ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ
ΤΑΤΙΑΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
SYNODINOU ELENI-TATIANI
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
019
22892995
-
www.tatianasinodinou.eu

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III (DEA Droit des Medias).
 
Διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική διατριβή στον τομέα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
 
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιανουάριο του 2010 ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου. Προηγουμένως έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης με καθήκοντα διδασκαλίας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2004), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2004-2009). Έχει διδάξει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με το καθεστώς του επισκέπτη διδάσκοντα στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μ2 Recherche Droit de Propriete Intellectuelle» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νάντης. Έχει, επίσης, εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
 
Είναι επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου “Kluwer Law International στην βάση δεδομένων «Kluwer EU IP Cases» και reporter στο Kluwer Copyright Blog και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής έκδοσης του πρώτου γαλλόφωνου διεθνούς νομικού περιοδικού διανοητικής ιδιιοκτησίας ανοιχτής πρόσβασης Revue francophone de la prorpiété intelllectuelle. Eχει συμμετάσχει σε κοινοτικά προγράμματα και υπήρξε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο εργασίας “Intellectual Property for ICT producing SMEs” στο πλαίσιο της δράσης 'Sectoral e-Business Watch' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2008).Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης (National expert) σε πολυάριθα ερευνητικά προγράμματα («Public Domain Calculator» (Europeana connect, www.outofcopyright.eu), Study on sport's organizer rights in the EU, Asser Institute-IVIR 2014, κ.α.). Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Νομικών θεμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Mandola (Monitoring and Detecting On line Hate Speech).
 
Εχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια ως ομιλήτρια. Διοργάνωσε εθνικής εμβέλειας συνέδρια και ημερίδες,  το διεθνές συνέδριο 'Towards a European Copyright Code?' στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (14-15 Απριλίου 2011) και συνδιοργάνωσε το διεθνές συνέδριο REDA 2015 -Regulation and Enforcement in the Internet Era, Λευκωσία ( 5-6 Νοεμβρίου 2015).
 
Είναι  ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ενωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ), η οποία λειτουργεί ως το κυπριακό παράρτημα της Διεθνούς Ενωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale).
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, δημοσιεύσεις, τα μαθήματα, αλλά και γενικά για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο πληροφορικής/Διαδικτύου βλ. το προσωπικό ιστολόγιο της Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού : http://tatianasinodinou.eu/.  Βλ. επίσης : Eleni Synodinou on ResearchGate
 • Ιδιωτικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής και βιομηχανικής.
 • Δίκαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Δίκαιο της πληροφορικής/Διαδικτύου.
 • Εμπορικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των εταιριών και του ανταγωνισμού.
 • Εμπράγματο δίκαιο.

Βιβλία

 • T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou (επιμ.), Th, Prastitou, "EU Internet Law: Regulation and Enforcement", Springer 2017.
 • Τ. Συνοδινού, Η. Ακτύπης, Ph. Jougleux (επιμ.) , "Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, Προστασία και περιορισμοί του δικαιώματος στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο", εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, (247σελ.).
 • Τ. Συνοδινού (επιμ.), "Κυπριακό Ιδιωτικό δίκαιο, Κατ'άρθρο ερμηνεία-νομολογία", εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, (1574σελ.). 
 • Τ. Συνοδινού, “Κυπριακό Εμπράγματο Δίκαιο”, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, (212σελ.)
 • Τ. Συνοδινού, Ph. Jougleux, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον: μια συγκριτική προσέγγιση της κυπριακής και της γαλλικής έννομης τάξης, Λευκωσία 2010, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (187σελ. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα γαλλικά).
 • Τ. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες: η σχέση χρήστη - δημιουργού, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 365 σελ.
 •  Τ. Συνοδινού,Η εικόνα στο δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, 370 σελ.
 •  Τ. Συνοδινού, Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, 517 σελ.
 • T. Synodinou (επιμ.),“Codification of European Copyright, Challenges and perspectives, Kluwer Law International, 2012, 395σελ.
 • Iglezakis/Synodinou/Kapidakis (επιμ.),“E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, 528σελ.

