Health). Athens, GR: Kritiki Publications.

Levitt, J. T. & Karekla, M. (2005). Integrating Acceptance and Mindfulness with Cognitive Behavior Treatment for Panic Disorder. In M. M. Antony (Ed.). Acceptance and Midfulness-Based Approaches to Anxiety: Conceptualization and Treatment.  New York, NY, US: Klumer Academic/Plenum Publisher.

Forsyth, J. P., Kelly, M. A., Fuse, T., & Karekla, M. (2003). Anxiety Disorders in the Workplace. In J. C. Thomas & M. Hersen (Eds.), Psychopathology in the workplace: Recognition and adaptation. New York: Brunner-Routledge.

Forsyth, J. P., & Karekla, M. (2001).  Biological challenges in the assessment of anxiety disorders.  In M. M. Antony, & S. M. Orsillo (Eds.). Practitioner's guide to empirically-based measures of anxiety (pp. 31-36). New York, NY, US: Klumer Academic/Plenum Publisher.

 

PUBLICATIONS - TEXTBOOK AND INSTRUCTIONAL MATERIALS

Forsyth, J. P., Karekla, M., & Kelly, M. M. (2003). Instructor’s manual for Durand and Barlow’s essentials of abnormal psychology, 3rd ed.  Pacific Grove, CA: Wadsworth Thompson-Learning.

 

PUBLICATIONS – BOOKS

Karekla, M., & Constantinou, S.I (2017). Anna and the Box, CCBP Publications, Nicosia, Cyprus; with the support of the University of Cyprus. (A psychotherapeutic story for children based on Acceptance and Commitment Therapy).

 

PUBLICATIONS- TECHNICAL REPORTS

EuroPsy Specialist European Awarding Committee (2013). EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy: Guide for Implementation, European Federation of Psychology Associations (EFPA).

EuroPsy Specialist European Awarding Committee (2013). EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy: Training Standards for Psychologists Specializing in Psychotherapy, European Federation of Psychology Associations (EFPA).

Panayiotou, G. & Karekla, M. (2010). Dealing with Crisis Involving Aggressive Behavior in Schools. Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture.

Karekla, M. & Symeou, A. (2008). The habit of smoking in adolescents and young adults in Cyprus. Manual developed for the dissemination of the research project funded by the Cyprus Research Promotion Foundation.

 

Profile Information

 
Anna
- Individual difference factors and development of Anxiety Disorders and Human Fear Acquisition
- Assessment and Treatment of Anxiety Disorders (especially in the use of innovative delivery methods, e.g. internet based interventions, use of VR technology)
- Acceptance and Commitment Therapy
- Experimental Psychopathology and Emotion- Psychophysiology
- Quality of life parameters
- Enhancement of health behaviors and promotion of self-management of health-related conditions (including addictive behaviors such as smoking)

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

PUBLICATIONS-REFEREED ARTICLES

* indicates student first author and/or Karekla as author of correspondence when not first author

Karekla, M., Kasinopoulos, O., Neto, D., Ebert, D.D., Van Daele, T., Nordgreen, T., Höefer, S., Oeverland, S. & Jensen, K.L. (accepted). Best practices and recommendations for digital interventions to improve engagement and adherence in chronic illness sufferers. European Psychologist.

Collins, B.N., Nair, U.S., Komaroff, E., Karekla, M., Panayiotou, G., & McCormick S. (2018). Trait Persistence Moderates the Association between Gender and Change in Smoking Urge Across Repeated Cue Exposure Trials. The Journal of Smoking Cessation. DOI: 10.1017/jsc.2018.12.

Karekla, M., Karademas, E. & Gloster, A. (2018). The Common Sense Model of self-regulation and Acceptance and Commitment Therapy: Integrating strategies to guide interventions for chronic illness. Health Psychology Review. DOI: 10.1080/17437199.2018.1437550

*Koushiou, M. & Karekla, M. (2018). Inducing negative affect using film clips with general and Eating Disorders related content. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. DOI: 10.1007/s40519-018-0485-2.

Hooper, N., Dack, C., Karekla, M., Niyazi, A., & McHugh, L. (2018). Cognitive defusion versus experiential avoidance in the reduction of smoking behaviour: An experimental and preliminary investigation. Addiction Research and Theory. DOI: 10.1080/16066359.2018.1434156.

Ebert, D.D., Daele, T:, Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T.A., Zarbo, C., Brugnera, A., Oeverland, S., Trebbi, G., Jensen, K.L. Kaehlke, F., on behalf of the EFPA E-Health Taskforce. & Harald Baumeister (accepted) Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce. European Psychologist.

