ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
PAPAPOLYVIOU PETROS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892188
22892032
-

Προσωπικό Προφίλ

Bασικές σπουδές και διδακτορικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1983, Διδακτορικό, 1997. Διδάσκει Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Kύπρου από το 2002.
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Κατοχή και Αντίσταση, Εμφύλιος Πόλεμος, Ελληνικές Εθνικές Διεκδικήσεις)· Πολιτική Ιστορία της Κύπρου, 1878-1960 (Αγγλοκρατία, Ενωτικό Κίνημα, Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-1959, Κυπριακός Εθελοντισμός)
ΒΙΒΛΙΑ:
Πέτρος Παπαπολυβίου, Σπινθήρ γλυκυτάτων ελπίδων: Ο απόηχος του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) στην Κύπρο, Λευκωσία: Αιγαίον 1996.
Πέτρος Παπαπολυβίου (εισαγωγή – επιμέλεια), Εμμανουήλ Μ. Εμμανουήλ, Ημερολόγιον ή Πολεμικαί Σελίδες. Το ημερολόγιο ενός Κύπριου εθελοντή του ελληνοβουλγαρικού πολέμου του 1913, Θεσσαλονίκη: Γερμανός 1996 (πρόλογος Στέφανος Ιωαννίδης).
Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1997.
Πέτρος Παπαπολυβίου (εισαγωγή – επιμέλεια), Υπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων. Πολεμικά Ημερολόγια, επιστολές και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1999.
Βασίλης Κ. Γούναρης - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001 (πρόλογος Ι. Κ. Χασιώτης).
Πέτρος Παπαπολυβίου, Φαεινόν σημείον ατυχούς πολέμου: Η συμμετοχή της Κύπρου στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2001.
Βίας Λειβαδάς - Γιάννης Σπανός – Πέτρος Παπαπολυβίου, Η εξέγερση του Οκτώβρη 1931 (Τα Οκτωβριανά), Λευκωσία 2004.
Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια ιστορική αποτίμηση. Επιστημονικό – ιστορικό συνέδριο (Πανεπιστήμιο Κύπρου – 15 Οκτωβρίου 2005), Λευκωσία 2006.
Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Καστανιώτης 2008.
Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναζητώντας την ελευθερία. Ένας Κύπριος στρατιώτης του βρετανικού στρατού στην κατοχική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, 1941-1942, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2009.
Ιωάννης Χασιώτης - Ευάνθης Χατζηβασιλείου – Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 2010.
Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), 1960-2010 Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόμ. 1 1960-1969. Η δεκαετία της εγκαθίδρυσης, τόμ. 2 1970-1979. Η δεκαετία της κυπριακής τραγωδίας, τόμ. 3 1980-1989. Η δεκαετία της ανασυγκρότησης, Λευκωσία: Φιλελεύθερος, 2010- 2011.
Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), 1974. Μάρτυρες και Μαρτυρίες. Πραξικόπημα και τουρκική εισβολή. Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα. Αιχμαλωσία – Προσφυγιά – Εγκλωβισμός, τόμ. Α-Β, Λευκωσία: Φιλελεύθερος 2011.
 
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Σχέσεις Κύπρου και Μακεδονίας στον εικοστό αιώνα», στον τόμο Κύπρος και Μακεδονία. Σχέσεις μέσα στο χρόνο, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες 1998, σσ. 67-119.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 41-90.
Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Έρευνα και καταγραφή», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 135-218.
Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 219-247.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1878-1909. Η πρώτη περίοδος της βρετανικής Αποικιοκρατίας», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 5ος, σσ. 285-296.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1909 - 1922. Η «πολιτική κρίση» του 1912», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 6ος, σσ. 295-308.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1922-1940. Η εξέγερση του 1931 και η αποικιακή αντεπανάσταση», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 7ος, σσ. 325-336.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1940-1950. Ίδιες προσδοκίες, νέες αντιπαραθέσεις», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 8ος, σσ. 363-372.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εισαγωγή», στο Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, Η εφημερίδα Πάφος της Κύπρου 1921-1950, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2005, σσ. 11-45.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο (1878-1960)», στο Δομή (έκδ.), Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 19, Κύπρος, Αθήνα 2006, σσ. 482-531.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η πολιτική ιστορία της Λεμεσού κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας» στον τόμο Δήμος Λεμεσού (έκδ.), Λεμεσός. Ταξίδι στους χρόνους μιας πόλης, Λεμεσός 2006, σσ. 193-204.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Προλεγόμενα. Κώστας Χριστοδούλου (1878-1972): Μια πρόδρομη μορφή του σύγχρονου κυπριακού εμπορίου», στο Αικατερίνη Χ. Αριστείδου, Η υφαντουργία της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα και η συμβολή του Κώστα Χριστοδούλου, Λευκωσία 2006, τόμ. Α, σσ. 11-17.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Μακάριος Γ», στο Δομή (έκδ.), Παγκόσμια Πολιτιστική Εγκυκλοπαίδεια Biographies Οι μεγάλοι όλων των εποχών, τόμ. 8, Σύγχρονος Ελληνισμός, Αθήνα 2007, σσ. 204-237.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «“Υπέρ της ενότητος του Ελληνισμού”: Η κυπριακή συμβολή στους αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπείρου», στον τόμο Ηπειρωτική Εταιρεία, 1906-2006 100 χρόνια δράσης και προσφοράς για την Ήπειρο, Αθήνα 2007, σσ. 55-81.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Καθηγητές “εξ Ελλάδος” στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Η πρώτη περίοδος», στον τόμο E. Motos Guirao & M. Morfakidis Filactos (eds) Polyptychon / Πολύπτυχον. Homenaje a Ioannis Hassiotis / Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2008, σσ. 513-524.
Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), «Αγγλοκρατία & Δεκαετία του 1960», στον τόμο Εν χορδαίς και οργάνοις. Διασκέδαση και Ψυχαγωγία στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανεξαρτησία, Λευκωσία: Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Laiki Bank, 2008, σσ. 201-495.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Το σύγχρονο κυπριακό πρόβλημα» / “Le probleme Chypriote contemporain”, στον τόμο Rina Katselli, Πρόσφυγας στον τόπο μου / Refugiee dans mon propre pays, Besancon: Praxandre, 2009, σσ. 6-41.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο εαμικός τύπος και η Συμφωνία της Βάρκιζας», στον τόμο Ελευθεροτυπία (επιμ. Βασ. Καρδάσης – Αρτ. Ψαρομήλιγκος), 65 χρόνια. Η Συμφωνία της Βάρκιζας. Το πρελούδιο του Εμφυλίου, Αθήνα Φεβρ. 2010, σσ. 115-140.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο κυπριακός εθελοντισμός στους πολέμους της Ελλάδας, 1866-1945», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιτροπή για την Κύπρο (επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός), Κύπρος: Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Αθήνα 2010, σσ. 204-229.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Οκτωβριανή εξέγερση του 1931», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιτροπή για την Κύπρο (επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός), Κύπρος: Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Αθήνα 2010, σσ. 232-259.