Άρθρα/Κεφάλαια σε βιβλία

2017

 

Άρθρα

T. Synodinou, Decoding the Kodi box : To Link or not to Link?, Opinion, EIPR issue 12 2017 (under publication).

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, "The legal framework of Internet service providers in Cyprus", στο συλλογικό έργο: G. Dinwoodie, Secondary liability of service providers, Springer 2017.
 • T. Synodinou, The Portability of the Copyright protected works in the EU,  στο συλλογικό έργο: T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou (επιμ.), Th, Prastitou, "EU Internet Law: Regulation and Enforcement", Springer 2017.

2016

 

Άρθρα

 T. Synodinou, Databases and screen scraping: lawful user’s rights and contractual restrictions do not fly together, EIPR April 2016.

Κεφάλαια σε βιβλία

 T. Synodinou/Ph. Jougleux, The Cypriot law of contract applied to free software and creative commons: A Work in Progress, p. 129, in : A. Metzger, Free and Open Source Software (FOSS) adn Other Alternative License Model: A Comparative Analysis, Springer 2016.

 • T. Synodinou, a) Personal data protection and the IP address legal status b) The role of Internet service providers in cybercrime prevention, c) Cybercrime as a tool of commiting other offences, in: Iglezakis (ed.), Legal Regulation of Cyber Attacks, Kluwer Law International 2016.
 • T. Synodinou, “The land registry in Cyprus: between formalism and realism”, στο συλλογικό έργο: A. Wudarski (ed.), Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich“(Functions of land registers in European Comparative Law Perspective),  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin, 2016.

 

2015
Άρθρα
Κεφάλαια σε βιβλία

 

 • T. Synodinou/V. Argyropoulou/A. Christoforou, “Company law and succession in the Cypriot legal system”, στο συλλογικό έργο: S., Kalss, Company Law and Succession, Springer 2015.

 

2014
Άρθρα
 • T. Synodinou, “Databases and meta search engines: what new and what next?”, EIPR, vol. 12, November 2014.
 • T. Synodinou, “Image right and copyright law in Europe: divergences and convergences”, δημοσιευμένο στο ανοιχτής πρόσβασης MDPI, Law, Special Issue: Intellectual Property, στην ιστοσελίδα:http://www.mdpi.com/2075-471X/3/2/181
 • T. Synodinou, “Real property in Cyprus: in search of an identity”, Jahreshefte der Internationalen Juristenvereinigung Osnabrück (IJVO) ISSN 1866-3931, nr. 18.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, “ Copyright law, an ancient history, a contemporary challenge ” in : A. Savin/ J. Trzaswkowski, “Research Handbook on EU Internet Law” Edward Elgar, 2014.
 •     Τ. Συνοδινού, Ανάλυση των άρθρων 8 and 13 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ, σε: Μπώλος/Τζάκας, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των εξωσυμβατικών ενοχών, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)», Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν.Σάκκουλας, 2014, σελ. 317-338.
 •     Τ. Συνοδινού, “Πνευματική ιδιοκτησία και άτομα με αναπηρίες ”, πρακτικά συνεδρίου «20 Χρόνια Εφαρμογής του N.2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα», Νομική Βιβλιοθήκη 2014.
 •     T. Synodinou, “Régulation et autorégulation du droit d’auteur sur Internet” in: J.P. Clavier/ C. Bernault/ A. Lucas-Schloetter, Mélanges André Lucas, Lexis Nexis, 2014
 •     T. Synodinou,“La protection internationale des AOP/IGP” in : Th. Georgopoulos, : “Les AOC a l’epreuve de la nouvelle OCM vitivinicole”, mares & martin, 2014.
2013
Άρθρα
 • T. Synodinou, E-books: A New Page in the History of Copyright Law?, EIPR, vol. 35, issue 4, p. 220.
 • Τ. Συνοδινού, Η προστασία της ιδιωτικότητας στις χώρες του ηπειρωτικού δικαίου, ΧρΙΔ 2013.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • Τ. Συνοδινού, "Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο", "Ερμηνεία άρθρων 15, 15α και 17β" στο συλλογικό έργο: Β. Αντωνόπουλους/ Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες εταιρίες, τόμος Ι, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013 (σελ. 23-119, 855-886 και 1035-1054).
 
