ΜΙΧΆΛΗΣ ΟΛΎΜΠΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
OLYMPIOS MICHALIS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Γλάδστωνος 12
-
00357-22893574
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2003). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Courtauld Institute of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (MA στην Ιστορία της Τέχνης, 2004-5, και PhD στην Ιστορία της Τέχνης, 2005-10). Έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2007/8). Διορίστηκε λέκτορας στη θέση Ιστορίας της Δυτικής Τέχνης στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει από τον Ιανουάριο του 2011.
Μεσαιωνική τέχνη και αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στη γοτθική αρχιτεκτονική και γλυπτική στη Γαλλία και στη λατινική Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τον ρόλο της σχεδιαστικής διαδικασίας στη γοτθική ναοδομία, τις χρήσεις του χώρου στα μεσαιωνικά μοναστήρια και στους εκκλησιαστικούς περιβόλους, καθώς και την αλληλεπίδραση τελετουργικού, αρχιτεκτονικής μορφής και 'ιερής τοπογραφίας' στους ναούς του ύστερου Μεσαίωνα.
ΒΙΒΛΙΑ
 
Gothic Architecture in Lusignan Cyprus, c. 1209 - c. 1373. Design and Patronage (υπό προετοιμασία για δημοσίευση).
 
A Cistercian Nunnery in the Latin East. The History and Archaeology of St Theodore Abbey, Nicosia, Cyprus, επιμ. Eftychia Zachariou και Christopher Schabel (υπό προετοιμασία για δημοσίευση).
 
 
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ
 
'Networks of Contact in the Architecture of the Latin East: The Carmelite Church in Famagusta, Cyprus and the Cathedral of Rhodes’, Journal of the British Archaeological Association 162 (2009), 29-66.
 
'Foliate Encounters of the Jerusalem Kind: Form and Meaning in the Architecture of the North Chapel of Nicosia Cathedral’, στο Art & Nature. Studies in Medieval Art and Architecture, επιμ. L. Cleaver, K. Gerry και J. Harris [immediations Conference Papers I] (Λονδίνο, 2009), 52-67.
 
'Between St Bernard and St Francis: A Reassessment of the Excavated Church of Beaulieu Abbey, Nicosia', Architectural History 55 (2012), 25-55.
 
'Shared Devotions: Non-Latin Responses to Latin Sainthood in Late Medieval Cyprus', Journal of Medieval History 39/3 (2013), 321-341.
 
‘Stripped from the Altar, Recycled, Forgotten: The Altarpiece in Lusignan Cyprus’, Gesta 53/1 (2014), 47-72.
 
‘The Shifting Mantle of Jerusalem: Ecclesiastical Architecture in Lusignan Famagusta’, στο Art in Famagusta. Art and Architecture, επιμ. A. Weyl Carr [Mediterranean Nexus 1100-1700 2] (Turnhout, 2014), 75-142.
 
‘Saint George of the Greeks and its Legacy: A Facet of Urban Greek Church Architecture in Lusignan Cyprus’, στο Famagusta. Art and Architecture, επιμ. A. Weyl Carr [Mediterranean Nexus 1100-1700 2] (Turnhout, 2014), 143-202.
 
'Treacherous Taxonomies: The Art of Venetian Crete ca. 1500 and the "Cretan Renaissance"', The Art Bulletin (υπό δημοσίευση, Δεκέμβριος 2016).
 
‘The Architectural History of St Theodore Abbey’, στο A Cistercian Nunnery in the Latin East. The History and Archaeology of St Theodore Abbey, Nicosia, Cyprus, επιμ. M. Olympios, Ch. Schabel και E. Zachariou (υπό δημοσίευση).
 
 
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ
 
‘Δυο Ούγγροι επίσκοποι στη μεσαιωνική Πάφο', στο Ουγγαρία – Κύπρος. Από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμ. Γ. Γεωργής και Γ. Καζαμίας (Λευκωσία, 2011), 32-43.
 
‘The Franciscan convent of Famagusta and its place within the context of Cypriot Gothic architecture’, Κυπριακαί Σπουδαί 73 (2009, δημ. το 2011), 103-122.
 
