ΑΝΤΡΗ ΣΑΒΒΑ
ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΡΗ
SAVVA ANDRI
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
-
22892933
22894487
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι διδάκτωρ Παιδαγωγικών Επιστημών στις Τέχνες και Εκπαίδευση, της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μάντσιεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε δημοτικά σχολεία και ως λειτουργός ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο. Εργάζεται ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιου Κύπρου διδάσκοντας θέματα που αφορούν στην Εικαστική Αγωγή. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες της σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ενώ δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
O ρόλος των καλλιτεχνών στην εκπαίδευση, πολλαπλές μορφές γραμματισμού στην εικαστική αγωγή, εκπαίδευση στον χώρο και εικαστική αγωγή,  τέχνη στην πρώτη σχολική ηλικία.  
Savva, A. (2013). Khôra, Topos and Praxis: Diverse Concepts and Meanings of Contemporary Art Education. In J. Baldacchino & R. Vella (Eds) Mediterranean Art and Education.Navigating Local, Regional and Global Imaginaries through the Lens of the Arts and Learning. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers,(43-59).Trimis, E. Savva, A. (2009). Artistic learning in relation to young children’s chorotopos: An in depth approach to early childhood visual culture education. Early Childhood Education Journal, 36,527-539. Trimis, E. & Savva, A. (2008). The in-depth approach: Young children artistic learning in the context of museum environment and other cultural settings. In M. J. Narey (Ed) Making meaning: Constructing Multimodal perspectives of Languages, Literacy and Learning through Arts-Based Early Childhood Education. USA: Springer. (92-116). Σάββα, Α. & Τρίμη, Ε. (2005). Προσεγγίσεις εκθεμάτων μέσα από εικαστικά προγράμματα με παιδιά προσχολικής ηλικίας: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκωσίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 115-132.Savva, A., Trimis, E. & Zachariou, A. (2004). Exploring the Links of Visual Arts and Environmental Education: Experiences of Teachers Participating in an in Service Training Programme. International Journal of Art and Design Education, 23, 246-255. Sanderson, P. & Savva, A. (2004). Artists in Cypriot Primary Schools: The Pupils’ Perspective. Music Research in Education, 6, 6-22.Savva, A. (2003). Young pupils’ responses to adult works of art. Contemporary Ιssues in Εarly Childhood, 4, 300-313.

Profile Information

Graduate Studies at the University of Manchester (Med in Educational Studies, PhD in Arts Education, 2001).Undergraduate Studies in Pedagogical Academy of Cyprus (Teacher's Diploma) and at the University of Ioannina (BA in Education). She has worked as a teacher in primary schools and as a curriculum development officer in the Cyprus Ministry of Education and Culture. She lectures on courses related to Art Education in the Department of Education, University of Cyprus. She has published on aspects of arts education and presented her work in national and international conferences.
The role of artists in education, multiple forms of literacy - art practices - learning, critical place- space approaches in art education, art in early childhood
Savva, A. (2013). Khôra, Topos and Praxis: Diverse Concepts and Meanings of Contemporary Art Education. In J. Baldacchino & R. Vella (Eds) Mediterranean Art and Education.Navigating Local, Regional and Global Imaginaries through the Lens of the Arts and Learning. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.(43-59).Trimis, E. & Savva, A. (2009). Artistic learning in relation to young children’s chorotopos: An in depth approach to early childhood visual culture education. Early Childhood Education Journal. Trimis, E. & Savva, A. (2008). The in-depth approach: Young children artistic learning in the context of museum environment and other cultural settings. In M. J. Narey (Ed) Making meaning: Constructing Multimodal perspectives of Languages, Literacy and Learning through Arts-Based Early Childhood Education. USA: Springer. (92-116). Σάββα, Α. & Τρίμη, Ε. (2005). Προσεγγίσεις εκθεμάτων μέσα από εικαστικά προγράμματα με παιδιά προσχολικής ηλικίας: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκωσίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 115-132.Savva, A., Trimis, E. & Zachariou, A. (2004). Exploring the Links of Visual Arts and Environmental Education: Experiences of Teachers Participating in an in Service Training Programme. International Journal of Art and Design Education, 23, 246-255. Sanderson, P. & Savva, A. (2004). Artists in Cypriot Primary Schools: The Pupils’ Perspective. Music Research in Education, 6, 6-22.Savva, A. (2003). Young pupils’ responses to adult works of art. Contemporary Ιssues in Εarly Childhood, 4, 300-313.