2012
Άρθρα
 • T. Synodinou, “Google versus the law”, World Financial Review July/August 2012 ( http://www.worldfinancialreview.com/?p=1993).
 • T. Synodinou, “The principle of technological neutrality in European Copyright Law”, EIPR, vol. 34, issue 9, p. 618.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, National report for Cyprus, in R. Hilty/S. Nerisson, Balancing Copyright- A Survey of National Approaches, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law 18, Springer, 2012, p. 349.
 • Τ. Συνοδινού, “Η εξορία των ιδεών από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας: μια κριτική αποτίμηση της διάκρισης ιδέας/μορφής στον 21ο αιώνα” στο συλλογικό έργο: Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 353.
 • T. Synodinou, “Protection de la propriete a Chypre : cadre legal et frontieres de l'acquis communautaire”, in Rosseto/Agapiou-Josephides, La singularite de Chypre dans l'Union europeenne, Diversite des droits et des status, mare & martin, σελ.307.
 • Τ. Συνοδινού, “Η προστασία της εικόνας του προσώπου και τα όριά της” στο συλλογικό έργο, E-themis, Πρακτικά του συνεδρίου “Το δίκαιο στην ψηφιακή εποχή”, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.
 • T. Synodinou, “The foundations of the concept of work in European Copyright Law” in: Synodinou (ed.), “Codification of European Copyright, Challenges and perspectives, Kluwer Law International 2012,σελ.93.
2011
Άρθρα
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, “The protection of digital libraries as databases: an ideal choice or a paradox?”, in: “E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, p. 232.
 • T. Synodinou, "Google versus the Law. Google's legal adventures and their impact to the evolution of European information law", in M Bottis, An information law for the 21st century, Nomiki Vivliothiki, 2011.
2010
Άρθρα
 • T. Synodinou, “The Lawful User and a Balancing of Interests in European Copyright Law”, IIC 7/2010, p. 819.
 • Τ. Συνοδινού, "Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα", ΔiΜΕ&Ε 1/2010, σελ. 45.
 • Τ. Συνοδινού, "Η δημιουργία και η προστασία της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην κυπριακή έννομη τάξη", Σεπτέμβριος 2010,https://www.academia.edu/3162496/_
Κεφάλαια σε βιβλία
 • Τ. Συνοδινού, "Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων", στο συλλογικό έργο Κ. Λαμπρινουδάκης/ Σ. Γκρίτζαλης/ Σ. Κάτσικας/Λ. Μήτρου, 'Προστασία της Ιδιωτικότητας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα', εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
2009
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος από το ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008", ΔiΜΕ&Ε 1/2009, σελ. 36-44.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, "The Rights and Duties of Lawful User in EU Copyright Law", in: Maria Bottis (επιμ.), A World for Information Law, 8th international computer ethics: Philosophical Inquiry Conference, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, p. 671-693.
 • T. Synodinou, "RFID, is society one step before the disappearance of personal data protection?", στο συλλογικό έργο Politis/Kozyris/Iglezakis, «Legal and socioeconomic Aspects of Intrusion», IGI Global, Information Science Reference, Hershey-New York, 2009, p. 89-107.
 • Τ. Συνοδινού, Ερμηνεία των άρθρων 40, 41, 42, 43, 45 και 45Α του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, στο συλλογικό έργο Κοτσίρη Λ./Σταματούδη Ε., «Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 2121/1993, Αρθρογραφία-Βιβλιογραφία-Νομολογία», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 731-810.
