ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΤΤΑΛΗΣ
ΠΙΤΤΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
PITTALIS MARIOS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
204
22892955
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μάριος Πιττάλης είναι Διδάκτορας της Διδακτικής των Μαθηματικών. Εργάστηκε ως δάσκαλος για 3 χρόνια. Από το 2003 εργάζεται στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 2012 κατέχει θέση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα τελευταία 3 χρόνια διδάσκει και στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας των Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη διδακτική των μαθηματικών. Συμμετείχε στη διεξαγωγή διεθνών ερευνών καθώς και σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν  από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία που εκδίδονται από διεθνείς οίκους. Είναι διορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως επιστημονικός συνεργάτης στην ομάδα ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, συμμετέχει ενεργά τα τελευταία 6 χρόνια στην ανάπτυξη του νέου διδακτικού υλικού των μαθηματικών για το δημοτικό σχολείο.

 

Συμμετοχή σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 • Cognitive Acceleration through Mathematics Education with Digital Technology, funded by the Cyprus Research Promotion Foundation (Co-Principal Investigator), 2003-2004
 • Using Dynamic geometry tools for the teaching of geometry in elementary and secondary schools, funded by the University of Cyprus, 2003-2004
 • Differentiated Stereometry by developing an active learning Environment", funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • Developing an Active Learning Environment for Stereometry, MINERVA project, co-funded by the European Commission, 2005-2007
 • CALGEO: Teaching Calculus using Dynamic Geometry Tools, funded by SOCRATES, Comenius Action 2.1, 2004-2007
 • Cognitive and Metacognitive development in relation with the didactic approaches, funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • EMETT: European Master for European Teacher Training, co-funded by the European Commission, Erasmus- Multilateral Projects-Curriculum, 2007-2009
 • KeyCoMath- Developing Key Competences by Mathematics Education, funding by Lifelong Learning Programme Centralized – Comenius Multilateral Project, 2013-2015
 • TOMES (The Development of Mathematical Reasoning through Technology and Parental Engagement), funded by Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships (in greek), 2014-2016
 • Cyprus Science and Research Center (CSRC), HORIZON 2020 - «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming», 2017-2018.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται στην ανάπτυξη της τρισδιάστατης γεωμετρικής σκέψης των μαθήτών, στην ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων στα μαθηματικά που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και επιταχύνουν τη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών. Έχει ασχοληθεί με την εξέταση των στρατηγικών των μαθητών στη λύση προβλημάτων αναλογικής σκέψης, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας για ανάπτυξη της ικανότητας απόδειξης και τη γνωστική επιτάχυνση των μαθητών με τη χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών.
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά
1. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2018). A longitudinal study revisiting the notion of early number sense: algrebraic arithmetic a catalyst for number sense development. Mathematical Thinking and Learning, 20(3), 222-247.https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1474533
2. Pittalis, M., & Christou, C. (2013). Coding and decoding representations of 3D shapes. Journal of Mathematical Behavior, 32, 673-689. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.004
3. Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types of reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial abilities. Educational Studies in Mathematics, 75(2), 191-212. doi: 10.1007/s10649-010-9251-8
4. Christou, C., Pittalis, M., K., Mousoulides, N. & Jones, K. (2007). Developing the 3DMath dynamic geometry software: theoretical perspectives on design. International Journal of Technology in Mathematics Education, 13(4), 168-174.
5. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D, Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik (International Reviews in Mathematics Education), 37(3), 149-158.
6. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem solving and posing in a dynamic geometry environment. The Mathematics Enthusiast, A special issue on International Perspectives in Mathematics Teaching using Computer software.
7. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2004). Proofs through exploration in dynamic geometry environments. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 339-352.
 
