ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
PAPAEVRIPIDOU MARIOS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
302
22892971
-
ucy.ac.cy/resciteg/en/

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μάριος Παπαευριπίδου είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής-Δημοτική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου). Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως εκπαιδευτικός σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και ως ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2004 κατέχει θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκει μαθήματα που αφορούν στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εποπτεύει φοιτητές που διδάσκουν το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της Σχολικής Εμπειρίας. 

Αποτέλεσε μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων που διοργανώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (π.χ. EARLI, ESERA, JURE, GIREP, CBLIS), είναι μέλος διεθνών οργανισμών που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση (π.χ. EARLI, ESERA, AERA, NARST) και διετέλεσε πρόεδρος του συνεδρίου JURE, το οποίο διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούλιο του 2013.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διερεύνηση του ρόλου της μοντελοποίησης ως μαθησιακής ικανότητας και ως διδακτικής προσέγγισης στις Φυσικές Επιστήμες, στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων που ενσωματώνουν σύγχρονα πληροφορικά εργαλεία και στο σχεδιασμό και ερευνητική εγκυροποίηση πληροφορικά υποστηριζόμενου διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω της προσέγγισης της διερώτησης. Συμμετείχε (ή συμμετέχει) ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. WebLabs: new representational infrastructures for e-learning, ICT for Innovative Science Teachers, Ark of Inquiry, School Study Earthquakes, PLATON, κ.ά), έχει παρουσιάσει πορίσματα της έρευνάς του σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή και τοπικά περιοδικά και βιβλία. 

Publications in Scientific Journals with Blind Review System

Papaevripidou, M., Irakleous, M., & Zacharia, Z. (2017). Using Teachers' Inquiry-oriented Curriculum Materials as a Means to Examine their Pedagogical Design Capacity and Pedagogical Content Knowledge for Inquiry-based Learning. Science Education International, 28(4), pp 271-292.

Silm, G., Tiitsaar, K., Pedaste, M., Zacharia, C. Z., & Papaevripidou, M. (2017). Teachers' Readiness to Use Inquiry-based Learning: An Investigation of Teachers' Sense of Efficacy and Attitudes toward Inquiry-based Learning. Science Education International, 28(4), pp 315-325.

Papaevripidou, M., & Zacharia, Z. C. (2015). Examining how students’ knowledge of the subject domain affects their process of modeling in a computer programming environment. Journal of Computers in Education, 2(3), 251-282.

Zacharia, Z., Loizou, E., & Papaevripidou, M. (2012). Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students? Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 447-457.

Zacharia, Z. C., Olympiou G., & Papaevripidou, M. (2008). Effects of Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives on Students’ Conceptual Understanding in Heat and Temperature. Journal of research in Science Teaching, 45, 1021-1035.

Papaevripidou, M., Constantinou C. P. and Zacharia, Z. C. (2007). Modeling Complex Marine Ecosystems: Using Stagecast CreatorTM to Foster Fifth Graders’ Development of Modeling Skills. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 145-157.

Papaevripidou, M., Hadjiagapiou, M. & Constantinou, C. P. (2005). Combined development of middle school student's conceptual understanding of momentum conservation, procedural skills and epistemological awareness in a constructionist learning environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 15(1/2), 95-107.

 

Chapters in Books

Παύλου, Υ., Παπαευριπίδου, Μ., & Ζαχαρία, Ζ. (2018, υπό έκδοση). Μπορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν κατανόηση για το φαινόμενο της βύθισης/πλεύσης μέσα από πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού; Στο Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.

Papaevripidou, M., Irakleous, M., & Zacharia, Z. (2017). Designing a course for enhancing prospective teachers’ inquiry competence. In Κ. Hahl, Kalle J. Lampiselkä, J. Lavonen & A. Uitto (Eds.), Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research, pp 263-278, Springer.

Papadouris, N., Constantinou, C. P., Papaevripidou, M., & Hadjilouca, R. (2016). Design, Development and Refinement of a Teaching-Learning Sequence on the Electromagnetic Properties of Materials. In Iterative Design of Teaching-Learning Sequences, pp 331-369,  Springer Netherlands.