 • Τ. Συνοδινού, "Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων", στο συλλογικό έργο Ε. Σταματούδη (επιμ.),. «Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» 2009, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 161-180.
2008
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Ο τίτλος εντύπου ως άϋλο αγαθό, Σχόλιο στην ΜονΠρΑθ 5970/2008", ΔiME&E 3/2008, σελ. 359-362.
 • Τ. Συνοδιινού, "Δίκτυα διανομής και Διαδίκτυο", Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2008, σελ. 273 - 297.
 • Τ. Συνοδινού, "Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία: Ερμηνευτικές παρατηρήσεις με αφορμή την ΕφΑθ 8427/2006", ΔiME&E 1/2008, σελ. 35 - 43.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, "The software industry: A review of the legal framework and recommendations for SMEs in the field of software protection", Μάϊος 2008, στην μελέτη “European e-Business Report 2008, The impact of ICT and the e-business on firms, sectors and the economy”, p. 258-260 (https://www.academia.edu/1424815/Synodinou_computerprogramsemployees).
2007
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Το παίγνιο και ο καταναλωτής", Επιστημονική Επετηρίδα του νομικού περιοδικού Αρμενόπουλος, 2007, σελ 35 - 63.
 • Τ. Συνοδινού, "Οι βάσεις δεδομένων απέναντι στο απόγειο του διαδικτύου", ΧρΙΔ Ζ/2007, σελ. 667 - 672.
 • T. Synodinou, "Voyage aux sources du test des trois etapes aux sources du droit d’auteur", Revue Lamy Droit de l’immateriel, aout/septembre 2007, p. 67 - 75.
 • T. Synodinou, "Legal protection of databases: Analysis of the ECJ judgment of 9th of November 2004", Μάιος 2007, https://www.academia.edu/3349096/Analysis_of_the_2004s_ECJ_rulings_on_sui_generis_database_right .
 • Τ. Συνοδινού, "ΜΜΕ και Πολιτισμός. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων: από την παραγωγή ενημέρωσης στη δημιουργία πολιτισμού", ΔiME&E 2/2007, σελ. 198 - 208.
 • Τ. Συνοδινού, "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προσώπων που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο", Αρμενόπουλος, Μάρτιος 2007, σελ. 362 - 372.Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ιανουάριος -Μάρτιος 2006, σελ. 143 - 168.
2006
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες", EEυρΔ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, σελ.143-168.
2005
Άρθρα
 • T. Synodinou, "Droit d’auteur et droit du producteur d’une base de donnees, retour sur « l’arret malgache »", Expertises des systemes d’information, n° 298, decembre 2005, p. 422 - 427.
 • Τ. Συνοδινού, "Η ανίχνευση της ιδιωτικότητας μέσα από τις ραδιοσυχνότητες: Προστασία προσωπικών δεδομένων και τεχνολογία αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)", Αρμενόπουλος, Σεπτέμβριος 2005, σελ. 1363 - 1374.
 • Τ. Συνοδινού, "Νέα δεδομένα για τις βάσεις δεδομένων", 2005, ΔiME&E, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005, τεύχος 5, σελ. 63 - 74.
 • T. Synodinou, "Troubles juridiques autour de la protection d’un site web", Expertises des systemes d’information, n° 290, mars 2005, p. 96 – 101.
2001
Άρθρα
 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, "Le regime juridique des bases de donnees a la recherche d’un emploi", legalis.net, septembre 2001, n° 3, p. 85 - 93.
 • Τ. Συνοδινού, "Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη", Αρμενόπουλος, Ιούνιος 2001, σελ. 755 - 770.