 
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η εθελοντική συμμετοχή του Γλαύκου Αλιθέρση στον ελληνικό στρατό (Καλοκαίρι 1913) μέσα από μια αθησαύριστη επιστολή του ποιητή και το λογοτεχνικό του έργο», Ακτή, 23 (Καλοκαίρι 1995), σσ. 331-343.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Λαϊκές πηγές μελέτης της κυπριακής κοινωνίας: Γεώργιος Χ΄΄ Γεωργίου (1884-1979), Ο βίος μου από 1884 έως 1972», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. ΧΧΙΙ (1996), σσ. 437-451.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Τα τέλη της ζωής του Νικολάου Καταλάνου. Δύο ανέκδοτες επιστολές του Ζήνωνος Χρ. Σώζου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ΄», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Γ (1996), σσ. 181-189.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Βιζυηνός στην Κύπρο: Μικρή προσθήκη», Μικροφιλολογικά, 2 (Φθινόπωρο 1997), σσ. 16-19.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Από την ιστορία των κυπριακών «εθνικών εράνων». Τα διαβιβαστικά έγγραφα των κυπριακών εισφορών του 1912-1913 προς την κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXIV (1998), σσ. 255-313.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού ζητήματος στην Κύπρο κατά τα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXV (1999), σσ. 263-283.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Από την εμφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών στην Κύπρο: Αντιπολεμικά κηρύγματα σε μια μαθητική έκθεση ιδεών στη Λεμεσό του 1925», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Δ (1999), σσ. 85-93.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η πρώτη επίσημη κυπριακή συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (1931)», Θεσσαλονικέων Πόλις, 3 (Οκτώβριος 2000), σσ. 171-182.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης και οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913», Επιστημονική Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 5 (2001), σσ. 125-139.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Το κυπριακό ενωτικό αίτημα ανάμεσα στη «θήρα των ιδανικών» και την «πραγματική πολιτική». Δύο εκθέσεις του Ιωάννη Γενναδίου», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXVΙΙ (2001), σσ. 273-307.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κυπριακή ιστορία και σχολικά εγχειρίδια», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 125 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), σσ. 104-107.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αι Θερμοπύλαι: Η άγνωστη πρώτη ποιητική συλλογή του Γεωργίου Ι. Κηπιάδη», Μικροφιλολογικά, 17 (Άνοιξη 2005), σσ. 20-23.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Χαρικλής (Επαμ. Ι. Φραγκούδης) και Σατωμπριάν», Μικροφιλολογικά, 21 (Άνοιξη 2007), σσ. 17-19.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι προσπάθειες για «τρίτη λύση» στο κυπριακό Αρχιεπισκοπικό ζήτημα (1900-1910) και η πρόταση για την υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 8 (2008), σσ. 455-470.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος: “Η τελευταία ελληνική όασις.” Μια επιστολή στην αθηναϊκή εφημερίδα “Αιών” του 1848», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Η (2008), σσ. 69-74.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ιστοριογραφία του πρώτου μισού του 20ού αιώνα (1909-1940)», Διαβάζω, 496 (Μάιος 2009), σσ. 51-54.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Παρθενών και τα Προπύλαια»: Όψεις της γεωπολιτικής σημασίας της Κύπρου στη ρητορική του κυπριακού ενωτικού κινήματος» στον τόμο Βαγγέλης Χωραφάς – Λευτέρης Ριζάς (επιμ.), Κύπρος. Γεωπολιτικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα, Αθήνα: The Monthly Review Imprint 2009, σσ. 175-178.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπριοι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1837-1893», Κλειώ, 5 (Σεπτέμβριος 2009), σσ. 247-274.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πτυχές από τη ζωή και τη δράση του Νικόλαου Καταλάνου στη Λευκωσία (1893-1921)», Εθνογραφικά, 14 (Ναύπλιο 2009), σσ. 11-23.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο θάνατος του Ιάκωβου Κουμή στον κυπριακό Τύπο», Τετράδια, 59 (Χειμώνας 2010 – Άνοιξη 2011), σσ. 69-84.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Συμπληρωματικά για την οικογένεια Λαπαθιώτη», Μικροφιλολογικά, 29 (Άνοιξη 2011), σσ. 48-50.