Παπαευριπίδου, Μ. (2012). Μοντελοποίηση και Φυσικές Επιστήμες. Στο Μ. Ευαγόρου & Λ. Αβρααμίδου (Εκδ) Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Διάδραση.

Papaevripidou, M., Constantinou C. P. and Zacharia, Z. C. (2007). The Development of Elementary Students’ Understanding of Complex Ecosystems Through a Model-Based Approach. In Contributions from Science Education Research, pp 333-345, Springer Netherlands.

 

Books

Z. C. Zacharia, C.P. Constantinou, & M. Papaevripidou. (2010). Application of New Technologies in Science Education. Proceedings of the 9th International Conference on Computer Based Learning in Science. OEIiZK, Warsaw, Poland. ISBN: 978-9963-689-85-9.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Electromagnetic Properties of Materials  - Teachers’ Manual (Original version).  Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-59-0.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Electromagnetic Properties of Materials  - Teaching and Learning Activities (Original Version).  Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-58-3.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Acoustic Properties of Materials  - Teachers’ Manual (Original version).  Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-39-2.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Acoustic Properties of Materials  - Teaching and Learning Activities (Original Version).  Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-38-5.

C. P. Constantinou, Z. C. Zacharia, & M. Papaevripidou. (2007). Contemporary Perspectives on New Technologies in Science and Education. Proceedings of the 8th International Conference on Computer Based Learning in Science. eMedia, University of Crete, Greece. ISBN: 978-9963-671-06-9.

Κ. Π. Κωνσταντίνου, Μ. Παπαευριπίδου, Ε. Κυριαζή, Ν. Παπαδούρης, Χρ. Θ. Νικολάου, Ν. Καλυφόμματου και Κ. Κωνσταντινίδη. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία.

Κ. Π. Κωνσταντίνου & Μ. Παπαευριπίδου.(2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης: Βιβλίο Μαθητή. Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία.

 

 

 

Profile Information

Marios Papaevripidou holds a B.A. in Educational Sciences-Primary Education (University of Cyprus), a M.A. and a Ph.D. in Learning in Natural Sciences (Department of Educational Sciences, University of Cyprus). In the past, he worked as a Primary School Teacher at local schools in Cyprus and as a Research Fellow at the Department of Educational Sciences at University of Cyprus. Since 2004, he holds a Specialist Teaching Fellow of Science Education position at the Department of Educational Sciences at University of Cyprus. He teaches science methods courses and technology integration science courses, and supervises the design and implementation of science lessons of undergraduate students (primary and pre-primary education) in the context of the school practicum program.

He served as a member of the scientific and organizing committee of international conferences organized at the University of Cyprus (e.g., EARLI, ESERA, JURE, GIREP, CBLIS), as the chair of the JURE of EARLI conference 2013, and is a member of international learning and teaching associations (e.g., EARLI, ESERA, AERA, NARST).

His research interests entail the use of modeling as both a learning tool and an instructional approach in science teaching and learning, and also the design and research validation of computer-supported curriculum materials to foster teachers' professional development in modeling-centered scientific inquiry. He participated in several research projects (e.g., WebLabs: new representational infrastructures for e-learning, ICT for Innovative Science Teachers, Ark of Inquiry, School Study Earthquakes, PLATON, etc), that focused on enhancing students' competence in science through modeling- and inquiry-based activities and on preparing teachers to enact science teaching through modeling-centered scientific inquiry with the use of technology. 

Publications in Scientific Journals with Blind Review System

Papaevripidou, M., Irakleous, M., & Zacharia, Z. (2017). Using Teachers' Inquiry-oriented Curriculum Materials as a Means to Examine their Pedagogical Design Capacity and Pedagogical Content Knowledge for Inquiry-based Learning. Science Education International, 28(4), pp 271-292.

Silm, G., Tiitsaar, K., Pedaste, M., Zacharia, C. Z., & Papaevripidou, M. (2017). Teachers' Readiness to Use Inquiry-based Learning: An Investigation of Teachers' Sense of Efficacy and Attitudes toward Inquiry-based Learning. Science Education International, 28(4), pp 315-325.