Profile Information

Tatiana Synodinοu obtained her law degree from Aristotle University of Thessaloniki.
 
She completed her postgraduate studies at the University Aix-Marseille III and her doctoral and postdoctoral studies at Aristotle University of Thessaloniki receiving fellowships from the Greek Scholarship Foundation and by the Committee of Research of Aristotle University of Thessaloniki.
 
Prior to her appointment as Assistant Professor at the University of Cyprus, Tatiana Synodinou worked as scientific collaborator with teaching duties at the Faculty of Law of Aristotle University of Thessaloniki (2001-2004) and as a full tiime Visiting lecturer the Interdisciplinary postgraduate program of “Informatics and Management” of the Aristotle University of Thessaloniki.
 
She also worked as a full-time Visiting Lecturer at the Department of Mass Media of Aristotle University of Thessaloniki and the Department of Accounting and Finance of the University of Macedonia, as a short- time Visiting Lecturer at the postgraduate program “Μ2 Recherche Droit de Propriete Intellectuelle” of the University of Nantes and as a scientific collaborator to the Centre of International and European Economic Law.
 
Dr. Synodinou has been a member of the Bar Office of Thessaloniki since 2000. She has worked as a short time expert to EU twinning projects and was a member of the e-business Advisory Board for the study “Intellectual Property for ICT producing SMEs” in the context of the the 'Sectoral e-Business Watch' 2007-2008.
 
She is a case law reporter for “Kluwer Law International” to the legal database «Kluwer EU IP Cases» and a contributor to Kluwer Copyright Blog. She has also been a National expert for many projects and EU studies, such as the Public Domain Calculator project, Europeana Connect (www.outofcopyright.eu), Study on sport's organizer rights in the EU, Asser Institute-IVIR 2014, etc.). She is the Chair of the Ethics Commitee of the project Mandola (Monitoring and Detecting On line Hate Speech).
 
She has participated as a speaker to numerous conferences-study days-seminars. She has  organised many national conferences and study days. She has been the main organizer of the International Conference “Towards a European Copyright Code?” which was held on April 14-15, 2011 at the University of Cyprus and co-organiser of the international conference REDA 2015 -Regulation and Enforcement in the Internet Era, (Nicosia, 5-6 November 2015).
 
She is founding member and President of the Union of Copyright Law of Cyprus (EDPI), that is the Cypriot affiliate of International Literary and Artistic Association (ALAI).
 
For more information about the profile, the publications, the courses and in general about copyright law and computer/Internet and media law see the personal blog of Tatiana-Eleni Synodinou at: http://tatianasinodinou.eu/en/
 • Private Law with emphasis on intellectual property law.
 • Property law/Land Law.
 • Media Law.
 • Computer Law/Internet Law.
 • Commercial Law with emphasis on competition law and company law.

Books

 

 • Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th, Prastitou(eds.), "EU Internet Law: Regulation and Enforcement", Springer 2017.
 • T. Synodinou, Ph. Jougleux, S. Aktypis (eds.), "Freedom of expression of journalists and carricaturists", Sakkoulas Publications, Athens -Thessaloniki, Greece, 2016, 224p.
 • T. Synodinou (ed.),“Cypriot Private law, Analysis by law and article”, 1576 pages, Sakkoulas Publications, 2014, Athens-Thessaloniki, Greece (in Greek). The book includes chapters about contract law, tort law, real property law, sales of goods, labor law, family law, inheritance law, company law, insolvency law, maritime law, consumer law and competition law.
 • T. Synodinou, Cyprus land law, Sakkoulas Publications, 2012, Athens-Thessaloniki, Greece, 212p (in Greek).
 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, Academic copyright in Cyprus and in France,  Nicosia 2010 (co-publication with Ph. Jougleux, 187p. in Greek and French).
 • T. Synodinou, Copyright law and new technologies: the relationship between the author and the user,
   Sakkoulas Publications, 2008, Athens-Thessaloniki, Greece (in Greek, 362 p.)
 •  T. Synodinou, The legal protection of image: copyright, trademark, media law,  Sakkoulas Publications, 2007, Athens-Thessaloniki, Greece (370p., in Greek).
 • T. Synodinou,The legal protection of databases,  Sakkoulas Publications, 2004, Athens-Thessaloniki, Greece (517 p. , in Greek).
 • T. Synodinou (ed.),“Codification of European Copyright, Challenges and perspectives", 2012, 395p., the Hague, Kluwer Law International, 2012 (395p).
 •  Iglezakis/Synodinou, Kapidakis (ed.),E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues,, IGI Global, Hershey – New York, 2011 (528p).

Articles/Chapters in books

 2017

Articles

 • T. Synodinou, Decoding the Kodi box : To Link or not to Link?, Opinion, EIPR issue 12 2017 (under publication).

Chapers  in books

 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, "The legal framework of Internet service providers in Cyprus", in: G. Dinwoodie, Secondary liability of service providers, Springer 2017.
 • T. Synodinou, The Portability of the Copyright protected works in the EU, in: T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou (eds.), Th, Prastitou, "EU Internet Law: Regulation and Enforcement", Springer 2017.

