ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
KASSOTAKIS PAVLOS
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
-
ΘΕΕ01-141
22892624
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 

• Συνεχή και διακριτά ολοκληρώσιμα συστήματα.
• Ολοκληρώσιμες μή γραμμικές συνήθεις/με μερικές παραγώγους διαφορικές εξισώσεις.
• Ολοκληρώσιμες μή γραμμικές εξισώσεις διαφορών/μερικών διαφορών.
• Διακριτές και συνεχείς εξισώσεις Painlev´e.
• Συνολοθεωριτικές λύσεις της κβαντικής εξίσωσης Yang-Baxter (απεικονίσεις Yang-Baxter).
  Συναρτησιακές εξισώσεις.
• Ομάδες και άλγεβρες Lie, ομάδες Coxeter. Cluster άλγεβρες, φαινόμενο Laurent

1. A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Multidimensional maps of QRT type. J. Phys .A: Math. Gen. 39 10773-10786. 2006.

2. P.G. Kassotakis and N.Joshi. Integrable Non-QRT mappings of the Plane. Lett. Math. Phys. 91 71-81. 2010.

3. P. Kassotakis and M. Nieszporski. Families of Integrable Equations. SIGMA 7. 100 14pp. 2012. 

4. P. Kassotakis and M. Nieszporski. On non-multiane consistent-around-the-cube lattice equations. Phys. Lett. A 376(45):3135-3140, 2012. 

5. A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Integrable maps which preserve functions with symmetries. J. Phys. A: Math. Theor., 46:205201, 2013.

6. P.A. Damianou, C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. J. Math. Phys. 58, 032704, 2017.

7. P. Kassotakis and M. Nieszporski. 2n-rational maps. J. Phys. A: Math. Theor. 50, 21LT01, (9pp), 2017.

8. C. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable deformations of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. Regul. Chaotic Dyn. 22, 6, 2017.

9. P. Kassotakis and M. Nieszporski. Di erence systems in bond and face variables and non-potential versions of discrete integrable systems. J. Phys. A: Math. Theor. 51, 385203, 2018.

10. P. Kassotakis. Invariants in separated variables: Yang-Baxter, Entwining and Transfer Maps. SIGMA 15. 048, 36pp. 2019.

11. C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions of the dressing chain. J. Comput. Dyn. 6(2). 277-306, 2019.

12. N. Joshi and P. Kassotakis. On a refactorisation of a QRT map. J. Comput. Dyn. 6(2). 325-343, 2019.

13. P. Kassotakis, M. Nieszporski, V. Papageorgiou and A. Tongas. Tetrahedron maps and symmetries of three dimensional integrable discrete equations.  J. Math. Phys. 60, 123503, 2019.

14. P. Kassotakis, M. Nieszporski, V. Papageorgiou and A. Tongas. Integrable multi-component di erence systems of equations. arXiv:1908.02413, 2019 (Δεκτό για δημοσίευση, Proc. R. Soc. A )

Profile Information

 


Discrete and continuous integrable systems, integrable partial difference equations, inte-
grable ordinary difference equations, discrete and continuous Painlev´e equations. Yang-
Baxter maps. Laurent maps. Lie groups and Lie algebras.

 1. A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Multidimensional maps of QRT type. J. Phys .A: Math. Gen. 39 10773-10786. 2006.
 2. P.G. Kassotakis and N.Joshi. Integrable Non-QRT mappings of the Plane. Lett. Math. Phys. 91 71-81. 2010.
 3. P. Kassotakis and M. Nieszporski. Families of Integrable Equations. SIGMA 7. 100 14pp. 2012. 
 4. P. Kassotakis and M. Nieszporski. On non-multiane consistent-around-the-cube lattice equations. Phys. Lett. A 376(45):3135-3140, 2012. 
 5. A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Integrable maps which preserve functions with symmetries. J. Phys. A: Math. Theor., 46:205201, 2013.
 6. P.A. Damianou, C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. J. Math. Phys. 58, 032704, 2017.
 7. P. Kassotakis and M. Nieszporski. 2n-rational maps. J. Phys. A: Math. Theor. 50, 21LT01, (9pp), 2017.
 8. C. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable deformations of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. Regul. Chaotic Dyn. 22, 6, 2017.
 9. P. Kassotakis and M. Nieszporski. Di erence systems in bond and face variables and non-potential versions of discrete integrable systems. J. Phys. A: Math. Theor. 51, 385203, 2018.
 10. P. Kassotakis. Invariants in separated variables: Yang-Baxter, Entwining and Transfer Maps. SIGMA 15. 048, 36pp. 2019.
 11. C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions of the dressing chain. J. Comput. Dyn. 6(2). 277-306, 2019.
 12. N. Joshi and P. Kassotakis. On a refactorisation of a QRT map. J. Comput. Dyn. 6(2). 325-343, 2019.
 13. P. Kassotakis, M. Nieszporski, V. Papageorgiou and A. Tongas. Tetrahedron maps and symmetries of three dimensional integrable discrete equations.  J. Math. Phys. 60, 123503, 2019.
 14. P. Kassotakis, M. Nieszporski, V. Papageorgiou and A. Tongas. Integrable multi-component di erence systems of equations. arXiv:1908.02413, 2019 (Accepted for publication, Proc. R. Soc. A )