Papaevripidou, M., & Zacharia, Z. C. (2015). Examining how students' knowledge of the subject domain affects their process of modeling in a computer programming environment. Journal of Computers in Education, 2(3), 251-282.

Zacharia, Z., Loizou, E., & Papaevripidou, M. (2012). Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students? Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 447-457.

Zacharia, Z. C., Olympiou G., & Papaevripidou, M. (2008). Effects of Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives on Students' Conceptual Understanding in Heat and Temperature. Journal of research in Science Teaching, 45, 1021-1035.

Papaevripidou, M., Constantinou C. P. and Zacharia, Z. C. (2007). Modeling Complex Marine Ecosystems: Using Stagecast CreatorTM to Foster Fifth Graders' Development of Modeling Skills. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 145-157.

Papaevripidou, M., Hadjiagapiou, M. & Constantinou, C. P. (2005). Combined development of middle school student's conceptual understanding of momentum conservation, procedural skills and epistemological awareness in a constructionist learning environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 15(1/2), 95-107.

 

Chapters in Books

Παύλου, Υ., Παπαευριπίδου, Μ., & Ζαχαρία, Ζ. (2018, υπό έκδοση). Μπορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν κατανόηση για το φαινόμενο της βύθισης/πλεύσης μέσα από πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού; Στο Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.

Papaevripidou, M., Irakleous, M., & Zacharia, Z. (2017). Designing a course for enhancing prospective teachers' inquiry competence. In Κ. Hahl, Kalle J. Lampiselkä, J. Lavonen & A. Uitto (Eds.), Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research, pp 263-278, Springer.

Papadouris, N., Constantinou, C. P., Papaevripidou, M., & Hadjilouca, R. (2016). Design, Development and Refinement of a Teaching-Learning Sequence on the Electromagnetic Properties of Materials. In Iterative Design of Teaching-Learning Sequences, pp 331-369, Springer Netherlands.

Παπαευριπίδου, Μ. (2012). Μοντελοποίηση και Φυσικές Επιστήμες. Στο Μ. Ευαγόρου & Λ. Αβρααμίδου (Εκδ) Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Διάδραση.

Papaevripidou, M., Constantinou C. P. and Zacharia, Z. C. (2007). The Development of Elementary Students' Understanding of Complex Ecosystems Through a Model-Based Approach. In Contributions from Science Education Research, pp 333-345, Springer Netherlands.

 

Books

Z. C. Zacharia, C.P. Constantinou, & M. Papaevripidou. (2010). Application of New Technologies in Science Education. Proceedings of the 9th International Conference on Computer Based Learning in Science. OEIiZK, Warsaw, Poland. ISBN: 978-9963-689-85-9.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Electromagnetic Properties of Materials - Teachers' Manual (Original version). Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-59-0.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Electromagnetic Properties of Materials - Teaching and Learning Activities (Original Version). Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-58-3.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Acoustic Properties of Materials - Teachers' Manual (Original version). Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-39-2.

C. P. Constantinou, M. Livitziis, R. Hadjilouca, A. Scholinaki, M. Papaevripidou, N. Papadouris, G. Hadjidemetriou. (2009). Acoustic Properties of Materials - Teaching and Learning Activities (Original Version). Learning in Science Group. ISBN: 978-9963-689-38-5.

C. P. Constantinou, Z. C. Zacharia, & M. Papaevripidou. (2007). Contemporary Perspectives on New Technologies in Science and Education. Proceedings of the 8th International Conference on Computer Based Learning in Science. eMedia, University of Crete, Greece. ISBN: 978-9963-671-06-9.

Κ. Π. Κωνσταντίνου, Μ. Παπαευριπίδου, Ε. Κυριαζή, Ν. Παπαδούρης, Χρ. Θ. Νικολάου, Ν. Καλυφόμματου και Κ. Κωνσταντινίδη. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία.

Κ. Π. Κωνσταντίνου & Μ. Παπαευριπίδου.(2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης: Βιβλίο Μαθητή. Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία.