ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
YANNAKOPOULOU VASSO
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
M004
+357 22 89 21 07
-
ucy.academia.edu/VassoYannakopoulou

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991). Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» (2003). Διδακτορικός τίτλος σε λογοτεχνική μετάφραση και πρόσληψη Σαίξπηρ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011). Έχει εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενη μεταφράστρια σε διάφορα κειμενικά είδη και έχει διδάξει στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2009-10. Άριστη γνώση αγγλικής και βασική γνώση γαλλικής και ισπανικής. Εξωτερική συνεργάτης με το Distance MA in Translation Studies του Πανεπιστημίου του Birmingham από το 2014.

Λογοτεχνική Μετάφραση, Μεταφραστικό Ύφος, Θεατρική Μετάφραση, Μεταποικιακή Μετάφραση, Πρόσληψη Σαίξπηρ, Ιστορία Μετάφρασης, Κοινωνιολογία Μετάφρασης

Άρθρα σε περιοδικά:

2012: «Πρώτες σκέψεις για μια κοινωνιολογία της μετάφρασης στην Ελλάδα» [Preliminary thoughts on a sociology of translation in Greece]. Δημητρούλια, Τιτίκα (επιμ.). Syn-thèses 5. Μεταφρασεολογική σκέψη – Μεταφρασεολογική πρακτική: με το βλέμμα στο μέλλον. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 15-27.

2008: “Norms and Translatorial Habitus in Angelos Vlahos’ Greek Translation of Hamlet.” CETRA (Centre for Translation Studies) online paper at: http://www2.arts.kuleuven.be/info/bestanden-div/Yannakopoulou.pdf.

 

Κεφάλαια σε βιβλία:

2015: «Η έννοια του habitus ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη του μεταφραστικού ύφους» [The Notion of Habitus as a Methodological Tool for the Study of Style in Translation]. In E. Kourdis and E. Loupaki (eds). (2015). ΌψειςτηςΕλληνόφωνηςΜεταφρασεολογίας. [Facets of Greek-language Translation Studies, 1-10]

2014: “The Influence of the Habitus on Translatorial Style: Some Methodological Considerations Based on the Case of Yorgos Himonas’ Rendering of Hamlet into Greek.” Vorderobermeier, Gisella (ed.). Remapping Habitus in Translation Studies. Amsterdam and New York: Rodopi. 163-182.

 

Θεματικοί τόμοι:

2011: «Το habitus του μεταφραστή και η επίδρασή του στο μετάφρασμα: η περίπτωση της μετάφρασης του Άμλετ από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη» [The Translator’s Habitus and its Influence on the Target Text: the Case of Konstantinos Theotokis’ Translation of Hamlet]. Νενοπούλου, Τ. και Λουπάκη Ε. (επιμ.). Μεταφρασεολογική Έρευνα και Μεταφραστική Πρακτική στον Ελληνόφωνο Χώρο. Συλλογικός Τόμος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη. 7-19.

 

Δημοσιευμένες μεταφράσεις:

 

http://www.biblionet.gr/main.asp?person_ID=3923&person=Γιαννακοπούλου,%20Βασιλική&page=results&TitleSplit=1&PerKind=0

 

Profile Information

BA in English Language and Literature, University of Athens (1991). MA in “Translation-Translation Studies” from the Interuniversity Interdepartmental Postgraduate Programme (2003). PhD in literary translation and Shakespeare reception, University of Athens (2011). Freelance translator in various genres and adjunct at the University of Athens during 2009-10. Excellent English; basic French and Spanish. External staff with Distance MA Translation Studies, University of Birmingham (since 2014).

Literary Translation, Translation Style, Theater Translation, Postcolonial Translation, Shakespeare Reception, Translation History, Translation Sociology

Journal Papers:

2012: «Πρώτες σκέψεις για μια κοινωνιολογία της μετάφρασης στην Ελλάδα» [Preliminary thoughts on a sociology of translation in Greece]. Δημητρούλια, Τιτίκα (επιμ.). Syn-thèses 5. Μεταφρασεολογική σκέψη – Μεταφρασεολογική πρακτική: με το βλέμμα στο μέλλον. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 15-27.

2008:Norms and Translatorial Habitus in Angelos Vlahos’ Greek Translation of Hamlet.” CETRA (Centre for Translation Studies) online paper at: http://www2.arts.kuleuven.be/info/bestanden-div/Yannakopoulou.pdf.

 

Book chapters:

2015: «Η έννοια του habitus ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη του μεταφραστικού ύφους» [The Notion of Habitus as a Methodological Tool for the Study of Style in Translation]. In E. Kourdis and E. Loupaki (eds). (2015). ΌψειςτηςΕλληνόφωνηςΜεταφρασεολογίας. [Facets of Greek-language Translation Studies, 1-10]

2014: “The Influence of the Habitus on Translatorial Style: Some Methodological Considerations Based on the Case of Yorgos Himonas’ Rendering of Hamlet into Greek.” Vorderobermeier, Gisella (ed.). Remapping Habitus in Translation Studies. Amsterdam and New York: Rodopi. 163-182.

 

Peer-reviewed conference proceedings:

2011: «Το habitus του μεταφραστή και η επίδρασή του στο μετάφρασμα: η περίπτωση της μετάφρασης του Άμλετ από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη» [The Translator’s Habitus and its Influence on the Target Text: the Case of Konstantinos Theotokis’ Translation of Hamlet]. Νενοπούλου, Τ. και Λουπάκη Ε. (επιμ.). Μεταφρασεολογική Έρευνα και Μεταφραστική Πρακτική στον Ελληνόφωνο Χώρο. Συλλογικός Τόμος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη. 7-19.

Published translations:

http://www.biblionet.gr/main.asp?person_ID=3923&person=Γιαννακοπούλου,%20Βασιλική&page=results&TitleSplit=1&PerKind=0