ΒΑΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΟΣ
OLYMPIOS VASSOS
...
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
233
22894206
22894464
-

Προσωπικό Προφίλ

Υπεύθυνος του Τομέα Προγραμματισμού και Μελετών των Τεχνικών Υπηρεσιών
-
-

Profile Information

Head of Planning and Design Section - Technical Services
-
-