 

2016

Articles

 • T. Synodinou, Databases and screen scraping: lawful user's rights and contractual restrictions do not fly together, EIPR April 2016.


Chapters in books

 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, The Cypriot law of contract applied to free software and creative commons: A Work in Progress, p. 129, in : A. Metzger, Free and Open Source Software (FOSS) adn Other Alternative License Model: A Comparative Analysis, Springer 2016.
 • T. Synodinou, a) Personal data protection and the IP address legal status b) The role of Internet service providers in cybercrime prevention, c) Cybercrime as a tool of commiting other offences, in: Iglezakis (ed.), Legal Regulation of Cyber Attacks, Kluwer Law International 2016.
 • T. Synodinou, "The land registry in Cyprus: between formalism and realism", in: A. Wudarski (ed.), Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich"(Functions of land registers in European Comparative Law Perspective), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin, 2016.
 • T. Synodinou, Parody in EU copyright law, in: T. Synodinou, Ph. Jougleux, S. Aktypis (eds.), "Freedom of expression of journalists and carricaturists", Sakkoulas Publications, Athens -Thessaloniki, Greece, 2016, 224p.
 
2015
Articles
Chapters in books

 

 • T. Synodinou/V. Argyropoulou/A. Christoforou, “Company law and succession in the Cypriot legal system”, στο συλλογικό έργο: S., Kalss, Company Law and Succession, Springer 2015.

 

2014
Articles

 

 • T. Synodinou, “Databases and meta search engines: what new and what next?”, EIPR, vol. 12, November 2014 (in English).
 • T. Synodinou, “Image right and copyright law in Europe: divergences and convergences”, MDPI, Law, Special Issue: Intellectual Property, available on line at:http://www.mdpi.com/2075-471X/3/2/181
 • T. Synodinou, “Real property in Cyprus: in search of an identity”, Jahreshefte der Internationalen Juristenvereinigung Osnabrück (IJVO) ISSN 1866-3931, nr. 18, 2014.
 
 
Chapters in Books
 
 
 
 
2014

 

 • T. Synodinou,“ Copyright law, an ancient history, a contemporary challenge ” in : A. Savin/ J. Trzaswkowski, “Research Handbook on EU Internet Law”, Edward Elgar, 2014.
 • T. Synodinou, Analysis of articles 8 and 13 of the Rome II Regulation, in: A. Bolos/D.P. Tzakas, Private International Law of extra contractual obligations, An article by article analysis of the Rome II Regulation, Dikaio & Oikonomia, P. N. Sakkoulas, 2014, p. 317-338 (in Greek).
 • T. Synodinou, “Copyright law and people with disabilities”, conference proceedings of the Conference organized by the Greek department of ALAI for the 20 years of Law 2121/1993 on Greek copyright law, Nomiki Vivliothiki 2014, (in Greek).
 • T. Synodinou “Régulation et autorégulation du droit d’auteur sur Internet” in: J.P. Clavier/ C. Bernault/ A. Lucas-Schloetter, Mélanges André Lucas, Lexis Nexis, 2014.
 • T. Synodinou, “La protection internationale des AOP/IGP” in : Th. Georgopoulos,  “Les AOC a l’épreuve de la nouvelle OCM vitivinicole”, Paris, Mare & martin publications,  2014.
2013
Articles
 • T. Synodinou, E-books: A New Page in the History of Copyright Law?, EIPR, vol. 35, issue 4, p. 220 (in English).
 • T. Synodinou, “The protection of privacy in continental law tradition”, Chronicles of Private Law, September 2013 (in Greek).
 • T. Synodinou, IP infringement on Internet” Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd v/ Sportradar GmbH, Sportradar AG, Media Law Review 2/2013, p. 39-43 (in Greek).
Chapters in Books
 • T. Synodinou Analysis of articles 15, 15a, 17b of Law 2190/1920 about companies limited by shares (Société Anonyme) and of European Company Law, Sakkoulas publications 2013, p. 23-119, 875-886, 1035-1054 (in Greek).
2012
Articles
 • T. Synodinou,“Google versus the law”, World Financial Review July/August 2012. Available on line at: http://www.worldfinancialreview.com/?p=1993.
 • T. Synodinou,“The principle of technological neutrality in European Copyright Law”, EIPR, vol. 34, issue 9, p. 618.
 • T. Synodinou, “The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between freedom of expression and fair process”, Computer Law and Security Review, April 2012, p. 208.
 • T. Synodinou, A Greek premiere: Greek ISPs ordered to block access to infringing websites, 21 November 2012, at:

