ΘΕΩΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΩΝΗ
NEOKLEOUS THEONI
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
301
22892983
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Θεώνη Νεοκλέους εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Διδακτική της Γλώσσας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ειδικεύεται στη γλωσσική κατάκτηση και την ανάπτυξη γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (University of Cambridge) και διδακτορικό στη Γλωσσική Κατάκτηση (University of Cambridge). Η διδακτορική της διατριβή (2014) εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Δρ Teresa Parodi (University of Cambridge) και πραγματεύεται την κατάκτηση της σύνταξης σε παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 4 ετών. Σε συνεργασία με την Έλενα Ιωαννίδου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), την Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και τον Μάριο Ανδρέου (Heinrich Heine University Düsseldorf) έχουν ερευνήσει ελληνόφωνες κοινότητες Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και Τουρκοκρητικών στην Κούντα της Τουρκίας (2016-2018) μελετώντας ζητήματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής διατήρησης, αλλά και ζητήματα γλώσσας και ταυτότητας (Project GRECO).

Στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που εξετάζουν την ανάπτυξη της γλώσσας και του γραμματισμού, τη γλωσσική ποικιλότητα και τη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας. Είναι, επίσης, επόπτρια φοιτητ(ρι)ών που κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Κύπρου. Από το 2017 συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε επιμορφωτικές δράσεις – έχει μέχρι στιγμής συνεργαστεί ως επιμορφώτρια με πάνω από 120 εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης σε δημόσια νηπιαγωγεία για τον σχεδιασμό και υλοποίηση γλωσσικών μαθημάτων στα πλαίσια θεματικών ενοτήτων (projects).

Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά συμπεριλαμβανομένων των Lingua και Mediterranean Language Review, σε ερευνητικούς τόμους των John Benjamins Publishing Company, Cambridge Scholars Publishing και De Gruyter Open Poland, και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει λάβει χρηματοδότηση από το Cambridge European Trust (2007-2008), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας/ΙδΕΚ (2010-2012), και το ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης (2008-2011), ενώ έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (2002-2006).

 

Γλωσσική κατάκτηση και ανάπτυξη
 
Αναδυόμενος γραμματισμός και ανάπτυξη γραμματισμού
 
Διδακτική της ελληνικής γλώσσας
 
Γλωσσική ποικιλότητα
 
2020

Kontovourki, Stavroula & Neokleous, Theoni. 2020. Book Review for Dana Frantz Bentley and Marianna Souto-Manning, “Pre-K stories: Playing with authorship and integrating curriculum in early childhood”. Journal of Early Childhood Literacy 20 (3), 574–577.

Available at: https://doi.org/10.1177/1468798420938047

Ioannidou Elena, Christodoulou, Charalambos & Neokleous, Theoni. 2020. Language variation and maintenance in Cypriot Romeika: a case of non-koineisation. In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (eds.) Intermediate Language Varieties: koinai and regional standards in Europe [Studies in Language Variation 24], 231–252. John Benjamins Publishing Company.

2019

Ioannidou, Elena, Ralli, Angela, Andreou, Marios & Neokleous, Theoni. 2019. Greek in enclave communities: Language maintenance of the varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda, Turkey. Mediterranean Language Review 26: 157–186.

Available at: https://www.jstor.org/stable/10.13173/medilangrevi.26.2019.0157

2016

Ioannidou, Elena & Neokleous, Theoni. 2016. The Romeyka of Turkish Cypriots: a description of a variety and a community lost in space [In Greek]. Meletes gia tin Elliniki Glossa 36: Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Department of Linguistics: Greek Dialectology, 105–118School of Philology, Aristotle University of Thessaloniki.

Available at: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_36_7%20IOANNIDOY_NEOKLEOYS.pdf

2015

Neokleous, Theoni. 2015. The L1 Acquisition of Clitic Placement in Cypriot Greek. Lingua: 27–47.

Available at: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.04.003

Grohmann, Kleanthes K. & Neokleous, Theoni. 2015. Acquisition of clitics: A brief introduction. Lingua: 1–9 [Guest Editors’ Introduction for Special Issue].

Available at: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.05.001

2014

Neokleous, Theoni & Parodi, Teresa. 2014. Clitic Placement in Early Grammars: The case of Cypriot Greek. In Nikolaos Lavidas, Thomaï Alexiou & Areti Maria Sougari (eds.) Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics. Volume 2, 331–348. Warsaw: Versita.

Available at: http://www.degruyter.com/view/books/9788376560885/9788376560885.p210/9788376560885.p210.xml

2013

Neokleous, Theoni. 2013. Clitic (Mis)Placement in Early Grammars: Evidence from Cypriot Greek. In Stavroula Stavrakaki, Marina Lalioti & Polyxeni Konstantinopoulou (eds.). Advances in Language Acquisition, 147–155Newcastle–Upon–Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Neokleous, Theoni. 2013. Different developmental pathways for clitic L1 acquisition: Cypriot Greek and Standard Modern Greek. In Mark Janse, Brian D. Joseph, Angela Ralli & Metin Bagriacik (eds.) Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 379–388.

2012

Neokleous, Theoni & Parodi, Teresa. 2012. The Syntax of Early Cypriot Greek: Evidence from L1 Acquisition of Clitics. In Zoe Gavriilidou, Angeliki Efthymiou, Evangelia Thomadaki & Penelope Kambakis–Vougiouklis (eds.) Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, 463–471. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

Available at: https://www.icgl.gr/files/English/39.Neokleous_&_Parodi_10ICGL_pp.463-471.pdf

2011

Neokleous, Theoni. 2011. Generative and Usage–based Approaches to L1 Acquisition: Evidence from Cypriot Greek. In Z. Absi, M. Althobaiti, V. Heyer, M. Ogawa, C. Patterson and T. Soultatis (eds.) Language at the University of Essex (LangUE) 2010 Proceedings, 91–103. Department of Language and Linguistics, University of Essex.

