ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
PETROU MICHAEL
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park
-
-
22892281
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Μιχάλης Φ. Πέτρου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2004. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος για τρία χρόνια. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής/Επίκουρος Καθηγητής στο University of South Carolina, Η.Π.Α. και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση πέραν των €5.3 εκατομμυρίων για 38 ερευνητικά προγράμματα. Πηγές χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες, πολιτειακές και δημόσιες υπηρεσίες κυρίως από τις Η.Π.Α. και Ευρώπη όπως National Science Foundation, South Carolina Department of Transportation, Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, Department of Energy, REA Construction Inc., Shaw Components Inc., Cox Wood Inc. and Westinghouse Savannah River Company, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Του απονεμήθηκαν διάφορα βραβεία όπως του A.S.E.E. Southeastern Section Outstanding Teaching Award, 2001 καιι James M. Robins Excellence in Teaching Award, Chi Epsilon Southern District, 1999. Είναι μέλος διαφόρων τεχνικών επιτροπών του Prestressed Concrete Institute, American Concrete Institute και Transportation Research Board. 
•Δομικά Υλικά, Πειραματικές Μέθοδοι, Εργαστηριακός και Επιτόπου Έλεγχος Κατασκευών

 
1. M.F. Petrou and P.C. Perdikaris, 'Punching Shear Failure in Concrete Decks as a Snap-Through Instability', ASCE Structural Journal, Vol. 122, No. 9, September, 1996, pp. 998-1005.2. M.F. Petrou, K.A. Harries, F. Gadala-Maria, and V. G. Kolli, “A Unique Experimental Method for Monitoring Aggregate Settlement in Concrete”, Cement and Concrete Research, V. 30, 2000, pp. 809-816.3. C.G. Papakonstantinou, M.F. Petrou, and K.A. Harries, “Fatigue Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with GFRP Sheets”, ASCE Journal of Composites for Construction Vol. 5, No.4, Nov. 2001, pp246-253.4. B. Wan, M.F. Petrou, K.A. Harries, and A.A. Hussein, “Top Bar Effects in Prestressed Concrete Piles”, ACI Structural Journal, V. 99, No.2, March-April, 2002, pp 208-214. 5. B. Wan, M.A. Sutton, M.F. Petrou, K.A. Kent, and B. Yang, “Investigation of Bond between FRP Concrete Undergoing Global Mixed Mode I/II Loading” ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 130 (12), Dec. 2004, pp.1467-1475.6. B. Quattlebaum, K.A. Harries, and M.F. Petrou, “Comparison of Three Flexural Retrofit Systems under Monotonic and Fatigue Loads”, ASCE Journal of Bridge Engineering, Vol. 10, No.6, Nov. 2005, pp. 731-740.7. M.F. Petrou, D. Parler, K.A. Harries, and D.C. Rizos, “Strengthening of Reinforced Concrete Bridge Decks Using Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Materials”, ASCE Journal of Bridge Engineering , Vol. 13, No.5, Sept. 2008, pp. 455-467.

 

Profile Information

Dr. Michael F. Petrou has been a Professor in the Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Cyprus since 2004. Prior to this appointment, he worked as an Associate/Assistant Professor at the University of South Carolina, U.S.A. and as an Associate Professor at the University of Thessaly, Greece. He served as the Chair of the Department for three years.He received a Diploma from the National Technical University of Athens, Greece in 1987 and a M.Sc. and Ph.D. from Case Western Reserve University, U.S.A. in 1991 and 1993 respectively. He received more than €5.3 millions in research funding for a total of 38 projects. Funding sources include private, state, and federal agencies mainly from the U.S.A. and Europe such as the National Science Foundation, South Carolina Department of Transportation, Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, Department of Energy, REA Construction Inc., Shaw Components Inc., Cox Wood Inc., Westinghouse Savannah River Company, European Union, University of Cyprus, and Cyprus Research Promotion Foundation. He received several awards including the A.S.E.E. Southeastern Section Outstanding Teaching Award, 2001 and the James M. Robins Excellence in Teaching Award, Chi Epsilon Southern District, 1999. He has been a member of several technical committees of the Prestressed Concrete Institute, American Concrete Institute, and Transportation Research Board.
•Civil Engineering Materials, Experimentla Methods, Laboratory and Field Testing of Structures
1. M.F. Petrou and P.C. Perdikaris, 'Punching Shear Failure in Concrete Decks as a Snap-Through Instability', ASCE Structural Journal, Vol. 122, No. 9, September, 1996, pp. 998-1005.2. M.F. Petrou, K.A. Harries, F. Gadala-Maria, and V. G. Kolli, “A Unique Experimental Method for Monitoring Aggregate Settlement in Concrete”, Cement and Concrete Research, V. 30, 2000, pp. 809-816.3. C.G. Papakonstantinou, M.F. Petrou, and K.A. Harries, “Fatigue Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with GFRP Sheets”, ASCE Journal of Composites for Construction Vol. 5, No.4, Nov. 2001, pp246-253.4. B. Wan, M.F. Petrou, K.A. Harries, and A.A. Hussein, “Top Bar Effects in Prestressed Concrete Piles”, ACI Structural Journal, V. 99, No.2, March-April, 2002, pp 208-214. 5. B. Wan, M.A. Sutton, M.F. Petrou, K.A. Kent, and B. Yang, “Investigation of Bond between FRP Concrete Undergoing Global Mixed Mode I/II Loading” ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 130 (12), Dec. 2004, pp.1467-1475.6. B. Quattlebaum, K.A. Harries, and M.F. Petrou, “Comparison of Three Flexural Retrofit Systems under Monotonic and Fatigue Loads”, ASCE Journal of Bridge Engineering, Vol. 10, No.6, Nov. 2005, pp. 731-740.7. M.F. Petrou, D. Parler, K.A. Harries, and D.C. Rizos, “Strengthening of Reinforced Concrete Bridge Decks Using Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Materials”, ASCE Journal of Bridge Engineering , Vol. 13, No.5, Sept. 2008, pp. 455-467.