ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
KASSOTAKIS PAVLOS
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
-
ΘΕΕ01-141
22892624
-
-

Προσωπικό Προφίλ

-

• Συνεχή και διακριτά ολοκληρώσιμα συστήματα.
• Ολοκληρώσιμες μή γραμμικές συνήθεις/με μερικές παραγώγους διαφορικές εξισώσεις.
• Ολοκληρώσιμες μή γραμμικές εξισώσεις διαφορών/μερικών διαφορών.
• Διακριτές και συνεχείς εξισώσεις Painlev´e.
• Συνολοθεωριτικές λύσεις της κβαντικής εξίσωσης Yang-Baxter (απεικονίσεις Yang-Baxter).
  Συναρτησιακές εξισώσεις.
• Ομάδες και άλγεβρες Lie, ομάδες Coxeter. Cluster άλγεβρες, φαινόμενο Laurent

• A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Multidimensional maps of QRT type. J. Phys .A:
Math. Gen. 39 10773-10786. 2006
• P.G. Kassotakis and N.Joshi. Integrable Non-QRT mappings of the Plane. Lett. Math.
Phys. 91 71-81. 2010
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. Families of Integrable Equations. SIGMA 7. 100 14
pp. 2012. arXiv:1106.0636v3 [nlin.SI]
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. On non-multiaffine consistent-around-the-cube lattice
equations. Phys. Lett. A 376(45):3135-3140, 2012. arXiv:1106.0435v2 [nlin.SI]
• A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Integrable maps which preserve functions with sym-
metries. J. Phys. A: Math. Theor., 46:205201, 2013.
• P.A. Damianou, C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions
of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. J. Math. Phys. 58, 032704, 2017
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. 2n-rational maps. 2016 J. Phys. A: Math. Theor.
50, 21LT01, (9pp), 2017

Profile Information

-


Discrete and continuous integrable systems, integrable partial difference equations, inte-
grable ordinary difference equations, discrete and continuous Painlev´e equations. Yang-
Baxter maps. Laurent maps. Lie groups and Lie algebras.

• A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Multidimensional maps of QRT type. J. Phys .A:
Math. Gen. 39 10773-10786. 2006
• P.G. Kassotakis and N.Joshi. Integrable Non-QRT mappings of the Plane. Lett. Math.
Phys. 91 71-81. 2010
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. Families of Integrable Equations. SIGMA 7. 100 14
pp. 2012. arXiv:1106.0636v3 [nlin.SI]
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. On non-multiaffine consistent-around-the-cube lattice
equations. Phys. Lett. A 376(45):3135-3140, 2012. arXiv:1106.0435v2 [nlin.SI]
• A.P. Fordy and P.G. Kassotakis. Integrable maps which preserve functions with sym-
metries. J. Phys. A: Math. Theor., 46:205201, 2013.
• P.A. Damianou, C.A. Evripidou, P. Kassotakis and P. Vanhaecke. Integrable reductions
of the Bogoyavlenskij-Itoh Lotka-Volterra systems. J. Math. Phys. 58, 032704, 2017
• P. Kassotakis and M. Nieszporski. 2n-rational maps. 2016 J. Phys. A: Math. Theor.
50, 21LT01, (9pp), 2017