ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
STEPHANOU PAVLOS
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B124
+357-22-893911
+357-22-892601
-

Προσωπικό Προφίλ

PhD, 2012, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς
MSc, 2012, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς
Δίπλωμα, 2006, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς
Θερμοδυναμική εκτός ισορροπίας (φορμαλισμοί γενικευμένων αγκυλών των Beris-Edwards και GENERIC των Grmela-Ottinger)
Στατιστική θερμοδυναμική
Στατιστική μηχανική
Ρεολογία πολυμερών
φυσική πολυμερών
1. P. S. Stephanou, C. Baig, V.G. Mavrantzas, “A generalized differential constitutive equation based on principles of non-equilibrium thermodynamics”, J. Rheol. 53, 309-337 (2009).
2. P. S. Stephanou, C. Baig, G. Tsolou and V. G. Mavrantzas and M. Kroger, “Quantifying chain reptation in entangled polymers by mapping atomistic simulation results onto the tube model”, J. Chem. Phys. 132, 124904 (2010).
3. C. Baig, P. S. Stephanou, G. Tsolou, V. G. Mavrantzas and M. Kroger, “Understanding dynamics in binary mixtures of entangled cis-1,4-polybutadiene melts at the level of primitive path segments by mapping atomistic simulation data onto the tube model”, Macromolecules 43, 8239-8250 (2010).
4. G. Tsolou, N. Stratikis, C. Baig, P. S. Stephanou and V. G. Mavrantzas, “Melt Structure and Dynamics of Unentangled Polyethylene Rings: Rouse Theory, Atomistic Molecular Dynamics Simulation, and Comparison with the Linear Analogues”, Macromolecules 43, 10692–10713 (2010).
5. P. S. Stephanou, C. Baig and V. G. Mavrantzas, “Projection of atomistic simulation data for the dynamics of entangled polymers onto the tube theory: Calculation of the segment survival probability function and comparison with modern tube models”, Soft Matter 7, 380–395 (2011).
6. J. M. Kim, P. S. Stephanou, B. J. Edwards and B. Khomami, “A mean-field anisotropic diffusion model for unentangled polymeric liquids and semi-dilute solutions: Model development and comparison with experimental and simulation data”, J. Non- Newtonian Fluid Mech., 166, 593–606 (2011).
7. P. S. Stephanou, C. Baig, V.G. Mavrantzas, “Toward an Improved Description of Constraint Release and Contour Length Fluctuations in Tube Models for Entangled Polymer Melts Guided by Atomistic Simulations”, Macromol. Theor. Simul., 20, 752–768 (2011).
7. P. S. Stephanou and V.G. Mavrantzas, “Quantitative predictions of the linear viscoelastic properties of entangled polyethylene and polybutadiene melts via modified versions of modern tube models on the basis of atomistic simulation data”, J. Non- Newtonian Fluid Mech., 200, 111–130 (2013).

Profile Information

PhD, 2012, Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece
MSc, 2012, Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece
Diploma, 2006, Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece
Non Equilibrium Thermodynamics (Generalized Bracket formalism of Beris-Edwards and GENERIC formalism of Grmela-Ottinger)
Statistical Thermodynamics
Statistical  Mechanics
Polymer Rheology
Polymer Physics
1. P. S. Stephanou, C. Baig, V.G. Mavrantzas, “A generalized differential constitutive equation based on principles of non-equilibrium thermodynamics”, J. Rheol. 53, 309-337 (2009).
2. P. S. Stephanou, C. Baig, G. Tsolou and V. G. Mavrantzas and M. Kroger, “Quantifying chain reptation in entangled polymers by mapping atomistic simulation results onto the tube model”, J. Chem. Phys. 132, 124904 (2010).
3. C. Baig, P. S. Stephanou, G. Tsolou, V. G. Mavrantzas and M. Kroger, “Understanding dynamics in binary mixtures of entangled cis-1,4-polybutadiene melts at the level of primitive path segments by mapping atomistic simulation data onto the tube model”, Macromolecules 43, 8239-8250 (2010).
4. G. Tsolou, N. Stratikis, C. Baig, P. S. Stephanou and V. G. Mavrantzas, “Melt Structure and Dynamics of Unentangled Polyethylene Rings: Rouse Theory, Atomistic Molecular Dynamics Simulation, and Comparison with the Linear Analogues”, Macromolecules 43, 10692–10713 (2010).
5. P. S. Stephanou, C. Baig and V. G. Mavrantzas, “Projection of atomistic simulation data for the dynamics of entangled polymers onto the tube theory: Calculation of the segment survival probability function and comparison with modern tube models”, Soft Matter 7, 380–395 (2011).
6. J. M. Kim, P. S. Stephanou, B. J. Edwards and B. Khomami, “A mean-field anisotropic diffusion model for unentangled polymeric liquids and semi-dilute solutions: Model development and comparison with experimental and simulation data”, J. Non- Newtonian Fluid Mech., 166, 593–606 (2011).
7. P. S. Stephanou, C. Baig, V.G. Mavrantzas, “Toward an Improved Description of Constraint Release and Contour Length Fluctuations in Tube Models for Entangled Polymer Melts Guided by Atomistic Simulations”, Macromol. Theor. Simul., 20, 752–768 (2011).
7. P. S. Stephanou and V.G. Mavrantzas, “Quantitative predictions of the linear viscoelastic properties of entangled polyethylene and polybutadiene melts via modified versions of modern tube models on the basis of atomistic simulation data”, J. Non- Newtonian Fluid Mech., 200, 111–130 (2013).