ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
STAVROS KONTOGIORGIS
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
-
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

- Πτυχίο Μαθηματικών (με έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά): Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005 - 2009.

- Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009 - 2010.

- Διαδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 - 2018.

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Μαθηματική Φυσική - Ομάδες Lie.

Kontogiorgis S., Sophocleous C., Group classification of systems of diffusion equations,
Mathematical Methods in the Applied Sciences, 40 (2017), 1746-1756.

Kontogiorgis S., Sophocleous C., On the simplification of the form of Lie transformation groups admitted by systems of evolution differential equations, J. Math. Anal. Appl., 449 (2017), 1619-1636.

Kontogiorgis S., Sophocleous C., Lie symmetry analysis of Burgers-type systems,
Mathematical Methods in the Applied Sciences, 41 (2018), 1197-1213.

Kontogiorgis S., Popovych R.O., Sophocleous C., Enhanced symmetry analysis of two-dimensional Burgers system, submitted.

Profile Information