 
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Κύπρος και ο Μακεδονικός Αγώνας», στον τόμο Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη - Φλώρινα - Καστοριά - Έδεσσα, 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 1987, σσ. 459-473.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι πρώτες προσπάθειες αντιστασιακής δράσης στη Θεσσαλονίκη πριν από την ίδρυση του ΕΑΜ», στον τόμο Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο. (Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 1986, σσ. 211-228.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η συμμετοχή της Κύπρου στους βαλκανικούς πολέμους», στον τόμο Η Ελλάδα των βαλκανικών πολέμων 1910-1914, Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού και Λογοτεχνικού Αρχείου 1993, σσ. 109-120.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπριοι Αντιστασιακοί στη Μακεδονία. Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής», στον τόμο Μακεδονία και Θράκη 1941-1944: Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση. Διεθνές συνέδριο, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ 1998, σσ. 297-310.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Τα κυπριακά τμήματα της «Εθνικής Εταιρείας» (1896-1897). Ίδρυση, μύηση μελών και δράση στην περίοδο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897», στα Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16/20-4-1996), τόμ. Γ, Νεότερο Τμήμα, Λευκωσία 2001, σσ. 417-433.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η συμμετοχή των Κυπρίων στις τελευταίες κρητικές επαναστάσεις και ο αντίκτυπος των εξελίξεων του Κρητικού ζητήματος στην κυπριακή κοινή γνώμη (1896-1897)», στον τόμο Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος (επιμ. Θεοχάρης Δετοράκης και Αλέξης Καλοκαιρινός), Ηράκλειο 2001, σσ. 83-96.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η ελλαδική Αριστερά και ο αγώνας της ΕΟΚΑ: Μια πρώτη προσέγγιση», στον τόμο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (επιμ. Γιώργος Καζαμίας – Πέτρος Παπαπολυβίου), Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια ιστορική αποτίμηση. Επιστημονικό – ιστορικό συνέδριο (Πανεπιστήμιο Κύπρου – 15 Οκτωβρίου 2005), Λευκωσία 2006, σσ. 87-120.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Βενιζέλος και Κύπρος 1901-1909», στον τόμο Γιώργος Καζαμίας & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Καστανιώτης 2008, σσ. 37-57.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου στα σχολικά εγχειρίδια», στον τόμο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Τα διδακτικά εγχειρίδια. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου, Λευκωσία 2009, σσ. 53-63.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ και η ταυτότητα «Προδότης»: Η χρήση της λέξης, η προϊστορία, το έγκλημα και η τιμωρία», στον τόμο Βασίλης Κ. Γούναρης - Στάθης Ν. Καλύβας - Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα: Πατάκης 2010, σσ. 380-395.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πολύκαρπος Ιωαννίδης: Μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή και στην πολιτική του δραστηριότητα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, μέσα από έξι ανέκδοτες επιστολές του (1932-1934).» στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία», Λευκωσία 2010, σσ. 343-364.

Profile Information

Undergraduate and Postgraduate studies at Aristotle University of Thessaloniki, Greece: Diploma in History and Archaeology, 1983, Ph. D., 1997. He has been teaching Contemporary Greek History at the University of Cyprus since 2002.
Contemporary Greek History (World War II: Occupation and Resistance, Civil War, Greek National Claims); Political History of Cyprus, 1878-1960 (British Colonial Rule, Enosis Movement, Liberation Struggle 1955-1959, Cypriot Volunteerism)
BOOKS:Πέτρος Παπαπολυβίου, Σπινθήρ γλυκυτάτων ελπίδων: Ο απόηχος του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) στην Κύπρο, Λευκωσία: Αιγαίον 1996.Πέτρος Παπαπολυβίου (εισαγωγή – επιμέλεια), Εμμανουήλ Μ. Εμμανουήλ, Ημερολόγιον ή Πολεμικαί Σελίδες. Το ημερολόγιο ενός Κύπριου εθελοντή του ελληνοβουλγαρικού πολέμου του 1913, Θεσσαλονίκη: Γερμανός 1996 (πρόλογος Στέφανος Ιωαννίδης).Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1997.Πέτρος Παπαπολυβίου (εισαγωγή – επιμέλεια), Υπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων. Πολεμικά Ημερολόγια, επιστολές και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1999.Βασίλης Κ. Γούναρης - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001 (πρόλογος Ι. Κ. Χασιώτης).Πέτρος Παπαπολυβίου, Φαεινόν σημείον ατυχούς πολέμου: Η συμμετοχή της Κύπρου στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2001.Βίας Λειβαδάς - Γιάννης Σπανός – Πέτρος Παπαπολυβίου, Η εξέγερση του Οκτώβρη 1931 (Τα Οκτωβριανά), Λευκωσία 2004. Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια ιστορική αποτίμηση. Επιστημονικό – ιστορικό συνέδριο (Πανεπιστήμιο Κύπρου – 15 Οκτωβρίου 2005), Λευκωσία 2006. Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Καστανιώτης 2008.Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναζητώντας την ελευθερία. Ένας Κύπριος στρατιώτης του βρετανικού στρατού στην κατοχική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, 1941-1942, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2009.Ιωάννης Χασιώτης - Ευάνθης Χατζηβασιλείου – Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 2010.Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), 1960-2010 Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόμ. 1 1960-1969. Η δεκαετία της εγκαθίδρυσης, τόμ. 2 1970-1979. Η δεκαετία της κυπριακής τραγωδίας, τόμ. 3 1980-1989. Η δεκαετία της ανασυγκρότησης, Λευκωσία: Φιλελεύθερος, 2010- 2011.Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), 1974. Μάρτυρες και Μαρτυρίες. Πραξικόπημα και τουρκική εισβολή. Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα. Αιχμαλωσία – Προσφυγιά – Εγκλωβισμός, τόμ. Α-Β, Λευκωσία: Φιλελεύθερος 2011.(SELECTED) CHAPTERS IN BOOKSΠέτρος Παπαπολυβίου, «Σχέσεις Κύπρου και Μακεδονίας στον εικοστό αιώνα», στον τόμο Κύπρος και Μακεδονία. Σχέσεις μέσα στο χρόνο, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες 1998, σσ. 67-119.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 41-90.Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Έρευνα και καταγραφή», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 135-218.Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944», στο Βασίλης Κ. Γούναρης & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη: Ξένη κυριαρχία - Αντίσταση και επιβίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2001, σσ. 219-247.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1878-1909. Η πρώτη περίοδος της βρετανικής Αποικιοκρατίας», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 5ος, σσ. 285-296.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1909 - 1922. Η «πολιτική κρίση» του 1912», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 6ος, σσ. 295-308. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1922-1940. Η εξέγερση του 1931 και η αποικιακή αντεπανάσταση», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 7ος, σσ. 325-336. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος 1940-1950. Ίδιες προσδοκίες, νέες αντιπαραθέσεις», Ελληνικά Γράμματα (έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Αθήνα 2004, τόμ. 8ος, σσ. 363-372.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Εισαγωγή», στο Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, Η εφημερίδα Πάφος της Κύπρου 1921-1950, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2005, σσ. 11-45.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο (1878-1960)», στο Δομή (έκδ.), Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 19, Κύπρος, Αθήνα 2006, σσ. 482-531.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η πολιτική ιστορία της Λεμεσού κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας» στον τόμο Δήμος Λεμεσού (έκδ.), Λεμεσός. Ταξίδι στους χρόνους μιας πόλης, Λεμεσός 2006, σσ. 193-204.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Προλεγόμενα. Κώστας Χριστοδούλου (1878-1972): Μια πρόδρομη μορφή του σύγχρονου κυπριακού εμπορίου», στο Αικατερίνη Χ. Αριστείδου, Η υφαντουργία της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα και η συμβολή του Κώστα Χριστοδούλου, Λευκωσία 2006, τόμ. Α, σσ. 11-17.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Μακάριος Γ», στο Δομή (έκδ.), Παγκόσμια Πολιτιστική Εγκυκλοπαίδεια Biographies Οι μεγάλοι όλων των εποχών, τόμ. 8, Σύγχρονος Ελληνισμός, Αθήνα 2007, σσ. 204-237.Πέτρος Παπαπολυβίου, «“Υπέρ της ενότητος του Ελληνισμού”: Η κυπριακή συμβολή στους αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπείρου», στον τόμο Ηπειρωτική Εταιρεία, 1906-2006 100 χρόνια δράσης και προσφοράς για την Ήπειρο, Αθήνα 2007, σσ. 55-81. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Καθηγητές “εξ Ελλάδος” στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Η πρώτη περίοδος», στον τόμο E. Motos Guirao & M. Morfakidis Filactos (eds) Polyptychon / Πολύπτυχον. Homenaje a Ioannis Hassiotis / Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2008, σσ. 513-524.Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), «Αγγλοκρατία & Δεκαετία του 1960», στον τόμο Εν χορδαίς και οργάνοις. Διασκέδαση και Ψυχαγωγία στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανεξαρτησία, Λευκωσία: Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Laiki Bank, 2008, σσ. 201-495.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Το σύγχρονο κυπριακό πρόβλημα» / “Le probleme Chypriote contemporain”, στον τόμο Rina Katselli, Πρόσφυγας στον τόπο μου / Refugiee dans mon propre pays, Besancon: Praxandre, 2009, σσ. 6-41.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο εαμικός τύπος και η Συμφωνία της Βάρκιζας», στον τόμο Ελευθεροτυπία (επιμ. Βασ. Καρδάσης – Αρτ. Ψαρομήλιγκος), 65 χρόνια. Η Συμφωνία της Βάρκιζας. Το πρελούδιο του Εμφυλίου, Αθήνα Φεβρ. 2010, σσ. 115-140.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο κυπριακός εθελοντισμός στους πολέμους της Ελλάδας, 1866-1945», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιτροπή για την Κύπρο (επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός), Κύπρος: Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Αθήνα 2010, σσ. 204-229.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Οκτωβριανή εξέγερση του 1931», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιτροπή για την Κύπρο (επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός), Κύπρος: Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Αθήνα 2010, σσ. 232-259.(SELECTED) ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η εθελοντική συμμετοχή του Γλαύκου Αλιθέρση στον ελληνικό στρατό (Καλοκαίρι 1913) μέσα από μια αθησαύριστη επιστολή του ποιητή και το λογοτεχνικό του έργο», Ακτή, 23 (Καλοκαίρι 1995), σσ. 331-343.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Λαϊκές πηγές μελέτης της κυπριακής κοινωνίας: Γεώργιος Χ΄΄ Γεωργίου (1884-1979), Ο βίος μου από 1884 έως 1972», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. ΧΧΙΙ (1996), σσ. 437-451.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Τα τέλη της ζωής του Νικολάου Καταλάνου. Δύο ανέκδοτες επιστολές του Ζήνωνος Χρ. Σώζου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ΄», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Γ (1996), σσ. 181-189.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Βιζυηνός στην Κύπρο: Μικρή προσθήκη», Μικροφιλολογικά, 2 (Φθινόπωρο 1997), σσ. 16-19.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Από την ιστορία των κυπριακών «εθνικών εράνων». Τα διαβιβαστικά έγγραφα των κυπριακών εισφορών του 1912-1913 προς την κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXIV (1998), σσ. 255-313.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού ζητήματος στην Κύπρο κατά τα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXV (1999), σσ. 263-283. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Από την εμφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών στην Κύπρο: Αντιπολεμικά κηρύγματα σε μια μαθητική έκθεση ιδεών στη Λεμεσό του 1925», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Δ (1999), σσ. 85-93.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η πρώτη επίσημη κυπριακή συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (1931)», Θεσσαλονικέων Πόλις, 3 (Οκτώβριος 2000), σσ. 171-182.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης και οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913», Επιστημονική Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 5 (2001), σσ. 125-139.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Το κυπριακό ενωτικό αίτημα ανάμεσα στη «θήρα των ιδανικών» και την «πραγματική πολιτική». Δύο εκθέσεις του Ιωάννη Γενναδίου», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXVΙΙ (2001), σσ. 273-307.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κυπριακή ιστορία και σχολικά εγχειρίδια», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 125 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), σσ. 104-107. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αι Θερμοπύλαι: Η άγνωστη πρώτη ποιητική συλλογή του Γεωργίου Ι. Κηπιάδη», Μικροφιλολογικά, 17 (Άνοιξη 2005), σσ. 20-23.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Χαρικλής (Επαμ. Ι. Φραγκούδης) και Σατωμπριάν», Μικροφιλολογικά, 21 (Άνοιξη 2007), σσ. 17-19.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι προσπάθειες για «τρίτη λύση» στο κυπριακό Αρχιεπισκοπικό ζήτημα (1900-1910) και η πρόταση για την υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 8 (2008), σσ. 455-470.