http://kluwercopyrightblog.com/2012/11/21/a-greek-premiere-greek-isps-ordered-to-block-access-to-infringing-websites/.

 • T. Synodinou, Decrypting the code: CJEU SAS vs. World Programming, 7 May 2012, at:

http://kluwercopyrightblog.com/2012/05/07/decrypting-the-code-cjeu-sas-vs-world-programming/

Chapters in Books

 • T. Synodinou, National report for Cyprus, in R. Hilty/S. Nerisson, Balancing Copyright- A Survey of National Approaches, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law 18, Springer, 2012, p. 349 .
 • A. Grammaticaki-Alexiou/T. Synodinou, “National Report for Greece”, in T. Kono, Intellectual property and private international law, Comparative perspectives, Hart Publishing, 2012, p. 619-636
 • T. Synodinou,“The excile of ideas from copyright law: a critical approach of the idea/expression dichotomy in the 21st century” in: Greek Association of intelectual property law, The Works of George Koumantos and current issues of copyright law, proceedings of the conference organised in the memory of George Koumantos, Sakkoulas Publications, 2012, Greece (in Greek).
 • T. Synodinou,Protection de la propriete a Chypre : cadre legal et frontieres de l'acquis communautaire, in Rosseto/Agapiou-Josephides, La singularite de Chypre dans l'Union europeenne, Diversite des droits et des status, mare & martin.
 • T. Synodinou,“The legal protection of image and its limtations” in E-themis, proceedings of the 3rd National Conference “The law in the digital era”, Nomiki Vivliothiki, 2012 (in Greek).
 • T. Synodinou,“The foundations of the concept of work in European Copyright Law” in: Synodinou (ed.), Towards a European Copyright Code, Kluwer Law International 2012.
2011
Articles
 • T. Synodinou,The Padawan case : towards a uniform interpretation and application of the concept of “fair remuneration” for the private copy exception, a commentary, Applications of Public Law Review I/2011, p. 87 (in Greek).
 • T. Synodinou,'The protection of choreographic works by copyright law', December 2011, (in Greek), at: https://www.academia.edu/3346505/_
Chapters in books
 • T. Synodinou,“The protection of digital libraries as databases: an ideal choice or a paradox?”, in: “E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, p. 232 .
 • T. Synodinou,Google versus the Law. Google's legal adventures and their impact to the evolution of European information law, in M Bottis, An information law for the 21st century, Nomiki Vivliothiki, 2011.
2010
Articles
 • T. Synodinou,“Database sui generis right and re-utilisation of the information of the public sector”, Media Law Review, 2010, p. 45 (in Greek).
 • T. Synodinou,“The Lawful User and a Balancing of Interests in European Copyright Law”, IIC 7/2010, p. 819 .
 • T. Synodinou,'The creation and the protection of digital libraries in Cypriot copyright law', September 2010 (in Greek), at:https://www.academia.edu/3162496/_
Chapters in Books
 • T. Synodinou,“Intellectual property law and personal data protection”. Contribution to the collective work: Lambrinoudakis/Katsikas/Gritzalis/Mitrou, “Protection of privacy in the field of new technologies”, Papassotiriou editions 2010, (in Greek).
 • T. Synodinou, The protection of digital libraries as databases: an ideal choice or a paradox?”, in: “E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, Hershey-New York, IGI Global Information Science Reference, 2010, p. 232-256.
2009
Articles
 • T. Synodinou,Legal protection of databases by the database sui generis right: new confirmation of the proprietary character of sui generis right after the ECJ decision of 9th of October 2008, (in Greek), Media Law Review 1/2009.
Chapters in Books
