ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Γιώργος Ολυμπίου
Georgios Olymbiou
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
308
00357 22 892956
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Γιώργος Ολυμπίου είναι ο Συντονιστής του προγράμματος της Σχολικής Εμπειρίας Δασκάλων στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη θέση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές του στη Δημοτική Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς στο ίδιο Τμήμα, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του στο πρόγραμμα «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες». Εργάστηκε ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε μαθησιακά περιβάλλοντα διερώτησης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (OIKOS, EDUCATE), το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση). Επιπρόσθετα διατελεί μέλος της Επιτροπής που διαχειρίζεται τη δράση των εθελοντικών οπτικογραφήσεων διδασκαλιών προπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα της Σχολικής Εμπειρίας. Ο κος Ολυμπίου συμμετείχε στη συγγραφή αριθμού δημοσιεύσεων τόσο σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων όσο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching, Science Education, Teaching and Teacher Education και Instructional Science.

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Ολυμπίου σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφορικά εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων διερώτησης καθώς επίσης επικεντρώνονται στην εκπαίδευση εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών και στην κατάρτιση τους μέσω εστιασμένης παρατήρησης, ανάλυσης και αναστοχασμού στη διδακτική πρακτική τους. Επιπρόσθετα, έχει ασχοληθεί με τη διερεύνηση της επίδρασης των λεσχών οπτικογραφήσεων διδασκαλιών στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του προγράμματος της Σχολικής Εμπειρίας.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

1.  Charalambous, C. Y., Philippou, S., & Olympiou, G. (2018). Reconsidering the use of video clubs for student-teachers' learning during field placement: Lessons drawn from a longitudinal multiple case study. Teaching and Teacher Education, 74, 49-61.

2. Olympiou, G., Zacharia, Z. C., de Jong, T. (2013). Making the invisible visible: Enhancing students' conceptual understanding by introducing representations of abstract objects in a simulation, Instructional Science, 41(3), 575–596.

3.  Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students’ conceptual understanding through science laboratory experimentation, Science Education, 96(1), 21-47.

4.  Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2011). Implementing a blended combination of physical and virtual laboratory manipulatives to enhance students’ learning through experimentation in the domain of Light and Color. Journal οf Education, Informatics And Cybernetics, 2(1). April 1, 2011, from http://www.journaleic.com/article/view/ 8073/5770.

5.    Zacharia, Z. C. & Olympiou, G. (2011). Physical versus virtual manipulative experimentation in physics learning, Learning & Instruction,21(3), 317 – 331.

6.   Zacharia, Z. C., Olympiou, G. & Papaevripidou, M. (2008). Effects of Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives on Students` Conceptual Understanding in Heat and Temperature. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), 1021-1035.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Βιβλία και Πρακτικά Συνεδρίων

1.  Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2018). Examining Students’ Actions While Experimenting with a Blended Combination of Physical and Virtual Manipulatives in Physics. In A. Mikropoulos (Ed.) Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer.

2.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2017). Investigating Experimental Procedures when Combining Virtual with Physical Manipulatives, towards Conceptual Understanding. 2nd Pancyprian Conference of Physics and Science Education entitled Physics in the Modern World, 4-5th February, 2017, Nicosia: University of Cyprus.

3.   Olympiou, G., Charalambous, C., & Philippou, S. (2016). Comparing Student- Teachers’ Design and Teaching during their Field Placement: Commonalities and Particularities. Paper presented at the 14th Bi-annual Conference of the Cyprus Pedagogical Association entitled Education, Interdisciplinarity and the Contemporary World: The Role and Contribution of Educational Research, 21-22 October 2016, Nicosia: University of Cyprus.

4.   Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2016). Developing and Applying a Framework for Blending Virtual and Physical Manipulatives in Science. Paper presented at the 10th Panhellenic and International Conference: Information and Communication Technologies in Education, 23-25 September, Joannina, Greece.

5.    Charalampous, C. Y., Philippou, S. & Olympiou, G. (2016). Learning Teaching In and From Practice: Insights from a Student-Teacher Multiple-Case Study during Field Placement. Paper presented at Public Scholarship to Educate Diverse Democracies: American Educational Research Association Conference, Washington DC, USA.

6.    Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2014). Blending physical and virtual manipulatives in physics laboratory experimentation. In C. Bruguière, P. Clément, & A. Tiberghien (Eds), Topics and Trends in current science education (pp. 419-433). Dordrecht: Springer.

7.    Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2012). The Use of Simulations in Science Education: The case of Virtual Laboratories. In M. Evagorou & L. Abraamidou, Theoretical and Instructional Approaches in Science Education, Athens: Diadrasi (in greek).

8.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Combining concrete and abstract visual representations in a simulation-based learning environment: Effects on students’ learning in Physics. Paper presented at Learning Science in the Society of Computers: 10th International Conference on Computer Based Learning in Science, Barcelona, Spain.

9.    Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2010). Combining and comparing the use of physical and virtual manipulatives to enhance conceptual inderstanding in heat and temperature. Paper presented at Physics Curriculum Design, Development and Validation: 22nd International GIREP Conference and MPTL 13th Workshop, Nicosia, Cyprus.

10.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2010). Introducing Virtual Manipulatives in Science Experimentation for Teaching and Learning at the University Level. Paper presented at International Conference on Education, Training and Informatics, Orlando, U.S.A.

11.  Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2009). Comparing Physical with Virtual Experimentation in Students Conceptual Understanding in Physics. Paper presented at Multiple Approaches in Science Education: Sixth Panhellenic Conference on Science Education and Educational Technology, Florina, Greece.