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπρος: “Η τελευταία ελληνική όασις.” Μια επιστολή στην αθηναϊκή εφημερίδα “Αιών” του 1848», Επιστημονική Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Η (2008), σσ. 69-74.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ιστοριογραφία του πρώτου μισού του 20ού αιώνα (1909-1940)», Διαβάζω, 496 (Μάιος 2009), σσ. 51-54. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Παρθενών και τα Προπύλαια»: Όψεις της γεωπολιτικής σημασίας της Κύπρου στη ρητορική του κυπριακού ενωτικού κινήματος» στον τόμο Βαγγέλης Χωραφάς – Λευτέρης Ριζάς (επιμ.), Κύπρος. Γεωπολιτικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα, Αθήνα: The Monthly Review Imprint 2009, σσ. 175-178.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπριοι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1837-1893», Κλειώ, 5 (Σεπτέμβριος 2009), σσ. 247-274.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πτυχές από τη ζωή και τη δράση του Νικόλαου Καταλάνου στη Λευκωσία (1893-1921)», Εθνογραφικά, 14 (Ναύπλιο 2009), σσ. 11-23. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο θάνατος του Ιάκωβου Κουμή στον κυπριακό Τύπο», Τετράδια, 59 (Χειμώνας 2010 – Άνοιξη 2011), σσ. 69-84.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Συμπληρωματικά για την οικογένεια Λαπαθιώτη», Μικροφιλολογικά, 29 (Άνοιξη 2011), σσ. 48-50.(SELECTED) ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Κύπρος και ο Μακεδονικός Αγώνας», στον τόμο Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη - Φλώρινα - Καστοριά - Έδεσσα, 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 1987, σσ. 459-473.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι πρώτες προσπάθειες αντιστασιακής δράσης στη Θεσσαλονίκη πριν από την ίδρυση του ΕΑΜ», στον τόμο Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο. (Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 1986, σσ. 211-228.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η συμμετοχή της Κύπρου στους βαλκανικούς πολέμους», στον τόμο Η Ελλάδα των βαλκανικών πολέμων 1910-1914, Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού και Λογοτεχνικού Αρχείου 1993, σσ. 109-120.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Κύπριοι Αντιστασιακοί στη Μακεδονία. Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής», στον τόμο Μακεδονία και Θράκη 1941-1944: Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση. Διεθνές συνέδριο, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ 1998, σσ. 297-310. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Τα κυπριακά τμήματα της «Εθνικής Εταιρείας» (1896-1897). Ίδρυση, μύηση μελών και δράση στην περίοδο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897», στα Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16/20-4-1996), τόμ. Γ, Νεότερο Τμήμα, Λευκωσία 2001, σσ. 417-433.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η συμμετοχή των Κυπρίων στις τελευταίες κρητικές επαναστάσεις και ο αντίκτυπος των εξελίξεων του Κρητικού ζητήματος στην κυπριακή κοινή γνώμη (1896-1897)», στον τόμο Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος (επιμ. Θεοχάρης Δετοράκης και Αλέξης Καλοκαιρινός), Ηράκλειο 2001, σσ. 83-96.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η ελλαδική Αριστερά και ο αγώνας της ΕΟΚΑ: Μια πρώτη προσέγγιση», στον τόμο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (επιμ. Γιώργος Καζαμίας – Πέτρος Παπαπολυβίου), Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια ιστορική αποτίμηση. Επιστημονικό – ιστορικό συνέδριο (Πανεπιστήμιο Κύπρου – 15 Οκτωβρίου 2005), Λευκωσία 2006, σσ. 87-120. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Βενιζέλος και Κύπρος 1901-1909», στον τόμο Γιώργος Καζαμίας & Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Καστανιώτης 2008, σσ. 37-57.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου στα σχολικά εγχειρίδια», στον τόμο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Τα διδακτικά εγχειρίδια. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου, Λευκωσία 2009, σσ. 53-63. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ και η ταυτότητα «Προδότης»: Η χρήση της λέξης, η προϊστορία, το έγκλημα και η τιμωρία», στον τόμο Βασίλης Κ. Γούναρης - Στάθης Ν. Καλύβας - Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα: Πατάκης 2010, σσ. 380-395.Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πολύκαρπος Ιωαννίδης: Μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή και στην πολιτική του δραστηριότητα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, μέσα από έξι ανέκδοτες επιστολές του (1932-1934).» στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία», Λευκωσία 2010, σσ. 343-364.