ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PALLIS GEORGE
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B119
22 892743
22 892701
www.cs.ucy.ac.cy/~gpallis/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Πτυχίο Πληροφορικής, 2001 και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, 2006). Έχει εργαστεί ως Υπότροφος Marie Curie (2007-2009) και ως Επισκέπτης Λέκτορας (2009) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στις Επιτροπές Κρίσης Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών (IEEE TKDE, IEEE TCC, IEEE TBD, IEEE TC, ACM Computing Surveys, ACM TWEB, κλπ). Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (αναπληρωτής αρχισυντάκτης – Associate Editor in Chief) του IEEE Internet Computing όπου επιμελείται και τη στήλη “View from the Cloud” του περιοδικού και μέλος της εκδοτικής επιτροπής Computing Journal (Springer). Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες Διαδικτύου με έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού, μεγάλης κλίμακας δικτυακά περιβάλλοντα (υπολογιστικά πλέγματα, υπολογιστικά νέφη, δίκτυα αυτοκινήτων, κοινωνικά δίκτυα) και στα πληροφοριακά συστήματα στο Διαδίκτυο (εναποθήκευση, δίκτυα παράδοσης δεδομένων).

Internet Computing; Cloud computing; Big Data Management; Online social networking; Web data clustering

D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "ADMin: Adaptive Monitoring Dissemination for the Internet of Things." IEEE INFOCOM 2017 Conference, Atlanta, USA, May 2017.

H. Efstathiades, D. Antoniades, M. D. Dikaiakos, G. Pallis, Z. Szlávik and R.-J. Sips, "Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph." In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), IEEE Computer Society, December 2016 (best student paper award). 

H. Efstathiades, D. Antoniades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Users key locations in online social networks: identification and applications", Social Network Analysing and Mining. Springer, Volume 6, Pages: 66:1-66:17, 2016.

D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, “Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services.” IEEE Transactions on Cloud Computing (in press).

A. Papadopoulos, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Weighted clustering of attributed multi-graphs." Computing, Springer, December 1, 2016 (in press).

G. Copil and D. Trihinas and H.L Truong and D. Moldovan and G. Pallis and S. Dustdar and M. D. Dikaiakos. "ADVISE -- a Framework for Evaluating Cloud Service Elasticity Behavior". In Service-Oriented Computing. 12th International Conference, ICSOC 2014, Paris, France, November 3-6, 2014, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8831, Springer, 2014, pp. 275-290 (best paper award).

G. Pallis, A. Vakali: Insight and Perspectives for Content Delivery Networks, Communications of the ACM (CACM), Vol. 49, No. 1, pp. 101-106, 2006.

 "A unified and portable cloud application management", DIN SPEC 91337 (released February 2017)

Profile Information

George Pallis received his BSc (2001) and Ph.D. (2006) degree in Department of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki (Greece). Currently, he is assistant professor at the Computer Science Department, University of Cyprus and Associate Director of Laboratory of Internet Computing. His research interests include Cloud computing with focus on Cloud elasticity and monitoring, Content Delivery Networks, data analytics for Online Social Networks. He is principal institutional investigator in research projects funded by EC (H2020 UNICORN, CELAR FP7, PaaSport FP7, Mandola DG-Justice, iSocial Marie-Curie ITN). Dr. Pallis is currently scientific manager of the H2020 UNICORN project. He has published over 70 papers in international journals (i.e., IEEE TKDE, ACM TOIT, IEEE TCC, ASONAM), magazines (i.e., CACM, IEEE IC) and conferences (i.e., INFOCOM, CCGrid, BigData) and he is contributor of the first international DIN (German Institute for Standardization) SPEC standard (DIN SPEC 91337). He is Associate Editor in Chief in the IEEE Internet Computing magazine, Associate Editor in the Computing Journal (Springer) and is one of the contributing experts for the EU Roadmap for Advanced Cloud Technologies under H2020.

Internet Computing; Cloud computing; Big Data Management; Online social networking; Web data clustering

D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "ADMin: Adaptive Monitoring Dissemination for the Internet of Things." IEEE INFOCOM 2017 Conference, Atlanta, USA, May 2017.

H. Efstathiades, D. Antoniades, M. D. Dikaiakos, G. Pallis, Z. Szlávik and R.-J. Sips, "Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph." In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), IEEE Computer Society, December 2016 (best student paper award). 

H. Efstathiades, D. Antoniades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Users key locations in online social networks: identification and applications", Social Network Analysing and Mining. Springer, Volume 6, Pages: 66:1-66:17, 2016.

D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, “Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services.” IEEE Transactions on Cloud Computing (in press).

A. Papadopoulos, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Weighted clustering of attributed multi-graphs." Computing, Springer, December 1, 2016 (in press).

G. Copil and D. Trihinas and H.L Truong and D. Moldovan and G. Pallis and S. Dustdar and M. D. Dikaiakos. "ADVISE -- a Framework for Evaluating Cloud Service Elasticity Behavior". In Service-Oriented Computing. 12th International Conference, ICSOC 2014, Paris, France, November 3-6, 2014, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8831, Springer, 2014, pp. 275-290 (best paper award).

G. Pallis, A. Vakali: Insight and Perspectives for Content Delivery Networks, Communications of the ACM (CACM), Vol. 49, No. 1, pp. 101-106, 2006.

 "A unified and portable cloud application management", DIN SPEC 91337 (released February 2017)