ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑ
ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΟΣ
LOUCA SPYROS
...
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
243
22894253
-
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

-
-
-