Κεφάλαια σε Βιβλία και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
1. Pitta-Pantazi D., Christou C., Pittalis M. (2018) Number Teaching and Learning. In: Lerman S. (eds) Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9
2. Bokhove, Christian, Clark-Wilson, Alison and Pittalis, Marios (2018) Augmenting mathematics with mobile technology In, Calder, Nigel, Larkin, Kevin and Sinclair, Nathalie (eds.) Using Mobile Technology in the Teaching and Learning of Mathematics. Springer (Mathematics Education in the Digital Era).
3. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2017). Unpacking young children's functional thinking . In B. Kaur, W.K. Ho, T.L. Toh & B.H. Choy, Proceedings of the 41th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 57-65). Singapore: PME.
4. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2016). Tracing developmenal patterns in students' algebraic arithmetic thinking. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematics Education (ICME13), Hamburg, Germany.
5. Nicolaou, A., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., & Christou C. (2016). The impact of an intervention on the development of low-achieving sixth grade students' abilities related to fraction understanding. Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary.
6. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2015) 'The development of student's early number sense', Proceedings of the 9th Congress of European Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic.
7. Pitta-Pantazi, D., Christou, C., Kattou, M., Sophocleous, P., & Pittalis, M. (2015) 'Assessing mathematically challenging problems', Proceedings of the 9th Congress of European Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic.
8. Pittalis, M., Christou, C., & Pitta-Pantazi, D. (2015). The predictive nature of perceived learning fit on teachers' intention to use DGS in geometry teaching. In N. Amado & S. Carreira (Eds.), Proceedings of 12th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Faculty of Sciences and Technology, University of Algarve, Faro, Portugal, 295 – 303.
9. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2014). The predictive nature of algebraic arithmetic for young learners. In P. Liljedahl, S. Oesterle, C. Nicol, & D. Allan, Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 434-441). Vancouver, Canada: PME.
10. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2010). Tracing students’ modeling processes in school. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling Students’ Mathematical Modeling Competences (pp. 119-129). Springer. doi: 10.1007/978-1-4419-056-1_10
11. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2009). Levels of sophisticiation in 3D Geometry thinking. Presented at the Sixth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 5). France: Lyon.
12. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2007). Spatial ability as a predictor of geometry abilily. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 7). Cyprus: Larnaca.
13. Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., Pitta, D., Jones, K., Sendova, E., & Boytchev, P. (2007). Developing an active learning environment for the learning of stereometry. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Kralove: Czech Republic.
14. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., Boytchev, P., Sriraman, B., & Pitta, D. (2007). Mathematical modelling using technology in elementary school. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Kralove: Czech Republic.
15. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2007). Students’ Modeling Abilities in Problem Solving. Proceedings of the 13th International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling and Applications (ICTMA). Bloomington: US.
16. Mousoulides, N., Sriraman, B., Pittalis, M., & Christou, C. (2007). Tracing students’ modeling processes in elementary and secondary school. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 13). Cyprus: Larnaca.
17. Christou C., Jones, K., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., Mousoulides, N., Matos, J.F., Sendova, E., Zachariades, T., & Boytchev. P. (2007). Developing student spatial ability with 3-dimensional applications. Submitted to the 5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education. Larnaca: Cyprus.
18. Mousoulides, N., Pittalis, M., & Christou, C. (2006). Improving Mathematical Knowledge through Modeling in Elementary Schools. The 30th International Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Charles University, Prague.
19. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2005). Integrating technology in a mathematics cognitive intervention program. Proceedings of the Fourth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 9). Spain: Saint Feliu de Guixols.

Profile Information

Marios Pittalis (Undergraduate studies at the University of Cyprus: B.A. in Educational Sciences, 2000, Graduate Studies at the University of Cyprus, Department of Education: M.A. in Mathematics Education, 2004, PhD in Mathematics Education, University of Cyprus, 2008) is a researcher and educational personnel of mathematics education at the University of Cyprus. He participated in research projects funded by the European Union. (Minerva: Dalest and Comenius 2.1: Calgeo, EMETT) and in projects funded by the University of Cyprus (Development of a 3D geometry computer environment & Cognitive and Metacognitive Development in relation with the didactic approaches) and the Cyprus Research Foundation (PENEK 2002). He has worked for the development of the new mathematics curriculum in Cyprus and he works as a scientific collaborator in the development of the new teaching textbooks for the primary school. In addition, he is a researcher in the European program KeyCoMath.
 
 
Participation in Funded Projects
 
 • Cognitive Acceleration through Mathematics Education with Digital Technology, funded by the Cyprus Research Promotion Foundation (Co-Principal Investigator), 2003-2004
 • Using Dynamic geometry tools for the teaching of geometry in elementary and secondary schools, funded by the University of Cyprus, 2003-2004
 • Differentiated Stereometry by developing an active learning Environment", funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • Developing an Active Learning Environment for Stereometry, MINERVA project, co-funded by the European Commission, 2005-2007
 • CALGEO: Teaching Calculus using Dynamic Geometry Tools, funded by SOCRATES, Comenius Action 2.1, 2004-2007
 • Cognitive and Metacognitive development in relation with the didactic approaches, funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • EMETT: European Master for European Teacher Training, co-funded by the European Commission, Erasmus- Multilateral Projects-Curriculum, 2007-2009
 • KeyCoMath- Developing Key Competences by Mathematics Education, funding by Lifelong Learning Programme Centralized – Comenius Multilateral Project, 2013-2015
 • TOMES (The Development of Mathematical Reasoning through Technology and Parental Engagement), funded by Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships (in greek), 2014-2016
 • Cyprus Science and Research Center (CSRC), HORIZON 2020 - «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming», 2017-2018.
His research focuses on the cognitive development of mathematical thinking and the development of students 3-dimensional thinking, He has a number of research publications in scientific journals, books and conference proceedings. He participated in three research projects funded by the European Union. (Minerva: Dalest, Comenius 2.1: Calgeo, EMETT, European Master for European Teacher Training, www.emett.eu) and in two projects funded by the University of Cyprus (Development of a 3D geometry computer environment & Cognitive and Metacognitive Development in relation with the didactic approaches) and the Cyprus Research Foundation (PENEK 2002).
Journal Publications
 
