ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
MARKELLOS MICHAEL
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
-
B134
2646
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο,  Πανεπιστήμιο Πατρών (2003),  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών (2006),  Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)

Διαφορική Γεωμετρία,  Λογισμός Μεταβολών,  Αρμονικές απεικονίσεις μεταξύ πολλαπλοτήτων Riemann

1) Th. Koufogiorgos, M. Markellos and V. J. Papantoniou, The harmonicity of
the Reeb vector field on contact metric 3-manifolds, Pacific J. Math., 234(2),
2008, 325–344.

2)  M. Markellos and V. J. Papantoniou, Biharmonic submanifolds in non-Sasakian
contact metric 3-manifolds, Kodai Math. J., 34(1), 2011, 144–167.

3)  Th. Koufogiorgos, M. Markellos and Ch. Tsichlias, Tangent sphere bundles
with constant trace of the Jacobi operator, Beitrage Algebra Geom., 53, 2012,
551–568.

4)  M. Markellos, The harmonicity of the Reeb vector field with respect to Riemannian
g-natural metrics, Differential Geom. Appl., 30, 2012, 274–284.

5)  M. Markellos and Ch. Tsichlias, Contact metric structures on S3, Kodai
Math. J., 36, 2013, 154–166.

6)  M. Markellos and H. Urakawa, The bienergy of unit vector fields, Ann. Glob.
Anal. Geom., 46(4), 2014, 431–457.

7)  M. Markellos and H. Urakawa, The biharmonicity of sections of the tangent
bundle, Monatsh. Math., 178, 2015, 389–404.

Profile Information

BSc, University of Patras (2003),  MSc, University of Patras (2006),  PhD, University of Patras (2009)

Differential Geometry, Calculus of Variations, Harmonic maps between Riemannian manifolds

1) Th. Koufogiorgos, M. Markellos and V. J. Papantoniou, The harmonicity of
the Reeb vector field on contact metric 3-manifolds, Pacific J. Math., 234(2),
2008, 325–344.

2)  M. Markellos and V. J. Papantoniou, Biharmonic submanifolds in non-Sasakian
contact metric 3-manifolds, Kodai Math. J., 34(1), 2011, 144–167.

3) Th. Koufogiorgos, M. Markellos and Ch. Tsichlias, Tangent sphere bundles
with constant trace of the Jacobi operator, Beitrage Algebra Geom., 53, 2012,
551–568.

4)  M. Markellos, The harmonicity of the Reeb vector field with respect to Riemannian
g-natural metrics, Differential Geom. Appl., 30, 2012, 274–284.

5)  M. Markellos and Ch. Tsichlias, Contact metric structures on S3, Kodai
Math. J., 36, 2013, 154–166.

6) M. Markellos and H. Urakawa, The bienergy of unit vector fields, Ann. Glob.
Anal. Geom., 46(4), 2014, 431–457.

7) M. Markellos and H. Urakawa, The biharmonicity of sections of the tangent
bundle, Monatsh. Math., 178, 2015, 389–404.