ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ
HATZIMIHAIL NIKITAS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
007
(+357) 22892923
(+357) 22892910
works.bepress.com/nikitas_hatzimihail/

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Νομικής (1995) και σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών (1995-1996) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (LL.M. 1997, S.J.D. 2002), με υποτροφίες του Ελληνικού Προγράμματος Fulbright, των Ιδρυμάτων Α.Σ. Ωνάση και Α.Γ. Λεβέντη και της Νομικής Σχολής του Harvard. Οι εργασίες του σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τιμήθηκαν δις με το Βραβείο Addison-Brown στις τελετές αποφοίτησης του Harvard.
 
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο 2006, αρχικά στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Προηγουμένως άσκησε καθήκοντα ανώτερου ερευνητή στο Université Libre de Bruxelles (2002-2006). Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει επικουρικά διδακτικά καθήκοντα στα Πανεπιστήμια Βρυξελλών και Αθηνών, και αυτοδύναμη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Harvard (Byse Fellow, 2000), Oklahoma (Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, έδρα Crowe & Dunlevy, 2001) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ στο Ανόι ως επισκέπτης καθηγητής βραχείας διαρκείας (2005).
 
Πιστοποιημένος μεσολαβητής (CEDR) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με επαγγελματική εμπειρία κυρίως στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε νομικά και θεσμικά θέματα (2005-2006). Διευθυντής Σύνταξης της εξαμηνιαίας νομικής επιθεώρησης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ΛΥΣΙΑΣ (2008-2011). Επιστημονικός διευθυντής της σειράς Κυπριακό Δίκαιο: Θεωρία και Πράξη (2015-). 
 
Αντικείμενα διδασκαλίας: Δίκαιο Συμβάσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ιδιωτικό δίκαιο, με έμφαση στο δίκαιο συμβάσεων, το εμπορικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, και την θεωρία και ιστορία του ιδιωτικού δικαίου
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του δικονομικού διεθνούς δικαίου, της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και του διεθνούς εμπορικού δικαίου
Συγκριτικό δίκαιο, με έμφαση στη Δυτική Νομική Παράδοση, τα μεικτά δικαιικά συστήματα και το δίκαιο των ΗΠΑ
Θεωρία δικαίου, με έμφαση στην κοινωνιολογία δικαίου και την ιστορία των νομικών ιδεών
Διαιτησία, Διαπραγμάτευση και εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)
Βιβλία
 1. Nikitas E. Hatzimihail, Preclassical Conflict of Laws  (in press, 2020, Cambridge Univ. Press)
 2. Nikitas E. Hatzimihail & Andria Pantelidou, Evidence in Civil Law: Cyprus (2015, Lex Localis)
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
 1. Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, in press, 2020) 
 2. Nikitas Hatzimihail (ed.), The CyECLI Project: Enhancing Access to Legal Information through ECLI Implementation in Cyprus (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 3. Κώστας Παρασκευάς & Νικήτας Χατζημιχαήλ (επιμ.), Δικαίωμα παράστασης και τεκμήριο αθωότητας μετά την Οδηγία 2016/343 υπό το φως της νομολογίας των Ευρωπαϊκών και Κυπριακών δικαστηρίων (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 4. Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013)
 5. Arnaud Nuyts, Nikitas Hatzimihail, Katarzyna Szychowska (επιμ.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008)
Επιμέλεια εκδόσεων
 1. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Κυριάκος Σ. Κυριακίδης (επιμ. - μετάφρ.), Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ (επιμ.), Βασική Κυπριακή Νομοθεσία (Νομική Βιβλιοθήκη, 2017)
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Ανδρέας Νεοκλέους ΔΕΠΕ (επιμ.), Εγκόλπιο Κυπριακών Νόμων (β' έκδ., 2012)
 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 1. Nikitas E. Hatzimihail, "On the doctrinal beginnings of the conflict of laws" Yearbook of Private International Law 21 (2019/2020): 101-133
 2. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ. "Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων: Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις" Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 12 (2019): 257-274
 3. Nikitas Hatzimihail, "Brexit - the view from Cyprus" Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 14 (2017): 209
 4. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus as a Mixed Legal System" Journal of Civil Law Studies 6 (2013): 37-96
 5. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου" Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 12 (2012): 489-497
 6. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Διασυνοριακές πτυχές της δικαστικής διεκδίκησης, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αστικών αξιώσεων που προκύπτουν από το Κυπριακό πρόβλημα: σκέψεις με αφετηρία την υπόθεση OramsΕφαρμογές Αστικού Δικαίου 5 (2012): 560-570
 7. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο" Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου 11 (2011): 51-60
 8. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές και Εξωσυμβατικές Ενοχές" Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου 38 (2010): 124
 9. Nikitas E. Hatzimihail, "The Many Lives - and Faces - of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law" Law & Contemporary Problems 71 (2008): 169-190
 10. Nikitas E. Hatzimihail "Bartolus on the Conflict of Laws" Revue hellénique de droit international 60 (2007): 11-79
 11. Nikitas Hatzimihail, "EU niokeru shiho no hen-yo: EC shohisha baibai sirei no girisha ho heno kokunaihoka," Handai Hogaku 54 (2004): 167-195
 12. Nikitas Hatzimihail, "On Mapping the Conceptual Battlefield of Private International Law" Hague Yearbook of International Law 13 (2000): 57-64
 13. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Η διαιτησία στο αμερικανικό εργατικό δίκαιο", Διατησία 3 (1994): 37-57 (δημ. 1996)
 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 1. Nikitas Hatzimihail, "The EU Private International Law and Civil Litigation Involving Third Countries, at Fifty" in C Esplugues et al. (eds.), 50 Años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el Diván (Tirant lo blanch, 2019)
 2. Nikitas Hatzimihail, "Huber on the Conflict of Laws" in Dignatio rerum Professor Elias Krispis (Sakkoulas, 2018), 239-264
 3. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus" in P Beamont et al., Cross-Border Litigation in Europe (Hart, 2017), 273-284 
 4. Nikitas Hatzimihail, "On Law, Legal Elites and the Legal Profession in a (Biggish) Small State: Cyprus" in P. Butler & C. Morrris (επιμ.), Small States in a Legal World (Springer, 2017), 213-244
 5. Nikitas E. Hatzimihail, "Reflections on the International Dimension of Private International Law" in R Jafferali κ.ά. (επιμ.), Liber amicorum Nadine Watté (Larcier, 2017), 287-302
 6. Nikitas Hatzimihail, "Reconstructing Mixity: Sources of Law and Legal Method in Cyprus" in Vernon Palmer, Mohamed Mattar, Anna Koppel (eds.), Mixed Legal Systems, East and West (Ashgate, 2015), 75-100
 7. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου", Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σπυριδάκη (Αντ.Σάκκουλας, 2014) 1113-1133
 8. Nikitas E. Hatzimihail, "Genealogies of Lex Mercatoria" εις Αναμνηστικός Τόμος Αντωνίου Μ. Αντάπαση (Αντ.Σάκκουλας, 2013) 311-351
 9. Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail, Arnaud Nuyts, "Introduction: Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress" in A. Nuyts & N. Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013), 1-55
 10. Nikitas Hatzimihail, "Copyright and Digital Libraries: Jurisdiction Issues" in I.Iglezakis, T. Synodinou, S. Kapidakis (eds.), E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues (Hershey, N.Y., 2011: IGI Global), 447-460
 11. Arnaud Nuyts, Katarzyna Schychowska, Nikitas Hatzimihail, "Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape" in A. Nuyts, N.Hatzimihail, K.Scychowska (eds.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008), 1-47
 12. Nikitas Hatzimihail, "Pages of History: Friedrich Juenger and the Historical Consciousness of Modern Private International Law" in L. Pereznieto Castro, T. Treves, F. Seatzu (eds.), Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium: Liber in Memoriam of Professor Friedrich K. Juenger (Juris Publishing, 2006), 81-123
 13. Nikitas Hatzimihail, "General Report: Transnational Civil Litigation Between European Integration and Global Aspirations" in A.Nuyts & N.Watté (eds.) International Civil Litigation in the European Judicial Area and in Relations with Third States, 595-675 (Bruylant, 2005)

Profile Information

Nikitas Hatzimihail obtained his law degree with first-class honours from the University of Athens (1995). He completed his graduate and doctoral studies at Harvard Law School (LL.M. 1997; S.J.D. 2002), receiving fellowships from Fulbright Program in Greece, the Onassis and Leventis Foundations and the Harvard Law School Byse and Lewis funds. At Harvard he was twice the recipient of the Addison-Brown commencement prize for written work on private international law or maritime law.
 