 • T. Synodinou, RFID, is society one step before the disappearance of personal data protection?, in Politis/Kozyris/Iglezakis, «Legal and socioeconomic Aspects of Intrusion», IGI Global, Information Science Reference, Hershey-New York, 2009, p. 89-107.
 • T. Synodinou,The Rights and Duties of Lawful User in EU Copyright Law, in: Maria Bottis (ed.), A World for Information Law, 8th international computer ethics: Philosophical Inquiry Conference, Nomiki Vivliothiki, 2009, p. 671-693.
 • T. Synodinou, Analysis of the 7th chapter of Greek Copyright Law 2121/1993, (in Greek), in Kotsiris/Stamatoudi (ed.), Law 2121/1993, Sakkoulas Legal editions, Athens-Thessaloniki, 2009 (in Greek), p. 731-810.
 • T. Synodinou,The newspaper as a database (in Greek) in: Stamatoudi (ed.), Copyright for journalists, Sakkoulas publications, 2009, p. 161-180.
2008
Articles
 • T. Synodinou,Protection of titles of newspapers: comment on Court of First Instance of Athens decision number 5970/2008 (in Greek), 2008, Media Law Review 3/2008, p.259-362.
 • T. Synodinou,Collective management over works of music and contracts in the phonographic industry: Comment on Court of Appeal of Athens 8427/2006 decision, (in Greek), Media Law Review 1/2008, p. 35-43.
 • T. Synodinou,Distribution networks and Internet, (in Greek), Greek Commercial Law Review, June 2008, p. 273-297.
Chapters in Books
 • T. Synodinou,The software industry: A review of the legal framework and recommendations for SMEs in the field of software protection, May 2008, in: European e-Business Report 2008, The impact of ICT and the e-business on firms, sectors and the economy, p. 258-260, avai;lable on line at: https://www.academia.edu/1424815/Synodinou_computerprogramsemployees
2007
Articles
 • T. Synodinou, Legal protection of databases: Analysis of the ECJ judgments of 9th of November 2004, May 2007, available on line at: https://www.academia.edu/3349096/Analysis_of_the_2004s_ECJ_rulings_on_sui_generis_database_right
 • T. Synodinou,The game and the consumer (in Greek), Scientific Yearbook of Armenopoulos Law Review 2007, p. 35-63.
 • T. Synodinou,Voyage aux sources du test des trois etapes aux sources du droit d’auteur, Revue Lamy Droit de l’immateriel, aout/septembre 2007, p. 67 - 75.
 • T. Synodinou,Mass Media and Culture: the protection of journalists by copyright, (in Greek), Media Law Review, 2007, p. 198.
 • T. Synodinou,The Directive on the legal protection of databases: ten years of application (in Greek), Chronicles of Private Law 2007, p.667-672.
 • T. Synodinou,Copyright protection for authors who are employed by the Public sector (in Greek), Armenopoulos Law Review, March 2007, p. 362-372.
2006
Articles
 • T. Synodinou,Databases and libraries, (in Greek), Hellenic Review of European Law, January-Mars 2006, p.143-168.
2005
Articles
 • T. Synodinou,Droit d’auteur et droit du producteur d’une base de donnees, retour sur « l’arret malgache », Expertises des systemes d’information, n° 298, decembre 2005, p. 422 - 427.
 • T. Synodinou,Troubles juridiques autour de la protection d’un site web, Expertises des systemes d’information, n° 290, mars 2005, p. 96 – 101.
 • T. Synodinou,The use of RFID technology and data protection”. (in Greek), Armenopoulos Law Review, September 2005, p.1363-1374.
 • T. Synodinou, New data for the database protection. (in Greek), Media Law Review, n°5, January-Mars 2005, p. 63-74.
2001
Articles
 
 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, Le régime juridique des bases de données à la recherche d’un emploi, legalis.net, septembre 2001, n° 3, p. 85 - 93.
 • T. Synodinou,The originality criterion in European intellectual property law. (in Greek), June 2001, Armenopoulos Law Review, p. 755-770.