ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
KOUMANDOS STAMATIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
-
22892622
22892601
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1985. Διδακτορική Διατριβή το 1991). Υπήρξε μεταπτυχιακός υπότροφος του προγράμματος "Erasmus" στο Πανεπιστήμιο "La Sapienza" της Ρώμης (1989-1990), μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Πανεπιστήμια New South Wales (1991-1992) και Αδελαΐδας (1992-1995) της Αυστραλίας, ερευνητής στο Research Center for Sensor Signal and Information Processing της Αυστραλίας (1993-1995). Eπίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 8/12/1995 μέχρι 31/8/1999. Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 
1/9/1999 μέχρι 30/6/2008. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 1/7/2008.
Αρμονική Ανάλυση
Ορθογώνια Πολυώνυμα
Ειδικές Συναρτήσεις
Θεωρία Προσεγγίσεως
Ανάλυση Fourier 
Γεωμετρική Θεωρία Συναρτήσεων
Αναλυτική Θεωρία Αριθμών
 [1] Horst Alzer, Christian Berg and Stamatis Koumandos. On a
conjecture of Clark and Ismail.
Journal of Approximation Theory 134, (2005), no. 1, 102-113.

[2] Stamatis Koumandos and Stephan Ruscheweyh. Positive Gegenbauer
polynomial sums and applications to starlike functions.
Constructive Approximation 23 (2006), no. 2, 197-210.

[3] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Sub- and Superadditive
properties of the Fej\'{e}r's sine polynomial.
Bulletin of the London Mathematical Society 38 (2006), no.2, 261-268.

[4] Stamatis Koumandos. Remarks on some completely monotonic
functions.
Journal of Mathematical Analysis and Applications 324 (2006), no. 2, 1458-1461.

[5] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Some monotonic trigonometric
sums. Analysis (Munich).
International Mathematical Journal of Analysis and its Applications 26 (2006), no. 4, 429-449.

[6] Stamatis Koumandos. Remarks on a paper by Chao-Ping Chen and
Feng Qi.
Proceedings of the American Mathematical Society 134 (2006), no. 5, 1365-1367.

[7] Stamatis Koumandos. An extension of Vietoris's inequalities.
The Ramanujan Journal 14 (2007), no. 1, 1-38.

[8] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. A new refinement of Young's
inequality.
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 50 (2007), no. 2, 255-262.

[9] Stamatis Koumandos and Stephan Ruscheweyh. On a conjecture for
trigonometric sums and starlike functions. Journal of Approximation
Theory 149 (2007), no. 1, 42-58.

[10] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. On the partial sums of a
Fourier series.
Constructive Approximation 27 (2008), no. 3, 253-268.

[11] Stamatis Koumandos. Monotonicity of the mean value function of
normalized Bessel functions of first kind. Advances in Inequalities
for Special Functions.
Edited by P.Cerone and S.S. Dragomir, Chapter 3, 79--85. Nova Science Publishers, 2008.
ISBN: 1-60021-919-5.

[12] Stamatis Koumandos. On Ruijsenaars' asymptotic expansion of
the logarithm of the double gamma function. Journal of Mathematical
Analysis and Applications 341 (2008), no. 2, 1125-1132.

[13] Stamatis Koumandos. Monotonicity of some functions involving
the gamma and psi functions.
Mathematics of Computation 77 (2008), no. 264, 2261-2275.

[14] Horst Alzer, Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht. A
refinement of Vietoris' inequality for sine polynomials.
Mathematische Nachrichten, to appear.

Profile Information

Undergraduate and graduate studies at the University of Thessaloniki (B. Sc., 1985 in Mathematics, Ph.D., 1991 in Mathematics). Postgraduate Erasmus scholar, University of Rome " La Sapienza " (1989-1990). He has worked at the University of New South Wales, Australia (Postdoctoral Research Fellow, 1991-1992), University of Adelaide, Australia (Postdoctoral Research Fellow, 1992-1995) and Cooperative Research Center for Sensor Signal and Information Processing, Australia (Researcher 1993-1995). University of Cyprus: Assistant Professor, 8/12/1995-31/8/1999. Associate Professor, 1/9/ 1999-30/6/2008. Professor since 1/7/2008.
Harmonic analysis
Orthogonal polynomials
Special functions
Approximation theory
Fourier analysis
Geometric function theory
Analytic number theory
[1] Horst Alzer, Christian Berg and Stamatis Koumandos. On a
conjecture of Clark and Ismail.
Journal of Approximation Theory 134, (2005), no. 1, 102-113.

[2] Stamatis Koumandos and Stephan Ruscheweyh. Positive Gegenbauer
polynomial sums and applications to starlike functions.
Constructive Approximation 23 (2006), no. 2, 197-210.

[3] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Sub- and Superadditive
properties of the Fej\'{e}r's sine polynomial.
Bulletin of the London Mathematical Society 38 (2006), no.2, 261-268.

[4] Stamatis Koumandos. Remarks on some completely monotonic
functions.
Journal of Mathematical Analysis and Applications 324 (2006), no. 2, 1458-1461.

[5] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Some monotonic trigonometric
sums. Analysis (Munich).
International Mathematical Journal of Analysis and its Applications 26 (2006), no. 4, 429-449.

[6] Stamatis Koumandos. Remarks on a paper by Chao-Ping Chen and
Feng Qi.
Proceedings of the American Mathematical Society 134 (2006), no. 5, 1365-1367.

[7] Stamatis Koumandos. An extension of Vietoris's inequalities.
The Ramanujan Journal 14 (2007), no. 1, 1-38.

[8] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. A new refinement of Young's
inequality.
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 50 (2007), no. 2, 255-262.

[9] Stamatis Koumandos and Stephan Ruscheweyh. On a conjecture for
trigonometric sums and starlike functions. Journal of Approximation
Theory 149 (2007), no. 1, 42-58.

[10] Horst Alzer and Stamatis Koumandos. On the partial sums of a
Fourier series.
Constructive Approximation 27 (2008), no. 3, 253-268.

[11] Stamatis Koumandos. Monotonicity of the mean value function of
normalized Bessel functions of first kind. Advances in Inequalities
for Special Functions.
Edited by P.Cerone and S.S. Dragomir, Chapter 3, 79--85. Nova Science Publishers, 2008.
ISBN: 1-60021-919-5.

[12] Stamatis Koumandos. On Ruijsenaars' asymptotic expansion of
the logarithm of the double gamma function. Journal of Mathematical
Analysis and Applications 341 (2008), no. 2, 1125-1132.

[13] Stamatis Koumandos. Monotonicity of some functions involving
the gamma and psi functions.
Mathematics of Computation 77 (2008), no. 264, 2261-2275.

[14] Horst Alzer, Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht. A
refinement of Vietoris' inequality for sine polynomials.
Mathematische Nachrichten, to appear.