Prof. Hatzimihail was appointed to the University of Cyprus as Assistant Professor (senior tenure-track position) in August 2006, as one of the first three hires of the nascent Department of Law; he was granted tenure in December 2012. He has held leadership positions (including Chair of the Department of Law) in the Department and the University at large for several years and is currently a Member of the University Senate.
 
Prior to his appointment, Hatzimihail served as a research fellow and then senior research fellow at the Université Libre de Bruxelles (2002-2006) and participated in the instruction of graduate courses at the University of Athens Law Faculty (2005-2008). He has also organized and taught courses and seminars at Harvard Law School (Byse Fellow, 2000), the University of Oklahoma College of Law (Crowe & Dunlevy Visiting Assosiate Professor, 2001), and the Law Faculty of the Vietnam National University at Hanoi (short-term visiting professor, 2005). Since his appointment, he has spent time as visiting scholar at the University of Bremen and Cambridge University.
 
Prof. Hatzimihail has been a member of the Athens Bar since 1998 (and a CEDR accredited mediator since 2014), with practical experience principally in international commercial arbitration and business transactions. He also worked as advisor on legal and institutional affairs to the Greek Minister on the Aegean and Island Policy (2005-2006). Dr. Hatzimihail served as Editor-in-Chief of the Cypriot law review LYSIAS, published in Greek by the Nicosia Bar (2008-2011). Since 2013, he is the Editor-in-Chief of the Cyprus Law Tribune, published in Greek and English by the Cyprus Bar Association.
Courses taught at UCY: Introduction to Private Law, Law of Contracts I-II, European Legal Tradition, Commercial Law, Private International Law (required), Comparative Law, International Business Law, European Private Law, Alternative Dispute Resolution (electives).
Courses supervised: Civil Procedure I-II, Tort Law, Legal Method (required), Law of Admiralty, Law of Trusts
Private law, with emphasis to contract law, European private law, and the theory and history of private law;
 
Private international law, including international civil litigation and commercial arbitration, and international business and trade law;
 
Comparative law, with emphasis on the Western Legal Tradition, mixed legal systems and U.S. law)
 
Legal theory, with emphasis on legal sociology and intellectual legal history
Books Authored
 1. Nikitas E. Hatzimihail,  Preclassical Conflict of Laws  (2020, Cambridge Univ. Press)
 2.  Nikitas E. Hatzimihail & Andria Pantelidou, Evidence in Civil Law: Cyprus (2015, Lex Localis)
Books edited
 
 1. Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, in production, 2020 
 2. Nikitas Hatzimihail (ed.), The CyECLI Project: Enhancing Access to Legal Information through ECLI Implementation in Cyprus (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 3. Nikitas Hatzimihail (ed.), Essential Cyprus Legislation (Nomiki Bibliothiki, 2017)
 4. Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013)
 5. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Ανδρέας Νεοκλέους (επιμ.), Εγκόλπιο Κυπριακών Νόμων (β' έκδ., 2012)
 6. Arnaud Nuyts, Nikitas Hatzimihail, Katarzyna Szychowska (eds.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008)
 