Λήμματα στον κατάλογο της έκθεσης Chypre entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle, επιμ. J. Durand και D. Giovannoni, (Paris, Musée du Louvre, 2012), 230-231 (‘No. 103. Chapiteau de portail’), 239 (‘No. 112. Fragment de colonne à chapiteau’).
 
‘Looking Anew at the Curvilinear Tracery of the Bellapais Abbey Cloister’, στο France de Chypre, επιμ. G. Grivaud, δημ. στο Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 43 (2013), 405-422.
 
‘Reminiscing about the Crusader Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan Cyprus’, στο Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th–14th C.), επιμ. I. Baumgärtner, M. Vagnoni και M. Welton [MediEvi Series 6] (Φλωρεντία, 2014), 127-146.
 
‘Institutional Identities in Late Medieval Cyprus: The Case of Nicosia Cathedral’, στο Identity / Identities in Late Medieval Cyprus, επιμ. T. Papacostas και G. Saint-Guillain (Λευκωσία, 2014), 195-240.
 
‘Amanieu Son of Bernard, Count of Astarac, croisé manqué? Deconstructing the Myth of an Eighteenth-Century Crusader’, στο Deeds Done Beyond the Sea. Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury, επιμ. S. B. Edgington και H. J. Nicholson [Crusades - Subsidia 6] (Farnham και Burlington, VT, 2014), 145-153.
 
'Rummaging through Ruins: Architecture in Limassol in the Lusignan and Venetian Periods', στο Lemesos. A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, επιμ. A. Nicolaou-Konnari και C. Schabel (Newcastle upon Tyne, 2015), 362-500.
 
'Resting in Pieces: Gothic Architecture in Cyprus in the Long Fifteenth Century', στο Medieval Cyprus. A Place of Cultural Encounter, επιμ. S. Rogge και M. Gruenbart [Schriften des Instituts fuer Interdisziplinaere Zypern-Studien 11] (Muenster - Nέα Υόρκη, 2015), 309-353.
 
‘Courtly Splendours: Hugh IV's Bellapais Abbey and the English Decorated Style’, στο Decorated Revisited. English Architectural Style in Context, 1250-1400, επιμ. J. Munns (υπό δημοσίευση, 2017).
 
'Gothic in the Latin East' στην αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση του A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, επιμ. C. Rudolph [Blackwell Companions to Art History] (Malden, MA και Οξφόρδη, 2006) (υπό δημοσίευση).
 

Profile Information

Undergraduate studies at the Department of History and Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece (1999-2003). Postgraduate Studies at the Courtauld Institute of Art, University of London (MA in Art History, 2004-5, and PhD in Art History, 2005-10). He has taught as special scientist at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus (2007/8). He holds the position of Lecturer in the History of Western Art at the Department of History and Archaeology, University of Cyprus, where he has been teaching since January 2011.
Medieval art and architecture in Europe. His current research focuses on Gothic architecture and sculpture in France and the Latin East. More specific interests include the role of the design process in Gothic building, the uses of space in medieval monasteries and ecclesiastical precincts, as well as the interplay of ritual, architectural form and 'sacred topography' in late medieval churches.
BOOKS
 
Gothic Architecture in Lusignan Cyprus, c. 1209 - c. 1373. Design and Patronage (in preparation).
 
A Cistercian Nunnery in the Latin East. The History and Archaeology of St Theodore Abbey, Nicosia, Cyprus, co-edited with Eftychia Zachariou and Christopher Schabel (in preparation).
 
 
ARTICLES AND CHAPTERS IN PEER-REVIEWED JOURNALS AND VOLUMES OF COLLECTED ESSAYS
 
'Networks of Contact in the Architecture of the Latin East: The Carmelite Church in Famagusta, Cyprus and the Cathedral of Rhodes’, Journal of the British Archaeological Association 162 (2009), 29-66.
 
'Foliate Encounters of the Jerusalem Kind: Form and Meaning in the Architecture of the North Chapel of Nicosia Cathedral’, in Art & Nature. Studies in Medieval Art and Architecture, eds L. Cleaver, K. Gerry and J. Harris [immediations Conference Papers I] (London, 2009), 52-67.
 
'Between St Bernard and St Francis: A Reassessment of the Excavated Church of Beaulieu Abbey, Nicosia', Architectural History 55 (2012), 25-55.
 
'Shared Devotions: Non-Latin Responses to Latin Sainthood in Late Medieval Cyprus', Journal of Medieval History 39/3 (2013), 321-341.
 
‘Stripped from the Altar, Recycled, Forgotten: The Altarpiece in Lusignan Cyprus’, Gesta 53/1 (2014), 47-72.
 
‘The Shifting Mantle of Jerusalem: Ecclesiastical Architecture in Lusignan Famagusta’, in Art in Famagusta. Art and Architecture, ed. A. Weyl Carr [Mediterranean Nexus 1100-1700 2] (Turnhout, 2014), 75-142.
 
‘Saint George of the Greeks and its Legacy: A Facet of Urban Greek Church Architecture in Lusignan Cyprus’, in Famagusta. Art and Architecture, ed. A. Weyl Carr [Mediterranean Nexus 1100-1700 2] (Turnhout, 2014), 143-202.
 
'Treacherous Taxonomies: The Art of Venetian Crete ca. 1500 and the "Cretan Renaissance"', The Art Bulletin (forthcoming, December 2016).
 
‘The Architectural History of St Theodore Abbey’, in A Cistercian Nunnery in the Latin East. The History and Archaeology of St Theodore Abbey, Nicosia, Cyprus, eds M. Olympios, Ch. Schabel and E. Zachariou (forthcoming).
 
 
ARTICLES AND CHAPTERS IN NON-PEER-REVIEWED JOURNALS AND VOLUMES OF COLLECTED ESSAYS
 
‘Δυο Ούγγροι επίσκοποι στη μεσαιωνική Πάφο', in Ουγγαρία – Κύπρος. Από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, eds G. Georgis and G. Kazamias (Nicosia, 2011), 32-43.
 
‘The Franciscan convent of Famagusta and its place within the context of Cypriot Gothic architecture’, Κυπριακαί Σπουδαί 73 (2009, publ. in 2011), 103-122.
 
Entries in the catalogue of the exhibition Chypre entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle, eds J. Durand and D. Giovannoni, (Paris, Musée du Louvre, 2012), 230-231 (‘No. 103. Chapiteau de portail’), 239 (‘No. 112. Fragment de colonne à chapiteau’).
 
‘Looking Anew at the Curvilinear Tracery of the Bellapais Abbey Cloister’, in France de Chypre, ed. G. Grivaud, publ. in Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 43 (2013), 405-422.
 
‘Reminiscing about the Crusader Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan Cyprus’, in Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th–14th C.), eds I. Baumgärtner, M. Vagnoni and M. Welton [MediEvi Series 6] (Florence, 2014), 127-146.
 
‘Institutional Identities in Late Medieval Cyprus: The Case of Nicosia Cathedral’, in Identity / Identities in Late Medieval Cyprus, eds T. Papacostas and G. Saint-Guillain (Nicosia, 2014), 195-240.
 
‘Amanieu Son of Bernard, Count of Astarac, croisé manqué? Deconstructing the Myth of an Eighteenth-Century Crusader’, in Deeds Done Beyond the Sea. Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury, eds S. B. Edgington and H. J. Nicholson [Crusades - Subsidia 6] (Farnham and Burlington, VT, 2014), 145-153.
 
'Rummaging through Ruins: Architecture in Limassol in the Lusignan and Venetian Periods', in Lemesos. A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, eds A. Nicolaou-Konnari and C. Schabel (Newcastle upon Tyne, 2015), 362-500.
 
'Resting in Pieces: Gothic Architecture in Cyprus in the Long Fifteenth Century', in Medieval Cyprus. A Place of Cultural Encounter, eds S. Rogge and M. Gruenbart [Schriften des Instituts fuer Interdisziplinaere Zypern-Studien 11] (Muenster - New York, 2015), 309-353.
 
‘Courtly Splendours: Hugh IV's Bellapais Abbey and the English Decorated Style’, in Decorated Revisited. English Architectural Style in Context, 1250-1400, ed. J. Munns (forthcoming, 2017).
 
'Gothic in the Latin East' in the revised and expanded edition of A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, ed. C. Rudolph [Blackwell Companions to Art History] (Malden, MA and Oxford, 2006) (forthcoming).