ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
IOANNOU PHILIPPOS
...
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
232
22894205
22894464
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

-
-
-