Articles in journals
 1. Nikitas E. Hatzimihail, "On the doctrinal beginnings of the conflict of laws" Yearbook of Private International Law 21 (2019/2020): 101-133
 2. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ. "Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων: Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις" Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 12 (2019): 257-274
 3. Nikitas Hatzimihail, "Brexit - the view from Cyprus" Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 14 (2017): 209
 4. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus as a Mixed Legal System" Journal of Civil Law Studies 6 (2013): 37-96
 5. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου" Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 12 (2012): 489-497
 6. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Διασυνοριακές πτυχές της δικαστικής διεκδίκησης, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αστικών αξιώσεων που προκύπτουν από το Κυπριακό πρόβλημα: σκέψεις με αφετηρία την υπόθεση OramsΕφαρμογές Αστικού Δικαίου 5 (2012): 560-570
 7. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό ΧώροΙόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου 11 (2011): 51-60
 8. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές και Εξωσυμβατικές Ενοχές" Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου 38 (2010): 
 9. Nikitas E. Hatzimihail, "The Many Lives - and Faces - of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law" Law & Contemporary Problems 71 (2008): 169-190
 10. Nikitas E. Hatzimihail "Bartolus on the Conflict of Laws" Revue hellénique de droit international 60 (2007): 11-79
 11. Nikitas Hatzimihail, "EU niokeru shiho no hen-yo: EC shohisha baibai sirei no girisha ho heno kokunaihoka," Handai Hogaku 54 (2004): 167-195
 12. Nikitas Hatzimihail, "Europa hoiki to daisangoku –kokusai minji sosho: Europa togo to sekai no doukou" Handai Hogaku 54 (2004): 281-310
 13. Nikitas Hatzimihail, "On Mapping the Conceptual Battlefield of Private International Law"Hague Yearbook of International Law 13 (2000): 57-64
 
Book chapters
 1. Nikitas Hatzimihail, "The EU Private International Law and Civil Litigation Involving Third Countries, at Fifty" in C Esplugues et al. (eds.), 50 Años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el Diván (Tirant lo blanch, 2019)
 2. Nikitas Hatzimihail, "Huber on the Conflict of Laws" in Dignatio rerum Professor Elias Krispis (Sakkoulas, 2018), 239-264
 3. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus" in P Beamont et al., Cross-Border Litigation in Europe (Hart, 2017), 273-284
 4. Nikitas E. Hatzimihail, "Reflections on the International Dimension of Private International Law" in R Jafferali et al., Liber amicorum Nadine Watté (Larcier, 2017), 287-302
 5. Nikitas Hatzimihail, "On Law, Legal Elites and the Legal Profession in a (Biggish) Small State: Cyprus" in P. Butler & C. Morrris, Small States in a Legal World (Springer, 2017), 213-244
 6. Nikitas Hatzimihail, "Reconstructing Mixity: Sources of Law and Legal Method in Cyprus" in Vernon Palmer, Mohamed Mattar, Anna Koppel (eds.), Mixed Legal Systems, East and West (Ashgate, 2015), 75-100
 7. Nikitas E. Hatzimihail, "Genealogies of Lex Mercatoria" in Studies in Memoriam of Professor Anthony M. Antapassis (Ant.Sakkoulas, 2013) 311-351
 8. Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail, Arnaud Nuyts, "Introduction: Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress" in Nuyts & Hatzimihail Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013), 1-55
 9. Nikitas Hatzimihail, "Copyright and Digital Libraries: Jurisdiction Issues" in I.Iglezakis, T. Synodinou, S. Kapidakis (eds.), E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues (Hershey, N.Y., 2011: IGI Global), 447-460
 10. Arnaud Nuyts, Katarzyna Schychowska, Nikitas Hatzimihail, "Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape" in A. Nuyts, N.Hatzimihail, K.Scychowska (eds.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008), 1-47
 11. Nikitas Hatzimihail, "Pages of History: Friedrich Juenger and the Historical Consciousness of Modern Private International Law" in L. Pereznieto Castro, T. Treves, F. Seatzu (eds.), Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium: Liber in Memoriam of Professor Friedrich K. Juenger (Juris Publishing, 2006), 81-123
 12. Nikitas Hatzimihail, "General Report: Transnational Civil Litigation Between European Integration and Global Aspirations" in A.Nuyts & N.Watté (eds.) International Civil Litigation in the European Judicial Area and in Relations with Third States, 595-675 (Bruylant, 2005)
 13. gg
Book reviews
 1. Review of Klaus-Peter Berger (ed.), The Practice of Transnational Law, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 70 (2006): 823-826
 2. Review of Annelise Riles, The Network Inside Out, Leiden Journal of International Law 16 (2003) 416-421
 3. Review of Peter Nygh, Autonomy in International Contracts, Revue Belge de droit international 34 (2001): 578-579
 4. Review of Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World Leiden Journal of International Law 13 (2000): 472-477