ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑ
ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ
LOUCA PETROS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Φιλοσοφική Σχολή
Κτήριο Γραφείων Δ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Δ018
2289 3872
2289 4490
https://folitoffice.ucy.ac.cy/el/

Προσωπικό Προφίλ

MSc στα Μέσα Παραγωγής και Διανομής, Πανεπιστήμιο του Lancaster, Η.Β., 2009.
 
BSc στην Τεχνολογία Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Glamorgan, Ουαλλία, Η.Β., 1998.
 
Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού στην Ηλεκτρολογία, Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Κύπρος, 1995.
 
Υπεύθυνος Γραφείου Μηχανογραφικής Στήριξης της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία αποτελείται απο την Κοσμητεία της Σχολής, τα 3 τμήματα, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών & Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τη Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, το Πολιτιστικό Κέντρο και το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών Πετρώνδας.
 
Το Γραφείο στεγάζεται στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 75, γραφείο αρ. Δ018.
 
 

Profile Information

MSc in Media Production and Distribution, University of Lancaster, UK, 2009.
 
BSc in Information Technology, University of Glamorgan, Wales, UK, 1998.
 
Diploma Technician Engineer in Electrical Engineering, Higher Technical Institute, Cyprus, 1995.
 
Co-ordinator of the IT Support Office of the Faculty of Letters, comprising of the Faculty Deanery, the 3 Departments, Classics and Philosophy, Byzantine and Modern Greek Studies & History and Archaeology, Archaeological Research Unit, School of Modern Greek Studies, Cultural Centre and Petrondas Modern Greek Studies Research Centre.
 
The Office is located at the Department of History and Archaeology, central campus at Kallipoleos avenue no. 75, office no. D018.