ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ
ΠΑΦΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
PAPHITIS CHARALAMBOS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρυτανεία
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
104
22894006
22894467
-

Προσωπικό Προφίλ

ΜΒΑ από το Southern Illinois University, Carbondale (1994) και πτυχίο στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων από το Indiana University, Bloomington (1992).Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Οκτώβριο 2010 μετά από παρουσία σε διάφορους οργανισμούς του ιδιωτικού Τομέα.

-
-

Profile Information

ΜΒΑ from Southern Illinois University, Carbondale (1994) and B.Sc in Business from Indiana University, Bloomington (1992).Joined the University of Cyprus in October 2010, after working in various posts in organizations of the private sector.
-
-