 1. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2018). A longitudinal study revisiting the notion of early number sense: algrebraic arithmetic a catalyst for number sense development. Mathematical Thinking and Learning, 20(3), 222-247.https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1474533
 2. Pittalis, M., & Christou, C. (2013). Coding and decoding representations of 3D shapes. Journal of Mathematical Behavior, 32, 673-689. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.004
 3. Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types of reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial abilities. Educational Studies in Mathematics, 75(2), 191-212. doi: 10.1007/s10649-010-9251-8
 4. Christou, C., Pittalis, M., K., Mousoulides, N. & Jones, K. (2007). Developing the 3DMath dynamic geometry software: theoretical perspectives on design. International Journal of Technology in Mathematics Education, 13(4), 168-174.
 5. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D, Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik (International Reviews in Mathematics Education), 37(3), 149-158.
 6. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem solving and posing in a dynamic geometry environment. The Mathematics Enthusiast, A special issue on International Perspectives in Mathematics Teaching using Computer software.
 7. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2004). Proofs through exploration in dynamic geometry environments. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 339-352.

 

Chapters in Books and Conference Publications

 1. Pitta-Pantazi D., Christou C., Pittalis M. (2018) Number Teaching and Learning. In: Lerman S. (eds) Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9
 2. Bokhove, Christian, Clark-Wilson, Alison and Pittalis, Marios (2018) Augmenting mathematics with mobile technology In, Calder, Nigel, Larkin, Kevin and Sinclair, Nathalie (eds.) Using Mobile Technology in the Teaching and Learning of Mathematics. Springer (Mathematics Education in the Digital Era).
 3. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2017). Unpacking young children's functional thinking . In B. Kaur, W.K. Ho, T.L. Toh & B.H. Choy, Proceedings of the 41th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 57-65). Singapore: PME.
 4. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2016). Tracing developmenal patterns in students' algebraic arithmetic thinking. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematics Education (ICME13), Hamburg, Germany.
 5. Nicolaou, A., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., & Christou C. (2016). The impact of an intervention on the development of low-achieving sixth grade students' abilities related to fraction understanding. Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary.
 6. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2015) 'The development of student's early number sense', Proceedings of the 9th Congress of European Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic.
 7. Pitta-Pantazi, D., Christou, C., Kattou, M., Sophocleous, P., & Pittalis, M. (2015) 'Assessing mathematically challenging problems', Proceedings of the 9th Congress of European Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic.
 8. Pittalis, M., Christou, C., & Pitta-Pantazi, D. (2015). The predictive nature of perceived learning fit on teachers' intention to use DGS in geometry teaching. In N. Amado & S. Carreira (Eds.), Proceedings of 12th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Faculty of Sciences and Technology, University of Algarve, Faro, Portugal, 295 – 303.
 9. Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2014). The predictive nature of algebraic arithmetic for young learners. In P. Liljedahl, S. Oesterle, C. Nicol, & D. Allan, Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 434-441). Vancouver, Canada: PME.
 10. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2010). Tracing students’ modeling processes in school. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling Students’ Mathematical Modeling Competences (pp. 119-129). Springer. doi: 10.1007/978-1-4419-056-1_10
 11. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2009). Levels of sophisticiation in 3D Geometry thinking. Presented at the Sixth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 5). France: Lyon.
 12. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2007). Spatial ability as a predictor of geometry abilily. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 7). Cyprus: Larnaca.
 13. Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., Pitta, D., Jones, K., Sendova, E., & Boytchev, P. (2007). Developing an active learning environment for the learning of stereometry. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Kralove: Czech Republic.
 14. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., Boytchev, P., Sriraman, B., & Pitta, D. (2007). Mathematical modelling using technology in elementary school. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Kralove: Czech Republic.
 15. Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2007). Students’ Modeling Abilities in Problem Solving. Proceedings of the 13th International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling and Applications (ICTMA). Bloomington: US.
 16. Mousoulides, N., Sriraman, B., Pittalis, M., & Christou, C. (2007). Tracing students’ modeling processes in elementary and secondary school. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 13). Cyprus: Larnaca.
 17. Christou C., Jones, K., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., Mousoulides, N., Matos, J.F., Sendova, E., Zachariades, T., & Boytchev. P. (2007). Developing student spatial ability with 3-dimensional applications. Submitted to the 5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education. Larnaca: Cyprus.
 18. Mousoulides, N., Pittalis, M., & Christou, C. (2006). Improving Mathematical Knowledge through Modeling in Elementary Schools. The 30th International Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Charles University, Prague.
 19. Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2005). Integrating technology in a mathematics cognitive intervention program. Proceedings of the Fourth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 9). Spain: Saint Feliu de Guixols.