Karekla, M., Panayiotou, G., & Collins, B. (2017). Predictors of Urge to Smoke Under Stressful Conditions: An Experimental Investigation Utilizing the PASAT-C Task to Induce Negative Affect in Smokers. Psychology of Addictive Behaviors. 31 (7), 735-743. DOI: 10.1037/adb0000309.

Karademas, E. C., Karekla, M., Flouri, M., Vasiliou, V. S., Kasinopoulos, O., & Papacostas, S. S. (2017). The impact of experiential avoidance on the relations between illness representations, pain catastrophising and pain interference in chronic pain. Psychology & Health, 1-16.

Panayiotou, G., Karekla, M., Georgiou, D., Constantinou, E., & Paraskeva-Siamata, M. (2017). Psychophysiological and self-reported reactivity associated with social anxiety and public speaking fear symptoms: Effects of fear versus distress. Psychiatry Research.

Panayiotou, G., Karekla, M., & Leonidou, C. (2017). Coping through avoidance may explain gender disparities in anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science6(2), 215-220.

Karekla, M., Karademas, E., Vasiliou, V., Kasinopoulos, O., Flouri, M., Christou, G., & Papacostas, S. (2017). In Search for Novel and More Effective Psychological Treatments for Chronic Pain: The “Algea” Research Project. European Health Psychologist.

*Vasiliou, V., Karekla, M., Michaelides, M., & Kasinopoulos, O (2017). Construct validity of the G-CPAQ and its mediating role in pain interference and adjustment. Psychological Assessment,

*Christodoulou, A., Michaelides, M. P., & Karekla, M. (2017). Greek Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: Psychometric Evaluation and Gender Multigroup Invariance in Adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment, 0734282917713500.

Karekla, M. & Michaelides, M. (2016). Validation and Invariance testing of the Greek adaptation of the Acceptance and Action Questionnaire -II across clinical vs. nonclinical samples and sexes. Journal of Contextual Behavioral Science. DOI: 10.1016/j.jcbs.2016.11.006.

Karekla, M., Papageorgiou, D., & Constantinou, M. (2016). Placebo effects: From myth to reality. [Review of the book Placebo Talks: Modern Perspectives on Placebos in Society by Amir Raz and Cory S. Harris (Eds.) New York, NY: Oxford University Press]. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 61 (43). http://dx.doi.org/10.1037/a0040591

*Leonidou, C., Panayiotou, G., Bati, A., & Karekla, M. (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology, 1359105316666657.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Leonidou, C. (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology

Michaelides, M., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. DOI: 10.1016/j.erap.2016.07.002

Loizou, C., Phellas, C., Beck S., Karekla, M., & Talias, M., Christou, S., Michaelidou, N. & Constantinou, C. (2016). How life would be without Thalassemia: Patients’ perceptions. The Cyprus Review, 28, 31-48. 

Karekla, M., & Hadjikyriakou, D. (2016). A comprehensive guide to sleep medicine: From historical times to present practices across the world. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 61 (30). http://dx.doi.org/10.1037/a0040405.

Monestès, J.L., Karekla, M., Jacobs, N., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F.J., Miselli, G., Michaelides, M., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F., &  Hayes, S.  (2016). Measuring experiential avoidance across six cultures with the Acceptance and Action Questionnaire-II. European Journal of Psychological Assessment.

*Pilipenko, N., Karekla, M., Georgiou, A., & Feldman, J. (2016). Impact of Psychiatric Illness Upon Asthma Patients’ Health Care Utilization and Illness Control: Are All Psychiatric Comorbidities Created Equal? Psychology, Health & Medicine. DOI:10.1080/13548506.2015.1131995

Hagger, M.S., Luszczynska, A., de Wit, J., Benyamini, Y, Burkert, S., Chamberland, P.E., Chater, A., Dombrowski, S., van Dongen, A., French, D.P., Gauchet, A., Hankonen, N., Karekla, M. et al. (2016). Implementation Intention and Planning Interventions in Health Psychology: Consensus Statement and Recommendations. Psychology and Health, 1-26. DOI: 10.1080/08870446.2016.1146719

Constantinou, M., & Karekla, M. (2015). Forensic Assessment and Empirically Supported Psychotherapeutic Approaches in the Juvenile Justice System. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 271. IBSN 978-1-4338-1934-6.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Panayiotou, M. (2014). Direct and indirect predictors of social anxiety: The role of anxiety sensitivity, behavioral inhibition, experiential avoidance and self-focused attention. Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1875-1882.

Panayiotou, G., Karekla, M. & Mete, I. (2014). Dispositional coping in individuals with anxiety disorder symptomatology: Avoidance predicts distress. Journal of Contextual Behavioral Science, DOI information: 10.1016/j.jcbs.2014.07.001.