 

Profile Information

Theoni Neokleous is Teaching Fellow in Language Education at the Department of Education, University of Cyprus. She specialises in language acquisition and literacy development.
 
She holds a B.A. in Greek Language and Linguistics (University of Athens), an M.Phil. in English and Applied Linguisics (University of Cambridge) and a Ph.D. in Language Acquisition (University of Cambridge). Under the supervision of Dr Teresa Parodi (University of Cambridge), she has investigated the acquisition of syntax in young children. This research has culminated into her PhD thesis: “The L1 Acquisition of Cypriot Greek Pronominal Clitics”. In collaboration with Elena Ioannidou (University of Cyprus), Angela Ralli (University of Patras) and Marios Andreou (Heinrich Heine University Düsseldorf), she has investigated the use of Greek language in enclaved communities in Cyprus and Turkey: among Turkish Cypriots in Cyprus and Cunda Cretans in Turkey (GRECO project); this project addressed questions pertaining to language variation, language maintenance and issues of language and identity.
 
She teaches a variety of undergraduate and postgraduate modules in language acquisition, literacy development, and language variation, as well as introductory modules in linguistics, and she supervises undergraduate students for the design and implementation of language arts lessons during their school practicum.
 
Her research papers are published in peer-reviewed journals, including Lingua and Mediterranean Language Review, in edited volumes by John Benjamins Publishing Company, Cambridge Scholars Publishing and De Gruyter Open Poland, and in conference proceedings. Her research has received financial support from the Cambridge European Trust (2007-2008), the Research and Innovation Foundation (2010-2012), and the A. G. Leventis Foundation (2008-2011); she has also received a scholarship for undergraduate studies by the Cyprus State Scholarships Foundation (2002-2006).
Language acquisition and development
 
Early literacy and literacy development
 
Language variation and maintenance
 
Language education: teaching Greek as L1 and L2
 
2020

Kontovourki, Stavroula & Neokleous, Theoni. 2020. Book Review for Dana Frantz Bentley and Marianna Souto-Manning, “Pre-K stories: Playing with authorship and integrating curriculum in early childhood”. Journal of Early Childhood Literacy 20 (3), 574–577.

Available at: https://doi.org/10.1177/1468798420938047

Ioannidou, Elena, Christodoulou, Charalambos & Neokleous, Theoni. 2020. Language variation and maintenance in Cypriot Romeika: a case of non-koineisation. In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (eds.) Intermediate Language Varieties: koinai and regional standards in Europe [Studies in Language Variation 24], 231–252. John Benjamins Publishing Company.

2019

Ioannidou, Elena, Ralli, Angela, Andreou, Marios & Neokleous, Theoni. 2019. Greek in enclave communities: Language maintenance of the varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda, Turkey. Mediterranean Language Review 26: 157–186.

Available at: https://www.jstor.org/stable/10.13173/medilangrevi.26.2019.0157

2016

Ioannidou, Elena & Neokleous, Theoni. 2016. The Romeyka of Turkish Cypriots: a description of a variety and a community lost in space [In Greek]. Meletes gia tin Elliniki Glossa 36: Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Department of Linguistics: Greek Dialectology, 105–118School of Philology, Aristotle University of Thessaloniki.

Available at: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_36_7%20IOANNIDOY_NEOKLEOYS.pdf

2015

Neokleous, Theoni. 2015. The L1 Acquisition of Clitic Placement in Cypriot Greek. Lingua: 27–47.

Available at: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.04.003

Grohmann, Kleanthes K. & Neokleous, Theoni. 2015. Acquisition of clitics: A brief introduction. Lingua: 1–9 [Guest Editors’ Introduction for Special Issue].

Available at: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.05.001

2014

Neokleous, Theoni & Parodi, Teresa. 2014. Clitic Placement in Early Grammars: The case of Cypriot Greek. In Nikolaos Lavidas, Thomaï Alexiou & Areti Maria Sougari (eds.) Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics. Volume 2, 331–348. Warsaw: Versita.

Available at: http://www.degruyter.com/view/books/9788376560885/9788376560885.p210/9788376560885.p210.xml

2013

Neokleous, Theoni. 2013. Clitic (Mis)Placement in Early Grammars: Evidence from Cypriot Greek. In Stavroula Stavrakaki, Marina Lalioti & Polyxeni Konstantinopoulou (eds.). Advances in Language Acquisition, 147–155Newcastle–Upon–Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Neokleous, Theoni. 2013. Different developmental pathways for clitic L1 acquisition: Cypriot Greek and Standard Modern Greek. In Mark Janse, Brian D. Joseph, Angela Ralli & Metin Bagriacik (eds.) Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 379–388.

2012

Neokleous, Theoni & Parodi, Teresa. 2012. The Syntax of Early Cypriot Greek: Evidence from L1 Acquisition of Clitics. In Zoe Gavriilidou, Angeliki Efthymiou, Evangelia Thomadaki & Penelope Kambakis–Vougiouklis (eds.) Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, 463–471. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

Available at: https://www.icgl.gr/files/English/39.Neokleous_&_Parodi_10ICGL_pp.463-471.pdf

2011

Neokleous, Theoni. 2011. Generative and Usage–based Approaches to L1 Acquisition: Evidence from Cypriot Greek. In Z. Absi, M. Althobaiti, V. Heyer, M. Ogawa, C. Patterson and T. Soultatis (eds.) Language at the University of Essex (LangUE) 2010 Proceedings, 91–103. Department of Language and Linguistics, University of Essex.