ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
PETROU STELLA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Αντωνίου
Λεωφ. Καλλιπόλεως 65
206
22893408
-
ucy.ac.cy/teamEE/educational-programmes/school-gardens

Προσωπικό Προφίλ

ΣΠΟΥΔΕΣ
 
2011-2017: Απόφοιτη του Διδακτορικού Προγράμματος «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
2009-2011: Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
2005-2009: Απόφοιτη του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στήριξη και αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα ΕΠΑ 429: «Σχολική Εμπειρία  III» και ΕΠΑ 439: «Σχολική Εμπειρία»

Διδασκαλία του μαθήματος  ΕΠΑ 175: «Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί»

Διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 187: «Περιβαλλοντική Αγωγή»

 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 
Ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού με περιβαλλοντικό περιεχόμενο για μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Μελέτη των περιβαλλοντικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Μελέτη των πτυχών του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Μελέτη της συμμετοχής μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικές δράσεις
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2017). Σχολικοί Λαχανόκηποι, Παιδική Συμμετοχή και Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2017, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.
 
Petrou, S., & Korfiatis, K. (2016). School Kitchen-Gardens as Innovative Learning Environments for Supporting Environmental Education Pedagogies: Opportunities and Challenges for Teachers, Students and the Community. In: Learning Environments: Emerging Theories, Applications and Future Directions. Nova Science Publishers, pp.51-71.
 
Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2015). Οι Σχολικοί Κήποι ως Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης: Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι-Συνεργάζομα-Δρω». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 8(53), http://www.peekpemagazine.gr
 
Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2015). Ταξίδι στον Κόσμο της Καλλιέργειας της Γης: Αναστοχασμοί Μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης από τη Συμμετοχή τους στη Δημιουργία Σχολικού Λαχανόκηπου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Βόλος, Μάιος 2015, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.
 
Petrou, S., & Korfiatis, K. (2013). The effect of a digital learning environment on children’s conceptions about the protection of endemic plants. Journal of Biological Education, 47(3), 150-156. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.2013.821354
 
Photiou, M., Petrou, S., & Korfiatis, K. (2013). The Effects of Eco- Animations on Children’s Environmental Conceptions. 42nd Conference of North American Association for Environmental Education, Βαλτιμόρη, Οκτώβριος 2013, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.

Profile Information

EDUCATION
 
2011-2017: PhD Degree in Science Education, Department of Education, University of Cyprus
 
2009-2011: Master in Science Education, Department of Education, University of Cyprus
 
2005-2009: Bachelor’s degree in Education, Department of Education, University of Cyprus
 
 
TEACHING EXPERIENCE
 
Support and Feedback for the Students EDU 429: «School Experience ΙΙΙ» and EDU 439: «School Experience III»
 
Teaching EDU175: «Natural Sciences in the Pre-School Education: Environmental and Living Organisms»
 
Teaching EDU187: «Environmental Education»
 

 
RESEARCH INTERESTS
 
Environmental Education
 
Design and evaluation of educational material with environmental content for elementary students
 
Assessment of elementary students’ values, attitudes and behaviors 
 
Assessment of elementary students' environmental literacy
 
Assessment of elementary students' participation in environmental actions
 
 
 
 
 
 
PUBLISHED ARTICLES
 
Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2017). Σχολικοί Λαχανόκηποι, Παιδική Συμμετοχή και Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2017, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.

Petrou, S., & Korfiatis, K. (2016). School Kitchen-Gardens as Innovative Learning Environments for Supporting Environmental Education Pedagogies: Opportunities and Challenges for Teachers, Students and the Community. In: Learning Environments: Emerging Theories, Applications and Future Directions. Nova Science Publishers, pp.51-71.

Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2015). Οι Σχολικοί Κήποι ως Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης: Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι-Συνεργάζομα-Δρω». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 8(53), http://www.peekpemagazine.gr

Πέτρου, Σ., & Κορφιάτης, Κ. (2015). Ταξίδι στον Κόσμο της Καλλιέργειας της Γης: Αναστοχασμοί Μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης από τη Συμμετοχή τους στη Δημιουργία Σχολικού Λαχανόκηπου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Βόλος, Μάιος 2015, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.

Petrou, S., & Korfiatis, K. (2013). The effect of a digital learning environment on children's conceptions about the protection of endemic plants. Journal of Biological Education, 47(3), 150-156. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.2013.821354

Photiou, M., Petrou, S., & Korfiatis, K. (2013). The Effects of Eco- Animations on Children's Environmental Conceptions. 42nd Conference of North American Association for Environmental Education, Βαλτιμόρη, Οκτώβριος 2013, Ιστοσελίδα Συνεδρίου.