ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΩ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΩ
...
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
016
22894442
22894434
-

Προσωπικό Προφίλ

Απόφοιτη του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και ακολούθως του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον κλάδο Πληροφορικής. 
Μέλος του Τομέα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ως Υπεύθυνη του Γραφείου Τηλεφωνίας
 
 

Profile Information