Panayiotou, G. & Karekla, M. (2013). Perceived social support helps, but does not buffer the negative impact of Anxiety Disorders on quality of life and perceived stress. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 283-294, doi: 10.1007/s00127-012-0533-6.

Karekla, M., Pilipenko, N., & Feldman, J. (2012). Patient Health Questionnaire: Greek Language Validation and Sub-scale Factor Structure. Comprehensive Psychiatry, 53, 1217-1226.

Karekla, M., & Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 163-170.

Constantinou, M. & Karekla, M. (2011). Perinatal and Postpartum Anxiety: A Detailed Study. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 56 (2).

Karekla, M., & Constantinou, M. (2010). Religious Coping and Cancer: Proposing an Acceptance and Commitment Therapy Approach. Cognitive and Behavioral Practice, 17 (4), 371-381.

Karekla, M., Symeou, A., Tsangari, H., Kapsou, M., & Constantinou, M. (2009). Smoking Prevalence and Tobacco Exposure Among Adolescents in Cyprus. European Journal of Public Health, 1-7, doi: 10.1093/eurpub/ckp064.

*Charilaou, M., Karekla, M., Constantinou, M. & Price, S. (2009). Relation of Physical Activity and Type of Smoking Behavior Among Adolescents and Young Adults in Cyprus. The Journal of Nicotine and Tobacco Research, 11, 969-976.

Karekla, M. (2009). The Psychology Publication Situation in Cyprus. Psychology Science Quarterly, 51,135-140. 

Constantinou, M., Dipli, C., & Karekla, M. (2008). Evidence-Based Psychotherapy for Children and Adolescents: How Science Becomes Practice. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53 (49).

Karekla, M., Constantinou, M., & Stylianou, Y.M. (2008) Effective Smoking Cessation Using Cognitive Behavior Therapy. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53(29).

Olatunji, B.O., Feldner, M., Karekla, M. & Forsyth, J.P. (2008). A comparative evaluation of panicogenic processes and quality of life in a sample of non-clinical panickers and age and sex matched non panicking controls. Journal of Anxiety Disorders, 22 (2), 175-186.

Constantinou, M., Pilipenko, N., & Karekla, M. (2008). Violence and crime by youngsters: ”Little terrorism” or partly a myth in the making? PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 53 (12)

Adonis, M., Karekla, M, & Constantinou, M. (2007). Psychology in Cyprus. Psychology International, 18 (5), 16-18.

Karekla, M. & Kapsou, M. (2007). What if anything do our clients gain from life after eating disorders? PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (51).

Constantinou, M., Kapsou, M., & Karekla, M. (2007). Handbook for Trainees in Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (43), Article 11.

Constantinou, M., Pilipenko, N., & Karekla, M. (2007). A Survey of Childhood and Adolescent psychopathology. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (33).

Constantinou, M., Karekla, M., & Hadjikyriakou, D. (2007). International practices for traumatic brain injury rehabilitation. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 52 (2).

Kelly, M. M., Forsyth, J. P. & Karekla, M., (2006). Sex differences in response to biological challenge procedures: An experimental evaluation of panic vulnerability in a non-clinical sample. Behavior Research and Therapy, 44 (10), 1421-1430.

Karekla, M., & Perdikogianni, M. (2006). Treating children through play. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 51 (26).

Karekla, M., & Charilaou, M. (2005). The practicality of a practical guide to Acceptance and Commitment Therapy. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 50 (52).

Zvolensky, M. J., Schmidt, N. B., Antony, M. M., McCabe, R. E., Forsyth, J. P., Feldner, M. T., Leen-Feldner, E., Karekla, M., Kahler, C. W. (2005). Evaluating the role of panic disorder in emotional sensitivity processes involved in smoking. Journal of Anxiety Disorders, 19 (6), 673-686. 

Karekla, M., (2005). A contemporary approach to the research and practice of generalized anxiety disorder. PsycCRITIQUES- Contemporary Psychology: APA Review of Books, 50 (14).

Karekla, M., (2004). A comparison between acceptance-enhanced panic control treatment and panic control treatment for panic disorder. Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciences and Engineering, 65 (9-B), 4835. 

Karekla, M., Forsyth, J. P., & Kelly, M. M. (2004). Emotional avoidance and panicogenic responding to a biological challenge procedure. Behavior Therapy, 35 (4), 725-746.

Karekla, M., Forsyth, J. P., & Lundgren, J. (2004). A survey of graduate training in Empirically Supported and Manualized Treatments: A preliminary report. Cognitive and Behavioral Practice, 11, 230-242.

Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson. K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M. A., Dykstra, T. A., Batten, S. V., Bergan, J., Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., Eifert, G. H., Bond, F. W., Forsyth, J. P., Karekla, M., & McCurry, S. M. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54, 553-578

Kelly, M.M., Forsyth, J.P, & Karekla, M. (2002). Brains, computer games, and behavior: What do they have to do with progress in behavior therapy? The Behavior Therapist, 25, 79-83

Talor, C.R., Karekla, M, Zeigler, E., & Constantinou, M. (2000). The impact of disabilities and gender on the perceived appropriateness of college major. Higher Education Abstracts, 36, 36.

 

PUBLICATIONS - BOOK CHAPTERS

Karekla, M., Zacharia, M., & Koushiou, M. (in press). Accept pain for a vital life: Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Chronic Pain.

Gloster, A.T. & Karekla, M. (in preparation). A multi-level, multi-method approach to testing and refining intervention Targets. In S.G. Hoffman & S. Hayes (Eds.), Beyond the DSM. Oakland, CA: Context Press/New Harbinger Publications.

Constantinou, M. & Karekla, M. (2015). Πειραματικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Ατομικής Περίπτωσης  στιςΚοινωνικές Επιστήμες. Experimental Design and Analysis of Single Case Designs in Social Sciences. In Phellas, C., & Valourdos, D., (Eds.), ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ. Research with Modern Quantitative and Qualitative Methods in Social Sciences. Athens, Greece: Papazisis Publications (ISBN: 978-960—2-311-6).

Karekla, M., Demetriou, A., & Gregoriou, I. (2011). Interventions for Parents of Children with Learning Disabilities. In M. Constantinou, & M. Kosmidis (Eds). Neuropsychology of Learning Disabilities: Assessment Diagnosis and Treatment. Athens, GR: Parisianou Publications. ISBN: 978-960-394-796-7

Karekla, M., Giovanna G., & Savvidou, E. (2011). Behavioral methods in the treatment of individuals suffering from learning disabilities and related neuropsychological problems. In M. Constantinou, & M. Kosmidis (Eds). Neuropsychology of Learning Disabilities: Assessment, Diagnosis and Treatment. Athens, GR: Parisianou Publications. ISBN: 978-960-394-796-7.

Karekla, M., Kapsou, M., Symeou, A., & Constantinou, M. (2009). Smoking: Its psychosocial dimension in Cyprus. In C. Phellas (Ed.). Κοινωνία και Υγεία (Society and Health). Athens, GR: Kritiki Publications.

Levitt, J. T. & Karekla, M. (2005). Integrating Acceptance and Mindfulness with Cognitive Behavior Treatment for Panic Disorder. In M. M. Antony (Ed.). Acceptance and Midfulness-Based Approaches to Anxiety: Conceptualization and Treatment.  New York, NY, US: Klumer Academic/Plenum Publisher.

Forsyth, J. P., Kelly, M. A., Fuse, T., & Karekla, M. (2003). Anxiety Disorders in the Workplace. In J. C. Thomas & M. Hersen (Eds.), Psychopathology in the workplace: Recognition and adaptation. New York: Brunner-Routledge.

Forsyth, J. P., & Karekla, M. (2001).  Biological challenges in the assessment of anxiety disorders.  In M. M. Antony, & S. M. Orsillo (Eds.). Practitioner's guide to empirically-based measures of anxiety (pp. 31-36). New York, NY, US: Klumer Academic/Plenum Publisher.

 

PUBLICATIONS - TEXTBOOK AND INSTRUCTIONAL MATERIALS

Forsyth, J. P., Karekla, M., & Kelly, M. M. (2003). Instructor’s manual for Durand and Barlow’s essentials of abnormal psychology, 3rd ed.  Pacific Grove, CA: Wadsworth Thompson-Learning.

 

PUBLICATIONS – BOOKS

Karekla, M., & Constantinou, S.I (2017). Anna and the Box, CCBP Publications, Nicosia, Cyprus; with the support of the University of Cyprus. (A psychotherapeutic story for children based on Acceptance and Commitment Therapy).

 

PUBLICATIONS- TECHNICAL REPORTS

EuroPsy Specialist European Awarding Committee (2013). EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy: Guide for Implementation, European Federation of Psychology Associations (EFPA).

EuroPsy Specialist European Awarding Committee (2013). EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy: Training Standards for Psychologists Specializing in Psychotherapy, European Federation of Psychology Associations (EFPA).

Panayiotou, G. & Karekla, M. (2010). Dealing with Crisis Involving Aggressive Behavior in Schools. Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture.

Karekla, M. & Symeou, A. (2008). The habit of smoking in adolescents and young adults in Cyprus. Manual developed for the dissemination of the research project funded by the Cyprus Research Promotion Foundation.