 

 

Profile Information

George Olymbiou is the Coordinator of the School Practicum program for teachers of the Department of Educational Sciences at the University of Cyprus (Specialist Teaching Personnel). He completed a B.A. in Education at the University of Cyprus (Cyprus), and his graduate studies (M.A. and PhD) in Science Education at the University of Cyprus (Cyprus). He worked as a researcher in several research projects concerning computer supported inquiry learning and inquiry-based laboratory experimentation that received continuous financial support over the years from the European Commission (OIKOS, EDUCATE), Cyprus Research Promotion Foundation (VIRTUAL LABORATORIES, METAGNOSI) and the Pedagogical Institute of Cyprus (Implementation and evaluation of information and communication technologies in learning at the primary and middle school level of education). Mr Olympiou is a member of the committee in organizing and managing the collection of video data from student teachers’ teaching efforts during their school practicum experience at the department of Educational Sciences (University of Cyprus). In addition, he authored or co-authored papers published in peer-reviewed journals including: Learning and Instruction, the Journal of Research in Science Teaching, Science Education, Teaching and Teacher Education and Instructional Science. 

George Olymbiou is interested in pre-service teachers training and professional development. His research interests include the development and assessment of computer supported inquiry learning environments (OIKOS project) and also focus on teacher initial training and in learning by observing, analyzing, and reflecting upon actual teaching practice (Implementation and evaluation of ICT use at the primary and middle school level of education project, Virtual Laboratories project). He is also interested in investigating the impact of video clubs in student teachers’ professional development during their school practicum experience (EDUCATE project).  

 

Scientific Journal Publications

1.    Charalambous, C. Y., Philippou, S., & Olympiou, G. (2018). Reconsidering the use of video clubs for student-teachers' learning during field placement: Lessons drawn from a longitudinal multiple case study. Teaching and Teacher Education, 74, 49-61.

2.  Olympiou, G., Zacharia, Z. C., de Jong, T. (2013). Making the invisible visible: Enhancing students' conceptual understanding by introducing representations of abstract objects in a simulation, Instructional Science, 41(3), 575–596.

3.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students’ conceptual understanding through science laboratory experimentation, Science Education, 96(1), 21-47.

4.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2011). Implementing a blended combination of physical and virtual laboratory manipulatives to enhance students’ learning through experimentation in the domain of Light and Color. Journal οf Education, Informatics And Cybernetics, 2(1). April 1, 2011, from http://www.journaleic.com/article/view/ 8073/5770.

5.    Zacharia, Z. C. & Olympiou, G. (2011). Physical versus virtual manipulative experimentation in physics learning, Learning & Instruction,21(3), 317 – 331.

6.    Zacharia, Z. C., Olympiou, G. & Papaevripidou, M. (2008). Effects of Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives on Students` Conceptual Understanding in Heat and Temperature. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), 1021-1035.

Selected Publications in Books and Conference Proceedings

1.  Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2018). Examining Students’ Actions While Experimenting with a Blended Combination of Physical and Virtual Manipulatives in Physics. In A. Mikropoulos (Ed.) Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer.

2.    Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2017). Investigating Experimental Procedures when Combining Virtual with Physical Manipulatives, towards Conceptual Understanding. 2nd Pancyprian Conference of Physics and Science Education entitled Physics in the Modern World, 4-5th February, 2017, Nicosia: University of Cyprus.

3.   Olympiou, G., Charalambous, C., & Philippou, S. (2016). Comparing Student- Teachers’ Design and Teaching during their Field Placement: Commonalities and Particularities. Paper presented at the 14th Bi-annual Conference of the Cyprus Pedagogical Association entitled Education, Interdisciplinarity and the Contemporary World: The Role and Contribution of Educational Research, 21-22 October 2016, Nicosia: University of Cyprus.

4.   Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2016). Developing and Applying a Framework for Blending Virtual and Physical Manipulatives in Science. Paper presented at the 10th Panhellenic and International Conference: Information and Communication Technologies in Education, 23-25 September, Joannina, Greece.

5.   Charalampous, C. Y., Philippou, S. & Olympiou, G. (2016). Learning Teaching In and From Practice: Insights from a Student-Teacher Multiple-Case Study during Field Placement. Paper presented at Public Scholarship to Educate Diverse Democracies: American Educational Research Association Conference, Washington DC, USA.

6.   Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2014). Blending physical and virtual manipulatives in physics laboratory experimentation. In C. Bruguière, P. Clément, & A. Tiberghien (Eds), Topics and Trends in current science education (pp. 419-433). Dordrecht: Springer.

7.   Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2012). The Use of Simulations in Science Education: The case of Virtual Laboratories. In M. Evagorou & L. Abraamidou, Theoretical and Instructional Approaches in Science Education, Athens: Diadrasi (in greek).

8.   Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Combining concrete and abstract visual representations in a simulation-based learning environment: Effects on students’ learning in Physics. Paper presented at Learning Science in the Society of Computers: 10th International Conference on Computer Based Learning in Science, Barcelona, Spain.

9.   Olympiou, G. & Zacharia, Z. C. (2010). Combining and comparing the use of physical and virtual manipulatives to enhance conceptual inderstanding in heat and temperature. Paper presented at Physics Curriculum Design, Development and Validation: 22nd International GIREP Conference and MPTL 13th Workshop, Nicosia, Cyprus.

10.   Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2010). Introducing Virtual Manipulatives in Science Experimentation for Teaching and Learning at the University Level. Paper presented at International Conference on Education, Training and Informatics, Orlando, U.S.A.

11. Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2009). Comparing Physical with Virtual Experimentation in Students Conceptual Understanding in Physics. Paper presented at Multiple Approaches in Science Education: Sixth Panhellenic Conference on Science Education and Educational Technology, Florina, Greece.